Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

◦ Velká Morava ( století)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "◦ Velká Morava ( století)"— Transkript prezentace:

1 ◦ Velká Morava (9.-10. století)
Obyvatelstvo • první trvalé osídlení v paleolitu (starší doba kamenná) → Keltové (oppida; Bójové) → germánské kmeny (Markomani, Kvádové) → od 6. století n.l. Slované - podél toků velkých řek (Labe, Vltava, Ohře, Morava, Dyje) • státní celky na našem území: ◦ Sámova říše (7. století) (623 - francký kupec - svaz slovanských kmenů proti Avarům; 35 let) ◦ Velká Morava ( století) ( ; jihovýchodní Morava - Mikulčice) ◦ Český stát → království ( století) 995 - Boleslav II. porazil Slavníkovce Vratislav II - 1. český král království dědičné Zlatá bula sicilská - dědičný královský titul potvrzen

2 → největší rozmach: 13. století - Přemyslovci (Přemysl Otakar II.)
14. století - Lucemburkové (Karel IV.) (= Čechy + Morava + Slezsko = dnešní ČR) ◦ Habsburská monarchie ( století) vymření Jagellonců bitva na Bílé hoře - ztráta samostatnosti ◦ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (ČSR) T. G. M. + Podkarpatská Rus ◦ Protektorát Čechy a Morava - okupace fašistickým Německem ( ) + Slovenský štát ◦ ČSR (1945) → ČSSR (1960) ◦ ČSFR (1990) ◦ ČR (SR; 1993)

3 kraje: Praha hl.m. (2367), Moravskoslezský (230), Jihomoravský (161)
• první moderní sčítání r. 1869, poslední 2001 (1.3.; po 10i letech) ◦ 10,2 mil. (14. v Evropě = 2 %) ◦ jako celek stárne - plně se projeví až po roce typické pro VZ - projevuje se: poklesem podílu dětí a růstem podílu starších lidí = prodloužení doby odchodu do důchodu prodlužováním střední délky života ◦ 129,4 obyv./ km2 (15. v Evropě) - středně zalidněný stát - rozmístění = nerovnoměrné - větší v severní polovině ČR (přírodní, ekonomické, sociální, geopolitické vlivy) kraje: Praha hl.m. (2367), Moravskoslezský (230), Jihomoravský (161) Jihočeský (63), Plzeňský (73), Vysočina (75) okresy: Brno - město (1645), Ostrava - město (1491), Plzeň - město (1328) ČK (37,2), Tachov (37,6), PT (37,6), KT (45,7), JH (48)

4 ◦ europoidní (bílá) rasa ◦ převažují ženy (51,2 %) ◦ věkové skupiny
• složení (struktura) ◦ europoidní (bílá) rasa ◦ převažují ženy (51,2 %) ◦ věkové skupiny předproduktivní (0-14 let) 13,6 % (↓) produktivní (15-64 let) 71,0 % postproduktivní (nad 65 let) 15,5 % (↑) ◦ střední délka života = 77,01 let (M 73,74; Ž 80,48) (nejmladší okres Sokolov × nejstarší Praha hl.m.; Brno - město, Plzeň - město, Rokycany) ◦ ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO; 45 % ® ženy 39,3 %) primér 3,6 % (zemědělství a lesnictví; ↓) sekundér 40,2 % (průmysl a těžba, stavebnictví; ↓) terciér 56,2 % (= nízká nezaměstnanost; ↑) míra nezaměstnanosti = 9-10 %

5 • národnostně téměř homogenní stát (jednonárodnostní)
česká (90,1 %), moravská (3,6 %), slezská (0,1 %) - čeština = úřední jazyk (93,8 %) ◦ národnostní menšiny: slovenská (1,8 %), polská (0,5 % - Ostravsko), německá (0,4 % - záp. a sev. Čechy), romská (0,1 % - sz. Čechy, okres Sokolov, velká města, ČK) ◦ cizinci ( ): Ukrajinci (18,5 %) Slováci (18,3 %) Vietnamci (16,9 %) • náboženství - podíl věřících roste od SZ k JV (25 %-65 %) bez vyznání (58,3 %) věřící (31,7 %): římskokatolické (83,2 %) českobratrské evangelické (4,2 %) československé husické (3 %)

6 samotu, skupinu obydlí - vesnici - město, velkoměsto
● sídla = souhrnný název pro: samotu, skupinu obydlí - vesnici - město, velkoměsto 2 typy: vesnice (sídlo venkovského typu) město (sídlo městského typu) • vývoj osídlení ◦ století (středověk) - založena většina měst (ČB, Praha, Telč, JI, JH) osídlení pohraničních hor - pozval Karel IV. - Němci ◦ 19. století - průmyslová revoluce - zrušení nevol-nictví - urbanizace = rychlý růst měst (stěhování O.: vesnice  město) - důležitá dopravní poloha, ložiska surovin: Kladno, Plzeň, Ostrava ◦ po r osídlování pohraničí - násilné slučování obcí ( ) - výstavba panelových sídlišť na okrajích měst

7 nová: Havířov, Karviná, Poruba, Neratovice, Ostrov n. Ohří, Most
zánik: Most (těžba), Frymburk (zatopení - Lipno) ◦ po r osamostatňování obcí ( velký počet v Evropě) - růst měst se nyní zpomaluje - suburbanizace = rozvoj menších sídel za hranicemi města (kvalitní bydlení – dojížďka za prací) ◦ dnes - hustá síť venkovských sídel a malých měst - ve městech žije 74,7 % - podíl se nebude výrazně zvyšovat ⅓ ve 22 městech ( a více) 54,4 % = 132 měst (nad )

8 • velkoměsta (u nás nad 100 000 obyvatel; 20,9 %)
Praha 1,160 mil. = světové (11,4 %) Brno Ostrava Plzeň Olomouc • funkce měst - většinou polyfunkční (více; obytná, pracovní, obslužná) - zhoršené ŽP × monofunkční (jedna): lázeňská Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice dopravní Česká Třebová, Nymburk, Louny hornická Most, Sokolov, Rosice obytná Havířov historická Český Krumlov průmyslová Mladá Boleslav

9 - historické budovy, části měst jsou chráněny → MPR (měst-
ské památkové rezervace; stát) → nejcennější zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO: ◦ 1992 Český Krumlov Praha Telč = historická jádra (MPR) ◦ 1994 Žďár n. Sázavou - Zelená Hora (hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého) ◦ 1995 Kutná Hora (gotický chrám sv. Barbory) ◦ 1996 Lednicko-valtický areál (park) ◦ 1998 Kroměříž (arcibiskupský barokní zámek) Holašovice (lidová architektura) ◦ 1999 Litomyšl (renesanční zámek) ◦ 2000 Olomouc (barokní sloup Nejsvětější Trojice) ◦ 2001 Brno (vila Tugenghat) ◦ 2003 Třebíč (židovská čtvrť a basilika svatého Prokopa) - vesnice → muzea v přírodě (skanzeny) - Veselý kopec

10 ● územně správní členění (administrativní)
• NUTS = statistické územní jednotky EU - slouží Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU → dotace ◦ NUTS - 5 obec = základní jednotka (vesnice, město; 6 258) ◦ NUTS - 4 okres (77; největší JH = 1944 km2) již neexistují!!! ◦ NUTS - 3 kraj = 14 - vyšší územně správní celky (VÚSC) ◦ NUTS - 2 region = 8 - velký počet obyvatel (přes 1 mil.) [Praha - Střední Čechy - Jihozápad (JH) - Severozápad - Severovýchod - Jihovýchod - Střední Morava - Ostravsko] ◦ NUTS - 1 ČR - velký územní celek ◦ NUTS - 0 ČR - stát

11 ● politický systém • parlamentní republika (ústava z 16.12.1992)
◦ moc zákonodárná: Parlament - nejvyšší zákonodárný orgán - 2 komory: dolní Poslanecká sněmovna (PS, 200 poslanců, 4 roky) horní Senát (S, 81 senátorů; 6 let - ⅓ se volí každé 2 roky) ◦ moc výkonná: prezident Václav Klaus (2003) vláda - vrcholný orgán výkonné moci - v čele předseda (premiér) jmenovaný prezidentem - místopředsedové, ministři - řídí jednotlivá ministerstva (14) ◦ moc soudní: Ústavní soud - ochraňuje ústavnost Nejvyšší soud = nejvyšší soudní orgán - vrchní soudy (Praha, Olomouc) - krajské soudy - okresní soudy již neexistují!!!!! ◦ Nezávislé orgány: Nejvyšší kontrolní úřad - kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění rozpočtů Česká národní banka - pečuje o stabilitu měny


Stáhnout ppt "◦ Velká Morava ( století)"

Podobné prezentace


Reklamy Google