Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoci telat a mladého skotu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoci telat a mladého skotu"— Transkript prezentace:

1 Nemoci telat a mladého skotu
Neinfekční, infekční, parazitární

2 Faktory ovlivňující zdraví telat
Genetické Období březosti krav Průběh porodu a poporodní péče

3 Aspekty genetické (1) Jedinci vyhovující zdravotním kritériím
Zvířata cíleně šlechtěná na vyšší odolnost Ze zdravotního hlediska jedinci od nadprůměrně dlouhověkých zvířat

4 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat v průběhu gravidity(2)
1.nevyrovnanost, neplnohodnotnost krmné dávky poruchy metabolismu krávy 2. krátké období stání na sucho nebo narušování tohoto období

5 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat v průběhu gravidity(2)
3. krátké expozice březích krav a jalovic mikroflóře stájového prostředí nevyvinutí specifické odolnosti vůči tomuto prostředí 4. nevhodné ustájení 5. nepříznivá epizootologická situace v chovu

6 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat při porodu (3)
jeho průběh, resp. délka hygiena stájového prostředí hygiena vlastního porodu

7 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat a po porodu (3)
4. způsob ošetření telete zajištění průchodnosti dýchacích cest, důkladné ošetření pupku, osušení, napojení 5. způsob ošetření matky po porodu kontrola mléčné žlázy a kvality kolostra

8 Péče o telata po komplikovaném porodu, od matek se zdravotními problémy v období gravidity
vhodné podmínky ustájení vhodná technologie chovu respektující fyziologické potřeby telat zvýšená individuální péče dobrá kolostrální imunita

9 Kolostrální imunita Aktivní tvorba protilátek – 2 - 3 týdny p.p.
Imunologicky kompetentní – stáří 2 – 3 měsíce Příjem dostatečného množství kolostra dobré kvality

10 Kolostrální výživa v prvních 2-3 hodinách života během 6 - 8 hodin
Příjem kolostra v prvních 2-3 hodinách života 1 – 2 l kolostra během hodin 5% hmotnosti během 24 hodin 6 -10% hmotnosti

11 Uzavření střevní bariéry
Kolostrální výživa Uzavření střevní bariéry za hodin po porodu se vstřebá: za 4 hodiny p.p % za 6 hodin p.p. - do 50% za 10 hodin p.p.- pod 30% Uzavření střevní bariéry Pavlata a kol., 2005

12 Faktory ovlivňující absorpci kolostra
Doba podání prvního mleziva Způsob napájení Kvalita kolostra Pohlaví telete Plemeno ABR telete Teplota okolí stres

13 nejčastější příčiny nutných porážek telat v ČR
respirační aparát (47 %) pohybový aparát (21 %) trávicí aparát (9 %) Pavlata a kol, 2005

14 Nejčastější skupiny onemocnění u telat
Vrozené a vývojové vady (A) Poruchy metabolismu (B) Nemoci z dietních příčin (C) Infekční onemocnění (D) Parazitární onemocnění (E) Orgánová onemocnění (F)

15 Vrozené a vývojové vady (A)
Telata

16 V průběhu intrauterinního života
Dědičná predispozice Nepříznivé podmínky Fyzikální noxy Chemické vlivy Infekční vlivy Toxické vlivy Postižení pohlavních orgánů Postižení jedince v průběhu vývoje

17 Poruchy metabolismu (B)
Telata, mladý skot

18 Poruchy metabolismu telat v časném poporodním období (B)
Nejčastější Hypoproteinémie, hypogamaglobulinémie hypovitaminózy a karence mikroprvků Příčiny Nedostatečná kolostrální výživa

19 Poruchy metabolismu (B) Klinické příznaky
převážně nespecifické zaostávání v růstu snížená vitalita abnormální chuť špatná kvalita srsti, alopecie anémie poruchy pohybového aparátu nervové příznaky zvýšená vnímavost k infekčním nemocněním snížený efekt terapie a imunoprofylaxe

20 Poruchy metabolismu (B)
Důsledek zvýšený výskyt infekčních onemocnění sepse respirační infekce střevní infekce

21 Nemoci z dietních příčin (C)
Dysfunkce čepcobachorového žlabu Zánět slezu Zánět střev

22 Příčiny dyspepsií telat
Nevhodná t a množství mléka Nevhodná skladba mléčných náhražek Náhlé změny krmného režimu Nevhodná technologie Např. napájení

23 Důsledky dyspepsií telat
narušení Sekrece Resorpce Motoriky slezu a střev Nechutenství a průjmy

24 1.Dysfunkce čepcobachorového žlabu
Nedostatečné uzavření čepcobachorového žlabu Příčiny Stres před a během napájení Technika napájení (jícen v horizontální poloze) Důsledky Proniknutí části mléka do bachoru Mléko nebo MKS podléhají hnilobě Průběh Akutní Chronický Klinika Nadýmání, průjem Léčba symptomatická

25 Zánět slezu Příčiny Průběh U mladého skotu
vypití většího množství mléka Pití studené vody Zkrmování narušených mléčných náhražek Druhotně: coliinfekce Průběh Akutní Chronický U mladého skotu Zkrmování závadných siláží, senáží Druhotně: acidózy bachory, otravy, infekční onemocnění

26 Zánět slezu Příznaky Nespecifické Malátnost, slabost Nechutenství
Střídavé průjmy Někdy kolikové bolesti, skřípání zuby bolestivost v krajině slezu Vyšší: t, pulz, dech

27 Zánět slezu Léčba Dieta rehydratace Ochrana sliznice (slizy, heřmánek)
(ATB)

28 Zánět střev Katarální až hemorhagický ulcerózní, pablánovitý Průběh
Navazuje na zánět slezu Katarální až hemorhagický ulcerózní, pablánovitý Průběh akutní, chronický Příčiny Dietetické závady Infekční agens parazité

29 Zánět střev Příznaky nespecifické Chronické stavy Malátnost
Nechutenství kolikové bolesti, skřípání zuby průjmy bolestivost stěny břišní Vyšší: t, pulz, dech Chronické stavy dehydratace – vyhublost, matná srst, oči vpadlé

30 Zánět střev Léčba Odstranění primárních příčin
závadná krmiva, voda Ochrana a dezinfekce střev Rehydratace organismu ATB

31 Infekční onemocnění (D)
Respiratorní GIT Virová bakteriální

32 Infekční onemocnění GIT(D)
Virová herpesviry koronaviry BVD - bovinní virová diarea rotaviry

33 IBR Produkční nákaza Původce Klinika herpes virus typ 1
Respirační syndrom, faryngitida Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida Aborty březích krav a jalovic Enteritida Telata – meningoencefalitida Až generalizované onemocnění

34 IBR Patogeneze Tři fáze Reaktivace Akutní Latentní Uložení hpv 1
nervová ganglia lymfoidní buňky Reaktivace stresor Sliznice - replikace

35 IBR - infekční bovinní rhinotracheitida - telata
diarhoická forma Telata 1-5 týdnů p.p.

36 BVD - bovinní virová diarea
Původce RNA virus čeleď Flaviridae, rod Pestivirus, replikace v cytoplazmě Ubikvitární Telata 3-6 měsíců Chovy plemenných býčků infekce plodu v 1/3 gravidity narozená telata trvalý zdroj infekce

37 Bovinní virová diarea - BVD
postižení sliznic trávicího traktu má silnou afinitu k lymforetikulární tkáni způsobuje imunosupresi vyšší náchylnost a horší průběh infekcí způsobených jinými patogeny – hlavně respiratorními možný přenos inseminací (v ovariích přežívá až 60 dnů) prostupuje placentou není primárně patogenní pro respiratorní trakt

38 BVD Mozková hypoplazie se vyvíjí již během intrauterinního života
prostupuje placentou podle stadia gravidity způsobuje poškození plodu (kratší dolní čelist, narušení vývoje mozku)

39 Virus BVD tele Slizniční choroba – MD (mucosal disease) 2 biotypy
1. Cytopatogenní CP (zastoupen 10%) tele Slizniční choroba – MD (mucosal disease) březí kráva poruchy reprodukce resorbce embryí, zmetání, mumifikace plodu změny říjových cyklů vrozené abnormality, úhyn PI kráva vždy porodí PI tele

40 Slizniční choroba

41 Slizniční choroba – MD (mucosal disease)

42 Bovinní virová diarea Necytopatogenní NCP (90%) Průběh
Subklinický inaparentní Telata stáří 3 – 6 měsíců Postižení sliznic trávicího traktu Vředy, hemorhagie, edémy, záněty Vylučován sekrety, exkrety březí kráva:imunotolerance, PI tele Tele: BVD, imunosuprese uzdraví se a zlikviduje virus

43 BVD Eroze na dásních, pyscích, tvrdém a měkkém patře
Jícen s krváceninami, edémem Sekundární bakteriální infekce zasahují mandle, epiglotis – hemorhagické léze, nekrotická ložiska

44 BVD Eroze, edematické a hemorhagické hřebeny abomasa
Eroze na tenkém střevě vedou k odlupování sliznice

45 BVD Jalovičky 18 měsíců mají díky chronické formě (AG+, Ab-)
Abnormální rezavé zbarvení

46 Virus BVD Nově – BVDV – typ 2, NCP- hemorhagický syndrom (v USA a už i v Evropě) Dg. virologická, serologická

47 Význam onemocnění pro chovy
Snížená užitkovost dojnic a nižší tržnost mléka Nižší počty telat Zvýšené náklady na léčbu

48 Bovinní coronaviry Původce neonatální enteritidy (3-20%)
RNA virus čeledi Coronaviridae množí se v cytoplazmě I vztah k respiratornímu aparátu (u nás neprokázán) Šířen trusem, zvířaty latentně

49 Bovinní coronaviry Příčiny Klinika Dg.:virologie, serologie
Nedostatečná kolostrální imunita Klinika Telata 1 týden stáří (5-30 dnů) Inkubační doba: 20-36 hodin Mírný průběh – průjmy Dg.:virologie, serologie

50 Bovinní rotaviry RNA viry, Rod Rotavirus, čeleď Reoviridae
Z 50% průjmujících telat Při smíšených infekcích Velice kontagiózní vylučovány z organismu masivně krátce po infekci ve výkalech přežívají až 6 měsíců Odolné vůči dezinfekci Klinika telata do 2 týdnů stáří Inkubační doba: 12-48 hodin průjmy

51 Infekční onemocnění (D)
2. bakteriální Coliinfekce Salmonelóza nekrobacilóza

52 koliinfekce Původce Bakterie Escherichia coli Enterotoxigenní
Attaching effacing Enteropatogenní Enterohemorhagický nekrotoxigenní Produkují enterotoxiny

53 koliinfekce Klinika Enterotoxigenní kmen Rané postnatální období
Do 20 hodin p.p. Kombinace s rotaviry Týdenní telata zachycení na povrch sliznice enterotoxiny zvyšují sekreci Sekreční průjmy

54 koliinfekce Enteropatogenní kmen Klinika Telata 2 – 8 týdnů
Narušení sliznice tenkého střeva Narušení enzymatické aktivity enterocytů Porušení trávení, transport elektrolytů Malabsporpce

55 koliinfekce Enteropatogenní kmen Klinika
Produkce verotoxinu (shigatoxin): Poškození sliznice tenkého a tlustého střeva Eroze, hemorhagie, ulcerace Může probíhat i bez klinických příznaků

56 salmonelóza Původce Čeleď Enterobacteriacae
Salmonella enteritis, typhy murium, dublin, abortus bovis Vysoká odolnost ve vnějším prostředí Telata – mléčná výživa, mladý skot Subakutně, akutně,, chronicky

57 salmonelóza Inkubační doba Akutně
několikadenní Akutně skleslost, teplota, nezájem o potravu, průjem – žlutý, zapáchající s hlenem, někdy až sepse a úhyn Přechod do subakutní až chronické formy Horší výživný stav, nízké přírůstky, průjem Dg. bakteriologie výtěrů Léčba - ATB

58 salmonelóza

59 Parazitární onemocnění telat, mladého skotu (E)
Telata, mladý skot

60 kryptosporidie Cryptosporidium andersoni
V roce poprvé popsán druh kryptosporidie infikující skot, s endogenním vývojem ve žlázách žláznatého žaludku s oocystami morfologicky podobnými Crypotosporidium muris. Cryptosporidium muris-like o rok později izoláty C. muris-like pocházející ze skotu popsány jako nový druh Cryptosporidium andersoni morfologie oocyst, hostitelské specifity a molekulární analýzy

61 kryptosporidie V roce 1999 popsána infekce skotu druhem Cryptosporidium felis typovým hostitelem je kočka v roce 2002 nový genotyp kryptosporidií infikující skot Cryptosporidium bovine genotyp B7 v roce 2004 další genotyp Cryptosporidium deer-like z důvodu podobnosti s genotypem Cryptosporidium deer popsán o dva roky dříve u jelena

62 Rozdělení kryptosporídií
podle velikosti oocyst podle lokalizace vývojového cyklu dvě kategorie žaludeční druhy - C. andersoni většími oválnými oocystami střevní druhy - C. parvum a C. felis s menšími kulatými oocystami

63 Rozdělení kryptosporídií
Oocysty nových genotypů Cryptosporidium bovine genotyp B Cryptosporidium deer-like přesnější morfologii oocyst a lokalizaci endogenních stadií zatím není nic známo

64 Kryptosporidie - věková specifita
C. andersoni C. bovine genotyp B C. deer-like Infekční: dospělí jedinci Infikovaná zvířata: Nejmladší: telata ve věku tří týdnů nejstaršími hostiteli: zvířata 6 – 7 měsíců Věková specifita druhu C. felis skot není typickým hostitelem - není jasná

65 Klinika Atrofie střevních klků Malabsorpce Hypersekrece střevních tekutin Vodnaté průjmy

66 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy
zatím není známo žádné chemoterapeutikum účinné při léčbě zkoušeny chemické preparáty - očekáván terapeutický účinek vzhledem k jejich vysoké toxicitě pro organismus, přetrvávání jejich reziduí v živočišných produktech nelze předpokládat masové využití

67 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy
rehydratace a udržení iontové rovnováhy organismu Podpůrná terapie

68 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy
Jediná ochrana chovu preventivní opatření pravidelná parazitologická vyšetření zejména zvířat do dvou měsíců věku pravidelná dezinfekce pracovních pomůcek a ploch zamezení kontaminace krmiv a steliv dobrá zoohygiena chovu

69 Infekční onemocnění respiratorní (D)
Virová

70 Respiratorní syndrom skotu
Bovinní herpesvirus 1 Virus parainfluenzy 3 Virus bovinní virové diaroe - BVD Bovinní coronavirus Bovinní adenovirus

71 IBR Produkční nákaza Původce Klinika herpes virus typ 1
Respirační syndrom, faryngitida Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida Aborty březích krav a jalovic Enteritida Telata – meningoencefalitida Až generalizované onemocnění

72 IBR Patogeneze Tři fáze Akutní Latentní Reaktivace
Uložení hpv 1 – nervová ganglia, lymfoidní buňky Reaktivace stresor Sliznice - replikace

73 IBR Původce Klinika herpes virus typ 1 Respirační syndrom faryngitida
Puruletní výtok a konjuktivitida IBR Původce herpes virus typ 1 Klinika Respirační syndrom faryngitida Nejtěžší případy nosní přepážka s nekrózou mukózy Nekrotická laryngophyringitida Překrvené oblasti haemorhagie po ruptuře mucosal cév

74 IBR Původce Klinika herpes virus typ 1
Telata – respiratorní forma, meningoencefalitida Somnolence, anorexie, mukopurulentní výtok z nozder,pronikavý kašel

75 Parainfluenza 3 Původce Dg. Virus z čeledi Paramyxoviridae
Rozšířen ubikvitárně Sám nezpůsobí problémy Vytvoření predispozice pro bakteriální infekci Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel Dg. Virologie, serologie

76 Bovinní respiratorní syncytiální virus
Původce Virus z čeledi Paramyxoviridae, rod Pneumovirus akutní průběh Starší telata, mladý skot v uzavřených stájích Rychle se šířící Klinika Vysoká t Cytopatické změny až nekrózu buněk Dg. Virologie, serologie

77 Bovinní adenoviry Původce Rozděleny do dvou podskupin
DNA virus, 9 sérotypů Rozděleny do dvou podskupin Respiratorní Enterální forma infekce Zdrojem nákazy i zdravé krávy Telata od 4 týdnů do 4 měsíců Vylučován sekrety, exkrety, kapénková infekce Inkubační doba :2 – 6 dní

78 Bovinní adenoviry Klinika Léčba: ATB, sulfonamidy Zvýšené t
Apatie, malátnost, nechutenství Akutní zánět sliznic dýchacího, trávicího ústrojí Kašel Výtok z nosu Průjem Dg. virologie, serologie Léčba: ATB, sulfonamidy

79 Infekční onemocnění respiratorní (D)
bakteriální

80 Pasterelóza skotu Původce Telata a mladý skot Stres – i transportní
Bakterie Pasterela haemolytica Telata a mladý skot Stres – i transportní Akutní Respiratorní onemocnění Alterace triasu Kašel Výtok z nosu Chronický průběh u starších telat

81 Pasterelóza skotu Dg. Z výtěrů Léčba ATB Natažená hlava a krk
Dýchání s otevřenou dutinou ústní Slinění Úhyn do 1 hodiny – mladá telata Apikální a kardiální laloky překrvené Fibrinózní lobární pneumonie Rozptýlená pneumonická ložiska

82 mykoplazmózy Původce Postižen dýchací aparát Mycoplasma mycoides
šířen kapénkovou infekcí Vylučovám mykotoxin Vylučovány sekrety, exkrety Přežívají v ložiscích v plicích Postižen dýchací aparát Pneumónie, pleuropneumónie I klouby

83 mykoplazmózy Inkubační doba Průběh Klinika Dg.
Několik týdnů - několik měsíců Průběh Akutní Klinika Nespecifické příznaky Pak hnisavý výtok z nosu Zrychlení dechu Dýchavičnost Až úhyn Dg. P.a. nález plic Při zavlečení - radikální metoda

84 nekrobacilózy Původce Patogeneze Bakterie Fusobacterium necroforum
Málo odolná v prostředí forma Orální – do 3 měsíců stáří hrtanová - starší telata Patogeneze Způsob šíření Nemocná zvířata - sekrety, exkrety Kontaminované krmivo, voda

85 Nekrobacilóza - difteroid telat
Klinika Inkubační doba 4-7 dní Horečka, snížená chuť do žrádla Postižení dutiny ústní – dásně, po stranách jazyka Zvýšená salivace – páchnoucí sliny Špinavé žluté nálepy, drsný povrch, až nekrotická tkáň akutní - úhyn do týdne subakutní – 3 týdny Nekrobacilóza pupečního pahýlu

86 Nekrobacilóza - difteroid telat
Dg. p.a.-histologie – nekrotická tkáň s původcem Léčba: ATB

87 Poruchy metabolismu Křivice Tetanie telat Nedostatek stopových prvků
Hypovitaminózy lízavka

88 Křivice Nedostatečné ukládání solí do tvořící se kostní tkáně u mladých jedinců Příčiny karence Ca a P nebo jejich nevhodný poměr nedostatek vitaminu D Příznaky Nespecifické Strnulost, topornost chůze obtížně vstávají otoky kloubů deformace hrudníku, páteře, dlouhých kostí Léčba minerály, D vitamin

89 Tetanie Porucha minerálního a vegetativního systému – období prodloužené mléčné výživy (nad 2 měsíce stáří) Příčina Nedostatek hořčíku (mléko kryje od 5-8 týdnů stáří) Příznaky Nadměrná dráždivost, lekavost Zvýšené napětí svalstva – toporná, nekoordinovaná chůze Až záchvaty tetanických křečí (hlava zvrácená nazad) Dg. Hladina Mg v krvi Léčba Preparáty s Mg

90 Nedostatek stopových prvků
Cu Stáří 2-3 měsíce Strnulá chůze, průjmy, progresivní hubnutí Černá, hnědá srst kolem očí Se Svalová degenerace Zn Zpomalení růstu, salivace, vypadávání srsti (oči, d.ústní), šupinatění (vnitřní strana končetin,krk, hlava) Mn Pomalejší růst, deformity na končetinách (zvětšené, tuhé klouby) Co Pro vitamin B12 – mikroflora, krevní barvivo Lízavka, nechutenství, anemie, svalová dystrofie

91 hypovitaminózy A klinika Dg. Léčba E Klinika
Nechutenství, hubnutí, průjmy, záněty plic, křeče, obrny Dg. Stanovení A vitaminu Léčba Vitaminové preparáty E Svalová dystrofie – degenerativní změny ve svalovině Klinika Obtížný pohyb, potácivá chůze Obtížné dývchání


Stáhnout ppt "Nemoci telat a mladého skotu"

Podobné prezentace


Reklamy Google