Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesanční malířství Itálie Raná renesance. Renesanční malířství - charakteristika Druhy malba nástěnná, knižní, desková, na skle (převzato z gotiky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesanční malířství Itálie Raná renesance. Renesanční malířství - charakteristika Druhy malba nástěnná, knižní, desková, na skle (převzato z gotiky)"— Transkript prezentace:

1 Renesanční malířství Itálie Raná renesance

2 Renesanční malířství - charakteristika Druhy malba nástěnná, knižní, desková, na skle (převzato z gotiky) olejomalba Techniky fresky, sgrafita, enkaustika Náměty náboženství, mytologie, alegorie krajina; estetický ideál: dokonale rozvinutý člověk v harmonii s přírodou Kompozice vázání tvarů do geometrických forem; symetrie; rovnostranný trojúhelník Galerie zakládání soukromých sbírek; vznik soukromých galerií

3 Renesanční malířství v Itálii Raná renesanceVrcholná renesance Manýrismus GiottoLeonardo da Vinci ( ) Tizian (1488/ ) Masacio ( ) Tomaso Guidi Michelangelo Buonarotti ( ) Michelangelo Fra Angelico ( ) Raffael Santi ) ) Rafael Paollo Ucello ( ) Fra Filippo Lippi ( ) Sandro Boticelli ( )

4 Renesanční malířství v Itálii Raná renesanceVrcholná renesance Manýrismus Jacopo Bellini( ) Giorigione )1477/ ) Tintoretto ( ) Jacopo Robusti Giovanni Bellini ( ) Palma Vecchio ) ) Paolo Veronese ( ) Antonello da Messina ( ) Corregio ( ) Antonio Allegri Andrea Mantegna ) )

5 Giotto di Bondone ( ) Všestranný umělec architekt a malíř Dílo –Assissi fresky v horním kostele sv. Františka; výjevy z jeho života ( ) –Padova kaple Scrovegniů: výjevy ze života P. Marie a Krista alegorie Ctností a neřestí; poslední soud –Florencie 2 kaple kostela s. Croce (Jan křtitel a Jan Evangelista) Krucifix Madona na trůně s anděly ( )

6 Giotto di Bondone ( ) Význam –pokrok v realistickém zobrazování postavy zezadu, z profilu, rozlišené podle věku, povahy a úlohy v obraze; rozmanité postoje, pohyby –nový kompoziční princip obraz = prostorový výsek; jednota času a prostoru; dramaticky vyhrocený děj –prostorová konstrukce trojrozměrný prostor; „jeviště“

7 Motivy ze života sv. Františka František-nejstarší syn obchodníka Pietra Bernardona Prosťáček z Assissi mu předpovídá budoucnost světce Zjevení Putování o žebrácké holi Kázání chudoby Založení řádu minoritů

8

9 Vidění trůnů; Sv. František se zříká pozemských statků Bratr Leone vidí ve snu místo, které František zaujme v ráji 2 sféry obrazu –Pozemská Šikmý pohled na dům a oltář, mírná deformace –Nebeská Perspektivní pohled na trůny Rozhněvaný Bernardone, když se dozvídá, že syn odmítá blahobyt a hodlá žít v chudobě Žádá syna, aby se vzdal dědického práva František stojí před davem na náměstí: „Vydám se nahý na setkání s Pánem.“ 2 kontrastující skupiny –Pozemská, materialistická logika (otec) –Duchovní svět, posvátnost –(syn)

10

11 Sv. František vyhání ďábly z Arezza Trojrozměrný prostor Město zachyceno pouze z jediného bodu Postavy mnichů velké vzhledem k budovám Puklina v zemi: kontrast s kompaktní hmotou města 2 světy: Peklo (město) a nebe (bílý kostel)

12

13

14

15

16

17 Fra Angelico ( ) významný malíř quattrocenta historie Ježíše Krista: vtělení, početí, zmrtvýchvstání dominikánský mnich; hluboká zbožnost; novátorské postupy přestavba a rekonstrukce dominikánského kláštera San Marco ve Florencii další práce v Římě a Orvietu

18

19 Poslední soud zakázka pro kostel Santa Maria degli Angeli netypický tvar – 2 kompoziční linie –horizontální –Ráj a Peklo –vertikální –scéna Posledního soudu; Kristus = soudce; spolu se zástupci nebeského království –uprostřed –kamenná deska – pohřebiště; otevřené hroby, odstraněné náhrobní desky. symbol zmrtvýchvstání

20

21 Korunovace Panny Marie Olej na dřevěné desce (Louvre) Reálný prostor : interiér s architektonickou strukturou –přechod k perspektivě; ale zásada jediného úhlu pohledu nerespektována; použito několik zorných úhlů levá strana: s knihou klečící postava Tomáše Akvinského

22

23 Noli Me Tangere ( ) Freska pro klášter Sv. Marka Námět Fragment evangelia. Kristus, který vstal z mrtvých, se zjevuje Máří Magdaléně „nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k Otci“. Technika jemné tahy štětce (detaily; stigmata, květiny) Pojetí Zmrtvýchvstání spojeno s jarem a každoročním návratem přírody k životu

24

25 Zostuzení Krista ( ) Námět: –Epizoda mučednictví; vypráví Matouš „Upletli mu korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě Místo útočníků pouze ruce a tvář plivajícího vojáka dole panna Marie a Svatý Dominik

26

27 Zvěstování (1450) složitá a tajemná událost, pro fra Angelica představovala výzvu Maria a archanděl Gabriel zvláštní pojetí perspektivy


Stáhnout ppt "Renesanční malířství Itálie Raná renesance. Renesanční malířství - charakteristika Druhy malba nástěnná, knižní, desková, na skle (převzato z gotiky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google