Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí."— Transkript prezentace:

1 1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

2 2 Struktura příspěvku  Změny podmínek  Hodnoty a postoje manželství rodičovství  Dělba práce mezi partnery a komplementarita jejich rolí  Shrnutí

3 3 Ekonomická situace tržní prostředí zvyšuje nároky na pracovní výkon a pracovní čas cenový vývoj a nárůst spotřeby podporuje orientaci na zaměstnání růst životní úrovně - rozšiřování životních aspirací a spektra životních plánů nezaměstnanost snižuje životní úroveň rodin situace na trhu s byty komplikuje zakládání rodin a manželství

4 4 Sociální podmínky v méně paternalistickém prostředí - vlastní odpovědnost za sebe a rodinu vzdělání a vysoká zaměstnanost žen snižuje závislost na partnerovi a zvyšuje nároky na sladění rodinných a profesních zájmů vyšší mobilita jedinců - izolovanost členů rodiny snahy o podstatně větší začlenění otců do péče o děti a do jejich výchovy mění se poměr mezi vlivem rodiny, „sousedských sítí“ a vrstevnických skupin sociální stát navzdory všem nedostatkům v mnoha směrech umožňuje uvolňování rodinných vazeb

5 5 Kulturní vlivy Individualismus oslabuje vnitrorodinné vztahy Mění se hodnota dítěte, tím vnitrorodinné vztahy a formy výchovy „pragmatický“ pohled na svět ovlivňuje i rodinné chování na úkor některých „tradičních“ hodnot Spotřební orientace oslabují význam a motivační sílu rodinných hodnot a pout Moderní technologie ovlivňují životní styl, a tím vztahy v rodinách, zejména mezigenerační

6 6 Demografické procesy a rodinné vztahy zmenšování velikosti nukleární rodiny - zintenzivnění citových vazeb vs. změny ve využívání času - podpora individualismu a autonomie rozšíření nesezdaných soužití + individualismus = snižuje se závaznost vztahů mezi partnery a mezi generacemi zmenšování velikosti nukleární rodiny spolu s vysokou rozvodovostí snižuje počet dětí jako potenciálních pečovatelů ve stáří děti z rozvedených manželství mají omezenou zkušenost se vztahy v úplné a širší rodině

7 7 Hodnoty a postoje V hodnotových orientacích si rodina a rodičovství stále udržují výsadní postavení ~ individualismus, důraz na autonomii, odklon od tradičních forem partnerského chování, snižování počtu dětí → Otázka: mění se hodnoty nebo jejich obsah nebo jejich vliv na reálné chování?

8 8 Hodnoty manželství a rodičovství – porovnání s vybranými hodnotami HodnotyVěkové kategorieKoefici -ent Gama* Do 2930-4445-5960 a více Celkem Mít spolehlivého životního partnera 4,194,354,284,224,26- Žít ve spokojeném manželství 3,884,084,104,114,04.095 Mít a vychovávat děti 3,744,023,964,043,94.125 Být úspěšný v zaměstnání 3,543,563,503,263,47-.115 Mít majetek a peníze 3,513,423,383,203,38-.132 Mít kvalitní vzdělání 3,393,483,383,243,37- Věnovat se svým zájmům 3,403,353,123,093,25-.168 Být uznávaný lidmi v okolí 3,173,283,153,283,22- Podílet se na veřejně prospěšné činnosti 2,452,432,352,502,43-

9 9 Kterou možnost považují lidé pro svůj život za nejlepší Věk18-6018-29 Rok šetření1996200119962001* Žít sám(a) bez stálého partnera 3525 Žít s partnerem bez sňatku 14152122 Žít v jednom manželství po celý život 66586557 Žít v manželství, byť opakovaném 16221116

10 10 Souhlas s vybranými hodnotami manželství Výzkum /rokMíra souhlasu Určitě souhlas Spíše souhlas Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlas Určitě nesouhlas Hlavní výhodou manželství je finanční jistota 1994 1422 (34)2424 (36)16 1996 725-4523 2001 1031-4019 Lidé, kteří chtějí mát děti, by měli uzavřít sňatek 1994 3833 (46)159 (21)5 Děti by se měly rodit pouze do manželství 2001 2838-249 Hlavním smyslem manželství je zajistit majetková a jiná práva 1996 630-4321 Hlavní výhodou manželství jsou záruky majetkových vztahů 2001 1134-3618 Manželství je i určitou zárukou šťastného a vyrovnaného života jednotlivce 1996 3351-123

11 11 Špatné manželství je lepší než žádné (souhlas s výrokem) VýzkumRok % odpovědí „určitě + spíše souhlasím“ % odpovědí „určitě nesouhlasím“ Škála * Soubor Rodina 19941994 6645 Věk 18 a více Populační klima 1996 6694 Věk 18-60 let Mladá generace 1997 6744 Věk 18-29 Postavení žen a mužů v ČR 1998 8674 Věk 18-60, 398 mužů a 602 žen Rodina 20012001 14564 Věk 18 a více

12 12 Rozvod je jediným správným řešením v situaci …. (Souhlas s výrokem) RokUrčitě souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasí m Určitě nesouhlasím 1994 2927 (37)1919 (28)6 1998 2246-2210 2001 2442-277

13 13 Plánovaný, ideální a skutečný počet dětí Výzkum (věk respondentů)Rok Počet dětí Upřesnění souboru respondentů 01234+ Rodina 1994 (18 a více)1994 11167193 Rodina 1994 věk 46-60 Ideál. počet 1994 01173151 Skutečný 72256141 Biografický výzkum mladé generace (25-34) 2002 21764152 Starší střední generace (45-59) Plánovaný počet 2004 4776112 Prošli manželstvím, počet dětí plánovali, vychovali alespoň jedno dítě (ne jen vlastní) Skutečný 12455182 Harmonizace rodiny a zaměstnání (18-64, modální věk = 31) 2005 0155710 Rodiče alespoň jednoho dítěte, věk nejstaršího 10 let

14 14 „Mít děti znamená velké omezení svobody rodičů“ RokUrčitě souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhla- sím Určitě nesouhla- sím 1994517 (26)1935 (45)23 20011031-4019

15 15 Ideální počet dětí deklarovaný v r. 1994 a 2001

16 16 Skutečný počet dětí deklarovaný v r. 1994 a 2001

17 17 „Muž má vydělávat peníze a žena se starat o domácnost“ VýzkumRok % odpovědí + a ++ Škála – počet stupňů* Soubor Rodina 1994 1994535 503 mužů a 521 žena, 18 a více let Postavení žen a mužů v ČR 1998484 398 mužů a 602 žen, 20-60 let Rodina 2001 2001484 610 mužů a 647 žen, 18 a více let, Harmoniza ce rodiny a zaměstnání 2005 69 muži 77 ženy 66 4 338 mužů a 881 žen, 18-64 let, rodiče dětí do 10 let věku

18 18 „Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena“ VýzkumRok % odpovědí + a ++ Škála – počet stupňů* Soubor Rodina 19941994815 503 mužů a 521 žena, 18 a více let Rodina 20012001954 610 mužů a 647 žen, 18 a více let, Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005 91 muži 90 ženy 91 4 338 mužů a 881 žen, 18-64 let, rodiče dětí do 10 let věku

19 19 „Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže“ VýzkumRok % odpovědí Škála – počet stupňů* Soubor Rodina 1994 1994535 503 mužů a 521 žena, 18 a více let Postavení žen a mužů v ČR 1998484 398 mužů a 602 žen, 20-60 let Rodina 2001 2001484 610 mužů a 647 žen, 18 a více let, Harmoniza ce rodiny a zaměstnání 2005 69 muži 77 ženy 66 4 338 mužů a 881 žen, 18-64 let, rodiče dětí do 10 let věku

20 20 Souhrn diskrepance mezi deklarovanými postoji a hodnotou orientací na straně jedné a reálným chováním na straně druhé rozpory i mezi jednotlivými postoji k otázkám rodičovství a partnerství (manželství) v samotném chování lidí lze ovšem vysledovat určitou inkonzistenci hypotéza, že lidé zřejmě hledají v prostředí celkem dramatických společenských a ekonomických změn adekvátní formy rodinného života

21 21 Souhrn (pokrač.) Rodina a manželství hrají v životě dnešního Čecha stále velkou roli Snaha sladit rodinné a profesní aspirace v prostředí, které je staví do „protikladu“ Jedním ze základních předpokladů vydařeného manželství a fungující rodiny je celková životní spokojenost, ale platí to i naopak ČR patří mezi evropskými zeměmi k těm konzervativnějším – hodnota rodiny, dělba práce Snižování významu legitimity partnerského svazku koresponduje s dlouhodobějšími změnami postavení muže a ženy

22 22 Souhrn (pokrač.) V rodině to mívá „trochu zpoždění“: České ženy převážně nacházejí cesty zvládnutí svých rolí v rodině a zaměstnání - za cenu nadále převažující „přerušované“ pracovní kariéry Navzdory převaze tzv. dvoupříjmových domácností nukleárních rodin jsou muži stále často považováni (spíše sami sebou) za živitele rodiny Reálně převažuje situace manželů-spoluživitelů s rozdílným podílem na péči o děti a domácnost Neočekává se naprostá oddanost rodině Relativně větší volnost si navzájem ponechávají mladší partneři pro naplňování osobních potřeb a zájmů

23 23 Použité zdroje - Výzkumy Rodina 1994, realizoval Sociologický ústav ČAV v roce 1994 Populační klima, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 1996 Mladá generace, realizoval Sociologický ústav ČAV s agenturou STEM v roce 1997 Postavení mužů a žen v ČR, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 1998 Rodina 2001, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM v roce 2001 Život ve stáří, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM-MARK v roce 2002 Střední generace, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 2004 Harmonizace rodiny a zaměstnání, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM-MARK v roce 2005


Stáhnout ppt "1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google