Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoci telat a mladého skotu Neinfekční, infekční, parazitární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoci telat a mladého skotu Neinfekční, infekční, parazitární."— Transkript prezentace:

1 Nemoci telat a mladého skotu Neinfekční, infekční, parazitární

2 Faktory ovlivňující zdraví telat  Genetické  Období březosti krav  Průběh porodu a poporodní péče

3 Aspekty genetické (1)  Jedinci vyhovující zdravotním kritériím  Zvířata cíleně šlechtěná na vyšší odolnost  Ze zdravotního hlediska jedinci od nadprůměrně dlouhověkých zvířat

4 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat v průběhu gravidity (2)  1.nevyrovnanost, neplnohodnotnost krmné dávky poruchy metabolismu krávy  2. krátké období stání na sucho nebo narušování tohoto období

5 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat v průběhu gravidity (2)  3. krátké expozice březích krav a jalovic mikroflóře stájového prostředí nevyvinutí specifické odolnosti vůči tomuto prostředí  4. nevhodné ustájení  5. nepříznivá epizootologická situace v chovu

6 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat při porodu (3) 1. jeho průběh, resp. délka 2. hygiena stájového prostředí 3. hygiena vlastního porodu

7 faktory negativně ovlivňující životaschopnost telat a po porodu (3) 4. způsob ošetření telete  zajištění průchodnosti dýchacích cest, důkladné ošetření pupku, osušení, napojení 5. způsob ošetření matky po porodu 1. kontrola mléčné žlázy a kvality kolostra

8  vhodné podmínky ustájení vhodná technologie chovu respektující fyziologické potřeby telat  zvýšená individuální péče  dobrá kolostrální imunita Péče o telata po komplikovaném porodu, od matek se zdravotními problémy v období gravidity

9 Kolostrální imunita  Aktivní tvorba protilátek – 2 - 3 týdny p.p.  Imunologicky kompetentní – stáří 2 – 3 měsíce  Příjem dostatečného množství kolostra dobré kvality

10 Kolostrální výživa  Příjem kolostra v prvních 2-3 hodinách života  1 – 2 l kolostra během 6 - 8 hodin  5% hmotnosti během 24 hodin  6 -10% hmotnosti

11 Kolostrální výživa  Uzavření střevní bariéry za 32 - 36 hodin po porodu se vstřebá: za 4 hodiny p.p. - 70% za 6 hodin p.p. - do 50% za 10 hodin p.p.- pod 30% Uzavření střevní bariéry Pavlata a kol., 2005

12 Faktory ovlivňující absorpci kolostra  Doba podání prvního mleziva  Způsob napájení  Kvalita kolostra  Pohlaví telete  Plemeno  ABR telete  Teplota okolí  stres

13 nejčastější příčiny nutných porážek telat v ČR respirační aparát (47 %) pohybový aparát (21 %) trávicí aparát (9 %)  Pavlata a kol, 2005

14 Nejčastější skupiny onemocnění u telat  Vrozené a vývojové vady (A)  Poruchy metabolismu (B)  Nemoci z dietních příčin (C)  Infekční onemocnění (D)  Parazitární onemocnění (E)  Orgánová onemocnění (F)

15 Vrozené a vývojové vady (A) Telata

16  V průběhu intrauterinního života Dědičná predispozice Nepříznivé podmínky  Fyzikální noxy  Chemické vlivy  Infekční vlivy  Toxické vlivy Postižení pohlavních orgánů Postižení jedince v průběhu vývoje

17 Poruchy metabolismu (B) Telata, mladý skot

18 Poruchy metabolismu telat v časném poporodním období (B)  Nejčastější Hypoproteinémie, hypogamaglobulinémie hypovitaminózy a karence mikroprvků  Příčiny Nedostatečná kolostrální výživa

19 Poruchy metabolismu (B) Klinické příznaky  převážně nespecifické zaostávání v růstu snížená vitalita abnormální chuť špatná kvalita srsti, alopecie anémie poruchy pohybového aparátu nervové příznaky zvýšená vnímavost k infekčním nemocněním snížený efekt terapie a imunoprofylaxe

20 Poruchy metabolismu (B)  Důsledek zvýšený výskyt infekčních onemocnění  sepse  respirační infekce  střevní infekce

21 Nemoci z dietních příčin (C) Dysfunkce čepcobachorového žlabu Zánět slezu Zánět střev

22 Příčiny dyspepsií telat  Nevhodná t a množství mléka  Nevhodná skladba mléčných náhražek  Náhlé změny krmného režimu  Nevhodná technologie Např. napájení

23 Důsledky dyspepsií telat  narušení Sekrece Resorpce Motoriky  slezu a střev  Nechutenství a průjmy

24 1.Dysfunkce čepcobachorového žlabu  Nedostatečné uzavření čepcobachorového žlabu  Příčiny Stres před a během napájení Technika napájení (jícen v horizontální poloze)  Důsledky Proniknutí části mléka do bachoru Mléko nebo MKS podléhají hnilobě  Průběh Akutní Chronický  Klinika Nadýmání, průjem  Léčba symptomatická

25 Zánět slezu  Příčiny vypití většího množství mléka Pití studené vody Zkrmování narušených mléčných náhražek  Druhotně: coliinfekce  Průběh Akutní Chronický  U mladého skotu  Zkrmování závadných siláží, senáží Druhotně: acidózy bachory, otravy, infekční onemocnění

26 Zánět slezu  Příznaky Nespecifické  Malátnost, slabost  Nechutenství  Střídavé průjmy  Někdy kolikové bolesti, skřípání zuby  bolestivost v krajině slezu  Vyšší: t, pulz, dech

27 Zánět slezu  Léčba  Dieta  rehydratace  Ochrana sliznice (slizy, heřmánek)  (ATB)

28 Zánět střev Navazuje na zánět slezu  Katarální až hemorhagický  ulcerózní, pablánovitý  Průběh akutní, chronický  Příčiny Dietetické závady Infekční agens parazité

29 Zánět střev  Příznaky  nespecifické Malátnost Nechutenství kolikové bolesti, skřípání zuby průjmy bolestivost stěny břišní Vyšší: t, pulz, dech  Chronické stavy dehydratace – vyhublost, matná srst, oči vpadlé

30 Zánět střev  Léčba  Odstranění primárních příčin závadná krmiva, voda  Ochrana a dezinfekce střev  Rehydratace organismu  ATB

31 Infekční onemocnění (D)  Respiratorní  GIT  Virová  bakteriální

32 Infekční onemocnění GIT(D) 1. Virová herpesviry koronaviry BVD - bovinní virová diarea rotaviry

33 IBR  Produkční nákaza  Původce herpes virus typ 1  Klinika Respirační syndrom, faryngitida Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida Aborty březích krav a jalovic Enteritida Telata – meningoencefalitida Až generalizované onemocnění

34 IBR  Patogeneze Tři fáze  Akutní  Latentní Uložení hpv 1  nervová ganglia  lymfoidní buňky Reaktivace stresor Sliznice - replikace

35 IBR - infekční bovinní rhinotracheitida - telata  diarhoická forma Telata 1-5 týdnů p.p.

36 BVD - bovinní virová diarea  Původce RNA virus čeleď Flaviridae, rod Pestivirus, replikace v cytoplazmě Ubikvitární Telata 3-6 měsíců Chovy plemenných býčků infekce plodu v 1/3 gravidity  narozená telata trvalý zdroj infekce

37 Bovinní virová diarea - BVD  postižení sliznic trávicího traktu  má silnou afinitu k lymforetikulární tkáni způsobuje imunosupresi vyšší náchylnost a horší průběh infekcí způsobených jinými patogeny – hlavně respiratorními  možný přenos inseminací (v ovariích přežívá až 60 dnů)  prostupuje placentou  není primárně patogenní pro respiratorní trakt

38 BVD Mozková hypoplazie se vyvíjí již během intrauterinního života  prostupuje placentou  podle stadia gravidity způsobuje poškození plodu  (kratší dolní čelist, narušení vývoje mozku)

39 Virus BVD  2 biotypy  1. Cytopatogenní CP (zastoupen 10%) tele Slizniční choroba – MD (mucosal disease)  březí kráva poruchy reprodukce  resorbce embryí, zmetání, mumifikace plodu  změny říjových cyklů vrozené abnormality, úhyn PI kráva vždy porodí PI tele

40 Slizniční choroba

41 Slizniční choroba – MD (mucosal disease)

42 Bovinní virová diarea  Necytopatogenní NCP (90%)  Průběh Subklinický inaparentní  Telata stáří 3 – 6 měsíců  Postižení sliznic trávicího traktu Vředy, hemorhagie, edémy, záněty  Vylučován sekrety, exkrety  březí kráva:imunotolerance, PI tele  Tele: BVD, imunosuprese  uzdraví se a zlikviduje virus

43 BVD Eroze na dásních, pyscích, tvrdém a měkkém patře Jícen s krváceninami, edémem Sekundární bakteriální infekce zasahují mandle, epiglotis – hemorhagické léze, nekrotická ložiska

44 BVD Eroze, edematické a hemorhagické hřebeny abomasa Eroze na tenkém střevě vedou k odlupování sliznice

45 BVD Jalovičky 18 měsíců mají díky chronické formě (AG+, Ab-) Abnormální rezavé zbarvení

46 Virus BVD  Nově – BVDV – typ 2, NCP- hemorhagický syndrom (v USA a už i v Evropě)  Dg. virologická, serologická

47 Význam onemocnění pro chovy  Snížená užitkovost dojnic a nižší tržnost mléka  Nižší počty telat  Zvýšené náklady na léčbu

48 Bovinní coronaviry  Původce neonatální enteritidy (3-20%) RNA virus čeledi Coronaviridae  množí se v cytoplazmě I vztah k respiratornímu aparátu (u nás neprokázán) Šířen trusem, zvířaty latentně

49 Bovinní coronaviry  Příčiny Nedostatečná kolostrální imunita  Klinika Telata 1 týden stáří (5-30 dnů) Inkubační doba:  20-36 hodin Mírný průběh – průjmy  Dg.:virologie, serologie

50 Bovinní rotaviry  RNA viry, Rod Rotavirus, čeleď Reoviridae  Z 50% průjmujících telat  Při smíšených infekcích Velice kontagiózní vylučovány z organismu masivně krátce po infekci ve výkalech přežívají až 6 měsíců Odolné vůči dezinfekci  Klinika telata do 2 týdnů stáří Inkubační doba:  12-48 hodin průjmy

51 Infekční onemocnění (D) 2. bakteriální Coliinfekce Salmonelóza nekrobacilóza

52 koliinfekce  Původce Bakterie Escherichia coli Enterotoxigenní Attaching effacing  Enteropatogenní  Enterohemorhagický nekrotoxigenní  Produkují enterotoxiny

53 koliinfekce  Klinika Enterotoxigenní kmen  Rané postnatální období Do 20 hodin p.p.  Kombinace s rotaviry Týdenní telata  zachycení na povrch sliznice enterotoxiny zvyšují sekreci  Sekreční průjmy

54 koliinfekce  Klinika Enteropatogenní kmen  Telata 2 – 8 týdnů  Narušení sliznice tenkého střeva  Narušení enzymatické aktivity enterocytů  Porušení trávení, transport elektrolytů  Malabsporpce

55 koliinfekce  Klinika Enteropatogenní kmen  Produkce verotoxinu (shigatoxin): Poškození sliznice tenkého a tlustého střeva Eroze, hemorhagie, ulcerace Může probíhat i bez klinických příznaků

56 salmonelóza  Původce Čeleď Enterobacteriacae Salmonella enteritis, typhy murium, dublin, abortus bovis Vysoká odolnost ve vnějším prostředí Telata – mléčná výživa, mladý skot Subakutně, akutně,, chronicky

57 salmonelóza  Inkubační doba několikadenní  Akutně  skleslost, teplota, nezájem o potravu, průjem – žlutý, zapáchající s hlenem, někdy až sepse a úhyn  Přechod do subakutní až chronické formy Horší výživný stav, nízké přírůstky, průjem  Dg. bakteriologie výtěrů  Léčba - ATB

58 salmonelóza

59 Parazitární onemocnění telat, mladého skotu (E) Telata, mladý skot

60 kryptosporidie  V roce 1985 poprvé popsán druh kryptosporidie infikující skot, s endogenním vývojem ve žlázách žláznatého žaludku s oocystami morfologicky podobnými Crypotosporidium muris.  Cryptosporidium muris-like o rok později izoláty C. muris-like pocházející ze skotu popsány jako nový druh  Cryptosporidium andersoni morfologie oocyst, hostitelské specifity a molekulární analýzy

61 kryptosporidie  V roce 1999 popsána infekce skotu druhem Cryptosporidium felis  typovým hostitelem je kočka v roce 2002 nový genotyp kryptosporidií infikující skot  Cryptosporidium bovine genotyp B7 v roce 2004 další genotyp  Cryptosporidium deer-like z důvodu podobnosti s genotypem Cryptosporidium deer popsán o dva roky dříve u jelena

62 Rozdělení kryptosporídií podle velikosti oocyst podle lokalizace vývojového cyklu  dvě kategorie žaludeční druhy - C. andersoni  většími oválnými oocystami střevní druhy - C. parvum a C. felis  s menšími kulatými oocystami

63 Rozdělení kryptosporídií  Oocysty nových genotypů  Cryptosporidium bovine genotyp B  Cryptosporidium deer-like přesnější morfologii oocyst a lokalizaci endogenních stadií zatím není nic známo

64 Kryptosporidie - věková specifita  C. andersoni  C. bovine genotyp B  C. deer-like Infekční: dospělí jedinci  Infikovaná zvířata: Nejmladší: telata ve věku tří týdnů nejstaršími hostiteli: zvířata 6 – 7 měsíců  Věková specifita druhu C. felis skot není typickým hostitelem - není jasná

65  Klinika  Atrofie střevních klků  Malabsorpce  Hypersekrece střevních tekutin  Vodnaté průjmy

66 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy  zatím není známo žádné chemoterapeutikum účinné při léčbě  zkoušeny chemické preparáty - očekáván terapeutický účinek vzhledem k jejich vysoké toxicitě pro organismus, přetrvávání jejich reziduí v živočišných produktech  nelze předpokládat masové využití

67 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy  rehydratace a udržení iontové rovnováhy organismu  Podpůrná terapie

68 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy  Jediná ochrana chovu preventivní opatření  pravidelná parazitologická vyšetření zejména zvířat do dvou měsíců věku  pravidelná dezinfekce pracovních pomůcek a ploch  zamezení kontaminace krmiv a steliv  dobrá zoohygiena chovu

69 Infekční onemocnění respiratorní (D)  Virová

70 Respiratorní syndrom skotu  Bovinní herpesvirus 1  Virus parainfluenzy 3  Virus bovinní virové diaroe - BVD  Bovinní coronavirus  Bovinní adenovirus

71 IBR  Produkční nákaza  Původce herpes virus typ 1  Klinika Respirační syndrom, faryngitida Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida Aborty březích krav a jalovic Enteritida Telata – meningoencefalitida Až generalizované onemocnění

72 IBR  Patogeneze Tři fáze  Akutní  Latentní Uložení hpv 1 – nervová ganglia, lymfoidní buňky  Reaktivace stresor Sliznice - replikace

73 IBR  Původce herpes virus typ 1  Klinika Respirační syndrom faryngitida Puruletní výtok a konjuktivitida Nekrotická laryngophyringitida Překrvené oblasti haemorhagie po ruptuře mucosal cév Nejtěžší případy nosní přepážka s nekrózou mukózy

74 IBR  Původce herpes virus typ 1  Klinika Telata – respiratorní forma, meningoencefalitida  Somnolence, anorexie, mukopurulentní výtok z nozder,pronikavý kašel

75 Parainfluenza 3  Původce Virus z čeledi Paramyxoviridae Rozšířen ubikvitárně Sám nezpůsobí problémy Vytvoření predispozice pro bakteriální infekci Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel  Dg. Virologie, serologie

76 Bovinní respiratorní syncytiální virus  Původce Virus z čeledi Paramyxoviridae, rod Pneumovirus akutní průběh Starší telata, mladý skot v uzavřených stájích Rychle se šířící  Klinika Vysoká t Cytopatické změny až nekrózu buněk  Dg. Virologie, serologie

77 Bovinní adenoviry  Původce DNA virus, 9 sérotypů  Rozděleny do dvou podskupin Respiratorní Enterální forma infekce  Zdrojem nákazy i zdravé krávy  Telata od 4 týdnů do 4 měsíců  Vylučován sekrety, exkrety, kapénková infekce  Inkubační doba :2 – 6 dní

78 Bovinní adenoviry  Klinika Zvýšené t Apatie, malátnost, nechutenství Akutní zánět sliznic dýchacího, trávicího ústrojí Kašel Výtok z nosu Průjem  Dg. virologie, serologie  Léčba: ATB, sulfonamidy

79 Infekční onemocnění respiratorní (D)  bakteriální

80 Pasterelóza skotu  Původce Bakterie Pasterela haemolytica  Telata a mladý skot  Stres – i transportní  Akutní Respiratorní onemocnění Alterace triasu Kašel Výtok z nosu  Chronický průběh u starších telat

81 Pasterelóza skotu Apikální a kardiální laloky překrvené Natažená hlava a krk Dýchání s otevřenou dutinou ústní Slinění Úhyn do 1 hodiny – mladá telata Fibrinózní lobární pneumonie Rozptýlená pneumonická ložiska  Dg.  Z výtěrů  Léčba  ATB

82 mykoplazmózy  Původce Mycoplasma mycoides šířen kapénkovou infekcí Vylučovám mykotoxin Vylučovány sekrety, exkrety Přežívají v ložiscích v plicích  Postižen dýchací aparát Pneumónie, pleuropneumónie I klouby

83 mykoplazmózy  Inkubační doba Několik týdnů - několik měsíců  Průběh Akutní  Klinika Nespecifické příznaky Pak hnisavý výtok z nosu Zrychlení dechu Dýchavičnost Až úhyn  Dg. P.a. nález plic  Při zavlečení - radikální metoda

84 nekrobacilózy  Původce Bakterie Fusobacterium necroforum Málo odolná v prostředí forma  Orální – do 3 měsíců stáří  hrtanová - starší telata  Patogeneze Způsob šíření  Nemocná zvířata - sekrety, exkrety  Kontaminované krmivo, voda

85  Klinika Inkubační doba 4-7 dní Horečka, snížená chuť do žrádla Postižení dutiny ústní – dásně, po stranách jazyka Zvýšená salivace – páchnoucí sliny Špinavé žluté nálepy, drsný povrch, až nekrotická tkáň  akutní - úhyn do týdne  subakutní – 3 týdny  Nekrobacilóza pupečního pahýlu Nekrobacilóza - difteroid telat

86  Dg. p.a.-histologie – nekrotická tkáň s původcem  Léčba: ATB Nekrobacilóza - difteroid telat

87 Poruchy metabolismu  Křivice  Tetanie telat  Nedostatek stopových prvků  Hypovitaminózy  lízavka

88 Křivice  Nedostatečné ukládání solí do tvořící se kostní tkáně u mladých jedinců  Příčiny karence Ca a P nebo jejich nevhodný poměr nedostatek vitaminu D  Příznaky Nespecifické Strnulost, topornost chůze obtížně vstávají otoky kloubů deformace hrudníku, páteře, dlouhých kostí  Léčba minerály, D vitamin

89 Tetanie  Porucha minerálního a vegetativního systému – období prodloužené mléčné výživy (nad 2 měsíce stáří)  Příčina Nedostatek hořčíku  (mléko kryje od 5-8 týdnů stáří)  Příznaky Nadměrná dráždivost, lekavost Zvýšené napětí svalstva – toporná, nekoordinovaná chůze Až záchvaty tetanických křečí  (hlava zvrácená nazad)  Dg. Hladina Mg v krvi  Léčba Preparáty s Mg

90 Nedostatek stopových prvků  Cu Stáří 2-3 měsíce Strnulá chůze, průjmy, progresivní hubnutí Černá, hnědá srst kolem očí  Se Svalová degenerace  Zn Zpomalení růstu, salivace, vypadávání srsti (oči, d.ústní), šupinatění (vnitřní strana končetin,krk, hlava)  Mn Pomalejší růst, deformity na končetinách (zvětšené, tuhé klouby)  Co Pro vitamin B12 – mikroflora, krevní barvivo Lízavka, nechutenství, anemie, svalová dystrofie

91 hypovitaminózy  A  klinika Nechutenství, hubnutí, průjmy, záněty plic, křeče, obrny  Dg. Stanovení A vitaminu  Léčba Vitaminové preparáty  E Svalová dystrofie – degenerativní změny ve svalovině  Klinika Obtížný pohyb, potácivá chůze Obtížné dývchání  Léčba Vitaminové preparáty


Stáhnout ppt "Nemoci telat a mladého skotu Neinfekční, infekční, parazitární."

Podobné prezentace


Reklamy Google