Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exkurze ve věznici Prezentace výsledků anketního šetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exkurze ve věznici Prezentace výsledků anketního šetření"— Transkript prezentace:

1 Exkurze ve věznici Prezentace výsledků anketního šetření
Praha dne 7. srpna 2011

2 Obsah Charakter výzkumu 3 Exkurze ve věznici 4
Co exkurze ve věznicích studentům přinesla 15 Názory na výkon trestu a péči o bývalé vězně 25 Beseda ve škole a zhodnocení akce 33 Osobní zkušenosti žáků a studentů 41

3 Charakter výzkumu Průzkumu PRAK, o.s. se účastnili žáci vybraných základních škol a studenti gymnázií ve věku 14 – 18 let, celkem 517 osob. Vyplňování dotazníků respondenty se uskutečnilo koncem roku 2010 a počátkem roku 2011. Průzkum byl sondou zkoumající názory dospívajících lidí, kteří byli konfrontováni se životem vězňů, na vězeňství, poměry ve věznicích, možnost nápravy odsouzených. Respondenti také otevřeně uváděli své osobní zkušenosti s některými činy a jevy, které mohou vést k trestné činnosti.

4 Exkurze ve věznici Exkurze se zúčastnilo 72 % studentů a žáků, především ve věku nad 15 let. Návštěva věznice na naprostou většinu účastníků silně zapůsobila, nejintenzivněji na dívky. Téměř všichni studenti (95 %) hodnotí výklad ve věznici jako zajímavý, a to nezávisle na věku, pohlaví a studovaném typu školy. Exkurze umožnila sedmi z deseti studentům udělat si představu o životě ve vězení. V tomto směru byla exkurze podnětná především pro dívky, respondenty ve věku 15 let a žáky základních škol.

5 Exkurzí do věznic se účastnily necelé tři čtvrtiny respondentů.
„Byla(a) jsi na exkurzi ve věznici?"

6 V exkurzích byli zastoupeni převážně žáci a studenti starší 15 let.
„Byl(a) jsi na exkurzi ve věznici?“ (podle věku)

7 Na devět z deseti studentů návštěva ve věznici hluboce zapůsobila
„Zapůsobila na tebe návštěva ve věznici hlubokým dojmem?“ (jen účastníci exkurze)

8 Nejintenzivněji návštěva zapůsobila na dívky
„Zapůsobila na tebe návštěva ve věznici hlubokým dojmem?“ (jen účastníci exkurze, podle pohlaví)

9 Pro téměř všechny studenty byl výklad ve věznici zajímavý
„Byl pro tebe výklad ve věznici zajímavý?“ (jen účastníci exkurze)

10 Exkurze přiblížila většině účastníků život ve vězení
„Viděl(a) jsi toho ve věznici dost, aby sis uměl(a) udělat představu, jak život ve věznici vypadá?“ (jen účastníci exkurze)

11 Nejvíce podnětná byla exkurze pro dívky
„Viděl(a) jsi toho ve věznici dost, aby sis uměl(a) udělat představu, jak život ve věznici vypadá?" (jen účastníci exkurze, podle pohlaví)

12 Pro žáky ZŠ byla návštěva věznic podnětnější
„Viděl(a) jsi toho ve věznici dost, aby sis uměl(a) udělat představu, jak život ve věznici vypadá?" (jen účastníci exkurze, podle typu školy)

13 Věznice působila podnětně hlavně na mladší
„Viděl(a) jsi toho ve věznici dost, aby sis uměl(a) udělat představu, jak život ve věznici vypadá?" (jen účastníci exkurze, podle věku)

14 Účastníci na vlastní oči viděli, „jak to tam vypadá“
„Co bylo pro tebe na návštěvě ve věznici nejdůležitější?“ (jen účastníci exkurze, volná otázka) Naprostá většina studentů a žáků v různých obměnách napsala, že je pro ně nejcennější osobní zážitek, že viděli prostředí věznice, životní podmínky uvězněných, seznámili se s režimem věznice, technickým vybavením cel apod. Objevují se také poznámky hodnotící atmosféru a vztahy mezi vězni a personálem a vězni navzájem, představa, že tak spolu tráví měsíce a roky.

15 Co exkurze ve věznici studentům přinesla
Polovina účastníků exkurze si z návštěvy odnesla především poučení a nové informace, v pětině vyvolala návštěva věznice pocit tísně a čtvrtina se zamyslela nad sebou. Nové informace přinesla častěji pro studenty gymnázií, chlapce a starší studenty, naopak mladší a dívky častěji uváděli jak tíseň, tak zamyšlení nad sebou. Polovina studentů a žáků uvedla, že ve věznici „je to horší, než si mysleli“. Opačný pocit měla asi pětina, ostatní viděli zhruba to, co očekávali. Žáky základních škol věznice překvapila skutečnost trochu více negativně (očekávali lepší poměry) než starší studenty, které skutečnost tolik nepřekvapila.

16 Pro polovinu návštěvníků přinesla návštěva věznic poučné a nové informace
„Která z následujících charakteristik vystihuje návštěvu ve věznici nejlépe?“ (jen účastníci exkurze)

17 Na dívky působila návštěva více emocionálně
„Která z následujících charakteristik vystihuje návštěvu ve věznici nejlépe?" (jen účastníci exkurze, podle pohlaví)

18 Mladší žáky vedla návštěva častěji k zamyšlení
„Která z následujících charakteristik vystihuje návštěvu ve věznici nejlépe?" (jen účastníci exkurze, podle věku)

19 Studenti gymnázií zdůrazňují nové informace
„Která z následujících charakteristik vystihuje návštěvu ve věznici nejlépe?" (jen účastníci exkurze, podle typu školy)

20 Dojem z věznice byl pro polovinu respondentů horší v porovnání s jejich představou
„Srovnáš-li svůj dojem z věznice s tím, co sis o věznicích myslel(a) před návštěvou, řekl(a) bys, že skutečnost je:“ (jen účastníci exkurze)

21 Obě pohlaví hodnotí skutečnost ve věznici podobně
„Srovnáš-li svůj dojem z věznice s tím, co sis o věznicích myslel(a) před návštěvou, řekl(a) bys, že skutečnost je:" (jen účastníci exkurze, podle pohlaví)

22 Lepší stav očekávali spíše žáci základních škol
„Srovnáš-li svůj dojem z věznice s tím, co sis o věznicích myslel(a) před návštěvou, řekl(a) bys, že skutečnost je:" (jen účastníci, podle typu školy)

23 Starší žáky skutečnost spíše nepřekvapila
„Srovnáš-li svůj dojem z věznice s tím, co sis o věznicích myslel(a) před návštěvou, řekl(a) bys, že skutečnost je:" (jen účastníci exkurze, podle věku)

24 Názory na výkon trestů a péči o bývalé vězně
Necelá polovina respondentů si myslí, že výkon trestu povede k nápravě vězňů. Starší a studenti z gymnázií jsou výrazně skeptičtější. Více než tři čtvrtiny žáků a studentů uvedly, že má smysl starat se o propuštěné vězně. Tento názor jasně převládá ve všech skupinách studentů a nerozhoduje ani názor na to, zda výkon trestu má výchovný smysl.

25 Vede výkon trestu k nápravě odsouzených
Vede výkon trestu k nápravě odsouzených? Podle žáků a studentů je to sporné. „Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?"

26 Dívky věří více ve výchovný smysl vězení
„Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?" (podle pohlaví)

27 Starší dospívající jsou k výchově trestem skeptičtější
„Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?" (podle věku)

28 Studenti z gymnázií v převýchovu nevěří
„Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?" (podle typu školy)

29 Starat se o propuštěné vězně má smysl
„Má podle tebe smysl se starat o propuštěné vězně?"

30 Dívky podporují následnou péči o vězně častěji
„Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?" (podle pohlaví)

31 Názor na to, zda lze odsouzené napravit, nehraje velkou roli
„Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?" (podle názoru na výchovný smysl trestu)

32 Beseda ve škole a zhodnocení akce
Beseda ve škole studenty a žáky jednoznačně zaujala. Návštěvu ve věznici a besedu by účastníci svým vrstevníkům jasně doporučili. Naprostá většina studentů a žáků přemýšlela o tom, že mladý člověk by měl dbát, aby se nedostal do střetu se zákonem. Více než 80 % účastníků návštěvy a besedy si myslí, že podobné akce mohou odradit mladého člověka od páchání trestné činnosti. Méně si to myslí studenti gymnázií a obecně ti, kteří obecně nevěří na „polepšení“ odsouzených výkonem trestu.

33 Beseda studenty jednoznačně zaujala
„Zaujala tě beseda ve škole?"

34 Studenti by návštěvu věznice a besedu svým vrstevníkům jasně doporučili
„Doporučil(a) bys návštěvu ve věznici a besedu ve škole o této problematice ostatním žákům a studentům tvého věku na jiných školách?"

35 Téměř všichni přemýšleli o tom, že mladý člověk by měl dbát, aby se nedostal do rozporu se zákonem
„Přemýšlel(a) jsi o tom, že mladý člověk ve tvém věku by měl velice dbát, aby se nedostal na scestí a do rozporu se zákonem?“

36 Přes 80 % studentů si myslí, že tyto akce mohou odradit mladé lidi od páchání trestné činnosti
„Může podle tvého soudu návštěva ve věznici a beseda s vězni odradit mladého člověka od páchání trestné činnosti?“

37 Podíl skepse je vyšší na gymnáziích
„Může podle tvého soudu návštěva ve věznici a beseda s vězni odradit mladého člověka od páchání trestné činnosti?" (podle typu školy)

38 Trochu skeptičtější jsou ti, kteří nevěří v převýchovu vězňů
„Může podle tvého soudu návštěva ve věznici a beseda s vězni odradit mladého člověka od páchání trestné činnosti?" (podle názoru na výchovný smysl trestu)

39 Na besedě zaujal účastníky nejvíce příběh vězně
„Jaký poznatek z besedy byl pro tebe nejdůležitější?“ (jen účastníci exkurze, volná otázka) Nejčastěji uváděli žáci a studenti, že je zaujalo, „jak se do vězení dostal“, osobní příběh vězně, jeho zážitky a zkušenost s vazbou, vězením, dozorci, jinými odsouzenými. Velmi často se zmiňují také o tom, jak vězení poznamenalo rodinné vztahy odsouzeného a jak obtížný byl jeho návrat „do normálního života“.

40 Osobní zkušenosti žáků a studentů
Naprostá většina 14-16letých má zkušenost s alkoholem, stejně tak s jízdou načerno. Zhruba 70% 14letých má zkušenost s kouřením a polovina 16letých s marihuanou. Skoro polovina chlapců a třetina dívek něco ukradla. Ještě výrazněji „vedou“ chlapci ve vandalství (56 % proti 28 %), řízení auta a sprejerství, kde je celková míra zkušenosti ovšem slabší. Se šikanou se setkalo asi 60 % žáků a studentů v roli svědků, pětina byla obětí a 16 % samo šikanu provádělo. Trochu častěji se vyskytuje na základních školách než na gymnáziích.

41 Nejčastější zkušenost: alkohol, jízda na černo a tabák
"Výzkum je anonymní, a tak nám, prosím, na závěr dotazníku pravdivě řekni, zda jsi někdy zkusil, máš osobní zkušenost:“

42 Nejčastější zkušenost: alkohol, jízda načerno a tabák
"Výzkum je anonymní, a tak nám, prosím, na závěr dotazníku pravdivě řekni, zda jsi někdy zkusil, máš osobní zkušenost:“ (souhlas v % podle pohlaví)

43 Zkušenost s marihuanou výrazně narůstá s věkem
"Výzkum je anonymní, a tak nám, prosím, na závěr dotazníku pravdivě řekni, zda jsi někdy zkusil, máš osobní zkušenost:“ (souhlas v % podle věku)

44 "Do jaké míry ses setkal(a) se šikanou?“
Většina studentů byla svědkem šikany, pětina obětí a šestina sama šikanovala "Do jaké míry ses setkal(a) se šikanou?“

45 Zkušenost se šikanou je obdobná u chlapců i dívek
„Do jaké míry ses setkal(a) se šikanou?" (podle pohlaví)

46 Problém šikany je o něco větší na ZŠ
„Do jaké míry ses setkal(a) se šikanou?" (podle typu školy)

47 Přejeme mnoho úspěchů a děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Exkurze ve věznici Prezentace výsledků anketního šetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google