Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí."— Transkript prezentace:

1 1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

2 2 Struktura příspěvku  Změny podmínek  Hodnoty a postoje manželství rodičovství  Dělba práce mezi partnery a komplementarita jejich rolí  Shrnutí

3 3 Ekonomická situace tržní prostředí zvyšuje nároky na pracovní výkon a pracovní čas cenový vývoj a nárůst spotřeby podporuje orientaci na zaměstnání růst životní úrovně - rozšiřování životních aspirací a spektra životních plánů nezaměstnanost snižuje životní úroveň rodin situace na trhu s byty komplikuje zakládání rodin a manželství

4 4 Sociální podmínky v méně paternalistickém prostředí - vlastní odpovědnost za sebe a rodinu vzdělání a vysoká zaměstnanost žen snižuje závislost na partnerovi a zvyšuje nároky na sladění rodinných a profesních zájmů vyšší mobilita jedinců - izolovanost členů rodiny snahy o podstatně větší začlenění otců do péče o děti a do jejich výchovy mění se poměr mezi vlivem rodiny, „sousedských sítí“ a vrstevnických skupin sociální stát navzdory všem nedostatkům v mnoha směrech umožňuje uvolňování rodinných vazeb

5 5 Kulturní vlivy Individualismus oslabuje vnitrorodinné vztahy Mění se hodnota dítěte, tím vnitrorodinné vztahy a formy výchovy „pragmatický“ pohled na svět ovlivňuje i rodinné chování na úkor některých „tradičních“ hodnot Spotřební orientace oslabují význam a motivační sílu rodinných hodnot a pout Moderní technologie ovlivňují životní styl, a tím vztahy v rodinách, zejména mezigenerační

6 6 Demografické procesy a rodinné vztahy zmenšování velikosti nukleární rodiny - zintenzivnění citových vazeb vs. změny ve využívání času - podpora individualismu a autonomie rozšíření nesezdaných soužití + individualismus = snižuje se závaznost vztahů mezi partnery a mezi generacemi zmenšování velikosti nukleární rodiny spolu s vysokou rozvodovostí snižuje počet dětí jako potenciálních pečovatelů ve stáří děti z rozvedených manželství mají omezenou zkušenost se vztahy v úplné a širší rodině

7 7 Hodnoty a postoje V hodnotových orientacích si rodina a rodičovství stále udržují výsadní postavení ~ individualismus, důraz na autonomii, odklon od tradičních forem partnerského chování, snižování počtu dětí → Otázka: mění se hodnoty nebo jejich obsah nebo jejich vliv na reálné chování?

8 8 Hodnoty manželství a rodičovství – porovnání s vybranými hodnotami HodnotyVěkové kategorieKoefici -ent Gama* Do a více Celkem Mít spolehlivého životního partnera 4,194,354,284,224,26- Žít ve spokojeném manželství 3,884,084,104,114, Mít a vychovávat děti 3,744,023,964,043, Být úspěšný v zaměstnání 3,543,563,503,263, Mít majetek a peníze 3,513,423,383,203, Mít kvalitní vzdělání 3,393,483,383,243,37- Věnovat se svým zájmům 3,403,353,123,093, Být uznávaný lidmi v okolí 3,173,283,153,283,22- Podílet se na veřejně prospěšné činnosti 2,452,432,352,502,43-

9 9 Kterou možnost považují lidé pro svůj život za nejlepší Věk Rok šetření * Žít sám(a) bez stálého partnera 3525 Žít s partnerem bez sňatku Žít v jednom manželství po celý život Žít v manželství, byť opakovaném

10 10 Souhlas s vybranými hodnotami manželství Výzkum /rokMíra souhlasu Určitě souhlas Spíše souhlas Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlas Určitě nesouhlas Hlavní výhodou manželství je finanční jistota (34)2424 (36) Lidé, kteří chtějí mát děti, by měli uzavřít sňatek (46)159 (21)5 Děti by se měly rodit pouze do manželství Hlavním smyslem manželství je zajistit majetková a jiná práva Hlavní výhodou manželství jsou záruky majetkových vztahů Manželství je i určitou zárukou šťastného a vyrovnaného života jednotlivce

11 11 Špatné manželství je lepší než žádné (souhlas s výrokem) VýzkumRok % odpovědí „určitě + spíše souhlasím“ % odpovědí „určitě nesouhlasím“ Škála * Soubor Rodina Věk 18 a více Populační klima Věk let Mladá generace Věk Postavení žen a mužů v ČR Věk 18-60, 398 mužů a 602 žen Rodina Věk 18 a více

12 12 Rozvod je jediným správným řešením v situaci …. (Souhlas s výrokem) RokUrčitě souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasí m Určitě nesouhlasím (37)1919 (28)

13 13 Plánovaný, ideální a skutečný počet dětí Výzkum (věk respondentů)Rok Počet dětí Upřesnění souboru respondentů Rodina 1994 (18 a více) Rodina 1994 věk Ideál. počet Skutečný Biografický výzkum mladé generace (25-34) Starší střední generace (45-59) Plánovaný počet Prošli manželstvím, počet dětí plánovali, vychovali alespoň jedno dítě (ne jen vlastní) Skutečný Harmonizace rodiny a zaměstnání (18-64, modální věk = 31) Rodiče alespoň jednoho dítěte, věk nejstaršího 10 let

14 14 „Mít děti znamená velké omezení svobody rodičů“ RokUrčitě souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhla- sím Určitě nesouhla- sím (26)1935 (45)

15 15 Ideální počet dětí deklarovaný v r a 2001

16 16 Skutečný počet dětí deklarovaný v r a 2001

17 17 „Muž má vydělávat peníze a žena se starat o domácnost“ VýzkumRok % odpovědí + a ++ Škála – počet stupňů* Soubor Rodina mužů a 521 žena, 18 a více let Postavení žen a mužů v ČR mužů a 602 žen, let Rodina mužů a 647 žen, 18 a více let, Harmoniza ce rodiny a zaměstnání muži 77 ženy mužů a 881 žen, let, rodiče dětí do 10 let věku

18 18 „Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena“ VýzkumRok % odpovědí + a ++ Škála – počet stupňů* Soubor Rodina mužů a 521 žena, 18 a více let Rodina mužů a 647 žen, 18 a více let, Harmonizace rodiny a zaměstnání muži 90 ženy mužů a 881 žen, let, rodiče dětí do 10 let věku

19 19 „Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže“ VýzkumRok % odpovědí Škála – počet stupňů* Soubor Rodina mužů a 521 žena, 18 a více let Postavení žen a mužů v ČR mužů a 602 žen, let Rodina mužů a 647 žen, 18 a více let, Harmoniza ce rodiny a zaměstnání muži 77 ženy mužů a 881 žen, let, rodiče dětí do 10 let věku

20 20 Souhrn diskrepance mezi deklarovanými postoji a hodnotou orientací na straně jedné a reálným chováním na straně druhé rozpory i mezi jednotlivými postoji k otázkám rodičovství a partnerství (manželství) v samotném chování lidí lze ovšem vysledovat určitou inkonzistenci hypotéza, že lidé zřejmě hledají v prostředí celkem dramatických společenských a ekonomických změn adekvátní formy rodinného života

21 21 Souhrn (pokrač.) Rodina a manželství hrají v životě dnešního Čecha stále velkou roli Snaha sladit rodinné a profesní aspirace v prostředí, které je staví do „protikladu“ Jedním ze základních předpokladů vydařeného manželství a fungující rodiny je celková životní spokojenost, ale platí to i naopak ČR patří mezi evropskými zeměmi k těm konzervativnějším – hodnota rodiny, dělba práce Snižování významu legitimity partnerského svazku koresponduje s dlouhodobějšími změnami postavení muže a ženy

22 22 Souhrn (pokrač.) V rodině to mívá „trochu zpoždění“: České ženy převážně nacházejí cesty zvládnutí svých rolí v rodině a zaměstnání - za cenu nadále převažující „přerušované“ pracovní kariéry Navzdory převaze tzv. dvoupříjmových domácností nukleárních rodin jsou muži stále často považováni (spíše sami sebou) za živitele rodiny Reálně převažuje situace manželů-spoluživitelů s rozdílným podílem na péči o děti a domácnost Neočekává se naprostá oddanost rodině Relativně větší volnost si navzájem ponechávají mladší partneři pro naplňování osobních potřeb a zájmů

23 23 Použité zdroje - Výzkumy Rodina 1994, realizoval Sociologický ústav ČAV v roce 1994 Populační klima, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 1996 Mladá generace, realizoval Sociologický ústav ČAV s agenturou STEM v roce 1997 Postavení mužů a žen v ČR, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 1998 Rodina 2001, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM v roce 2001 Život ve stáří, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM-MARK v roce 2002 Střední generace, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 2004 Harmonizace rodiny a zaměstnání, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM-MARK v roce 2005


Stáhnout ppt "1 Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google