Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Vinkler Katedra Zoologie PřF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Vinkler Katedra Zoologie PřF UK"— Transkript prezentace:

1 Michal Vinkler Katedra Zoologie PřF UK e-mail: vinkler1@natur.cuni.cz
Pokroky v biologii Evoluční a ekologická imunologie: O tom jak přežít ve světě plném parazitů Michal Vinkler Katedra Zoologie PřF UK

2 protivníci imunitního systému
Paraziti protivníci imunitního systému

3 Parazit

4 Clostridium tetani botullinum Vibrio cholerea Salmonella Staphylococcus aureus Mycobacterium tuberculosis Corynobacterium diptheriae Bacillus anthracis Streptococcus Listeria monocytogenes Legionella pneumophilla Bordetella pertusis Mycoplasma Borrelia burgdorferi Escherichia coli

5 Ne fylogenetická! Ekologická ale zdroj potravy = jiný organismus
Definice parazitismu Ne fylogenetická! ale Ekologická zdroj potravy = jiný organismus hostitel ztrácí x parazit profituje speciální skupina predátorů parazit napadá jednoho nebo několik málo jedinců hostitelského druhu hostitelova fitness klesá, ale nemusí být letální těsný vztah mezi hostitelem a parazitem x mikropredátor – např. komár koevoluce hostitele a parazita

6 Jde o fitness – počet potomků v dalších generacích
O co parazitům jde? Jde o fitness – počet potomků v dalších generacích Reprodukční rychlost (R0)

7 Množení uvnitř hostitele
O co parazitům jde? Množení uvnitř hostitele Zvětšování infrapopulace

8 Infikace nových hostitelů
O co parazitům jde? Infikace nových hostitelů

9 Rp ≠ škodlivost parazita
O co parazitům jde? U parazitů: Reprodukční rychlost (Rp) = průměrný počet nově nakažených jedinců hostitelského druhu, které infikuje každý již nakažený jedinec Rp ≠ škodlivost parazita asymptomatické infekce Pathogenita schopnost snižovat zdraví hostitele (vyvolat příznaky nemoci) Virulence schopnost snižovat fitness (biologickou zdatnost) hostitele (v evoluční ekologii)

10 O co parazitům jde? Maximalizace Rp = optimalizace rychlosti množení, patogenity a virulence

11 Slovníček pojmů Trade-off = „něco za něco“, dilema, které musí organismus řešit, když nemůže dělat dvě protichůdné věci najednou.

12 Maximalizace Rp = neuškodit x vyčerpat
O co parazitům jde? Maximalizace Rp = optimalizace rychlosti množení, patogenity a virulence Parazit řeší trade-off mezi přežíváním v hostiteli (délka produkce infekčních stádií) a potřebou množit se (intenzita produkce infekčních stádií) = neuškodit x vyčerpat Life history strategy = způsob, jakým organismus přistupuje k problém maximalizace svého reprodukčního úspěchu v daném ekologickém kontextu Virulence je dána do značné míry: rychlostí šíření infekce rychlostí mortality hostitele v důsledku infekce mortalitou neinfikovaného hostitele rychlostí vyléčení z infekce

13 Jak může hostitel ovlivnit virulenci svého parazita
Aby zmírnil virulenci svých parazitů, může hostitel ve své evoluci přizpůsobit: Populační strukturu (diversita, densita, věková struktura) Daphnia magna Mikrosporidie Octosporea bayeri Prof. O. Jírovec Altermatt and Ebert 2008

14 Platí pro abundanci parazita, prevalenci infekce i intenzitu nákazy
Populace hostitele Densita populace Metaanalýza 19 savčích druhů Hlísti řádu Strongylida Platí pro abundanci parazita, prevalenci infekce i intenzitu nákazy Arneberg et al. 1998

15 Jak může hostitel ovlivnit virulenci svého parazita
Aby zmírnil virulenci svých parazitů, může hostitel ve své evoluci přizpůsobit: Populační strukturu (diversita, densita, věková struktura) Ekologii a chování - snížení rychlosti přenosu infekce van Riper et al. 1986

16 Individuální znaky hostitele
Zajíc polní (Lepus europaeus) Alzaga et al. 2009

17 NU/NU Nude myši Co stojí parazitům v cestě?
deleční mutace v FOXN1 genu bez srsti, athymické, imunodeficientní

18 Imunitní systém živočichů

19 Antigenně nespecifické = vrozené mechanismy
Imunita Antigenně nespecifické = vrozené mechanismy Antigenně specifické = získané = adaptivní mechanismy Behaviourální mechanismy Hart 1997

20 Vyhýbání se infekci Imunita – antiparazitické chování
TOL-1 u Caenorhabditis elegans bakterie Serratia marcescens teritorialita zvířat, sociální systém Pajoul et al. 2005

21 Vyhýbání se infekci Imunita – antiparazitické chování Myši
Heligmosomoides polygyrus - olfaktorická detekce (subklinicky) Kavaliers et al. 2006

22 Načasování aktivit Imunita – antiparazitické chování
pralesní neotropický drozdec (Margarops fuscatus) střeček Philornis deceptivus myiase hnízdění delší – prosinec-březen málo larev Arendt 1985

23 Čištění Imunita – antiparazitické chování self grooming
ptáci stráví průměrně 10% dne čištěním přizpůsobení aktivity intenzitě ektoparazitace alopreening heterospecifické čištění

24 Hygienické chování Imunita – antiparazitické chování
Včely (Apis mellifera) Varroa destructor včely umí detekovat komůrky s larvami roztoče následně je vyprázdní Nazzi et al. 2004

25 Přírodní léčiva Imunita – antiparazitické chování Člověk, 60 tis. let
H. s. neanderthalensis „Muž z ledu“, 5300 houby – projímadlo, antibiotikum

26 Přírodní léčiva Imunita – antiparazitické chování
Šimpanz (Pan troglodytes) Vernonia amygdalina Oesophagostomum stephanostomum Huffman et al. 1996, 1997

27 Přírodní léčiva Imunita – antiparazitické chování Navajo Ligusticum
kodiak (Ursus arctos) Clayton and Wolfe 1993

28 Špaček, sýkora modřinka
Imunita – antiparazitické chování Přírodní léčiva Špaček, sýkora modřinka čerstvý rostlinný materiál do hnízd bršlice kozí noha, bolševník obecný, kerblík lesní, bez černý, řebíček obecný, vrba bílá bakterií méně, odpuzují krevsající hmyz mláďata zdravější Gwinner et al. 2000, 2005

29 Přírodní léčiva Imunita – antiparazitické chování
Mravenci (např. Formica paralugubris) pryskyřice jehličnanů – bakteriostatické a fungostatické – kolektivní medikace Christe et al. 2003

30 Vlastní imunitní systém

31 schopnost rozpoznat parazita efektorové mechanismy
Imunitní systém – základní principy vymezení vlastního organismu, ochranný systémem proti vniknutí cizích částic schopnost rozpoznat parazita efektorové mechanismy Principy detekce parazita: Rozpoznávání cizího (TCR, BCR) Rozpoznávání absence vlastního (komplement, NK buňky, tolerance vlastního) Rozpoznávání nebezpečného (TLR, NLR) Rozpoznávání porušení integrity (mj. TLR)

32 Slovníček pojmů – imunitní systém
Imunita – relativní stav odolnosti proti infekcím (buněčná vs humorální imunita) Leukocyt – buňka imunitního systému, zahrnuje mnoho různých typů buněk Antigen – částice schopná vyvolat imunitní reakci Ligand – molekula specificky vázající jinou molekulu (např. receptor) Receptor – molekula schopná buněčné signalizace Protilátka – sekretovaný protein z rodiny imunoglobulinů specificky vázající určitý antigen Cytokin – sekretovaná signální molekula imunitního systému

33 Imunitní systém – orgány (obratlovci)
Primární imunologické orgány Kostní dřeň Thymus Fabriciova bursa (ptáci) Sekundární imunologické orgány Lymfatické uzliny (savci) Slezina Peyerovy plaky mandle Apendix / caekální tonsily Meckelovo divertikulum (ptáci) Harderova žláza (ptáci)

34 Imunitní systém – buňky (obratlovci)
Leukocyty

35 Vrozená imunita Start = vrozená imunita Humorální
Komplement – lyze buněk, opsonizace parazita Interfeon Antimikrobiální peptidy

36 Vrozená imunita Start = vrozená imunita Buněčná
Fagocytická aktivita a oxidativní vzplanutí Cytotoxicita NK buněk Programovaná buněčná smrt Small interfering RNA

37 Receptory vrozené imunity
Start = vrozená imunita Receptory vrozené imunity

38 Imunitní systém – obecné schéma reakce
NEUTROFIL Opsonizace Lyze buňky Fagocytóza KOMPLEMENT Pathogen APC APC Signály z poškozených buněk Protilátky T buněčná cytotoxicita

39 Imunitní systém – souslednost reakce

40 Imunitní systém – adaptivní imunita
Antigenně specifické = získané = adaptivní mechanismy evolučně odvozená – jen strunatci - ?opravdu? variabilita v receptorech vzniká během ontogeneze vyžaduje signály od vrozené imunity odpověď primární vs. sekundární – imunologická paměť

41 Imunitní systém – adaptivní imunita
Antigenně specifické = získané = adaptivní mechanismy Mechanismy: T buňky – somatické rekombinace VDJ T buněčný receptor (TCR) – selekce v thymu Kooperace s MHC glykoproteiny – prezentace antigenu Tc - buněčná cytotoxicita, Th1xTh2xTh3xTh17 – regulace B buňky – velice obdobné B buněčný receptor (BCR) Protilátky (opsonizace, neutralizace, ADCC, mastocyty a basofily)

42 Imunitní systém – fylogeneze
Redundance Nové mechanismy doplňují stávající systém Adaptivní imunita nemůže fungovat a jedna složka vrozené bez druhé často také ne, adaptivní imunitní složky výrazně pomáhají vrozeným mechanismům Vzájemná regulace Danilova 2006

43 Ekologická imunologie

44 Faktory ovlivňující funkci imunitního systému:
Ekologická imunologie Faktory ovlivňující funkci imunitního systému: Kondice Stáří Metabolismus a pohybová aktivita Biorytmy (cirkadiální, cirkanuitní) Počasí (deštivost, teplota) Potrava Rodičovské investice Parazité Předpokládaná kontaminovanost okolí Populační struktura Stres Proč mají tyto faktory vliv?

45 Základní předpoklad: Imunita je nákladná Ekologická imunologie
Energetická trade-offs (růst, reprodukce x imunita)

46 Ekologická imunologie – energetická trade-offs
Mravenec Acromyrmex octospinosus zakrývání exokrinní metapleurální žlázy produkující antimikrobiální sekret (černě) snížení respirační rychlosti o 20% Poulsen et al. 2002

47 Ekologická imunologie – energetická trade-offs
Vrabec domácí (Passer domesticus) stimulace imunitního systému pomocí nepatogenního mitogenu (plná čára) zvýšení rychlosti klidového metabolismu o 29% Martin et al. 2003

48 Ekologická imunologie – energetická trade-offs
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) vakcína záškrt+tetanus pokles frekvence krmení mláďat Raberg et al. 2000

49 Ekologická imunologie – energetická trade-offs
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Parental food compensation hypothesis blecha Ceratophyllus gallinae zvýšení frekvence krmení mláďat o 29% Trpet and Richner 1997

50 Základní předpoklad: Imunita je nákladná Ekologická imunologie
Energetická trade-offs (růst, reprodukce x imunita) Trade-off mezi imunitou a autoimunitou Trade-off mezi dvěma imunitními mechanismy (Th1 x Th2 paradigma)

51 Ekologická imunologie – Th1 x Th2 trade-offs
Vrabec domácí (Passer domesticus) stimulace buněčné imunity a humorální imunity negativní korelace Buchanan et al. 2003

52 Evoluční rozměr – adaptační trade-off
Ekologická imunologie Základní předpoklad: Imunita je nákladná Energetická trade-offs (růst, reprodukce x imunita) Trade-off mezi imunitou a autoimunitou Trade-off mezi dvěma imunitními mechanismy (Th1 x Th2 paradigma) Evoluční rozměr – adaptační trade-off

53 Evoluční imunologie

54 Evoluce interakce hostitel-parazit
Evoluční imunologie Evoluce interakce hostitel-parazit Variabilita v antiparazitární rezistenci je dědičná Transennella tantilla Parvatrema borealis - kastrátor h2=0,36 Grosholz 1994

55 Mechanismy koevoluce hostitel-parazit:
Evoluční imunologie Mechanismy koevoluce hostitel-parazit: Přírodní výběr – hostitel i parazit Pohlavní výběr – hostitel W.D. Hamilton J.S.B. Haldane C. Darwin 1949 Disease and evolution. La Ricerca Sci., (Suppl. 19) 1859 On the Origin of Species. 1871 The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. 1982 Heritable true fitness and bright birds: a role of parasites? Science 218

56 Slovníček pojmů Přírodní výběr (natural selection) Alela
Jedinci se mezi sebou ve svých znacích liší = variabilita = polymorfismus Alespoň určitá část této variability je dána geneticky Všichni jedinci se potýkají s podobnými vlivy okolního prostředí V dané populaci uspějí vždy jen ti lepší, lépe přizpůsobení Tak jsou do další generace předány jen ty alely, které kódují vlastnosti, které jsou výhodnější než ty ostatní Selekce tvrdá vs měkká Alela varianta daného genu (rekombinace alel je umožněna pohlavním rozmnožovním)

57 Slovníček pojmů Fitness (biologická zdatnost)
= schopnost konkrétního jedince předat své geny dalším generacím

58 Evoluční imunologie – Parasite-mediated natural selection
Parazity zprostředkovaný přírodní výběr (Parasite-mediated natural selection) Podmínky: znak musí být fenotypicky variabilní početnost parazitů se mezi jedinci se v rámci hostitelské populace musí různit selektovaný znak musí korelovat s početností parazitů variabilita v počtu parazitů musí mít vztah k fitness hostitele ~ fenotypová variabilita znaku musí mít vztah k variabilitě ve fitness

59 Evoluční imunologie – Parasite-mediated natural selection
Červená královna pohlavní rozmnožování koevoluce hostitele a parazita = „závody ve zbrojení“ mutace: nesynonymní substituce, duplikace genů, rekombinace, exprese změny frekvencí alel závod bez cíle

60 Parazit má o něco rychlejší evoluci
Evoluční imunologie – Parasite-mediated natural selection Parazit má o něco rychlejší evoluci první na tahu neřeší evoluční přizpůsobení proměnlivému okolí živiny zajišťuje hostitel – vše do reprodukce (tasemnice až vajíček denně) přežije jen malá část potomstva – silná selekce kratší generační doba než u hostitele „večeře nebo život“ systematický tlak – každý uspěšný parazit se střetl s hostitelem

61 Jak to, že ještě existují nějací hostitelé?
Evoluční imunologie – Parasite-mediated natural selection Jak to, že ještě existují nějací hostitelé? částečně společné zájmy hostitele a parazita limitovaná schopnost parazita infikovat populaci silně pathogenní monoxenní parazit nemůže vyhubit hostitele aniž by sám vymřel pohlavní rozmnožování pohlavní výběr redundance imunitních mechanismů somatická variabilita imunoreceptorů (pouze obratlovci - ?) imunologická paměť (pouze obratlovci - ?)

62 Rezistence vs tolerance
Evoluční imunologie – Parasite-mediated natural selection Rezistence vs tolerance otázka energetické bilance, trade-off křečík džungarský (Phodopus sungorus) letní vs zimní fotoperioda opakovaná aktivace imunitní rekace LPS zimní tolerance x letní ne

63 Rezistence vs tolerance
Evoluční imunologie – modely koevoluce H-P Rezistence vs tolerance TLR4: alely Asp299Gly a Thr399Ile > let Asp299Gly – silně prozánětlivý fenotyp (TNF-α) nižší mortalita v důsledku malárie x vyšší riziko septického šoku (G- bakteriální infekce) vysoká prevalence Asp299Gly v subsaharské Africe nízká v Eurasii – tam Asp299Gly/Thr399Ile (neutralizace - sepse) Ferwerda et al. 2007

64 PROČ? Evoluční imunologie – modely koevoluce H-P
Prospěšný a ničím nelimitovaný genotyp se brzy v populaci zafixuje – co ale vidíme v genech imunitního systému je variabilita LPS LBP CD14 CD55 TLR4 MD-2 CD11/18 PROČ?

65 Evoluční imunologie – modely koevoluce H-P
Prospěšný a ničím nelimitovaný genotyp se brzy v populaci zafixuje – co ale vidíme v genech imunitního systému je variabilita „Matching-alleles“ genotyp hostitele a parazita musí být kompatibilní = evoluční zámek a klíč frekvenčně závislá selekce fixaci zabrání „Gene-for-gene“ může existovat genotyp parazita, který stejně dobře infikuje všechny hostitelské genotypy - nezafixuje se, protože je nákladný, když parazit není, není výhodný

66 + + + + Evoluční imunologie – polymorfismus
Evoluční mechanismus udržování polymorfismu balancing selection = 3 různé typy selekce: 1) frequenčně-závislá selekce + + H1 + + H2

67 + + Evoluční imunologie – polymorfismus
Evoluční mechanismus udržování polymorfismu balancing selection = 3 různé typy selekce: 2) výhoda heterozygotů + +

68 MHC I Evoluční imunologie – polymorfismus
Evoluční mechanismus udržování polymorfismu balancing selection = 3 různé typy selekce: 3) selekce lišící se v čase a prostoru MHC I rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) srovnání frekvencí 23 alel MHC a 23 alel mikrosatelitů v čase nenáhodná fluktuace frekvencí 2 alel v čase - selekce Westerdahl et al. 2004

69 Evoluční imunologie – polymorfismus
Balancing selection a srpková anemie + malárie - kombinace: výhoda heterozygotů frequenčně-závislá selekce selekce lišící se v čase a prostoru hemoglobin - substituce v genu pro β-globin – S, SC aj

70 Sir Ronald Aylmer Fisher
Evoluční imunologie – polymorfismus a pohlavní výběr Udržování genetické variance ve znacích spojených s fitness Paradox leku stereotypní výběr samic snižuje genetickou variabilitu Fisher – runaway model (Hypotéza sexy synů) + Sir Ronald Aylmer Fisher +

71 rovnováha mutace – selekce (Genic capture hypothesis)
Evoluční imunologie – polymorfismus a pohlavní výběr Řešení: rovnováha mutace – selekce (Genic capture hypothesis) Fluctuating / Balancing selection optimální fenotyp se mění (čas/prostor) Proč si ale samice vůbec vybírá??? Nějaké další výhody z výběru podle ornamentu!!!

72 Parasite-mediated sexual selection
Evoluční imunologie – pohlavní výběr Parasite-mediated sexual selection Mechanismy: Male-male competition Female-mate choice Parazit může ovlivňovat: Intrasexuální selekci (schopnost porazit oponenta) Intersexuální selekci (schopnost přilákat partnera) Vybíravost při výběru partnera

73 Výhody výběru partnera z hlediska hostitele
Evoluční imunologie – pohlavní výběr Výhody výběru partnera z hlediska hostitele Přímé výhody vyhýbá se nákaze Parasite avoidance hypothesis – F parazita sama detekuje (ektoparaziti ) Contagion indicator hypothesis – F detekuje parazita přes ornamenty získává kvalitní rodičovskou péči od zdravých samců

74 Přímé výhody - Hypotéza dobrého rodiče
Evoluční imunologie – pohlavní výběr Přímé výhody - Hypotéza dobrého rodiče Hýl mexický (Carpodacus mexicanus) červenější samci krmí víc Hill 1991

75 + Výhody výběru partnera z hlediska hostitele
Evoluční imunologie – pohlavní výběr Výhody výběru partnera z hlediska hostitele Nepřímé výhody Alely („geny“) pro rezistenci k parazitům potomstvo lépe přežije umožňuje rychlé změny ve frekvencích alel v populaci +

76 Posuzování genotypu partnera
Evoluční imunologie – pohlavní výběr Posuzování genotypu partnera přímo (např. olfaktoricky MHC, postkopulačně) Inbrední kmeny myší - rozlišování jedinců podle MHC genotypu Yamazaki et al. 1976

77 Posuzování genotypu partnera
Evoluční imunologie – pohlavní výběr Posuzování genotypu partnera nepřímo = přes kondici - indikátory zdraví

78 Výběr podle ornamentu Evoluční imunologie – pohlavní výběr
Kolijuška tříostná (Gasterosteus aculeatus) zbarvení indikuje kondici samice preferují barevnější Milinski et al. 2003

79 „Good genes“ a ornamentace
Evoluční imunologie – pohlavní výběr „Good genes“ a ornamentace Hamilton & Zuk 1982 Matching alleles – dědičná rezistence ke konkrétními druhu / kmenu parazita parazit významně snižuje fitness hostitele exprese ornamentu je závislá na zdraví / kondici samičí preference k nejvyšší míře exprese ornamentu vede k selekci na rezistenci proti nejrozšířenějšímu parazitovi cyklická, frekvenčně závislá selekce H1 Hostitel H2 P1 Parazit P2 H1 H2 H2 H1 P2 P1

80 „Good genes“ a ornamentace
Evoluční imunologie – pohlavní výběr „Good genes“ a ornamentace Predikce: Ve vnitrodruhovém srovnání budou samci s více elaborovaným ornamentem méně parazitovaní V mezidruhovém srovnání budou více parazitované druhy zároveň ty více ornamentované Hýl mexický (Carpodacus mexicanus) Mycoplasma gallisepticum - více ornamentovaní samci dokáží infekci potlačit Hill & Farmer 2005

81 Evoluční imunologie – pohlavní výběr
„Dobré geny“ Bažant obecný (Phasianus colchicus) délka ostruh samců souvisí s jejich MHC genotypem MHC má vliv na přežívání délka ostruh je pohlavně selektovaný znak von Schantz et al. 1996

82 Evoluční imunologie – pohlavní výběr
„Dobré geny“ „Komplementární geny“

83 Evoluční imunologie – pohlavní výběr
„Komplementární geny“ Kolijuška tříostná (Gasterosteus aculeatus) jsou schopny rozlišovat jedince podle MHC maximum jedinců má intermediální počet alel střední počet alel MHC zajišťuje nejvyšší rezistenci Samičky si vybírají samečky tak, aby jejich potomci měli optimální počet alel MHC Milinski et al. 2003, 2005

84 Evoluční imunologie – hýl rudý na Šumavě
Ornament vs. imunitní reakce na PHA (p=0,009)

85 Evoluční imunologie – hýl rudý na Šumavě
Ornament otce vs. H/L (p=0,049) Ornament otce vs. reakce mláďat na PHA (p=0,001)

86 „Komplementární geny“
Evoluční imunologie – hýl rudý na Šumavě Albrecht et al. 2009 Výsledky „Dobré geny“ „Komplementární geny“ Samčí ornament indikuje zdravotní stav + - Samčí ornament nereflektuje heterozygotnost Samčí ornament predikuje kvalitu mláďat ve vlastním hnízdě Příbuznost rodičů není určující pro kvalitu mláďat EPP je asociována s ornamentací samce Žádný rozdíl mezi WPY a EPY v imunologické odpovídavosti Žádný rozdíl mezi EPY a WPY v heterozygotnosti

87 - Honest signal – signalizace musí být čestná
Evoluční imunologie – „Good genes“ „Good genes“ - Honest signal – signalizace musí být čestná limitace – čestná signalizace je nákladná nákladnost = zdroje x handicap

88 Slovníček pojmů Kondice
= soubor znaků spojených se zdravím a vitalitou = množství zdrojů alokovatelných do znaků zvyšujících fitness nejde o to, jak velký je pool zdrojů, ale jak jsou uspokojeny náklady na tvorbu kondičně nákladných znaků mezi kondičně závislými znaky existuje trade-off Ornament Genotyp Kondice Imunitní reakce Prostředí Reprodukce Přežití Paraziti Fitness

89 Karotenoidní ornamenty
Evoluční imunologie – karotenoidní ornamenty Limitace zdroji Karotenoidní ornamenty karotenoidy - Rare, Risky, Required živočichové je neumí syntetizovat barva nápadná, metabolity toxické, nebarevné alokační trade-off mezi fyziologickou funkcí a depozicí do ornamentu

90 Evoluční imunologie – karotenoidní ornamenty
Hýl mexický (Carpodacus mexicanus) barva je dána karotenoidy přijímanými v potravě samice preferují červenější samce Hill 1990, 1992

91 Evoluční imunologie – pohlavní výběr
Immunocompetence handicap hypothesis testosteron-dependentní ornamentace testosteron je imunosupresivní (snad realokace zdrojů) vysoká kvalita x vyšší riziko nemoci melaninové ornamenty modropláštík nádherný, vrabec domácí

92 Evoluční imunologie – pohlavní výběr
Oxidation handicap hypothesis testosteron dependentní exprese ornamentu testosteron snižuje rezistenci k oxidativnímu stresu Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) implantace flutamidu (antiandrogen) x testosteron x placebo ox. stres rezistence F > C > T imunita F > C > T Alonso-Alvarez et al. 2007

93 Karotenoidní ornamenty x imunita Testosteron
Evoluční imunologie – karotenoidní ornamenty Karotenoidní ornamenty x imunita Testosteron zvyšuje ornamentaci snižuje imunitní funkce Karotenoidy depozice do ornamentu antioxidativní funkce Orebice rudá (Alectoris rufa) – testosteron zvyšuje dostupnost karotenoidů Melaniny - ? produkce zvyšuje oxidativní stres Blas et al. 2006 Peters 2007

94 Carotenoid maintenance handicap hypothesis
Evoluční imunologie – karotenoidní ornamenty Carotenoid maintenance handicap hypothesis Palozza 1998 Vinkler & Albrecht 2009

95 Dotazy? Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Michal Vinkler Katedra Zoologie PřF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google