Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebeský životní styl - Kapitola druhá. „VOLAL MOCNÝM HLASEM “BOJTE SE BOHA...” Zj 14:7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebeský životní styl - Kapitola druhá. „VOLAL MOCNÝM HLASEM “BOJTE SE BOHA...” Zj 14:7."— Transkript prezentace:

1 Nebeský životní styl - Kapitola druhá

2 „VOLAL MOCNÝM HLASEM “BOJTE SE BOHA...” Zj 14:7

3 1 Kor 10:31 Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

4 První slova prvního anděla ze Zj 14 jsou „Bojte se Boha“.. Bůh zjevně cítí, že je důležité, abychom k němu přistupovali s úctou a posvátnou bázní.

5 Žalmista říká: 111:10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! Tato doporučovaná Bázeň neza- hrnuje strach, úděs a zhrození se či zděšení.

6 Jedině ďábel se dívá na milujícího Boha se strachem. Snaží se Ho představovat jako pomstychtivého a strohého. Bůh se ale ztotožňuje s Pastýřem ovcí, pečujícím a milosrdným Otcem, milujícím manželem, trpělivým Bohem, pravdou a dobrotou oplývajícím Pánem. 2Moj 34,6

7 Když uznáváme Boha jako Stvořitele, vede nás to k hledání většího poznání o Něm. Svědčí o Něm celá stvořená příroda. Největším zázrakem stvoření je Lidské tělo. Je moudré u něj začít naše studium.

8 Učení anatomie a fyziologie je o to zajímavější, když se učíme od Boha. Práce Mistrovského Konstruktéra se zjevuje v tom, že naše tělo se nemohlo vyvi- nout náhodou či slepou evolucí. DNK je vhodnou ilustrací Boží nekonečné moci.

9 OKO je úžasný senzorický orgán, ale pouze pokud existuje jako celek. Nemohlo se vyvinout z malých změn, protože by to vyžadovalo mnoho složitých změn zároveň a to jak v oce, tak v jeho okolních strukturách.

10 Genetické změny přitom v těle většinou vyvolávají poškození, ztrátu či omezení orgánů, procesů těla a jeho funkcí. Prospěšná přirozená selekce by mohla fungovat pouze v těch velmi výjímečných případech, kde by změna znamenala výhodu.... Postupná evoluce musí ukazovat na dlouhou sérii malých přechodných změn. Ovšem pro vznik jemně vyvážených propojených systémů (jako jsou oko a vidění) to je nepřekonatelnou překážkou. Důvody ve prospěch kreacionismu, Colin Mitchell Hledání smyslu v přírodě, Richard M.Ritland

11 Světlo cestuje skrze panenku do sítnice na očním pozadí. Tam je chemicky registrováno v tyčinkách a kuželech, které nervově přenášejí zrak do centra vidění v týlním laloku mozku.

12 Malý rychlý a trvalý pohyb očí zaručuje, že je obraz na sítnici stále obnovován čerstvými informacemi z fotoreceptorů.

13 Každé oko je vybaveno třemi páry vypínajících elastických svalů. Horní sval oční nasměrovává zrak vzhůru, zatímco dolní sval stahuje zrak dolů. Laterální svaly umožňují boční pohled. A kruhovité svaly povolují kroužení očí.

14 constant tension help make these eye muscles among the fastest in the body. Oko je tedy schopno 7 koordi- novaných pohybů a dává člověku jeden z nejdokonalejších zázna- mových systémů. Tyto svaly nám umožňují zachovat binokulární vidění (pomocí 2 očí) a schopnost vizualizovat hloubku i vzdálenost.

15 Důležitý oční sval je horní šikmý sval, který může fungovat jedině díky tomu, že se skládá ze šlachy, která prochází skrze kladkovitě narostlou kost. To umožňuje svalu činnost dokonce v úhlu 90 stupňů.

16 Červené krvinky - erytrocyty Jedny z nejjednodušších tělesných buněk jsou červené krvinky. Patří mezi nejdůležitější složky krve.

17 25 trilionů těchto maličkých buněk proudí skrze krevní řečiště 120 000 km cév a tvoří asi 45 % celkového objemu krve (6 litrů).

18 ČK jsou produkovány v kostním morku a žijí asi 4 měsíce (120 dní). Během této doby ČK cestují mezi plícemi a tkáněmi těla 75 000 krát než se opět vrátí do kostního červené kostní dřeni k zániku. Každou sekundu umírá asi 3 milióny ČK a jsou nahrazeny novými.

19 Každou ze 100 trilionů tělesných buněk můžeme přirovnat k opev- něnému městu. Každé „město“ má administrativní vedení v jádru, DNK tam slouží jako městský manager, který řídí a organizuje veškeré aktivity.

20 Obsahuje také aktivní komunikační systém (RNK) a transportní mechanismus (endoplazmatické retikulum), elektrárny (mitochondrie), továrny (ribosomy), a aktivní odpadní systém(lyzosomy).

21 Kyslík a živiny se dostávají do buňky přes membránu a kysličník uhelnatý spolu s odpady se také vylučují buněčnou stěnou. Nejmenší funkční jednotky v těle – enzymy jsou molekuly bílkovin, které slouží jako pracovníci v továrně buňky.

22 Každý enzym vykonává pouze jednu funkci, ale protože samostatná buňka může mít více než 1 funkci, může obsahovat stovky a tisíce různých enzymů.

23 Červená krvinka je v porovnání s většinou buněk velmi jednoduchá. Obsahuje jednu hlavní složku - hemoglobin Montážní linka začíná u: (1) Sukcinátu a glycinu spojených z porfo bilinogenu. Tento první krok vyžaduje použití rozdílných enzimů, vitamínů a minerálů.

24 (2) Dále se 4 z těchto molekul spojí do proto porfyrinu III s pomocí 6 enzymů a 3 vitamínů. (3) K proto porfyrinu III je přidáno železo pro tvorbu hemu s pomocí dalších enzymů vitamínů a minerálů.

25 (4) Nakonec se připojí 4 molekuly hemu k molekule globinu, která se vytvořila zvlášť a z výrobní linky odchází hemoglobin připravený sloužit při přenosu kyslíku.

26 Složitost enzymatické činnosti se projevuje, když si uvědomujeme, že tato zdánlivě jednoduchá výroba hemoglobinu používá k produkci jediné molekuly hemoglobinu. 10 různých enzymů, 6 vitamínů a 4 minerály

27 Tělo musí vyprodukovat 3 miliony nových ČK, které každou sekundu odumřou.

28 Každá červená krvinka obsahuje téměř 300 milionů molekul hemoglobinu, který každý je tvořen 10,000 atomy a 570 rozdílnými aminokyselinami. Žalm 139,16

29 Tyto záblesky Božího stvořitelského plánu v nás budí bázeň a úctu vůči jejich Tvůrci. Bůh, jenž nás stvořil, do nás vtiskl také ZÁKONY ZDRAVÍ. Našim postojem k Jeho zákonům zjevujeme svou lásku vůči Bohu.

30 Bojte se Boha a vzdejte mu čest V důstojné bázni vůči našemu Stvořiteli dychtivě toužíme zachovávat Jeho zákony (jak tělesné tak duchovní). První anděl volá své poselství s touhou vzbudit v lidech tento POSTOJ pro přípravu blízkého příchodu Ježíše Krista

31 Žalm 103:1 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Žalm 103:1 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.


Stáhnout ppt "Nebeský životní styl - Kapitola druhá. „VOLAL MOCNÝM HLASEM “BOJTE SE BOHA...” Zj 14:7."

Podobné prezentace


Reklamy Google