Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národního týdne manželství 2011 „Dlouhověká manželství“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národního týdne manželství 2011 „Dlouhověká manželství“"— Transkript prezentace:

1 Národního týdne manželství 2011 „Dlouhověká manželství“
Konference v rámci Národního týdne manželství 2011 „Dlouhověká manželství“ Průzkum dlouhověkých manželství inspirovaný praxí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník

2

3 Dlouhověká manželství
Důvody, které přivádějí do poradny klienty starší 60 let: problematika vlastního manželského vztahu problémy dospělých dětí nebo vnoučat v rámci vícegeneračního soužití starost o život svých dospělých dětí a vnoučat, kteří s dlouholetými manžely nežijí a pouze je navštěvují problémy blízkých, známých, které se promítají do manželského soužití seniorů problémy v komunikaci mezi dlouhověkými manžely řešení ekonomické situace řešení problémů související se změnami chování jednoho nebo obou manželů problémy zdravotní, vlastní nebo druhého manželského partnera změny způsobu života v souvislosti s ukončením profesní kariéry, změnou jejich zdraví, které ovlivňuje jejich schopnost postarat se o sebe nejčastěji se obracejí senioři na poradnu se svou bolestí související se ztrátou životního partnera v souvislosti s úmrtím.

4 Změny ve způsobu života seniorů
Zvyšuje se naděje na dožití při narození u žen 80,1 let, u mužů 74 let Podíl žen ve věku 55 let a více tvořil 39% v roce 2008 Mezi těmito ženami tvořily vdané ženy téměř 50% Podíl mužů ve věku 55 let a více tvořil téměř 33% Mezi těmito muži tvořili ženatí muži ještě 55% Aktivní senioři: Fyzická aktivita, psychická aktivita, udržování sociálních kontaktů se širším prostředím, realizace zájmových aktivit, realizace společenských aktivit, udržování kontaktu s profesí, zapojení do života dospělých dětí a vnoučat, prohlubování citové vazby mezi manžely, zachování intimního života

5 Průzkum dlouholetých manželství
Dotázali jsme se manželů ve věku od 58 let do 95 let, co podle nich ovlivnilo jejich život a s jakými problémy se museli v průběhu let manželství vypořádat O spolupráci při sběru dat jsme požádali Pečovatelskou službu Rakovník i Domovy pro seniory, které zřizuje Středočeský kraj Celkem odpovědělo 52 manželských párů

6 Charakteristiky dotazované skupiny
Průměrný věk byl 76,41 let – rozpětí 58 – 95 let Průměrná délka manželství byla 57 let v rozpětí 40 – 71 let Průměrný věk při vstupu do manželství byl 22,67 let pro obě pohlaví Doba známosti před uzavřením sňatku ve 40% 2 roky známosti, 21% uvedlo 1 rok známosti

7 Charakteristiky dotazované skupiny
55% dotázaných bydlelo po uzavření sňatku společně s rodiči jednoho z nich 31% dotázaných bydlelo po uzavření sňatku ve vlastním bytě 14% dotázaných bydlelo v pronajatém bytě Otázka bydlení patřila mezi jeden z nejdůležitějších problémů, které manželé v průběhu života řešili

8 Charakteristiky dotazované skupiny
Počet narozených dětí v průběhu manželství 62% dotazovaných mělo 2 děti 14% dotázaných mělo 1 dítě 7% dotázaných mělo 3 děti 7% dotázaných mělo 4 děti 6% dotázaných nemělo žádné děti

9 Dlouhověká manželství

10 Nejpozitivnější situace, která ovlivnila manželství
Narození, výchova dětí, vnuků a pravnuků 43% Láska 7% Tolerance, Společné zájmy, Vlastní domácnost po 6% Dále společné studium před manželstvím, společné oslavy, důvěra, porozumění, stáli jsme při sobě, výchova rodičů, skromnost, společné soužití, první auto, dovolené, spolehlivost partnera, věrnost, respekt, sex, trvanlivost, přátelství, dobré vztahy s nejbližšími příbuznými

11 Nejzápornější situace, která ovlivnila dlouhověké manželství
Žádné takové situace 27% Nemoc manžela/manželky 10% Finanční situace 8% Stáří, Nemoc, Neustálé stěhování po republice po 4% Nemoc rodičů, Nemoc dětí, Smrt dítěte, Doba komunismu, Kvůli dětem, Časté odloučení, Hodně práce Nevěra, Malé neshody, Oznámení neplodnosti, Chrápání, Rodina manželky, Odchod do důchodu ze zaměstnání, Alkohol, Egoismus v pozdějších letech, Neposlušnost manželky, Starost o rodiče v průběhu II. Světové války

12 Nejzávažnější problémy, které manželé v průběhu manželství řešili
otázku bydlení (36 osob) na dalším místě to byly finance (20 osob) a dějinné události (20 osob) na dalším místě z hlediska závažnosti řešených problémů to byla výchova dětí (10 osob) problémy s rodiči (6 osob). problém nevěry, koníčků a volnočasových aktivit, nemoci dětí, zdraví, zvykání si na nové prostředí (označily osoby se stejnou četností 2) S četností 1 pak problém netolerantnosti a alkoholu

13 Způsob řešení problémů, které se v průběhu manželství vyskytovaly
Porada s rodiči (matka/otec) v 31 případu V 17 případech se neradili manželé s nikým, spoléhali na vlastní úsudek a vlastní schopnosti V 9 případech se radili manželé mezi sebou Ve 4 případech se muž či žena dotazoval a radil s lékařem, nebo hledali odpovědi v knihách a časopisech. Teprve potom přišli na řadu kamarádi, přátelé a manželská a předmanželská poradna, řešili jsme to vlastním rozumem Pak následovala babička, soused/sousedka, sourozenci, kolega/kolegyně z práce Na posledním místě byly děti

14 Nejčastějším způsobem, jakým své problémy v průběhu manželství řešili
především prostřednictvím komunikace, vysvětlení si problému – u 44 osob mlčením nejčastěji řešilo problém 15 osob 14 osob uvedlo, že problém řešilo tím, že se problém přešel a neřešil hádka jako způsob řešení problému u 8 osob 4 osoby uvedly, že problém vyřešil sex prostředník pomohl řešit problém u 3 osob dohoda byla uvedena jako způsob řešení problému u 2 osob 2 osoby uvedly, že neměli žádné problémy

15

16 Díky čemu se Vám podařilo zůstat v dlouhodobém manželství?
34 osob, že dle nich je tím nejdůležitějším pojítkem TOLERANCE 21 osob, že se jim podařilo zůstat v dlouhověkém manželství díky LÁSCE Dalším důležitým pojítkem bylo POROZUMĚNÍ u 8 osob Na dalším místě se stejnou četností 7 osob to byla vzájemná důvěra, společné řešení problémů S nižší četností to byli potomci (5), starosti o bydlení (4), manžel musel poslouchat, (3), starosti o zdraví (3), trpělivost (3). Spokojenost celé rodiny, úcta, zdolávání překážek, společné zájmy, postižení, ohleduplnost (četnost 2 osoby) Pouze 1x se vyskytly: finanční zajištění, odpovědnost, opora v rodičích, trvalá láska, pomoc od jiné organizace, houževnatost, kompromis, respekt, citová vazba, péče manžela, potřebujeme jeden druhého, určité ústupky, rodiče měli klidné manželství, vhodné zázemí, skromnost, „zvyk“ kvůli dětem, spolehlivost, sex a přitažlivost, přátelství

17 Pár slov závěrem „Největším úspěchem mého života je dobré manželství, že to spolu i po tolika letech zvládáme. Nebylo to vždycky jednoduché, ale vždy jsme se oba snažili problémy řešit.“ – žena 64 let z průzkumu Zdroj Magazín Dnes – „Láska je, když se lidé mají navzájem rádi. Ve všem si pomáhají a mají pro druhého pochopení. Láska je, když si vážíš jiného člověka víc než sebe samotného. Nesneseš, když vidíš toho, koho máš rád, smutného.“ – MF Dnes – dívka 5.A „Láska je to, že se mají rádi, drží se za ruce, hádají se, pomáhají si“ chlapec 2.C

18 Děkuji Vám za pozornost
PhDr. Marcela Škábová ředitelka Žižkovo nám. 168/I, Rakovník tel.: ,


Stáhnout ppt "Národního týdne manželství 2011 „Dlouhověká manželství“"

Podobné prezentace


Reklamy Google