Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Bc. Milan Svojanovský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Bc. Milan Svojanovský"— Transkript prezentace:

1 Ing. Bc. Milan Svojanovský
Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský

2 Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.
občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby poskytuje od roku 2002, dnes má 3 střediska činnosti: Klub ÁMOS – volný čas a vzdělávání (Černá louka pavilon C) 8 zaměstnanců, 30 lektorů a průvodců (DPP) Středisko RODINA – podpora rodiny skrze přípravu, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích, poradenství, mediace aj. 12 zaměstnanců, řada lektorů a dobrovolníků, 1 sociální služba Projekt VÝZVA – 4 sociální služby 16 zaměstnanců (z toho 6 sociálních pracovníků) 35 zaměstnanců jako osobních asistentů cca 50 asistentů odlehčovací služby na DPP cca 50 dobrovolníků v sociálně aktivizační službě velký tým lektorů, supervizorů na DPP

3 Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.
Projekt VÝZVA – 4 sociální služby vznikly v letech („na zelené louce“ na základě osobních zkušeností pečujících rodičů) cílová skupina – děti a mladí lidé do 30 (35) let se zdravotním postižením (často imobilní) a jejich pečující rodina OASA osobní asistence – 3 prac., 35 osobních asistentů RESPIT odlehčovací služba – 3 prac., 50 asistentů (DPP) BRÁNA integrační klub – 3 prac., 50 dobrovolníků RODINNÝ PRŮVODCE – 4 prac.

4 Konkrétní formy supervize, o kterých budu mluvit
1. Supervize individuální - osobní asistenti 2. Intervize individuální - osobní asistenti 3. Supervize individuální - ostatní 4. Intervize individuální - ostatní 5. Supervize týmu ve službě 6. Supervize týmu jiná

5 1. Supervize individuální - osobní asistenti
Supervize (a intervize) pro osobní asistenty (od počátku v roce 2002) zpočátku prováděla má žena, bez výcviku, ale s velkou osobní zkušeností, intervizní rozhovor 30 minut 1x měsíčně, velmi důležité při formování osobních asistentů i služby samotné od roku 2003 dosud Mgr. Kateřina Ožanová, psycholog a terapeut, nemá supervizní výcvik, ale velikou zkušenost s naší organizací i cílovou skupinou probíhá individuální supervize pro osobní asistenty 3x ročně 30 minut

6 1. Supervize individuální - osobní asistenti
Nejčastější témata: vztahy asistent x uživatel, as. x nadřízený, as. x škola nespokojenost s tím, jak rodiče postupují v péči. Je školen k tomu, že se do toho nesmí plést, ale vzniká vnitřní napětí. hledání cest, jak dodržovat pracovní pravidla a přitom odžít pocity frustrace, zlosti nebo lítosti udržování hranic, aby mu bylo ve vztazích dobře aby asistent neřešil věci, které mu nepřísluší trénování asertivního způsobu sdělování radí se, jak klienta podpořit např. v nějakém vývojovém kroku někdy i řešení osobních problémů, které mají vliv na práci HLAVNÍ PŘÍNOSY – podpora v řešení vztahově či pracovně náročných situací, prevence syndromu vyhoření, odreagování pracovního napětí

7 2. Intervize individuální - osobní asistenti
probíhá současně se supervizí – 3x ročně, 30 minut provádí – koordinátor služby, sociální pracovník s velikou praxí, sama byla cca 3 roky osobní asistentka Nejčastější témata a hlavní přínosy: co se událo v rodině, ve škole, s čím si neví rady nácvik toho, co a jak říct, jak se zachovat, rozebrání situace dospívání uživatelů – let, postavení uživatele a rodičů, změna řízení služby, postavení jednotlivých členů rodiny a služby oproti supervizi je tady úzké propojení se znalostí sociálních služeb, metodik, standardů, co mohou a co ne, nabídka konkrétní pomoci

8 3. Supervize individuální - ostatní
4 služby ve 4 kancelářích x cca 3 pracovníci, pod jednou střechou 2 – 3 x ročně (1x je povinná), stejný supervizor jako u OA citace z dotazníků: tím, že mám možnost si se supervizorem rozebrat situaci, kterou jsem zrovna řešila, mnohdy sama přijdu na to, jak dál cítím jako důležité vyventilovat své pocity na supervizi vždy jsem si ujasnila svou pozici v organizaci, systém plnění svých povinností z hlediska časového a komunikačního přístup k uživatelům i asistentům – co vše je pro mě únosné a nevede k vyhoření možnost otevření se, dobrá možnost propojení pracovního s osobním životem je dobré, že se jedná o exter. pracovníka, nezatíženého děním a fungováním org. způsob psychohygieny, kdy můžu s nezávislou osobou sdílet věci pracovní, ale i osobní ovlivňující můj pracovní výkon. Prevence syndromu vyhoření. supervizor: hlavní témata jsou převážně vztahy na pracovišti, různá nedorozumění, ponorkové nemoci, nespokojenost s některými kroky vedení, neschopnost sdělovat své potřeby, zvyšování sebe podpory pro zvládání situací

9 4. Intervize individuální - ostatní
pro stejnou skupinu pracovníků – u nás větší tradice než supervize provádí vedoucí projektu VÝZVA, je to podmíněno jeho vyzrálostí a osobností, má „moudrý otcovský přístup“, má „pouze“ mediační výcvik povinně - ve zkušební době 1x, v prvním roce 3x supervize nebo intervize citace z dotazníků: probíráme kroky k odstranění nedostatků, nedorozumění pohled někoho jiného na situaci, odkryly se nové možnosti řešení rychle dostupný v momentech, kdy potřebuji pomoci, poradit, rychlá podpora, mám v něj důvěru využívám kdykoliv, když se nemůžu sama v sobě přes něco dostat – pro osobní růst v rámci pracovních možností vnímám to jako formu péče o mně jako pracovníka prostor na záležitosti, na které se nedostává na poradách – kompetence, atmosféra a vztahy v organizaci, osobní spokojenost v práci, osobní rodinné záležitosti, které práci ovlivňují intervizor: cílem je podpora a povzbuzení na cestě osobního zrání a možnost náhledu druhé osoby na řešení profesních a vztahových situací, jsem po ruce, mohu rychle reagovat, někteří to využívají docela pravidelně

10 5. Supervize týmu ve službě
v rámci týmu služby – cca 3 lidé, 1-2 x ročně v letech s Mgr. Květou Staňkovou (zvláště u OA) ujasňování pojmů – pořadník uživatelů, individuální plány, formování cílů uživatele, řešení problémových situací, co je a co není OA konzultace standardů a metodik – příprava na dobrovolnou inspekci konzultace problémů mezi OA, uživatelem, školou (integrovaní žáci aj.) v letech s Mgr. Martinou Pastuchovou (i supervizní výcvik) nový směr – společné hledání kompetencí v týmu, stanovení a dodržování hranic, stanovení priorit našemu týmu to hodně pomohlo ujasnit si role a vztahy v týmu určitě přínos pro stmelení týmu a posun služby možnost probrat společné téma, které potřebujeme ve službě řešit témata mnohdy souvisí se standardy kvality vzájemná pomoc zorientovat se v případech, kontaktech s uživateli, které nám byly nepříjemné, sdílení pocitů možnost rozebrat obtížné, „neřešitelné“ situace, které se vracejí supervizor dobře poradil, má nadhled a zkušenosti z praxe

11 6. Supervize týmu jiná během let jsme podle potřeby absolvovali týmové supervize na různých stupních týmů: pro management Projektu VÝZVA (cca 3 lidé) management VÝZVY + koordinátoři služeb (cca 7-8 lidí) napříč službami – více zástupců služeb (cca lidí) pravidla při komunikaci, respektování, vzájemné poznávání, vzájemně si poradit a podporovat se, ujasnění kompetencí stmelení kolektivu (ale není to bez rizika)

12 Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.
Závěrem supervize a intervize u nás nenahrazují pracovní porady, máme propracovaný systém pravidelných porad na různých úrovních – plánováno dlouho dopředu, první úterý v měsíci apod. volba supervizora (intervizora) – kombinace předpokladů: supervizní výcvik psycholog, terapeut, inspektor kvality znalost prostředí sociálních služeb osobnost supervizora – pro nás nejdůležitější (finanční dostupnost) Děkuji za pozornost Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.


Stáhnout ppt "Ing. Bc. Milan Svojanovský"

Podobné prezentace


Reklamy Google