Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVUJEME VÁM. MOST Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVUJEME VÁM. MOST Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o."— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVUJEME VÁM

2 MOST Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

3 Náš cíl: Chtěli bychom být nejlepším průvodcem Vašeho studentského života. NEPŘETRŽITĚ HODLÁME: - dosahovat špičkové úrovně ve vybraných oborech - prohlubovat spolupráci s domácími i zahraničními partnery - pracovat s moderními informačními technologiemi - kvalitně připravovat studenty na budoucí zaměstnání či další vysokoškolské studium - získávat důvěru rodičů a úctu veřejnosti Naším přínosem je zodpovědná příprava studentů pro zaměstnání a pro vstup do ekonomické sféry. … kdo chce získat znalosti, musí studovat. Kdo chce nabýt moudrosti, musí žít. Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí. Jedině tím, že žijeme, se učíme žít… Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy

4 -škola vyplácí studentům prospěchová stipendia -výuka obchodní korespondence probíhá na počítačích se speciálním softwarem -každý student má právo a možnost vykonat ve 3. ročníku státní zkoušku z kancelářského psaní na PC -nadstandardní vybavení školy výpočetní technikou včetně internetu a možnost jeho volného využívání žáky -na škole pracuje INTERNET-CENTRUM -odlišný způsob hodnocení žáků bodováním -možnost zapojení studentů do mezinárodních projektů školy -spolupráce s cestovními kancelářemi -odborná praxe v cestovních kancelářích a firmách výpočetní techniky -spolupráce s odborníky z praxe -internetové spojení s fiktivními firmami po celém světě -informace pro žáky i rodiče - umístění aktuálního hodnocení žáků na internetu, veškerá data jsou chráněna a přístupna pouze s použitím osobního klíče žáka. -rychlá a efektivní komunikace žáků a rodičů s pedagogickým sborem a s vedením školy prostřednictvím počítače a internetové sítě - VIS. -JOB CLUB - následná pomoc absolventům školy při získávání pracovního místa -školní knihovna Co je u nás jinak? V době studia mají studenti možnost získat uznávané certifikáty: - Mezinárodní certifikát základních počítačových znalostí - ECDL - Státní zkouška z kancelářského psaní na PC - Mezinárodní zkouška z německého jazyka (Zertifikat Deutsch - ZD) - Mezinárodní zkouška z anglického jazyka (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) Kde a jak trávíme volný čas? - poznávací zájezdy po ČR - návštěvy divadel a filmových představení - ozdravné pobyty u moře - lyžařské zájezdy - vodácký a turistický kurz

5 STUDIJNÍ OBORY - Cestovní ruch - Počítače a programování 63-41-M/004 [01] Důraz je kladen na odborné předměty: účetnictví, informační technologie, marketing, písemná a elektronická komunikace, právo, německý a anglický jazyk. Studenti, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy, mají možnost individuální přípravy v matematice a cizích jazycích. - Obchodní akademie

6 STUDIJNÍ OBORY - Počítače a programování - Obchodní akademie - Cestovní ruch 63-41-M/004 [02] Odborné předměty jsou zaměřeny na marketing a management cestovního ruchu, ekonomiku, psychologii, průvodcovské služby, větší hodinovou dotaci cizích jazyků. Studenti budou vykonávat praxi v renomovaných kancelářích a podnicích, které se zabývají vývozem či dovozem zboží a služeb.

7 STUDIJNÍ OBORY - Cestovní ruch - Obchodní akademie - Počítače a programování 63-41-M/004 [03] Odborné předměty jsou zaměřeny na techniku počítačů, tvorbu webových stránek, programování, základy počítačové grafiky a práci s internetem. Studenti mají možnost zapojit se do mezinárodních vzdělávacích projektů školy. V případě dobrých studijních výsledků mohou získat prospěchové stipendium.

8 Vyučované předměty Základní předměty Český jazyk a literatura / Německý jazyk / Anglický jazyk / Matematika / Dějepis / Občanská nauka / Tělesná výchova / Hospodářský zeměpis / Informační technologie / Písemná a elektronická komunikace / Ekonomika / Účetnictví / Statistika / Zbožíznalství / Právo Výběrové předměty Technika počítačů / Programování / Programování uživatelských aplikací / Základy počítačové grafiky / Psychologie / Matematická cvičení / Konverzace v německém jazyce / Konverzace v anglickém jazyce / Průvodcovské služby / Marketing a management cestovního ruchu

9 Přijímací řízení -studenti do prospěchového průměru 1,8 budou ke studiu přijati bez přijímacích zkoušek -studenti s horším průměrem než 1,8 budou ke studiu přijati na základě pořadí prospěchových průměrů z pololetí 9. třídy ZŠ 1. kolo přijímacího řízení na SSŠMEP proběhne 24. 4.2006 Podmínky přijímacího řízení na školní rok 2005/2006 - přihlášky ke studiu žáci získají u výchovného poradce ZŠ - přihlášky se doručují prostřednictvím ZŠ v termínu určeném MŠMT Nestačí vědět, vědění se musí použít

10 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY Učebna počítačů VT1 Učebna počítačů VT2 Interaktivní učebna Učebna počítačů OK Pro výuku jsou v současné době k dispozici mimo kmenových učeben 4 odborné učebny s výpočetní technikou a 2 učebny cizích jazyků. Učebna je vybavena 16 počítači s operačním systémem WINDOWS 95 a příslušným softwarovým vybavením (Microsoft Office, Software 602, Corel apod.). Dále jsou v učebně 3 tiskárny (1 černobílá laserová, 1 černobílá inkoustová a 1 inkoustová barevná ), scanner a zpětný projektor. Vyučuje se zde výpočetní technika a účetnictví

11 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY Učebna počítačů VT1 Učebna počítačů VT2 Interaktivní učebna Učebna počítačů OK Učebna je vybavena 15 počítači s operačním systémem WINDOWS XP a k tomu příslušným softwarem a černobílou laserovou tiskárnou V této učebně se vyučuje výpočetní technika a programování v Turbo Pascalu

12 Učebna počítačů VT2 Interaktivní učebna Učebna počítačů OK TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY Učebna počítačů VT1 Učebna je vybavena notebookem, dataprojektorem a interaktivní tabulí s elektronickým perem. S využitím těchto pomůcek se otevírá možnost využití všech dostupných multimediálních formátů v hodině (dostupné i zdroje z internetu) a zároveň se nabízejí i větší možnosti aktivizace studentů a zvýšení názornosti výuky. učebna je využívána celým pedagogickým sborem a ve většině předmětů

13 Učebna počítačů VT1 Učebna počítačů VT2 Interaktivní učebna Učebna počítačů OK TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY Učebna je vybavena 16 počítači s operačním systémem WINDOWS 95 a softwarem potřebným k tvorbě obchodní korespondence a výukovým programem ATF pro výuku psaní na klávesnici. K dispozici je zde také barevná inkoustová tiskárna. V této učebně probíhá pouze výuka Písemné a elektronické komunikace (Obchodní korespondence). Studenti se zde učí psát a zpracovávat korespondenci výhradně na počítačích.

14 Učebna počítačů VT1 Učebna počítačů VT2 Interaktivní učebna Učebna počítačů OK TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY

15 1. termín - 16.11. 2005 - od 8:00 do 17:00 2. termín - 14.12. 2005 - od 8:00 do 17:00 3. termín - 12.1. 2006 - od 8:00 do 17:00 Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se budou konat v těchto termínech. Dny otevřených dveří Náš život má mnoho smyslů, a aniž bychom usilovali, jsme stále na daleké cestě za objevování těchto smyslů. A to pěkně pomalu, jeden po druhém. Jako úplně první smysl, ke kterému by měl člověk co nejdříve dojít a uvědomit si, je právě „učení a studium“. Každý člověk je svým způsobem zvědavý a je stále zazděn tisíce otázkami. Pokud se ale od ostatních nebude učit, může se časem stát nepřijatelně hloupým. Protože pravdu se dozvídáme jen od ostatních, nikoli si je sami domýšlet. student 4A

16 Navštivte naší webovou stránku WWW.SSSMEP.CZ

17 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s. r. o. Adresa: E.Basse 1142/9 43401 MOST Telefon: 476 709 580 Fax: 476 709 580 E-Mail: soukrmark@sssmep.czsoukrmark@sssmep.czTěšíme se na Vás


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVUJEME VÁM. MOST Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google