Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Restaurátorské a zdobné techniky Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_03 Název DUMu: Konzervace a restaurování – vymezení pojmů, členění, účel, základní orientace Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Předmět: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Ročník: 4 Autor: Bc. Václav Jakubčík Datum: 10. 01. 2013

2 Střední škola Oselce Vymezení profese konzervátora – restaurátora Preambule

3 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.1. podílí se na všech činnostech muzea, které se týkají muzejních sbírkových předmětů. Měl by spolurozhodovat o podmínkách, za jakých budou sbírky deponovány, prezentovány, transportovány nebo studovány, protože zachování dobrého fyzického stavu předmětů je základní podmínkou všech těchto činností.

4 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.2. při výkonu profese se řídí standardními vědeckými postupy, kterými jsou výzkum pramenů, analýza, interpretace a syntéza. Tento přístup umožňuje nejefektivněji poznat význam předmětu a získat tak nové vědecké poznatky a uchovat je pro budoucnost.

5 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.3. Činnost se skládá z průzkumu, preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování muzejních a sbírkových předmětů. Tato činnost se souborně označuje jako zásah.

6 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.4. Každý zásah musí být dokumentován písemnými a obrazovými záznamy a trvale uložen, nejen pro možnost dalších budoucích zásahů, ale i jako podklad pro průběžnou revizi všech učiněných kroků.

7 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.5. Průzkum je úvodní krok, který má napomoci získat veškeré dostupné informace o předmětu s využitím metod humanitních a přírodních věd. Při průzkumu jsou zjišťovány především informace vztahující se ke vzniku, používání a současnému stavu předmětu.

8 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora Průzkum stanovuje strukturu, materiál a způsob vzniku předmětu, rozsah a příčiny degradace, změn, nánosů a ztrát a všechna tato zjištění musí být dokumentována. Při průzkumu je zpravidla nutno spolupracovat i s kolegy. Průzkum významně přispívá k objasnění a stanovení komplexní hodnoty předmětu.

9 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.6. konzervátor - restaurátor musí být schopen vyhodnotit výsledky průzkumu a na jejich základě navrhnout vhodný způsob ošetření.

10 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.7. Preventivní konzervování je činnost vedoucí ke zpomalení, nebo zastavení degradace či poškozování muzejních sbírkových předmětů systematickou kontrolou a případnou úpravou prostředí tak, aby předměty setrvávaly v pokud možno nezměněném stavu za všech situací, v nichž se mohou nacházet.

11 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.8. Sanační konzervování spočívá v ochraně muzejních sbírkových předmětů pomocí systému přímých zásahů stabilizujících jeho fyzický stav při maximálním úsilí o nenarušení komplexní hodnoty předmětu.

12 Střední škola Oselce Činnost konzervátora – restaurátora 1.9. Restaurování je činnost, která obnovuje celistvost-integritu předmětu na určitém známém stupni jeho historického vývoje. Hlavním důvodem je dosažení srozumitelnosti předmětu. V určité míře tak dochází k obnovení určité estetické, technické a hudební funkčnosti a účinnosti předmětu.

13 Střední škola Oselce Restaurování zahrnuje nejen doplňování chybějících či silně poškozených prvků, ale také odstranění těch prvků, které srozumitelnost nebo funkčnost - účinnost předmětu omezují. Při restaurování dochází ke změně komplexní hodnoty muzejního sbírkového předmětu.

14 Střední škola Oselce Odlišnost od příbuzných oborů 1.10. Základním kritériem pro odlišení profese konzervátora - restaurátora od jiných vědních oborů, výtvarných činností a řemesel je, že svou činností nevytváří nové předměty, ani nevěnuje většinu své pozornosti širokému poznání někdejších skutečností někdejší společenské reality.

15 Střední škola Oselce Odlišnost od příbuzných oborů 1.11. Přestože právo provádět sanační konzervování nebo restaurování má pouze konzervátor - restaurátor, ostatní obory mohou svými poznatky napomáhat při ochraně muzejních a sbírkových předmětů.

16 Střední škola Oselce Vzdělání konzervátora- restaurátora 2.1. Od počátku vzdělávání musí být studenti vedeni k pochopení skutečnosti, že každý předmět je jedinečný. Studium a vědecká příprava konzervátora – restaurátora, by měla zahrnovat následující oblasti:

17 Střední škola Oselce etické principy konzervace-restaurování historie konzervace-restaurování společenské vědy (muzeologie, historické vědy, dějiny hmotné kultury, dějiny umění, archeologie, etologie, filozofie a jejich aplikace) přírodní vědy (chemie, fyzika, biologie a jejich aplikace) historie materiálů a technik, technologií a výrobních procesů včetně výtvarných

18 Střední škola Oselce identifikace a studium degradačních procesů metody dokumentace metodika vědeckého výzkumu průzkum a jeho interpretace teorie, metody techniky a materiály preventivní konzervace teorie, metody, techniky a materiály sanační konzervace a restaurování reprodukční techniky a materiály sanační konzervace a restaurování

19 Střední škola Oselce právní problematika (profesní předpisy, legislativa týkající se kulturního dědictví, pojištění, obchodní a daňové právo atd.) management bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí

20 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ, České Republiky. Restaurátorský kodex Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR [online]. [cit. 18.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.restaurovani- kv.cz/index.php?view=article&catid=34:o-firm&id=50:o- firm&format=pdf&option=com_content&Itemid=57http://www.restaurovani- kv.cz/index.php?view=article&catid=34:o-firm&id=50:o- firm&format=pdf&option=com_content&Itemid=57 Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google