Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ / /34

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ / /34"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34
Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Ekologický způsob života Autor: David Kopecký kód DUMu: VY_32_INOVACE_Vo Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Tematická oblast: Člověk ve společnosti Šk. rok: 2012/2013 Datum: Ročník: 1. Anotace: Žáci se dozví základní informace o ekologii, proč je dobré doma recyklovat a snažit se chránit naši planetu Zemi.

2 Ekologický způsob života

3 Otázky na úvod 1) Co všechno najdete v přírodě a co nám příroda dává?
2) Máte nějaké oblíbené místo v přírodě? Pokud ano, proč je pro vás důležité? O co by jste přišli, kdyby zmizelo? 3) Jak vnímáte slovo odpovědnost a chováte se tak?

4 Žiji na Zemi Konzumní způsob života
příroda ohrožována lidskou činností už v minulosti se člověk naučil využívat přírodu ve svůj prospěch tento způsob nakládání s přírodou stále stoupá a člověk se čím dál více zaměřuje na své pohodlí zvyšuje se spotřeba surovin Konzumní způsob života

5 Konzumní způsob života
jedná se o takový způsob života, kdy člověk jen spotřebovává produkty přírody, avšak sám přírodě nic nevrací vzniká tím - (např. mizí různé druhy živočichů nebo rostlin, změny klimatických podmínek, nedostatek pitné vody atd.) EKOLOGIE - nauka o vztahu živých organismů a prostředí ekologická krize

6 Cvičení č. 1 1) Zjistěte jaké dopady může mít na
životní prostředí vybudování a provoz staveb v tabulce. odpovídejte: 1) naprosto souhlasím 2) souhlasím 3) nevadí mi 4) vadí mi 5) naprosto nesouhlasím

7 Tabulka Projekt V naši obci V ČR V Evropě Skládka odpadu Dálnice
Letiště Chemická továrna Tepelná elektrárna Jaderná elektrárna

8 Postup 1) Překresli si tabulku do sešitu.
2) Promysli si nejdříve závažnost daných staveb. 3) Zapiš si odpovědi do tabulky. - následuje diskuze nad danými odpověďmi

9 Fauna a Flora v ohrožení není pouze ovzduší či vodstvo, ale i živočichové a rostliny

10 Ekologický způsob života
je důležité se chovat tak, aby život na planetě Zemi byl dlouhodobě zachován využívat obnovitelné zdroje energie nevzniká odpad - vodní, větrná a sluneční energie = žít v souladu s přírodou a chránit přírodní prostředí

11 Ekologické organizace
V ČR - Hnutí duha - Český svaz ochránců přírody Ve světě - Greenpeace

12 Recyklace znovu využití a zpracování odpadu
šetřit životní prostředí můžete i při nakupování

13 Domácí ekologie 1) Kde všude se dá doma šetřit
respektive čím se dá šetřit? Šetřit energií - topení, správné větrání, zbytečně nesvítit atd. Šetřete přírodu - pěstování zeleně, nečit zbytečně rostliny, nezahazovat odpadky atd. Šetřete vodou - sprcha místo vany, nemít vodu puštěnou nepřetržitě, používat šetrné mycí prostředky atd. Co nejméně odpadů - omezit používání věcí na jedno použití, igelitové sáčky používejte opakovaně, na nákupy choďte s vlastní taškou atd.

14 Zdroj SKÁCELOVÁ, Jana a Lenka MRÁZOVÁ. Výchova k občanství: učebnice pro 6. ročník. první. Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ / /34"

Podobné prezentace


Reklamy Google