Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚŠTĚNÍ Věštění Úspěšná krystalomantie není pouze záležitostí koupě drahé koule a zdlouhavého zírání do jejích hlubin v naději, že něco uvidíte. Pravděpodobně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚŠTĚNÍ Věštění Úspěšná krystalomantie není pouze záležitostí koupě drahé koule a zdlouhavého zírání do jejích hlubin v naději, že něco uvidíte. Pravděpodobně."— Transkript prezentace:

1

2 VĚŠTĚNÍ Věštění Úspěšná krystalomantie není pouze záležitostí koupě drahé koule a zdlouhavého zírání do jejích hlubin v naději, že něco uvidíte. Pravděpodobně neuvidíte vůbec nic. Musíte najít dokonalý křišťál, který je blízký vašemu nitru. Svůj "vnitřni" krystal můžete najít jedině při meditaci a zdokonalováním schopností určitého mystického "vytržení". Krystal, který mluví k vám, může být několik druhů. Nejběžnějším je beryl nebo křemen s průměrem přibližně 10cm. Jestliže místo toho použijete skleněnou kouli, musíte ji nejprve důkladně prohlédnout, abyste se ujistili, že je bez jakýkoliv kazů a bublin, které by vás mohly mást. Vybranou křišťálovou kouli nejdříve omyjte ve slabém roztoku octa a vody a vyleštěte ji měkkým hadříkem. Pokud ji právě nepoužíváte, zabalte ji do měkkého šátku a uložte na bezpečné místo. V žádném případě ji nedávejte nikomu do ruky. Nenechávejte ji vystavenou přímému slunci, mohla by ztratit citlivost. Měsíční svit jí však naopak prospívá a někteří věštci dokonce za úplňku nechávají své křišťály "koupat" v měsíčním světle. Slavní věštci V historii byly zaznamenány tisíce věšteb, předpovědí a varován na základě rozličných metod věštění, ale existuje jen několik málo případů, o nichž můžeme spolehlivě říci, že byly předpovězeny z křišťálu. Zrcadlo a křišťál používali pro věštění dva významní proroci. Známy věštec Nostradamus ( ) a astrolog John Dee ( ). Pravděpodobně není náhoda, že tito věštci byli současníky. Nostradamus Pravděpodobně nejslavnější věštec v dějinách, Nostradamus, je známý díky sbírce veršovaných proroctví Vrayes centuries et prophéties (Skutečná proroctví a věštby) vztahujících se do daleké budoucnosti. Osobnost tohoto lékaře, spisovatele a astrologa i jeho věštby jsou dodnes neustálými předměty zájmu. Svojí metodu předpovídání budoucnosti popsal jako hledění do nádoby s vodou postavené na trojnožku. Ačkoliv Nostradamus používal i znalosti z astrologie, většina jeho věšteb vzešla z odrazů na vodní hladině. Měl mnoho schopností. Jako lékař se specializoval na záchranu obětí moru a brzy se stal jedním z nejuznávanějších odborníku na léčení této metly lidstva. Poněkud překvapivě byl znám i jako výrobce vynikajících džemů a také parfémů, které byly velmi žádány dámami na francouzském královském dvoře. Přesně na den předpověděl svoji smrt. Nezapomněl uvést i data smrti všech případných hanobitelů jeho hrobu — na náhrobek nechal vyrýt svoji věštbu. Je zbytečné říkat, že hrob zůstal neporušen. John Dee Astrolog a věštec John Dee vypracoval horoskop pro anglickou královnu Alžbětu 1., když v roce 1558 usedla na trůn. Pro věštění používal vyleštěné obsidiánové zrcadlo, zvané též "ukazující kámen", který prý pocházel od Aztéku nebo Mayů (V současnosti se nachází v Britském muzeu v Londýně vedle kouzelnického stolku, který obsahuje Enochiovu abecedu, kterou používal jako "andělský jazyk"). Na řadě svých proroctví pracoval s kouzelníkem Edwardem Kelleym (Který je znám také jako vzbouřenec, což mu přineslo nepřátelství královny a vedlo to k jeho uvěznění); byl rovněž alchymistou, kabalistou a zběhlý v ezoterickéma okultním umění. Podobně jako Nostradamus byl i John Dee mimořádně všestrannou osobností. Vykonal mnoho pro pokrok v námořní navigaci, stal se také královniným špionem a dostalo se mu slávy díky vlastnictví největší knihovny v Anglii (Čítala více než 4000 svazků). Jak vybírat křišťál V současnosti je nejoblíbenějším nástrojem pro předpovídání křišťálová koule. Tento způsob věštění je znám pod názvem krystalomantie. Na rozdíl o karet, kostek domina, tarotu a jiných forem věštění zde není využíván náhodný výběr obrazců a jejich výklad. Je to mnohem hlubší umění, které vychází ze schopnosti představivosti a "vnitřního zraku". Základem všech druhů věštění je dokonalá příprava a soustředěnost věštce, navození atmosféry, která umožňuje přeměnu viditelných obrazů na plnovýznamové věštby. Není to však způsob podobný tvůrčí práci umělce, který dává život obrazu či soše, ani psychologické diagnóze podle pacientových potíží nebo příznaků. Váš "vnitřní" krystal Práce s křišťálem Dříve něž začnete, mějte na paměti, že většina lidí při prvním či druhém sezení nevidí nic, a proto se při svých počátečních pokusech neznepokojujte. K čtení z křišťálu je existuje cesta, ale je otevřena pouze těm, kteří jsou klidní, trpěliví a vytrvalí. Příprava a čtení Usaďte se s křišťálem v tiché místnosti, kde nebudete nikým rušeni. Světelné podmínky by se měly podobat oblačnému či deštivému dni. Křišťál položte na stůl na podstavec nebo na polštářek z černého sametu a částečně jej obklopte závěsem z černého sametu. Přítomnost jakékoliv osoby bude zpočátku působit rušivým vlivem, je dokonce nežádoucí, protože bude překážkou ve vaší koncentraci. Teprve ve chvíli, kdy se vaše věštecké schopnosti a síly dostatečně rozvinou, mohou se vás dotazovat jiní lidé, ovšem pouze polohlasem. Pohodlně se usaďte a upřete na křišťál klidný a soustředěný pohled. Napoprvé to dělejte pouze deset minut (položte hodinky tak, abyste na ně viděli ale neslyšeli jejich tikot). Následujících sedm sezení může trvat maximálně 15 minut. I když můžete později postupně prodlužovat délku sezení, nemělo by nikdy trvat déle než hodinu. Křišťálové vize Když vám začne křišťál připadat kalný či zamračený s malými mihotajícími se světelnými body, začínáte dosahovat schopnosti křišťálových vizí. V určitou chvíli se zakalený prostor náhle promění v modrý oceán, prostor, na jehož pozadí jsou vize jasně viditelné. Typické jsou dva druhy vizí: za prvé symbolické vize, projevující se symboly jako člun, strom, pták, atd. Za druhé to jsou scény a lidé. V případě symbolických vizí závisí na schopnosti věštce symboly vyložit. V zásadě mají stejný význam jako obrazce z čajových lístků. Načasování Pro načasování jakékoliv viděné události platí základní pravidlo: vize objevující se na vzdáleném pozadí znamená větší časovou vzdálenost — jak v budoucnosti, tak i v minulosti. Události nebo symboly spatřené blíže k ruce, na popředí, prozrazují současnost nebo velmi blízkou budoucnost. Obrazy Dovolte vizím a obrazům přicházet a odcházet. Nepokoušejte se je zadržet, nechte je, aby se volně ukládaly do vašeho podvědomí. Nikdy se nesnažte křišťálové vize ovládat či měnit.

3 Základy věštění z čajových lístků
Věštění z čajových lístků patří k základnímu věštění. Toto věštění spočívá v interpretaci různých tvarů a forem vytvořených na dně a bocích šálku. Aby vaše věštění bylo přesné musíte brát v úvahu časovou škálu. Okraj šálku a místa jemu blízká představují přítomnost a nejbližší 2-3 týdny. Čím blíže se díváte ke dnu tím je to vzdálenější budoucnost. Musíte se začít dívat u ouška, to představuje člověka pro kterého věštíte. Symboly nejblíže ouška ho ovlivňují nejvíce a naopak symboly nejdále mají jen přechodný účinek. Jako u většiny forem věštění byste se měli nechat vést svým vnitřním okem a hlasem a hlavně intuicí.

4 Jasnovidectví shrnuje mnoho a mnoho faktů, především o budoucnosti, ale také vědomosti získané prostřednictvím smyslů. Mezi nejznámější fyzikální úkazy patří Telekineze. Tento bezdotykový pohyb a přenášení předmětů spočívá ve schopnosti citlivých jedinců vyzařovat energii a působí jejím prostřednictvím na předměty bez technických pomůcek. Dalším známým úkazem je Levitace. Je to vznášení těles v prostoru bez přispění technických pomůcek. Odporuje to přírodním zákonům. Psychická ruka je jakési magneto (psychická síla), která je cíleně vyzařována člověkem a je řízena jeho duší (vůlí). Pomocí této energie je člověk schopen pohybovat věcmi na dálku, způsobovat světelné jevy či chemické změny.

5 Historie čtení z čajových lístků
1)historie čtení z čajových lístků : čtení z čajových lístků je staré mnoho století a pochází z číny. na východě se vždy věřilo že zvony odhánějí zlo , z čehož se vyvinula tradice hledání osudových znamení nahlížením do nitra zvonů.postupně převzaly roli zvonů čajové šálky, které je svým tvarem připomínají a tak se zrodilo čtení z čajových lístků. pomůcky: šálek (měl by být co nejjednoduší , s bílím nitrem a žádnými rýhamimusí mít ouško!), podšálek , čaj z lístků a vodu ( doporučuje se velmi kvalitní čaj!doporučuju čaj keemum .) postup : prozkoumávají se tvary vytvořené čajovými lístky na dně . interpretace toho , co na první pohled vypadá jako změt neindifikovatelných hcomáčů vyžaduje určitý cvik. možná vám pomůže když přimhouříte oči , abyste viděli celkové obrysy a ne to co může být rozptylujícími detaili. v šálku bude víc než jeden tvar. zažněte výkladem největšího obrazce , pokračujte k dalšímu největšímu atd. jakmile přijdete této technice na kloub , zjistíte , že je význami jednotlivých symbolů spojovat dohromady , než je vykládat samostatně. jeden symbol může upravovat význam jiného symbolu.

6 Symboly/základní Základní symboly: Hvězda – úspěch
Trojúhelník – štěstí Čtverec – ochrana Kruh – frustrace Rovné čáry – jasné plány Vlnité čáry – nejistota Tečkované čáry – cesta Čísla – jsou to ukazatele let, týdnů, dnů, měsíců.... Pokud jsou v horní polovině znamenají dny a hodiny, pokud ve spodní znamenají týdny, měsíce až roky. Písmena – jsou to většinou iniciály lidí, které jsou pro člověka pro kterého věštíte důležití. Přátelé, nepřátelé, obchodní partneři.....

7 Další ale né už tak běžné symboly
Deštník - dočasné útočiště Dům – jistota, autorita Dýka – nebezpečí, tragedie, obchodní komplikace Dýmka - myšlenka a soustředění před námi, vyzkoušejte všechny možnosti Had – nepřítel, osobní ublížení nebo milostná záležitost Klíč - příležitost Kočka – přítelkyně, domácí problémy Kolo - pokrok díky úsilí, peníze Koruna – pocty, důvěra, povýšení Koště - konec problému, změna zaměstnání, život v rodině Kotva - konec cesty, bezpečné setkání, úspěšný konec obchodní nebo osobní záležitosti, neočekávaně vyřešený problém Kříž – těžkosti, neklid, neštěstí Květina - nešťastná milostná záležitost Nůž – zrada, dvojznačnost, nedorozumění Nůžky - hádky, obvykle domácí, podvod Pes - přátelství, společnost Podkova - štěstí, začátek nového úspěšného podnikání Ruka - přátelství, pomoc, až bude potřeba, rada Srdce - láska nebo milenec, důvěrník Strom - cíl dosažen, pohodlí, odpočinek Svíce – inovace, nenadálý nový nápad Šíp – neshoda, antagonismus, pokyny k cestě, dopis Vějíř – nediskrétnost, nevěra Zvon - dobrá zpráva Žebřík – pokrok, chopit se příležitosti

8 Nejhorší obrazec Smrtonoš – velký černý pes a značí smrt

9 Křišťálová koule Křišťálová koule je starodávný artefakt, který se využívá k věštění. Ve skleněné kouli můžeme vidět různé obrazce podobně jako u čajových lístků z nich vyvozujeme věštbu. Křišťálová koule je ale méně známá než čajové lístky či karty. Už se moc ve věštění nepoužívá, neboť její výsledky byly mnohokrát zpochybněny. Křišťálová koule je v dnešní době už spíše jen atrakce u pochybných vědem. Obrazy či tvary, které vidíme naším vnitřním zrakem a intuicí, jsou podle některých jen výplody naší fantazie, ale opravdu nadaní žáci mohou vidět budoucnost, minulost a přítomnost. Křišťálová koule bývá většinou nejlepší a nejúčinnější, když je z pravého křišťálu. Koule z pravého křišťálu se používaly v minulosti nejvíce, ale přesto nikdo neví, kde vznikla chyba, když se místo křišťálových koulí začalo říkat koule skleněné. V minulosti byl křišťál vzácný, a tak se začal nahrazovat sklem, a proto koule skleněné. Mudlové mají také své vědmy. To jsou ovšem podvodnice. Jejich koule jsou z plastu a naplněné plynem.

10 Snáře Snáře k čemu slouží? Snáře nám pomáhají vykládat naše sny. Podle nich vyberete jeden, ten nejdůležitější moment, věc či událost a najdete si ji ve snáři a vyložíte si ji. Je to taková pomoc pro běžný lid. Není to ale výklad přesný ale pouze malá část. Dozvíte se pouze co znamená jedna věc. Musíte pohledat všechny věci ze snu, nebo alespoň ty nejdůležitější a pospojovat je v jeden výklad, což je mnohdy mnohem těžší než si sen představit a pouvažovat, co mohlo váš sen ovlivnit. Snáře jsou ale velmi pozitivní a pomohou vám v chápání vašich snů. Mnozí lidé vlastní snář a někdy ho používají. Je to takové pojítko s Jasnovidectvím. Tím že si lidé sny vykládají nebo se o to aspoň snaží, se tak trochu dopouštějí malinkého jasnovidectví a tím ho udržují při životě.

11 Sny Sen, co je vlastně sen? Za co označíme sen? Že nemíváš sny? To se ti jen zdá. Sny mívá každý. Některé jsou tak kratičké, že netrvají ani setinu sekundy, jiné se zdají být dlouhé, třeba hodiny, ale trvají jen několik minut. Za co tedy označíme sen? Za výplod naší fantazie, řekl by někdo. Jiný zase za krátké, pomíchané shrnutí dne, týdne či měsíce, které se nám zdá. Jsme v Jasnovidectví, a tak jistě tušíte, že ani jedna možnost není tak úplně správná. Sny jsou bránou do jiných světů a sfér. Jsou něco jako předtuchy. Vidíme v nich svou minulost, přítomnost a někdo dokonce i budoucnost. Abychom poznali co si máme ze snů vzít, jestli nějaké ponaučení, varování nebo radu, musíme v nich umět číst. A to je pro některé velmi těžké. Snům se v dnešní době nepřikládá vůbec žádný význam. Když někde řeknete, dej si pozor zdál se mi zvláštní sen, nikdo vás neposlouchá. Možná přikývnou, ale okamžitě vaše varování pustí z hlavy. Upadají ještě rychleji než skleněné koule. A přesto jsou tak důležité. Sny se nám zdají až k ránu a hned několik stovek za sebou. My si však pamatujeme jen zlomek. Z každého snu pouze úryvek a někdy se stane, že si myslíme, že se nám nic nezdálo. Z našeho snu se dá poznat spousta věcí. Můžeme zjistit jak jsme na tom se zdravím, láskou, penězi nebo prací (školou). Jenže toto věštění není jako tarotové karty, mysli na otázku a karty ti ukážou přibližnou odpověď. U snů můžeš pouze vyložit to, co se ti zdálo. Pro ty, kteří si tedy moc nepamatují své sny to bude velmi těžké učivo, jelikož se bude týkat hlavně vašich snů. Něco pro zasmání. Povím vám teď jeden můj sen, na který do konce života nezapomenu. Už nevím kolik mi bylo, když se mi zdál, ale zaručuji vám po přečtení úsměv na tváři. Potom vám ho zkusím vyložit, co znamená. Tedy spíše znamenal. Odehrával se v době Herkula. Určitě ho znáte. :) Já, Herkules, Jolaos, Xena a Gabriela jsme museli získat hrozně vzácný zlatý deštník. Jenže král ho moc dobře střežil. Měl za zámkem kyklopa! Rozdělili jsme se. Herkules a Jolaos šli zlikvidovat kyklopa a já, Gabriela a Xena jsme šly pro deštník. Ovšem Gabriela se nám cestou ztratila a nebyl čas ji hledat, a tak jsme šly se Xenou samy. Už jsme ho měly, když nás začla honit stráž. Sjely jsme po zábradlí a utíkaly, co nám nohy stačily. Měli jsme takový zvláštní klacík. Měl tvar praku a když jsme si na něj sedly, tak jsme letěly. Stráž nás obklíčila a já vytáhla prak, ať můžeme odletět, ale nebyla jsem dost rychlá. Jeden strážce mi ho vytrhnul a zahodil do kupy klacků. Xena na mě začala řvát a já nevěděla co dělat. Teď naráz blik ve snu a byla jsem vzadu za zámkem u Herkula. ,,Jolae přines mi meč rychle!!!“ křičel Herkules. Seděl na hlavě kyklopa a chtěl ho zabít, jen neměl čím. Jolaos přiběhl a hodil meč Herkulovi, ten jej zachytil a obra zneškodnil. Plácli si rukama. A zase ten blik a byla jsem zpět u mě a Xeny. Ta na mě pořád křičela a já jsem byla zoufalá. Nakonec jsem ji řekla, že za to může taky a byl klid. Když v tom jsme to uslyšely. Sfištivý zvuk. Podívaly jsme se nahoru a tam byl Herkules, Jolaos a Gabriela na lodi složené se samých malých klacíků, jako hnízdo. Vytáhli nás nahoru a vzlétávali jsme. Gabriela se nám omlouvala, že se nám ztratila, ale že psala deník. V tom loď sebou trhla a Gabriele deník vypadl z ruky a padal zpět dolů. Gabriela začala plakat a říkat ať se vrátíme pořád se pro něj natahovala. Blik pohled na Gabrielu ze země a konec snu. No tak myslím, že takhle bláznivý sen se vám asi nezdál..:):):) V té době, kdy se mi sen zdál, jsem se dívala na tyto dva seriály. Na Xenu a Herkula. Mám staršího bratra, kterého jsem musela poslouchat, a v mém snu se objevoval jako Xena. To že na ni na konci snu zařvu signalizuje můj budoucí postoj k bratrovi. Také mu chci dokázat, že jsem lepší než on, a proto tu je právě Herkules a Jolaos. Já jsem zde zobrazena jako Herkules, který vše zvládne. Proto ty bliky, a taky to že v žádné scéně snu nejsem s Herkulem pohromadě. Na konci snu Gabriele vypadne z ruky deník. Podle mě to znamená, že jsem ztratila nějakou blízkou duši, které jsem se mohla zpovídat a všechno jí svěřovat. Tak to je přibližný výklad tohoto snu.

12 Výklad snů Typy snů:Akustické sny : Bývají vyvolány především zevními podněty : u dětí,mladistvých a dospělých,typické hudební sny se oproti tomu zdají většinou ženám. Děsivé a úzkostné sny : Mohou mít nejrůznější příčiny a podle věku mívají také různé symboly : u dětí,mladistvých a dospělých. Sny plnící potlačená přání : V těchto snech se vynořuje na povrch potlačené podvědomí(které sahá až do nejútlejšího dětství)a sen utváří náhradní obraz(splnění přání),které za bdění nemůže duše prožít : u dětí,mladistvých a dospělých. Sny o pádech : Snící osoba padá do nekonečné propasti : u dětí,mladistvých a dospělých. Barevné sny : Snící osoba nevidí jenom černobíle,nýbrž barevné obrazy : převážně u žen,také uměle vyvolané po požití drog. Sny o létání : Snící osoba může létat povětřím bez nebo za pomoci technických prostředků : především u dětí nad 10 let Sny o porodu : Podvědomí tlumočí průběh (většinou těžkého) porodu do symbolické řeči snů.(snícímu se zdá že mu nabodávají hlavu vidlemi = porod pomocí kleští) : děti od 10 let,ale také u mladistvých a dospělých. Sny s čichovými vjemy : Snící osoba vnímá jeden nebo více intenzivních vůní,či zápachů : převážně u žen : takové sny ale mohou být vyvolány uměle,podržíme -li u nosu spící osoby pronikavě vonící esenci. Sny o čarodějnicích a strašidlech : Čarodějnici chápeme výlučně jako symbol pro skutečně existující osobu ženského pohlaví,zatímco strašidlo může představovat jak muže,tak i ženu : hojně u dětí,méně často u mladistvých,vzácně u dospělých. Identifikační sny : Snící osoba věří,že je jinou(většinou historickou) osobností : vzácně u dětí,častěji u mladistvých,méně často u dospělých. Hudební sny : Snící věří,že slyší jednotlivé tony nebo celé skladby : převážně u žen

13 Výklad snů /2 Typy snů 2:Reinkarnační sny : Dotyčná snící osoba věří,že již jednou žila,tedy že se opět zrodila ve svém nynějším stavu těla i ducha : vzácně,většinou u dětí mladších 9 let. Reinkarnační sny : Dotyčná snící osoba věří,že již jednou žila,tedy že se opět zrodila ve svém nynějším stavu těla i ducha : vzácně,většinou u dětí mladších 9 let.

14 O čem se Vám zdálo Voda: Sen o čisté vodě je znamením velkého štěstí a úspěchu. Sen o špinavé vodě ti věští smutek nebo lítost. Oheň: Pokud ve snu vidíš hořet dům, znamená to, že někdo z příbuzných zoufale potřebuje tvou pomoc. Pokud ve snu utrpíš popáleniny, čeká tě smůla. Pokud ne, budeš mít štěstí. Plápolající ohýnek v krbu znamená spokojenost. Pokud ho prohrábneš, prožiješ brzy romantické dobrodružství. Když se ti podaří oheň uhasit, čeká tě v životě nějaká překážka. Země: Zemi ve snu viděti značí schopnost uceleného a komplexního vidění. Také může naznačovat, aby ses snesla z hvězdných výšin na zem a podívala se na svět kolem sebe realistickým pohledem. Létání: Pokud máš černá křídla a létáš vysoko, je to varování před velkým pádem. Létající sny přinášejí většinou štěstí a pokud ses ve snu příjemně prolétla a netrpěla přitom strachem a závratí, čeká tě štěstí a další příjemné zážitky. Elektřina: Sen o elektřině je symbolem elánu a životní energie. Potřebuješ si dobýt baterky. Pokud se ti zdá o výpadku elektřiny, naznačuje to nedostatečný nadhled a neschopnost proniknout do podstaty problému. Kamarádi: Obklopují-li tě ve snu kamarádi v družném rozhovoru, brzy budeš mít ještě víc dobrých kamarádek. Pokud ti ve snu stojí věrně po boku, pak čekej zdar všem, co právě podnikáš. Jestli vidíš jejich nešťastné tváře, možná obdržíš špatnou zprávu. Nepřítel: Vidět ve snu nepřítele znamená tvůj odmítavý postoj k něčemu nebo někomu, koho nechceš ani vidět. Nepřátelé mohou taky znamenat rozporuplné pocity v tvém vlastním nitru. Pokud jsi se svým nepřítelem uzavřela smír, znamená to vyřešení nějakého tvého vnitřního konfliktu, nebo předzvěst nějakého problému. Žába: Když vidíš ve snu žábu, máš zřejmě chuť něco změnit nebo udělat něco neočekávaného. Žába může být začarovaný princ. Skákající žába může naznačovat tvůj sklon přeskakovat od jedné věci k druhé. Polibek: Nechat si zdát o polibku naznačuje lásku, náklonnost, klid, harmonii a spokojenost. Pokud sen končí právě v okamžiku, když se někoho chystáš políbit, znamená to, že si nejsi jistá city, které k tobě chová princ tvých snů. Boty: Jsou symbolem celé cesty Boty zlaté a křídla: Jsou znakem duchovní cesty duše, která je klidná a vyrovnaná Bouře a blesky: Symbolizují boj energií dobra a zla jak v nás, tak i kolem nás Být líbán cizím člověkem: Značí, že cizí člověk má něco nečistého v povaze Brzda: Hledání brzdy v autě znamená, že nejsme přesvědčeni o správnosti své cesty a svého konání, v duchovním vývoji nejsme zajedno s Trojjediností Boží Dítě: Je symbolem nesvárů a hádek v rodině Duha: Je to výzva: vydej se na tuto cestu, ale buď opatrný, žij v souladu s duchovními zákony Dvojčata: Kromě jiného vysvětlení znamenají také štěstí a úspěch, ale jenom v případě dobrých vztahů Jízda jakýmkoli dopravním prostředkem: Je symbolický výraz pro duchovní cestu životem, zobrazuje náš pohyb na duchovní cestě. Čím je tento dopravní prostředek rychlejší ( například letadlo tryskové ), tím rychleji na této cestě postupujeme. Nejpomalejší postup je v případě, že se nám zdá, že jdeme pěšky. Kamna: Ve kterých se topí - radost, mír, pohoda v životě Kouř, clona, opar:  Je zakrývání někoho nebo něčeho Krev: Pocit neštěstí Krev na rukou a případně na těle: Mohlo by to přinést nepříjemnosti, komplikace Krev tekoucí z nosu: Varování před životními karamboly Nemocnice a jeptišky: Je to obraz pomoci z duchovní sféry, setkání s novými lidmi s duchovním zaměřením Pád do studny:  Je varování před něčím špatným v nepříliš dalekém období Pláč: Je varování před životními karamboly Plamen svíčky: Přináší očištění, uklidnění a mír do duše Pole: Je výzva k tomu, aby člověk dobře hospodařil, byl opatrný v podnikání, "nesedl nikomu na lep" Prázdný dům: Je varování před rizikem Překážky na cestě: To jsou naše vlastní negace, které se nám ve snu zobrazují jako nějaká překážka na cestě Pavouci: Značí zhmotnění nemoci nebo jsou symbolem negativních myšlenek, které se uvolňují z podvědomí a snem se jich tělo zbavuje.

15 Děkuji všem kteří si toto přečetli!!
Doufám, že vám to alespoň trochu pomohlo při odhalování budoucnosti! S pozdravem Andromeda.


Stáhnout ppt "VĚŠTĚNÍ Věštění Úspěšná krystalomantie není pouze záležitostí koupě drahé koule a zdlouhavého zírání do jejích hlubin v naději, že něco uvidíte. Pravděpodobně."

Podobné prezentace


Reklamy Google