Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATURITNÍ OKRUH Č. 12 TEXTOVÝ EDITOR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATURITNÍ OKRUH Č. 12 TEXTOVÝ EDITOR"— Transkript prezentace:

1 MATURITNÍ OKRUH Č. 12 TEXTOVÝ EDITOR
Prostředí textového editoru, nastavení zobrazení dokumentu, zásady pořizování textu v počítači

2 Textové editory Textový editor je software, kterým je možné editovat (upravovat) prostý text. Neobsahuje žádné informace o formátování, jako je použití tučného písma, kurzívy nebo různých druhů písem. Formát ASCII se používá například v programu Poznámkový blok.

3

4 TEXTOVÝ PROCESOR je software, který dokáže zpracovat text podle požadavků uživatele, včetně formátování. Používají složitější procesory (dokážou vkládat obrázky, zvuky, tabulky, grafy, vývojové diagramy a výsledný text ukládat do různých formátů jako například DOCX, ODT, DOC, RTF, případně exportovat do PDF, HTML nebo TXT.) typu WYSIWYG: „What you see is what you get“, („co vidíš, to dostaneš“). Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. Nejčastěji se jako WYSIWYG označují některé textové procesory, ve kterých se editovaný text zobrazuje tak, jak bude vytištěn na papír. Příkladem editorů pracujících v tomto režimu je např. Microsoft Word či OpenOffice.org Writer.

5

6 Psanému textu můžeme nastavovat zejména tyto vlastnosti (atributy):
font - tvar písma např. Times Roman CE, Arial, Comic Sans MS velikost - v typografických bodech 8, 10, 14, 24 řez - tučné, kurzíva, podtržené barva - černá, červená, zelená, ... zarovnávání - vpravo, vlevo, oboustranně, střed řádkování - 1, 1.5, 2, jiné odsazení

7 Hlavní zásady při psaní pomocí textového editoru jsou tyto:
Řádky nijak neukončujeme, kurzor přejde na následující řádek automaticky. Za interpunkčním znaménkem (tj. ,.?!) vynecháváme právě jednu mezeru. Jednoznakové předložky (k, v, s, z) nenecháváme stát samostatně na konci řádku, ale pomocí tvrdé mezery (Ctrl+Shift+mezerník) je připojíme ke slovu, před kterým stojí. K zarovnávání do sloupců nepoužíváme mezery, ale tabulátory.

8 MS Word Nejrozšířenějším nástrojem pro tvorbu textů na profesionální úrovni je textový editor MS Word. Ve Wordu můžeme využít i objekty vytvořené v jiných aplikacích, například grafy a tabulky z Excelu, obrázky z malování atd… Je součást balíku programů Microsoft Office. Na počítačích se můžeme setkat s mnoha verzemi, které však mají podobné ovládání a v nich vytvořené dokumenty jsou vzájemně přenositelné. Verzemi jsou MS Word 97, MS Word 2000, MS Word XP a MS Word 2003, MS Word 2007 a v září MS Word 2010

9

10 Práce s dokumentem Uložení dokumentů: Každý uložený dokument je většinou potřeba uložit pro pozdější použití. Ve Wordu se všechny operace se soubory dají provést prostřednictvím položky Soubor v hlavní nabídce. Formát odstavce: Odsazení a mezery, kde pomocí nabídky Zarovnání lze zvolit způsob zarovnání (vlevo, na střed…). V oblasti Odsazení zvolíte vzdálenost odstavce od krajů dokumentu. Lze přesně nastavit uvedenou vzdálenost z levé i pravé strany. V oblasti Mezery nadefinujete pomocí nabídek Před a Za, jaká bude mezera před a za odstavcem ve svislém směru.

11 Vkládání symbolů a speciálních znaků
Kdekoliv do dokumentu lze vložit některý ze symbolů, které Word nabízí. Nejjednodušší způsob výběru a vložení symbolu je prostřednictvím okna Symbol. Klepněte na položku Vložit v hlavní nabídce Wordu. V otevřené podnabídce klepněte na položku Symbol – Word zobrazí stejnojmenné okno se dvěma záložkami. Uprostřed okna se obrazí čtverečky se symboly. Po klapnutí ne symbol levým tlačítkem myši bude zobrazen zvětšený, po kliknutí dvojitém bude vložen do dokumentu:

12 Tabulátory a nastavení pravítka
Umožňují zarovnat text na přesně definované pozici řádku. Levý – zarovná text od tabulátoru směrem doprava Středový – zarovná text vzhledem k tabulátoru na střed Pravý – zarovná text vzhledem k tabulátoru doleva Desetinný – bude zarovnávat text vzhledem k tabulátoru doleva, dokud se nevyskytne desetinná čárka. Od desetinné čárky bude veškerý text zarovnávat doprava

13 Nastavení tabulátoru V levé části vodorovného pravítka se nachází čtverec se zobrazením aktuálního tabulátoru. Každým klepnutím na čtverec přepnete typ tabulátoru. Zvolíte typ, jež požadujete. Klepněte na pravítku jednou levým tlačítkem myši na pozici, kde má být tabulátor umístěn. Na pravítku se zobrazí symbol tabulátoru. Pokud kurzorem přejdete do jiného odstavce na liště, bude zobrazeno aktuální nastavení tabulátorů. Úprava pozice tabulátoru Každý již existující tabulátor lze přesunout na jinou pozici pravítku. Stiskněte a držte levé tlačítko myši na exitující značce tabulátoru (na pravítku). Táhněte s tabulátorem požadovaným směrem a uvolněte levé tlačítko myši. Smazání tabulátoru Stiskněte a držte levé tlačítko myši na existující značce tabulátoru (na pravítku). Táhněte s tabulátorem směrem dolů pod pravítko a uvolněte levé tlačítko myši. Tabulátor bude smazán. Použití tabulátoru Na kterýkoliv nadefinovaný tabulátor skočí kurzor po stisku klávesy TAB. Následně je možné psát text. Pro přechod na další tabulátor v pořadí stačí opět stisknout klávesu TAB. Pokud je na řádku, na kterém je nadefinovaný tabulátor, stisknutá klávesa Enter, tabulátory se automaticky přenáší na další řádek.

14 Označování textu Pomocí myši
Držením levého tlačítka myši přejedu po textu, který chci označit 2x klik myší – označení celého slova 3x klik myší – označení celého odstavce Pomocí klávesnice klávesa SHIFT + šipky na klávesnici (doleva, doprava – označení po jednotlivých znacích) CTRL + A – označení celého dokumentu Výběr nesouvislých oblastí textu klávesa CTRL + označování různých oblastí dokumentu, které spolu nemusí sousedit

15 RESPEKTOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV
Autorské právo (copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. „autorských děl“, na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Zkopírovaný text, obrázek či jiné musí být využity pouze pro osobní potřebu. Takto vzniklé rozmnoženiny nesmí být využity k jinému účelu (např. je nelze dále šířit).


Stáhnout ppt "MATURITNÍ OKRUH Č. 12 TEXTOVÝ EDITOR"

Podobné prezentace


Reklamy Google