Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OD RENESANCE PO KLASICISMUS Mgr. Jitka Nováková A3V 29.9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OD RENESANCE PO KLASICISMUS Mgr. Jitka Nováková A3V 29.9. 2011."— Transkript prezentace:

1 OD RENESANCE PO KLASICISMUS Mgr. Jitka Nováková A3V 29.9. 2011

2 Úvod Renesance a humanismu •pojem renesance – umění 14. -17.stol. •vliv zámořských objevů v 15. stol. •humanismus – v centru pozornosti je člověk •rozvoj rané fáze – italské městské státy ( Florencie, Benátky, Siena a další) •renesance v českých zemích - 16. a 17. stol. •vynález knihtisku – 1453 •jednotícím jazykem se stala latina

3 Humanismus •humanismus byl kult. proudem, uplatňoval se ve všech oborech (literatura, politika, přír.vědy, …) •umělci usilovali o reálné zachycení postav •oblíbené žánry: portrét, davové scény, antika •důležitý byl jinotaj (alegorie), soustředění na člověka, snaha o harmonii, přirozenost •stavěly se městské domy, vily, letohrádky •spojení renesance a reformace (poč. 16.stol)

4 Italská raně renesanční architektura •první ren. práce: soutěž na výzdobu dveří florentského baptistéria (1401), vyhrál Lorenzo Ghiberti •první ren stavba: nalezinec Neviňátek (F. Bruneleschi) – znaky: plné zdi, oblouky, sloupy •další stavba: kupole chrámu Santa Maria del Fiore:dvouplášťová konstrukce, tambur, lucerna – viz foto •Bruneleschi sestrojil perspektivu •Leon Battista Alberti – teoretik, architekt, medailér, napsal spis „O malbě“ •jeho práce: průčelí kostela Sta Maria della Novella

5

6 Raně renesanční sochařství •nejv. sochař této doby – Florenťan Donatello •socha sv. Jiří, sochy proroků pro Giottovu kampanilu (zvonici), zpěvácká tribuna pro florentský dóm •jeho další dílo: „David“ – první skutečný akt od dob antiky •Donatellův následovník: Andera del Verrocchio •Lucca della Robbia – mramorová zpěvácká tribuna, reliéfy z glazované terakoty

7

8 Raně renesanční malířství •zakladatel: malíř Masaccio (Tommaso di Giovanni di Simone Guidi, 1401-1428)- foto •začleňoval postavy do architektury dle perspektivy, využíval atmosféru a osvětlení •jeho stěžejní dílo: výzdoba kaple Brancachiů v kostele Sta Maria de Carmine ve Florencii •malíři hledali zákonistosti kompozice, barvy, osvětlení •další autoři: Filippo Lippi, Fra Angelico, Paolo Ucello, Piero della Francesca

9

10 Botticelli a Leonardo da Vinci •Botticelli (1445 – 1510), vl. jménem Sandro di Mariano Filipepi, jeho mecenáši byl rod Medici •„Primavera“ – alegorické zobrazení Venuše, náladovost, zvlněné linie •„Zrození Venuše“, „Venuše a Martus“ •Botticelli maloval zejména náb. obrazy, madony •na jeho dílo navázala v 19. stol. secese

11

12 Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519) •přechod mezi ranou a vrcholnou renesancí •byl vzorem renesanční všestrannosti, objevil vzdušnou perspektivu a šerosvit (sfumato) •zajímal se o anatomii, biologii, geologii, hydrologii,… •žil střídavě ve Florencii a Milánu ve službách Lodovika Mora •jeho učitelem byl Andrea del Verocchio

13 Leonardovo dílo •obrazy madon – nejisté autorství •portrét Ginevry Benciové – první mistrovské dílo •„Klanění tří králů“, „Sv. Jeroným“ •„Madona ve skalách“ – postav yjsou ve tvaru pyramidy, šerosvit •„Sv. Anna samotřetí“ a „Poslední večeře“ •„Giocconda – Mona Lisa – portrét ženy s tajemným úsměvem •poslední dílo: obraz sv. Jana Křtitele – jediný obraz s Leonardovým podpisem

14

15

16

17

18

19 Italské vrcholně renesanční umění 1500 - 1520 •přesun umění do Říma na papežský dvůr •umělci plně ovládali anatomii, perspektivu i osvětlení •nejv. představitelé: Michelangelo, Rafael, Tizian, Bramante •architektura: r.1505 – výstavba chrámu sv. Petra v Římě – arch. Bramante – čtvercový půdorys, dokonalé vyvážení •ve stavbě pokračovali např. Raffael, r.1546 Michelangelo •Andrea Palladio – radnice ve Vicenze, villa Rotonda

20

21

22

23 Sochařství a malířství •génius italské renesance – Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564) – malíř, sochař, architekt, básník •oslavoval člověka v jeho kráse, měl sklon k monumentalitě •„Pieta“ – v dómu sv. Petra, šroubovitý pohyb •„David“ (mramor) – oslava občana a člověka •„Mojžíš“ – zobrazení smutku a hněvu •fresky v Sixtinské kapli – práce pro papeže Julia II., výjevy z Geneze, plasticita postav •freska „Poslední soud“ – konec ren. ideálu, dramatičnost

24

25

26 Rafael Santi (1483 – 1520) •v raném díle navázal na Leonarda da Vinci •jeho Madony mají pyramidální kompozici •freska“Athénská škola“ – výzdoba pro papeže •vznešená krása vrcholné renesance, zpodobnění starověkých filizofů na pozadí soudobé architektury •jeho dílo je vzorem akademické hist. malby •vytvořil řadu portrétů, vyzdobil římské paláce •

27

28

29

30 Tizian (Tiziano Vecellio) •pracoval pro význ.evropské šlechtice •jeho portréty mají půvabné tvary, pleť se zlatavými záblesky – např. „Toaleta mladé ženy“, „Flóra“, „Bella“ •kompozice s mytolog. náměty „Venuše urbinská“, „Danae“ •zralá díla – uvolněný rukopis „Snímání z kříže“, „Pieta“, „Apolon a Marsyas“ (Kroměříž) •Tizian uměl oslavit krásu žen a života, maloval přesvědčivě psych. hloubku

31 Renesanční umění mimo území Itálie Německo •zvýšený zájem o portrét a krajinu, doznívání pozdní gotiky •Albrecht Dürer (1471 – 1528), vyučil se zlatníkem, byl zručný v kresbě a rytí •vytvořil cyklus dřevořezů „Apokalypsa“(1498), „Velké Pašije“ a řadu mědirytin •malba „Růžencová slavnost“ (NG Praha) – jednoduchost, krásná barevnost •Dürer byl ren. osobnost, stýkal se s Raffaelem, psal studie, ovlivnil řadu svých následovníků

32

33

34

35

36 Dürerovi současníci •saský malíř Lucas Cranach st. (1472 – 1553) •měl zálibu v prostorovém zachycení krajiny, která je lyrická až expresivní, rozevlátá drapérie •maloval i mytologické náměty (Venuše, Eva, Lukrécie) •portrétista něm. reformace Hans Holbein ml., byl činný v Basileji a v Anglii •význ. podobizny: tři portréty Erasma Rotterdamského, Jindřicha VIII., portréty vlastní rodiny

37

38 Nizozemské renesanční malířství •překonání got. přežitků, obliba jinotaje, zátiší a portrét •nejv. malíř 16. st. Pieter Brueghel st. •čerpal náměty z venkovského života, laskavý humor, všechny obrazy jsou symbolické morality, kritizující lidské nešvary •„Dětské hry“, „Přísloví“, „Země blahobytu“ („Senoseč“ v NG Praha) •další díla „Mrzáci“, „Návrat lovců“, „Selský tanec“ a další

39

40

41 Renesance v českých zemích •italští umělci odcházeli do zaalpských zemí, Uher a odtud na Moravu a do Čech •dělení na 3 období: ren. jagelonská, ren. prvních Habsburků, ren. rudolfinská •centry um. činnosti byly dvory bohatých šlechticů •první skutečná ren. stavba – Královský letohrádek v Praze (arch. Paollo della Stella) – nejčistší ren. stavba na sever od Alp •na stavbě se podílel i císař Ferdinand I.

42 •v době renesance vznikala řada zámků, městských center •výzdoba: sgrafita, kazetové stropy – zámky Telč, Český Krumlov, Nelahozeves, Litomyšl, Opočno •na Moravě zámky Bučovice, Velké Losiny •vznikla celá řada urbanisticky řešených měst – např. Telč, Slavonice, Jindřichův Hradec, Nové Město nad Metují a další

43 Rudolfinské umění •umění na dvoře Rudolfa II., umělci tvořili ve stylu manýrismu •milánský malíř Giuseppe Arcimboldo – maloval alegorické hlavy (obraz knihovníka, portrét Rudolfa II., atd.) •po něm nastoupili do Prahy němečtí a nizozemští malíři a sochaři – např. Bartholomeus Spranger – vytvořil cykly mytologických obrazů „Proměny“, „Alegorie moudrosti“ •portrétista Hans van Aachen „Podobizna císaře“, „Jan Kepler“, „Autoportrét“ a další

44

45

46

47

48 Manýrismus ( 1520 – 1590) •umění mezi vrcholnou renesancí a barokem •vyznačuje se protáhlými postavami, duhovou barevností a uvolněnou kompozicí •sochařství: Giambologna, Parmigiamino •malířství: El Greco (vl. jménem Domenikos Theotokópulos), Kréťan, učil se v Itálii a ve Španělsku (Toledo) •maloval obrazy s náb. náměty, postavy jsou odhmotněné, protáhlé, výrazná barevnost •striktně se nedržel Bible, dostal se do konfliktu s círk. hierarchií

49


Stáhnout ppt "OD RENESANCE PO KLASICISMUS Mgr. Jitka Nováková A3V 29.9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google