Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Lukáš Vacík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Lukáš Vacík"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Lukáš Vacík
6. přednáška Geopolitika a politická geografie

2 Co je to GEOPOLITIKA ??? Kdy vznikla ???

3 Geopolitika Vznik – 80. a 90. léta 19.st. První velká teorie MV
Fungující v rámci Realismu Důležité historické faktory vzniku : Dokončení kolonizace Vznik nových teoreticko-metodologických principů

4 Jak byste definovali geopolitiku ???

5 Definice geopolitiky Je to teoretická škola
V rámci realistického paradigmatu Vysvětlení MP jako oblasti svébytných jevů a zákonitostí ….je to teorie, studující zákonitosti vlivu zemského povrchu na politiku států a zákonitosti pohybu síly v prostoru…. Sjednocení 2 přístupů: Geografického determinismu Sociálního darwinismu

6 Geografický determinismus
Způsob vysvětlení, jak se společnosti a státy vyvíjí ze zvláštností geografického prostředí, ve kterém se nacházejí Charakter přírodních zdrojů, nadmořská výška, klimatické podmínky, enviromentální podmínky

7 Sociální darwinismus Herbert Spencer
Vysvětlení sociálního chování s pojmy převzatými z biologie Darwin – pojetí boje o život a přírodní výběr, věčný boj o život, společnost jako organismus a evoluce

8 Jaké má základní přístupy geopolitika ???

9 Dělení geopolitiky 3 základní přístupy: Německá Anglo-saská ruská

10 Německá geopolitika F.Ratzel (konec 19.st.) Zakladatel disciplíny
Antropogeografie Politická geografie Zakladatel disciplíny Spojení geografie, antropologie, geopolitiky Stát se mění v dynamický prostorový útvar – biologický organismus Vlastnosti národa jsou odvozeny od půdy Národ a prostor určují charakter státu a politický život Organický charakter státu – rozvíjí se a roste jako celek

11 Německá geopolitika R. Kjellén Stát jako forma života
Politická účelnost je pro stát nejdůležitější (na rozdíl od spravedlnosti a zákonu) Stát – soutěživý boj s ostatními státy – vítězství silnějšího (přirozený výběr)

12 Německá geopolitika K.Haushofer Poradce A.Hitlera
Přeformulování teorie životního prostoru pro potřeby nacistů Definice 4 panregionů (Euroafrika, Panrusko, Panamerika, Dálnovýchodní oblast) Dominance Severu – definice 4 velmocí (Něm, Rus, USA, Jap) Geopolitika = teorie závislosti politických procesů na zemi Nedostatek životního prostoru – hranice států = bojové fronty Růst německé 800leté expanze – cíl: ovládnutí světa Boj Německa proti západním mocnostem Vznik kontinentálního bloku – osa Berlín-Moskva-Tokyo Kooperace Ruska a Německa

13 Anglo-saská geopolitika
A.T.Mahan Vliv námořní síly na dějiny Největší US stratég všech dob Stát jako živý organismus Světová mocenská rovnováha – 2 protiklady: Pozemní moc – Sparta, Řím, Rusko Námořní moc – Athény, VB, USA Klíčový kontinent – Asie Klíčová síla v Asii je Rusko Mořská moc = vítězná Moře = světová říše

14 Anglo-saská geopolitika
H.J.Mackinder (VB) Geografická osa dějin Vycházel z Mahana Světový oceán – všechny moře světa Světový ostrov – Evropa, Asie, Afrika Klíčová oblast – Euroasie Heartland – srdce země Vnitřní půlměsíc Vnější ostrovní půlměsíc Klíčová role pozemní síly

15 Anglo-saská geopolitika
N.Spykman Odkaz na Mahana a Mackindera Americká strategie ve světové politice Vojenská síla státu – nejdůležitější složka moci Realista Rimland – nárazníkový pás Euroasie (Mackinderův půlměsíc) Význam letectva

16 Ruská geopolitika Koncept „panslovanství“ Jednota slovanských národů
N.J.Danilevsky – Rusko a Evropa Odpor proti Západu Odmítnutí sociálního darwinismu Odlišné linie vývoje kulturně-historických tipů P.N.Savickij Škola Euroasijství Odmítání panslovanství Zdůrazňování geografického determinismu Odlišnost Asie a Evropy

17 Geopolitiky Německá „Geopolitik“ vs. anglosaská „geopolitic“ Německá
Stát jako živý organismus mezinárodní a mezistátní politiky Anglosaská Geostrategie Moc jedince

18 Dnešní geopolitika …„teoretická koncepce pokoušející se popsat zákonitosti pohybu moci či síly v prostoru…“ Jak byla vnímána během svého vývoje ??? Po 2. sv. v. – 5 základních vývojových linií

19 Geopolitický řád V jeho rámci jsou formovány: Aktéři Pravidla operací
Principy vztahů Podmínky fungování obchodu Použití síly a diplomacie

20 Geopolitický řád Evropský koncert velmocí a Britský geopolitický řád ( ) Systém imperialistického soupeření ( ) Geopolitický systém Studené války ( ) Nový geopolitický řád (1990- ??)

21 Jak byste charakterizovali Koncert velmocí ???

22 Evropský koncert velmocí a Britský geopolitický řád (1815-1875)
Rovnováha v rámci soupeření VB, FR, Pru, R-U, RU Představa ideálního modelu multipolárního uspořádání Rozpadá se: Vítězství Německa nad Francií (1871) 1.sv.v.

23 Jak si představíte imperialistické soupeření ???

24 Systém imperialistického soupeření (1875-1945)
Tradiční rivalové světové hegemonie – VB a Francie Později – Německo Později – USA a SSSR

25 Geopolitický systém Studené války (1945-1990)
Bipolární uspořádání Východ-Západ Kapitalismus vs. komunismus

26 Jaké byl geopolitické uspořádání během konfliktu Východ-Západ

27 Jak vypadal nový geopolitický řád por. 1990 ???

28 Nový geopolitický řád (1990- ??)
Hegemonie USA Vyvažuje EU ( !! v NATO spojenci !! ) Japonsko Čína Rusko Indie Brazílie Hegemonie univerzalistické křesťanské ideologie ???

29 Co je to doktrína ??? Znáte nějakou ???

30 Geopolitické a geostrategické doktríny
Doktrína Pevné učení či nauka opřena o určitou autoritu Soubor zásad, kterými se řídí zahraniční politika daného státu

31 Monroeova doktrína Zásady US zahraniční politiky
Především vůči latinsko-americkým zemím a Evropě – nevměšování se Evropy do záležitostí USA Expanze USA na kontinentu

32 Rooseveltova doktrína
Dodatek k M.D. Právo na západní polokouli jako sféru vlivu Intervence v Karibiku

33 Wilsonova doktrína Odmítnutí izolacionalismu Globální angažovanost
Univerzální principy demokracie na bázi mravních hodnot Vliv na Versailleský systém

34 Rooseveltova doktrína
Konec izolacionalismu Invaze v Tichomoří a v Evropě Uspořádání poválečné Evropy

35 Trumanova doktrína Zadržování komunismu Založení NATO Marshallův plán
Podpora Řecka Turecka Válka v Koreji

36 Eisenhowerova doktrína
Blízký východ Suezská krize Podpora zemí blízkého východu vůči expanzi komunismu

37 Kennedyho doktrína „Vzájemně zajištěná destrukce“ Berlínská krize
Kubánská krize Vietnam Jaderné odstrašení

38 Nixonova doktrína Eskalace Ukončení konfliktu ve Vietnamu

39 Carterova doktrína Izraelsko-egyptská mírová smlouva Reakce v Africe
Invaze do Afghánistánu

40 Reaganova doktrína Konfrontace se SSSR Uzbrojení SSSR „Hvězdné války“
Podpora Pákistánu a mudžahedýnů v Afghánistánu

41 Bushova st. doktrína Blízký východ – Irák vs. Kuvajt
Postkomunistické státy NATO

42 Clintonova doktrína Somálsko Balkánský konflikt – Daytonské dohody
Kosovo Snaha o mír v Arabsko-izraelském konfliktu

43 Bushova jr. doktrína Osa zla (Axe of Evil) Boj proti terorismu
Irák, Írán, Severní Korea Boj proti terorismu Irák, Afghánistán, Pákistán, Filipíny, Saudská Arábie

44 Chruščovova strategie
Berlínská krize Snaha vytvořit východoněmecký komunistický stát Kubánská krize

45 Brežněvova doktrína Vývoz komunismu Podpora Indie proti Pákistánu
Hrozba zásahu na Blízkém východě Podpora intervence v Africe Později invaze do Afghánistánu


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Lukáš Vacík"

Podobné prezentace


Reklamy Google