Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A – Z kvíz Moderní umělecké směry v české poezii a próze na přelomu 19. a 20. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A – Z kvíz Moderní umělecké směry v české poezii a próze na přelomu 19. a 20. století."— Transkript prezentace:

1 A – Z kvíz Moderní umělecké směry v české poezii a próze na přelomu 19. a 20. století

2 1 Náhradní otázky 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Po kliknutí na středovou část pole se zobrazí příslušná otázka. U ní je za barevným polem skrytá správná odpověď, na druhé straně od něj návratové tlačítko. Po zodpovězení otázky lze kliknout na vnější ohraničení malého pole – změní barvu na žlutou, modrou. Je třeba přesnost! 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 Doplňte text: Krysař v novele …………………. (autor) přichází do města……………… pod horou …………….., ke které se váže pověst o bráně do ……………………… . Viktora Dyka; Hameln; Koppel; země Sedmihradské

4 Kteří dva spisovatelé sestavili manifest české moderny?
J.S. Machar, F.X. Šalda

5 Jak se nazýval časopis, který u nás pomáhal prosazovat nové umělecké směry, zejména dekadenci?
Moderní revue

6 Jak se jmenovala literární postava, která spáchala sebevraždu poté, co byla zatčena za krádež dřeva, které potřebovala na zahřátí svých sourozenců –sirotků? Maryčka Magdonova

7 Který literát vytvořil specifický literární žánr – kritický esej?
Jmenujte alespoň 1 znak jeho kritik. F.X. Šalda

8 Sto roků …………. žil, …………. jsem, sto roků …………………………..…….,
a) Doplňte text: Sto roků …………. žil, …………. jsem, sto roků …………………………..……., za sto let v rameni bezmasém svaly mi v ………………. ztuhly. b) Kdo je autorem této básně? V šachtě; mlčel; kopal jsem uhlí; železo P. Bezruč

9 Vysvětlete, proč autor své dílo nazval právě takto.
Jak se nazývá veršovaný román, jehož hlavní hrdinkou je prostitutka Lucy, která na čas opustí nevěstinec, aby se do něj po zkušenostech se společenským opovržením opět vrátila? Kdo dílo napsal? Vysvětlete, proč autor své dílo nazval právě takto. Co název vypovídá o charakteru hlavní hrdinky? Magdaléna b) J.S. Machar po Marii Magdaléně

10 J.S. Machar napsal cyklus Svědomí věků, v němž chtěl zachytit důležité okamžiky lidských dějin. O totéž se ve svých dílech před ním pokusili Čech ……………. a Francouz ……………. J. Vrchlický; V. Hugo

11 Kdo je autorem této básně?
Do kterého literárního seskupení byste ho zařadili? Odůvodněte své tvrzení pomocí textu. Má milá rozmilá, neplakej! Život už není jinakej. Dnes buďme ještě veselí na naší bílé posteli! Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví. Zejtra si lehnem do rakví. F. Gellner Buřiči

12 Vysvětlete název básně.
To k ránu bylo as, neb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih, a zvláštní věc měl jako já prostřelený břich, a v jeho očích takový styd žal, kdos divil se v nich, kdos se ptal a ruce lomil v nich. Že louky voní kol a jetely a kvete řeřicha - a on… kůň… což byl vinen čím? má díru do břicha, že na něm seděl kdos, už nesedí a oči vědět chtí, však nevědí a v hrdle vysychá… Ve které básni kterého autora sledujeme osud umírajícího vojáka a umírajícího koně? Vysvětlete název básně. F. Šrámek – Raport vojenské hlášení

13 Ve kterém městě se narodil: Fráňa Šrámek František Xaver Šalda
Sobotka Liberec

14 Za básníka českých rybníků je považován ………………………..
Antonín Sova

15 V čem se liší generace buřičů od generace České moderny?
zejm. v užití hovorové i nespisovné češtiny

16 Pokuste se vysvětlit obsah úryvku.
Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo. Tak nevrle a tulácky v obzoru slunce spalo. Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní. Poslední slunce na sítí, zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí, mé louky teskní vůní mdlou a vody sešeřeny jsou a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou. Ke kterému uměleckému směru byste úryvek z básně Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy zařadili? Pokuste se vysvětlit obsah úryvku. Celý úryvek je ……………………… (název tropu / figury). impresionismus stárnoucí muž se setká s láskou metaforou

17 Jak znělo vlastní jméno Petra Bezruče?
Proč si zvolil právě tento pseudonym? Vladimír Vašek typické jméno oblasti Slezska

18 Kde se scházeli čeští anarchisté?
Kdo byl nazýván anarchistickým papežem? Který časopis tento muž začal vydávat? ve vile na Olšanech S.K. Neumann Nový kult

19 Co znamená autostylizace v básni?
U kterého autora daného období se projevuje? Jmenujte alespoň 2 příklady jeho autostylizace. ztvárnění sebe sama v některé postavě textu u P. Bezruče bard slezského lidu, pozorovatel, kovkop, …

20 Který autor v básni Země mluví citoval tato slova?
Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne – zahyneš! Který autor v básni Země mluví citoval tato slova? Vysvětlete jejich význam. V. Dyk

21 Najděte v textu alespoň dva znaky typické pro Bezručovu tvorbu.
Když jsem se z hromady sedmdesáti tisíců do výše zdvihl. Tak bili mne bičem! Jak vítkovské pece zrak jediný plál, krvavý chalát mi z ramenou vlál, na jednom nesl jsem německou školu, na druhém nesl jsem polský chrám, v pravici těžké jsem kladivo nesl (levou mi urazil uhelný balvan, oko mi vyžehl vyšlehlý plamen) a v srdci sedmdesáti tisíců kletby a zášť. Najděte v textu alespoň dva znaky typické pro Bezručovu tvorbu. sociální útlak, národnostní útlak, …

22 Pro kterého z buřičů je typický cynický postoj k životu, písňový charakter básní a užívání vulgarismů a hovorové podoby jazyka? pro F. Gellnera

23 Jak se nazývá báseň Petra Bezruče, v níž muž, kterému bylo bráněno ve výkonu povolání, spáchal sebevraždu, a tak konečně našel své místo ve světě? Kantor Halfar

24 Celý úryvek je metaforou –čeho?
Já držím pohár ve své dlani. Je zpěněný a přetéká. Já držím pohár ve své dlani, jenž čeká na rty člověka. Jenž čeká, zdali víno jeho se do brázd vyschlých rozleje, na snivých květech v jiných světech zda zavěsí své krůpěje. Celý úryvek je metaforou –čeho? Pohár je zpěněný a přetéká – o který tropos / kterou figuru se jedná? osamělého srdce lyr. subjektu synekdocha

25 Který z moderních uměleckých směrů se v ukázce objevuje?
Jak vítkovské pece zrak jediný plál, krvavý chalát mi z ramenou vlál, na jednom nesl jsem německou školu, na druhém nesl jsem polský chrám, v pravici těžké jsem kladivo nesl (levou mi urazil uhelný balvan, oko mi vyžehl vyšlehlý plamen) a v srdci sedmdesáti tisíců kletby a zášť. Který z moderních uměleckých směrů se v ukázce objevuje? Dokažte v textu. dekadence zjev lyr. subjektu

26 Charakterizujte Krysaře (alespoň tři vlastnosti / vzezření).
Které dva umělecké směry se v díle projevují? Jak? romantismus, neoklasicismus zpodobnění Krysaře – zpracování díla

27 Vysvětlete pojem generační román.
Jmenujte příklad autora a jeho díla, které je generačním románem. román charakterizující jednu generaci (mladou) F. Šrámek – Stříbrný vítr

28 Jak se nazývá sbírka S. K. Neumanna věnovaná přírodní lyrice?
Který umělecký směr se v ní projevuje? Kniha lesů, vod a strání vitalismus

29 Který umělecký směr text reprezentuje?
My, dráty telegrafní, telefonní a elektrické, abychom neměly dlouhou chvíli, zpíváme si zmrazeným hlasem, lhostejny ke všemu, co jest lidské, tu mezi domy a paláci, tu mezi poli a lesy, mezi a nad nimi, podle silnic a tratí bzučíme monotónně, neznajíce touhy ni chtíče, studené, kovové, neschopny nenávidět, milovati, Kdo je autorem úryvku? Který umělecký směr text reprezentuje? Který tropos / která figura se v úryvku objevuje nejčastěji? S.K. Neumann civilismus personifikace

30 Mezi české dekadenty patřil například ……………………
Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic

31 Náhradní otázky: Jaká je základní myšlenka anarchismu?
a) Charakterizujte šanson a kuplet. b) Který autor tyto formy využíval ve své tvorbě? Jak se nazývá skladba, v níž dívka odchází mstít svého milého do lesa mezi „zbojníky“? Ze které sbírky kterého autora pochází báseň Chtěl bych tě potkat v lukách? Které 3 směry (umělecké, myšlenkové) se objevují v dílech Fráni Šrámka? 6. a) Vysvětlete název (a závěr) dramatu Zmoudření Dona Quijota. b) Kdo je autorem dramatu? 7. a) Přeložte do češtiny: Confiteor, Tristium vindobona b) Kdo je autorem těchto sbírek? 1. Svoboda v bezvládí; 2. F. Gellner; 3. Milá sedmi loupežníků; 4. F. Šrámek –Splav; 5. impresionismus, vitalismus, antimilitarismus; 6. V. Dyk; 7. Doznávám, Smutky vídeňské – J.S. Machar


Stáhnout ppt "A – Z kvíz Moderní umělecké směry v české poezii a próze na přelomu 19. a 20. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google