Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ptáci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ptáci."— Transkript prezentace:

1 Ptáci

2 Ptáci vývoj před 150 miliony let z plazů nejpočetnější skupina
Archeopteryx křídla spíš k plachtění peří i šupiny ozubené čelisti nejpočetnější skupina tělo kryté peřím křídla let, pohyb po dvou

3 Ptáci znaky společné s plazy: suchá kůže - jediná žláza kostrční
rohovitá kůže šupinky na zobáku a běháku, jinak peří rozmnožování (vejce) ledviny plazího typu odpadní produkt kyselina močová

4 Ptáci znaky společné se savci: péče o vejce a mláďata
regulovaná tělesná teplota (teplokrevní) čtyřdílné srdce zcela oddělené komory jediná aorta vnitřní ucho podobné savčímu

5 Ptáci peří z rohoviny (keratinu) - přestavba plazí šupiny
obrysová pera tvar těla krycí, letky, rýdovací brk (dutý), osten, prapor (paprsky s větvemi spoj. háčky) pigment - rozlišení druhů, samce a samice i jedinců prachová pera prapor volný izolace a termoregulace nažiny a pernice pelichání - sezónně maz, pudr → nesmáčivost

6 Ptáci

7 Ptáci kostra pevná a lehká (srůsty a pneumatizace)
lebka = mozkovna (bez švů) + zobák (bez zubů), jeden kloubní hrbol, volnější čelisti osa = páteř - bederní a křížové obratle srostlé s pánví, ocasní redukované výběžky na žebrech kost hrudní s hřebenem - úpon létacích svalů kost krkavčí, srostlé kosti klíční (sáňky = furcula), úzká lopatka → napojení křídla

8 Ptáci kostra prsty předních končetin zakrnělé
holeň i běhák srůstem více kostí rohovinové štítky nový kloub 4 prsty zadní končetiny s drápy - přestavby, vratiprst

9 pobíhací (drozd) šplhací (datel) sedací (bažant) svírací (sokol) zachycovací (rorýs) plovací (morčák) veslovací (kormorán) běhací (pštros) poloplovací (tenkozobec) pojená (čáp) lalokovaná (lyska) štípená plovací (roháč) objímací (ledňáček)

10 ocasní obratle pánev krátká stehenní kost holenní kost běhák
kost hrudní s hřebenem kosti klíční (sáňky) lebka kost loketní kost vřetenní krkavčí kost lopatka prst páteř 11 12 14 13

11

12 Ptáci svaly létací - v trupu, s křídlem spojené vazy
velký prsní sval svaly zadní končetiny dlouhé šlachy k prstům → samovolné sevření → pták z větve nespadne chybí bránice

13 Ptáci trávicí soustava potrava potrava v celku ústní dutina hltan
jícen - rozšířený ve vole žaludek - tenkostěnný, žlaznatý - trávicí šťávy silnostěnný, svalnatý - rozmělnění střevo - vstřebávání kloaka potrava různá: bezobratlí, plody (dužnaté, suché), nektar, obratlovci → přizpůsobení zobáku velké množství

14 Ptáci A – filtrování potravy (kachna), B – lov ryb v mělké vodě (pelikán), C – harpunování kořisti ve vodě (volavka), D – chytání hmyzu (kukačka), E – sání šťáv z květů (kolibřík), F – louskání semen nebo plodů (papoušek), G – hledání potravy v půdě (sluka), H – trhání masité kořisti (sokol), CH – sbírání semen či plodů (holub), I – louskání semen (zrnožravý pěvec)

15 Ptáci dýchací soustava cévní soustava nejvýkonnější z obratlovců
jiná stavba plic 5 párů plicních vaků nozdry → hrtan → průdušnice → průdušky → plíce → plicní vaky → plíce → dvojí okysličení hlasová ústrojí = syrinx cévní soustava srdce = 2 síně + 2 komory výkonné ( tepů/min) + rychlý metabolismus → teplota těla 40°C

16 Ptáci nervová soustava a smysly vylučovací soustava
koncový mozek a mozeček (orientace v prostoru, instinkty) dobrý zrak (oči po stranách hlavy) a sluch (široké rozmezí - ultrazvuk) vylučovací soustava ledviny - kyselina močová chybí močový měchýř

17 Ptáci rozmnožovací soustava oddělené pohlaví pohlavní dimorfismus
varlata se při páření zvětšují oplození vnitřní bez spec. pářícího orgánu vejcovod - obalování vejce papírová blána, vápenatá skořápka (póry), komůrka hodně žloutku, poutka, 2 typy bílku zárodečný terčík = embryo

18 Ptáci hnízdění hnízdní páry - dočasné/trvalé ← tok = námluvy
barva peří (svatební šat), postoje, pohyby, hlas stavba hnízda - stromy, křoví, na zemi, dutiny, … snůška vajec vajec zahřívání od prvního, nebo až po posledním vysedávání mláďat různá doba → krmiví a nekrmiví ptáci líhnutí - vaječný zub

19 Ptáci dorozumívání a tahy nejbohatší hlasy vábení, varování, zpěv
postoje, části těla, … tahy za potravou a kvůli světlu způsob orientace záhadný - magnetické pole, slunce, krajina, … tažní, stálí, přelétaví

20 podtřída: Praptáci podtřída: praví ptáci nadřád: Běžci nadřád: Letci
řád: Tinamy řád: Nanduové řád: Pštrosi řád: Kasuárové řád: Kiviové nadřád: Letci řád: Tučňáci řád: Hrabaví řád: Vrubozobí řád: Potáplice řád: Potápky řád: Trubkonosí řád: Veslonozí nadřád: Letci řád: Brodiví řád: Plameňáci řád: Dravci řád: Krátkokřídlí řád: Dlouhokřídlí řád: Měkkozobí řád: Papoušci řád: Kukačky řád: Sovy řád: Lelkové řád: Svišťouni řád: Srostloprstí řád: Šplhavci řád: Trogoni řád: Myšáci řád: Pěvci - několik čeledí

21 nadřád: běžci až 150 kg nelétaví - zakrnělá křídla
hrudní kost bez hřebene bez pneumatizace polygynie pečuje samec nekrmiví

22 nadřád: běžci nandu pampový pštros dvouprstý

23 nadřád: běžci emu australský kivi jižní

24 nadřád: běžci moa kasuár přilbový

25 nadřád: letci řád: vrubozubí
lžícovitý vroubkovaný zobák (lamely) vodní ptáci dozadu posunuté nohy plovací blány velmi vyvinutá kostrční žláza silná vrstva podkožního tuku monogamní (často doživotní páry) nekrmivá mláďata velké snůšky

26 vrubozubí labuť velká husa velká dlouhý krk dobře létá
celoživotní páry původně tažná, dnes stálá husa velká hodně na souši rostlinná potrava

27 vrubozubí kachny ve vodě hodně → plovavé a potápivé
výrazný pohlavní dimorfismus kachna divoká všežravá lžičák pestrý dokonalý filtrátor

28 vrubozubí polák velký, chocholačka potopí se až 7 m

29 vrubozubí mořské kachny morčáci kajky rybožraví u nás v zimě husté
prachové peří

30 nadřád: letci řád: hrabaví
zavalití - špatně létají krátký tupý zobák, siné nohy lesy, pole polygynní výrazný pohlavní dimorfismus nekrmivá mláďata všežraví, zrnožraví

31 hrabaví kur domácí krocani

32 hrabaví tetřev hlušec bažant obecný

33 hrabaví pávi

34 hrabaví koroptev polní křepelka polní perlička kropenatá

35 hrabaví hoacin taboni stromový vole s bakteriemi
vejce v listí nebo popelu Austrálie

36 nadřád: letci řád: tučňáci
plavání a potápění → ztráta schopnosti letu → křídla = „vesla“, nohy = kormidlo → velmi silná vrstva tuku → peří kryje celé tělo loví pod vodou - ryby, hlavonožce po souši se „kolíbají“ nebo plazí po břiše žijí v koloniích, ale tvoří páry vejce nosí na nohou překryté záhybem kůže

37 nadřád: letci řád: potápky
stojaté vody kožní lem kolem prstů úzký zobák potápka roháč

38 nadřád: letci řád: trubkonosí
plachtí nad oceánem trubicovité nozdry žláza na vylučování soli krmiví albatrosi buřňáci

39 nadřád: letci řád: veslonozí
vodní rybožraví časté kolonie plovací blána mezi všemi čtyřmi prsty hrdelní vak pelikáni nejtěžší létající ptáci video

40 veslonozí kormorán velký fregatky i u nás chybí kostrční žláza
efektivní rybaření fregatky loví v letu

41 nadřád: letci řád: brodiví
dlouhé kráčivé nohy, dlouhý krk a zobák pobřeží mělkých sladkých vod čápi tažní bílý černý marabu mrchožravý

42 brodiví kondoři volavky ibisi mrchožraví volavka popelavá
zobák jako harpuna ibisi

43 nadřád: letci řád: plameňáci
velcí, ale lehcí ptáci dlouhé brodivé nohy dlouhý krk velký zahnutý zobák s lamelami karoten v potravě → růžové peří žijí v koloniích, vytváří páry jediné mládě - krátké nohy, rovný zobák

44 nadřád: letci řád: dravci
masožraví → lov - různé strategie → ostré drápy, krátký silný, zahnutý zobák → zrak, let monogamie pohlavní dimorfismus: větší samice krmiví

45 dravci sokoli rychlý let (250 km/h - sokol skřehotavý) poštolka obecná
třepotavý let ostříž hmyzožravý

46 dravci krahujcovití pronásledování v lese jestřáb krahujec káně lesní
pozemní kořist krouživý let

47 dravci orli pozemní kořist, krouživý let orel mořský orel bělohlavý

48 dravci supi mrchožrouti luňáci motáci

49 nadřád: letci řád: krátkokřídlí
tropičtí robustní tělo, krátké nohy nekrmivá mláďata jeřábi svatební tance monogamie dlouhověcí jeřáb popelavý

50 krátkokřídlí chřástali dropi seriemy vázání na vodní vegetaci
lyska černá kožní lem na prstech slípka zelenonohá chřástal polní dropi drop velký (nejtěžší) seriemy dravčí zobák

51 nadřád: letci řád: dlouhokřídlí
rychlý let vazba na vodu málo vajec, dokrmovaná mláďata alky, papuchalkové - podobní tučňákům

52 dlouhokřídlí bahňáci čejka chocholatá vodouš sluka

53 dlouhokřídlí rackové vodní hladina racek chechtavý rybák obecný (V)
chaluhy loupežníci

54 nadřád: letci řád: měkkozobí
semenožraví - velké vole pijí nosem krmiví holub domácí (h. skalní) hrdlička zahradní

55 nadřád: letci řád: papoušci
jižní polokoule stromoví → šplhavé nohy zrnožraví → hákovitý zobák, volná horní čelist pestré peří malá kostrční žláza, pudr dutiny, trvalé páry, krmivá mláďata dlouhověcí, učenliví

56 papoušci arové kakaduové

57 papoušci andulky trichy

58 nadřád: letci řád: kukačky
kosmopolitní rozšíření hmyzožraví (menší obratlovci) častý hnízdní parazitizmus kukačka obecná chlupaté housenky tažná

59 nadřád: letci řád: sovy
noční lovci noha a zobák podobné dravcům oči dopředu (překrývání obrazů) dobrý sluch (péřový boltec) uspořádání peří → neslyšný let chybí vole, více slepých střev, vývržky krmivá mláďata

60 sovy kulíšek nejmenší výr velký

61 sovy puštík obecný sova pálená

62 nadřád: letci řád: lelkové
široká ústní dutina hmatové štětiny hnízdí na zemi, krmivá mláďata lelek lesní

63 nadřád: letci řád: svišťouni
nejlepší letci rorýsi hmyzožraví rychlí a vytrvalí, spánek za letu skalní, 4 prsty dopředu, nevzlétne rorýs obecný kolibříci vířivý let (i couvání) trubicovitý zobák opylovači

64 nadřád: letci řád: srostloprstí
tři prsty dopředu částečně srostlé dutiny, krmivá mláďata různorodá skupina ledňáček hnízdní nory dudek chocholatý

65 srostloprstí vlha pestrá mandelík hajní

66 nadřád: letci řád: šplhavci
2 + 2 prsty hmyzožraví, dutinoví ocas jako opěrka datel žluna strakapoud tukani

67 nadřád: letci řád: pěvci
specifické hlasové projevy teritoriální havranovití velcí, nezpěvní ťuhýci žluvy špaček, krkavec, vrána, havran, straka, sojka inteligentní

68 pěvci - havranovití špaček, krkavec, vrána, havran, straka, sojka

69 pěvci - pěnkavovití zrnožraví lesní pěnkava obecná zvonek zelený kanár

70 pěvci - strnadovití zrnožraví otevřená krajina, hnízdí na zemi
strnad obecný

71 pěvci - vrabcovití zrnožraví snovači (Afrika) vrabec polní
vrabec domácí

72 pěvci - vlaštovkovití hmyzožraví, lov ve vzduchu dlouhá úzká křídla
vlaštovka jiřička břehule říční

73 pěvci - skřivanovití hmyzožraví běhaví skřivan chocholouš

74 pěvci - konipasovití okolí vod hmyzožraví dlouhý ocas konipasi
lindušky

75 pěvci - skorci hmyzožraví zavalití, krátký ocas potrava ze dna potoků
skorec vodní

76 pěvci - střízlikovití hmyzožraví zimují u nás - lesní křoviny
střízlík obecný

77 pěvci - sýkorovití hmyzožraví zimují u nás koruny stromů, dutiny
sýkora koňadra

78 pěvci - králíčci hmyzožraví nejmenší pěvci
uzavřená hnízda v korunách jehličnanů králíček obecný

79 pěvci - brhlíkovití hmyzožraví - kůra stromů stromoví brhlík lesní

80 pěvci - šoupálkovití hmyzožraví - kůra stromů zahnutý zobák stromoví
šoupálek dlouhoprstý

81 pěvci - lejskovití stromoví hmyzožraví krátké lety za potravou
červenka obecná slavík modráček

82 pěvci - pěnicovití hmyzožraví velká skupina pěnice budníčci křoviny
pěnice černohlavá naše nejhojnější budníčci hnízda v přízemí vegetaci

83 pěnicovití rákosníci cvrčilky sedmihlásek hajní skvrnití při břehu
imitátor

84 pěvci - drozdovití hmyzožraví – potrava ze země
stromoví, častá synantropizace drozd zpěvný kos černý rehek bramborníček


Stáhnout ppt "Ptáci."

Podobné prezentace


Reklamy Google