Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo první trvalé osídlení v paleolitu (starší doba kamenná) → Keltové (oppida; Bójové) → germánské kmeny (Markomani, Kvádové) → od 6. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo první trvalé osídlení v paleolitu (starší doba kamenná) → Keltové (oppida; Bójové) → germánské kmeny (Markomani, Kvádové) → od 6. století."— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo první trvalé osídlení v paleolitu (starší doba kamenná) → Keltové (oppida; Bójové) → germánské kmeny (Markomani, Kvádové) → od 6. století n.l. Slované - podél toků velkých řek (Labe, Vltava, Ohře, Morava, Dyje) státní celky na našem území: ◦ Sámova říše (7. století) (623 - francký kupec - svaz slovanských kmenů proti Avarům; 35 let) ◦ Velká Morava (9.-10. století) (820 - 904; jihovýchodní Morava - Mikulčice) ◦ Český stát → království (10.-16. století) 995 - Boleslav II. porazil Slavníkovce 1 085 - Vratislav II - 1. český král 1158 - království dědičné 1212 - Zlatá bula sicilská - dědičný královský titul potvrzen

2 → největší rozmach:13. století - Přemyslovci (Přemysl Otakar II.) 14. století - Lucemburkové (Karel IV.) (= Čechy + Morava + Slezsko = dnešní ČR) ◦ Habsburská monarchie (16.-20. století) 1526 - vymření Jagellonců 1620 - bitva na Bílé hoře - ztráta samostatnosti ◦ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (ČSR) 28.10. 1918 - 15. 3. 1939 T. G. M. + Podkarpatská Rus ◦ Protektorát Čechy a Morava - okupace fašistickým Německem (1939-1945) + Slovenský štát ◦ ČSR (1945) → ČSSR (1960) ◦ ČSFR (1990) ◦ ČR (SR; 1993)

3 první moderní sčítání r. 1869, poslední 2001 (1.3.; po 10i letech) ◦ 10,2 mil. (14. v Evropě = 2 %) ◦ jako celek stárne - plně se projeví až po roce 2010 - typické pro VZ - projevuje se: poklesem podílu dětí a růstem podílu starších lidí = prodloužení doby odchodu do důchodu prodlužováním střední délky života ◦ 129,4 obyv./ km 2 (15. v Evropě) - středně zalidněný stát - rozmístění = nerovnoměrné - větší v severní polovině ČR (přírodní, ekonomické, sociální, geopolitické vlivy) kraje:Praha hl.m. (2367), Moravskoslezský (230), Jihomoravský (161) Jihočeský (63), Plzeňský (73), Vysočina (75) okresy:Brno - město (1645), Ostrava - město (1491), Plzeň - město (1328) ČK (37,2), Tachov (37,6), PT (37,6), KT (45,7), JH (48)

4 složení (struktura) ◦ europoidní (bílá) rasa ◦ převažují ženy (51,2 %) ◦ věkové skupiny předproduktivní (0-14 let)13,6 % (↓) produktivní (15-64 let) 71,0 % postproduktivní (nad 65 let)15,5 % (↑) ◦ střední délka života = 77,01 let (M 73,74; Ž 80,48) (nejmladší okres Sokolov × nejstarší Praha hl.m.; Brno - město, Plzeň - město, Rokycany) ◦ ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO; 45 % ® ženy 39,3 %) primér 3,6 % (zemědělství a lesnictví; ↓) sekundér 40,2 % (průmysl a těžba, stavebnictví; ↓) terciér 56,2 % (= nízká nezaměstnanost; ↑) míra nezaměstnanosti = 9-10 %

5 národnostně téměř homogenní stát (jednonárodnostní) ◦ národnost: česká (90,1 %), moravská (3,6 %), slezská (0,1 %) - čeština = úřední jazyk (93,8 %) ◦ národnostní menšiny: slovenská (1,8 %), polská (0,5 % - Ostravsko), německá (0,4 % - záp. a sev. Čechy), romská (0,1 % - sz. Čechy, okres Sokolov, velká města, ČK) ◦ cizinci (104 884): Ukrajinci (18,5 %) Slováci (18,3 %) Vietnamci (16,9 %) náboženství - podíl věřících roste od SZ k JV (25 %-65 %) bez vyznání (58,3 %) věřící (31,7 %):římskokatolické (83,2 %) českobratrské evangelické (4,2 %) československé husické (3 %)

6 ● sídla = souhrnný název pro: samotu, skupinu obydlí - vesnici - město, velkoměsto 2 typy:vesnice (sídlo venkovského typu) město (sídlo městského typu) vývoj osídlení ◦ 13.-14. století (středověk) - založena většina měst (ČB, Praha, Telč, JI, JH) osídlení pohraničních hor - pozval Karel IV. - Němci ◦ 19. století - průmyslová revoluce - zrušení nevol- nictví - urbanizace = rychlý růst měst (stěhování O.: vesnice  město) - důležitá dopravní poloha, ložiska surovin: Kladno, Plzeň, Ostrava ◦ po r. 1945- osídlování pohraničí - násilné slučování obcí (1960-90) - výstavba panelových sídlišť na okrajích měst

7 nová: Havířov, Karviná, Poruba, Neratovice, Ostrov n. Ohří, Most zánik: Most (těžba), Frymburk (zatopení - Lipno) ◦ po r. 1989 - osamostatňování obcí (6258 - velký počet v Evropě) - růst měst se nyní zpomaluje - suburbanizace = rozvoj menších sídel za hranicemi města (kvalitní bydlení – dojížďka za prací) ◦ dnes- hustá síť venkovských sídel a malých měst - ve městech žije 74,7 % - podíl se nebude výrazně zvyšovat ⅓ ve 22 městech (50 000 a více) 54,4 % = 132 měst (nad 10 000)

8 velkoměsta (u nás nad 100 000 obyvatel; 20,9 %) Praha 1,160 mil. = světové (11,4 %) Brno 373 000Ostrava315 000 Plzeň 164 000Olomouc102 000 funkce měst - většinou polyfunkční (více; obytná, pracovní, obslužná) - zhoršené ŽP × monofunkční (jedna): lázeňskáKarlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice dopravníČeská Třebová, Nymburk, Louny hornickáMost, Sokolov, Rosice obytnáHavířov historickáČeský Krumlov průmyslová Mladá Boleslav

9 - historické budovy, části měst jsou chráněny → MPR (měst- ské památkové rezervace; stát) → nejcennější zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO: ◦ 1992Český Krumlov Praha Telč = historická jádra (MPR) ◦ 1994Žďár n. Sázavou - Zelená Hora (hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého) ◦ 1995Kutná Hora (gotický chrám sv. Barbory) ◦ 1996Lednicko-valtický areál (park) ◦ 1998Kroměříž (arcibiskupský barokní zámek) Holašovice (lidová architektura) ◦ 1999Litomyšl (renesanční zámek) ◦ 2000Olomouc (barokní sloup Nejsvětější Trojice) ◦ 2001Brno (vila Tugenghat) ◦ 2003Třebíč (židovská čtvrť a basilika svatého Prokopa) - vesnice → muzea v přírodě (skanzeny) - Veselý kopec

10 ● územně správní členění (administrativní) NUTS = statistické územní jednotky EU - slouží Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU → dotace ◦ NUTS - 5obec = základní jednotka (vesnice, město; 6 258) ◦ NUTS - 4okres (77; největší JH = 1944 km 2 ) již neexistují!!! ◦ NUTS - 3 kraj = 14 - vyšší územně správní celky (VÚSC) ◦ NUTS - 2region = 8 - velký počet obyvatel (přes 1 mil.) [Praha - Střední Čechy - Jihozápad (JH) - Severozápad - Severovýchod - Jihovýchod - Střední Morava - Ostravsko] ◦ NUTS - 1ČR - velký územní celek ◦ NUTS - 0ČR - stát

11 ● politický systém parlamentní republika (ústava z 16.12.1992) ◦ moc zákonodárná: Parlament- nejvyšší zákonodárný orgán - 2 komory: dolníPoslanecká sněmovna ( PS, 200 poslanců, 4 roky) horníSenát (S, 81 senátorů; 6 let - ⅓ se volí každé 2 roky) ◦ moc výkonná: prezidentVáclav Klaus (2003) vláda- vrcholný orgán výkonné moci - v čele předseda (premiér) jmenovaný prezidentem - místopředsedové, ministři - řídí jednotlivá ministerstva (14) ◦ moc soudní: Ústavní soud - ochraňuje ústavnost Nejvyšší soud = nejvyšší soudní orgán - vrchní soudy (Praha, Olomouc) - krajské soudy- okresní soudy již neexistují!!!!! ◦ Nezávislé orgány: Nejvyšší kontrolní úřad - kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění rozpočtů Česká národní banka - pečuje o stabilitu měny


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo první trvalé osídlení v paleolitu (starší doba kamenná) → Keltové (oppida; Bójové) → germánské kmeny (Markomani, Kvádové) → od 6. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google