Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE 2.ročník ČJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE 2.ročník ČJ."— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE 2.ročník ČJ

2 Záměnou písmen tvoř nová slova
nos……………….. les………………... pusa……………….. nohy……………….. hodinky………………. svět………………… prak…………………. prášek………………. palouk……………….. malíř……………………. vosa……………………. Vašík……………………… srnky…………………….. kráva……………………. hůl……………………. hošík……………………. mrak…………………….. prak…………………….

3 Kontrola: malíř- halíř nos- kos vosa- kosa les- pes Vašík- pašík
srnky- trnky kráva- tráva hůl- kůl hošík- košík mrak- drak prak- mrak- drak nos- kos les- pes pusa- husa nohy- rohy hodinky- holinky svět- květ prak- drak prášek- hrášek palouk- pavouk

4 Odděl slova čarou, spočítej slova ve větě, věty napiš do sešitu
Vlesejsmenašlihřiby. Ulesajevelkýrybník. Narybníceplavekachnaskačerem. Urybníkarosterákosí. Zrákosíjsmeslyšelikvákatžábu. Žábasenásbálaaradšiskočiladovody.

5 Kontrola: V lesa jsme našli hřiby. 5 slov
U lesa je velký rybník. 5 slov Na rybníce plave kachna s kačerem. 6 slov U rybníka roste rákosí. 4 slova Z rákosí jsme slyšeli kvákat žábu. 6 slov Žába se nás bála a radši skočila do vody. 9 slov

6 Doplň vhodnou slabiku bo, ko, po
jabl__, __ta, __lotoč, ma__vý, so__ta, ú__ly, tá__rák, __pyto, kom__ty, __byla, kro__dýl, __rovice, __čítá, pravít__, __ťata, ma__vice, mra__drap, od__vídá, vy__čítá, blíz__, __ledne, __lyká, __lavá, pří__py, __vidla, šlá__ty, na__dl, __hatý, __leno, __stava, __toky, hlubo__, __leno, __ledne, __paná Kontrola: jablko, bota, kolotoč, makový, sobota, úkoly, táborák, kopyto, kompoty, kobyla, krokodýl, borovice, počítá, pravítko, koťata, makovice, mrakodrap, odpovídá, vypočítá, blízko, poledne, polyká, bolavá, příkopy, povidla, šlápoty, nabodl, bohatý, poleno, postava, potoky, hluboko, koleno, poledne, kopaná

7 Doplň vhodnou slabiku: ba, ma, pa
má__, chod__, do__, __dák, hou__, podo__, rý__, chalu__ za__lí, __dá, ko__ná, __lina, __líček, __lec, __vouk, __řez, __toh, __nenka, ka__rád, __náček, __poušek, __rvy, lí__, zá__va, __líř, __lík, lo__ta, __šina, __nány, u__dl, šel__, za__zaný, __minka, gu__, __letka, na__zal, __ta, __bička Kontrola: máma, chodba, doma, padák, houba, podoba, rýma, chalupa, zabalí, padá, kopaná, malina, malíček, palec, pavouk, pařez, batoh, panenka, kamarád, panáček, papoušek, barvy, lípa, zábava, malíř, malík, lopata, mašina, banány, upadl, šelma, zamazaný, maminka, guma, baletka, namazal, pata, babička

8 Škrtni písmeno, které do slova nepatří
vilk kerk tern kilíč miříž kufur marak molha šeset okono storom deveře sivetr sekříň křesdlo obrádzek volasy kočeka siloni verata tdřída tadbule křílda židele stůol džák džákyně udčitel učiltelka ladvice kaličky hrušeka estředa postruh švesteka huluboký hodlinky cvirček čerevený mýdklo

9 Kontrola: strom dveře svetr skříň křeslo obrázek vlasy kočka sloni
vrata vlk krk trn klíč mříž kufr mrak mlha šest okno třída tabule křída židle stůl žák žákyně učitel učitelka lavice kličky hruška středa pstruh švestka hluboký holinky cvrček červený mýdlo

10 V každém sloupci škrtni slovo, které do skupiny slov nepatří
V každém sloupci škrtni slovo, které do skupiny slov nepatří.Urči slova nadřazená k těmto sloupcům. jablko hruška švestka malina okurka mandarinka pomeranč jahoda ostružina petržel česnek mrkev pažitka ředkvička ředkev cibule kiwi okurka prase kráva kočka pes koza kachna žirafa husa ovce rukavice šaty šála ponožky trenýrky kalhoty kabát skříň čepice

11 Čtení s porozuměním Zima je nejchladnější část roku. Příroda i lidská obydlí jsou zasypána hebkým sněhem, řeky jsou pokryty ledem. V zimě často fouká silný a studený vítr. Zima začíná 21. prosince. Zimní měsíce jsou prosinec, leden, únor. V zimě jsou noci dlouhé a dny jsou krátké. Nejkrásnější svátky v roce slavíme právě v zimě, nazývají se vánoce. Odpověz na otázky: Čím je charakteristické toto období? Kdy začíná zima? Vyjmenuj zimní měsíce. Jak se nazývají nejkrásnější svátky v roce?

12 Čárkovaná Antonin Adela klavir Bonifac Agata kytara Damian Klara
Čestmir Jiři Drahomir Kristian Jaromir Jachym Jonaš Adela Agata Klara Drahomira Justyna Karolina Hermina Kristyna Evelina Cecilie klavir kytara přična fletna činely dřivka zobcova fletna pišťala tamburina mandolina triangl

13 Kontrola: klavír kytara příčná flétna činely dřívka zobcová flétna
píšťala tamburína mandolína triangl Antonín Bonifác Damián Čestmír Jiří Drahomír Kristián Jaromír Jáchym Jonáš Adéla Agáta Klára Drahomíra Justýna Karolína Hermína Kristýna Evelína Cecílie

14 Háčkovaná Eliska Anezka Bedriska Bozena Frantiska Jirina Jindriska
Libuse Svetlana Zaneta Zbynek Stepán Stefan Řehor Premysl Mikulás Leos Lukás Oldrich Milos morce kure kocka zelva stene slůne jehne myska medvíde pstros

15 Kontrola: Eliška Anežka Bedřiška Božena Františka Jiřina Jindřiška
Libuše Světlana Žaneta Zbyněk Štěpán Štefan Řehoř Přemysl Mikuláš Leoš Lukáš Oldřich Miloš morče kuře kočka želva štěně slůně jehně myška medvídě pštros

16 V řádku podtrhni slova souřadná modře a slovo nadřazené červeně
židle, nábytek, stůl, postel, lavice, skříň, křeslo kopretina, sněženka, bledule, tulipán, květiny zvířata, slon, žirafa, nosorožec, opice, medvěd listopad, měsíce, únor, březen, duben, květen jabloň, hrušeň, švestka, stromy, broskev, třešeň stůl, lavice, tabule, křída, židle, sešit, věci, péro babička, dědeček, osoby, maminka, sestra, bratr dopravní prostředky, letadlo, auto, vrtulník, loď kuře, tele, štěně, mládě, kotě, kůzle, jehně, sele jablko, ovoce, hruška, třešeň, borůvka, malina, jahoda zelenina, petržel, mrkev, brokolice, květák, zelí, kapusta Eliška, Mirek, jména, Zdeněk, Světlana, Milena, Alena

17 Napiš slova protikladná
malý……………………. studený……………….. mělký………………….. černý………………….. hloupý…………………. tmavý………………….. daleko…………………. sladký…………… vpravo…………………. klikatý………………….. noc……………………... ráno……………………. hubený…………………. zimní…………………… klidný…………………. veselý………………… brečí…………………… rychlý…………………..

18 Kontrola: klikatý- rovný malý- velký noc- den studený- teplý
ráno- večer hubený- tlustý zimní- letní klidný- rušný veselý- smutný brečí- směje se rychlý- pomalý malý- velký studený- teplý mělký- hluboký černý- bílý hloupý- chytrý tmavý- světlý daleko- blízko sladký- hořký vpravo- vlevo

19 Doplň správně i, í nebo y, ý
rybn_k komin_k vitamín_ novin_ výlet_ chod_m malin_ stan_ce ostružin_ n_kdo von_ lod_čka vod_čka šat_ prázdnin_ t_ká ut_rá květin_ t_cho prvn_ kopret_ny tříd_ parn_k prst_nek mot_l lesn_k krokod_l most_ pevn_na bud_k jahod_ zvon_ siln_ zelen_ červen_ koupán_

20 Kontrola: rybník kominík vitamíny noviny výlety chodím maliny stanice
ostružiny nikdo voní lodička vodička šaty prázdniny tiká utíká květiny ticho první kopretiny třídy parník prstýnek motýl lesník krokodýl mosty pevnina budík jahody zvony silný zelený červený koupání


Stáhnout ppt "INTEGRACE 2.ročník ČJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google