Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura."— Transkript prezentace:

1

2 Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura

3 Ročník: 7. Předmět: Výtvarná výchova Učitel: Mgr.Leoš Malena Téma: Románský sloh v Čechách a na Moravě I Architektura a církevní stavby Ověřeno ve výuce:

4 Výkladové pasáže DUMu mají text světle hnědé barvy, otázky a zadání úkolů jsou zelené. Řešení a správné odpovědi jsou označeny malířskou paletou, zobrazí se po kliknutí (kliknout lze přímo na paletu, je míněna jako symbolické tlačítko). Pokud paletě nepředchází zelený text, znamená to, že se po kliknutí objeví další informace nebo obraz.

5 ROMÁNSKÝ SLOH V ČECHÁCH A NA MORAVĚ I. ARCHITEKTURA A CÍRKEVNÍ STAVBY

6 O románském slohu jste se již učili v dějepise, takže víte, že:
Prosadil se ve výtvarném umění (malířství a sochařství) a stavitelství. Jak se stavitelství řekne cizím slovem? Pro správnou odpověď klikněte vždy na paletku. ARCHITEKTURA Vznikl ve… doplňte ve kterých zemích. rozšířil se do západní, střední a jižní Evropy. Ve východní Evropě byl v té době rozšířený jiný sloh. Víte jaký? FRANCII a NĚMECKU, BYZANTSKÝ

7 Románský sloh se rozvinul ve stoletích :
Vyberte odpověď. A) 8. – 11. B) 12. – 15. C) 11. – 13. Románský se nazývá, protože … dokončete vysvětlení. zejména ve stavitelství byl velmi ovlivněn stavebním slohem starověkého Říma (romanus = římský). Jeho nositelem a šiřitelem byla především církev, zvláště kláštery.

8 ARCHITEKTURA Románské stavby jsou nejstaršími dochovanými stavbami na českém území . V tomto období vznikají u nás první kamenné stavby, a to především kostely a budovy klášterů, později také také první hrady, paláce a městské stavby - obytné domy, špitály, opevnění. Kromě kostelů se z ostatních staveb do současnosti dochovaly pouze některé jejich části nebo stavební prvky (např. okna) či zříceniny (z hradů) nebo zcela zanikly. Co byly špitály? STŘEDOVĚKÉ NEMOCNICE

9 Typické stavební znaky:
Silné (až několik metrů) mohutné zdi stavěné z neopracovaného kamene – LOMOVÉ ZDIVO (obr.1) nebo z pravidelných otesaných kvádrů - KVÁDŘÍKOVÉ ŘÁDKOVÉ ZDIVO (obr.2) 1. 2. Oblouk oken a vchodů – jaký má tvar? PŮLKRUHOVÝ

10 Jednoduchá úzká malá nebo větší sdružená
(dvou- až čtyřdílná) okna, oddělená sloupky LM Románské okno kostela ve Znojmě - Louce, zazděné barokní fasádou Sdružené okno Zdíkova paláce v Olomouci Fotograf: Michal Maňas Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic

11 Vchody (zvláště kostelů) lemované bohatě
zdobeným portálem. Ústupkový portál kostela v Hrusicích

12 dřevěné trámové stropy, postupně se více objevuje kamenná
Stavby měly ploché dřevěné trámové stropy, postupně se více objevuje kamenná klenba valená nebo i křížová. Tíha klenutého stropu spočívala na masivních zdech a pilířích nebo sloupech, které byly zakončeny hlavicemi, často ozdobnými. LM Křížová klenba nesená na sloupech, krypta kostela ve Znojmě - Louce

13 TYPY ROMÁNSKÝCH KOSTELŮ Přiřaďte typ kostela k obrázku (např. 2C)
1. JEDNOLODNÍ KOSTEL sv. Petra v Poříčí nad Sázavou 2. BAZILIKA Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích B C 3. ROTUNDA sv. Martina v Praze na Vyšehradě

14 Rotunda Typ malého kostela, stavěný na našem území podle byzantského vzoru už v období Velkomoravské říše (z té doby se dochovaly pouze základy kostelů). Má válcovou loď na kruhovém půdorysu, v níž se shromažďovali věřící. K ní je přistavěn polokruhový výklenek – apsida, sloužící jako kněžiště, v němž stál oltář a kněz. Některé rotundy měly i dvě nebo čtyři apsidy, k některým byla přistavěna věž. Rotunda bývala zaklenuta kopulí a na kuželovité střeše byla malá věžička s okénky – lucerna, zajišťující spolu s okny ve zdi osvětlení. Dnes v ČR stojí 25 těchto staveb, mezi nimi i rotunda ve Znojmě.

15 Rotunda Připište k šipkám u nákresu rotundy čísla jednotlivých jejích částí: Portál Lucerna Loď Apsida Loď Lucerna Portál P Apsida Rotunda v Budči u Kladna, nejstarší dochovaná stavba v ČR, postavená kolem r. 900 (věž z 12. st.)

16 Vlevo rotunda ve Starém Plzenci, vpravo sv. Jiří na Řípu
Autor snímku vpravo: Blanulak from cs Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

17 Rotunda v Plavči u Znojma
Rotundu nahoře netřeba představovat. Víte ale, komu byla zasvěcena? sv. Anně sv. Kateřině sv. Ludmile

18 Jednolodní podélný kostel
Malé kostely, stavěné podobně jako řada rotund v prvních zakládaných městech a na šlechtických dvorcích na venkově. Všechny vypadají víceméně stejně – k pravoúhlé obdélné lodi přiléhá na východě půlkruhová apsida a na západě hranolová věž. V západní části lodi je v patře umístěna tribuna, na níž se bohoslužeb účastnila velmožova rodina.

19 Jednolodní podélný kostel
Připište k šipkám u nákresu kostela čísla jednotlivých jejích částí: Loď Portál Apsida Věž Věž Loď Apsida Portál Kostel v Praze - Kyjích Fotograf: Karelj Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

20 Kostel v Mohelnici nad Jizerou Kostel v Milevsku
Fotograf: Miloslav Rejha Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Kostel v Milevsku Fotograf: Ben Skála Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic.

21 Kostel v Jakubu u Kutné Hory Kostel v Potvorově
Fotograf: Standa.e Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic Fotograf: Lukáš Jelínek Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic

22 Bazilika Nejsložitější typ románského kostela. Obdélníková stavba byla uvnitř sloupy podélně rozdělena do tří i více lodí. Prostřední hlavní loď byla vyšší i širší a okna v její horní části osvětlovala vnitřek baziliky. Strop byl plochý trámový, později i klenutý. Na východní straně hlavní loď (nebo i boční) ukončovala apsida. Na západní straně stály dvě věže. Baziliky stavěli především Přemyslovci na svých sídlech (Pražský hrad, Vyšehrad), byly budovány jako součást nově zakládaných klášterů řádů benediktinů, premonstrátů (např. Znojmo-Louka) a cisterciáků a jako biskupské kostely

23 v Olomouci a Brně. Jen vzácně je stavěla na svých dvorcích šlechta (např. Tismice).
Bazilika Připište k šipkám u nákresu baziliky čísla jednotlivých jejích částí: Obloučkový vlys Boční loď Věže Apsidy Hlavní loď Hlavní loď Obloučkový vlys Věže Boční loď Apsidy

24 Dokonale zachovaná bazilika v Tismicích: průčelí s věžemi - 1, zakončení lodí apsidami - 2, vnitřní prostor - 3 1 2 Fotograf obr. 1 a 2: Prazak Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, Uveďte autora 2.5 Generic 3

25 Svatá Ludmila – šipka označuje její náhrobek
Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Její průčelí (červenobílé) je barokně přestavěné. U baziliky byl r. 973 založen nejstarší klášter u nás (ženský řádu benediktýnů). Víte, která světice je zde pohřbena? Fotograf: I, Krokodyl Attribution 2.5 Generic Fotograf: Jim Milles Uveďte autora 2.0 Generic Svatá Ludmila – šipka označuje její náhrobek

26 Průčelí klášterní baziliky v Milevsku Průčelí klášterní baziliky
Fotograf: Manka Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic Průčelí klášterní baziliky v Teplé Fotograf: I, Harald Rossa Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic

27 Původně románská bazilika premonstrátského kláštera ve Znojmě – Louce, postavená po roce 1190, v dnešní podobě po gotické a barokní přestavbě. Na snímku vpravo zachovaná část apsidy. Poznáte tuto stavbu? LM LM

28 Bazilika sv. Prokopa v Třebíči patří ke klenotům evropského stavitelství. Byla vybudována v polovině 13. stol. v přechodném románsko-gotickém slohu. Je zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Fotograf: Nostrifikator Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic Fotograf: David Novák cs:Gothic2 Uveďte autora 3.0 Unported

29 Bazilika sv. Prokopa LM

30 Kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění
Kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků do konce středověku I/1. Praha: Academia,1984. Trojan, R.; Mráz, B.: Malý slovník výtvarného umění. Praha: Fortuna, ISBN Kolektiv autorů: Dějepis 7; Středověk a raný novověk; učebnice pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. Praha: SPN, ISBN Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku I. díl; učebnice pro k základní školy. Praha: Práce - SPL, ISBN

31 Románská architektura v Česku
Románská architektura v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Románská architektura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Sochařství a architektura středověku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

32 Seznam románských rotund v Česku
Seznam románských rotund v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Microsoft® Office PowerPoint® 2003 ( ) SP3 Součást produktu Microsoft Office Profesional Edition 2003 Product ID:

33 Použité fotografie:

34

35 Fotografie označené iniciálami LM jsou dílem Mgr. Leoše Maleny.


Stáhnout ppt "Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura."

Podobné prezentace


Reklamy Google