Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORPHOLOGY 2012 Hradec Králové 9. – 12. září 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORPHOLOGY 2012 Hradec Králové 9. – 12. září 2012."— Transkript prezentace:

1 MORPHOLOGY 2012 Hradec Králové 9. – 12. září 2012

2 Program schůze výboru ČAS 9. září 2012
Program plenární schůze Vzpomínka na prof. Vobořila, doc. Šubrtovou, prof. Čierného Zpráva o činnosti ČAS v r –Smetana, Grim Zpráva pokladníka za r a část roku 2012: Brichová Zpráva revisní komise: Slížová Cena ČAS a Olympus za r – Smetana, Grim Informace organizátorů o sjezdu Morphology 2012 Datum příštího sjezdu v Martině Různé

3

4

5 Dne 21. listopadu 2011 zemřela po delší nemoci ve věku
65 let naše kolegyně, paní Doc. MUDr. Danuše Šubrtová, CSc. S jejím odchodem ztrácí Lékařská fakulta v Hradci Králové nejen výtečného morfologa, ale i ochotného pedagoga. Doc. Šubrtová se věnovala zejména embryologii, vedla laboratoř transmisní elektronové mikroskopie, kde se zabývala především studiem morfologie kůže a diferenciace buněk.  Doc. Šubrtová věnovala hodně svého času studentům, pro které mimo jiné zhotovila např. digitalizované výukové pomůcky, jako je Histologický atlas s obrazy umožňující tzv. virtuální mikroskopii a Atlasy embryologických preparátů.

6

7

8 Výroční zpráva o činnosti: Česká anatomická společnost za rok 2011
Základní informace o společnosti předseda: rof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 1. místopředseda: prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.v 2. místopředseda: prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. vědecký sekretář: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.Prof. MUDr. el pokladník: doc. MUDr. Hana Brichová, CSc., asistent pokladníka: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. doc. MUDr. Revizoři: doc. MUDr. Dáša Slížová, CVSc., doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Členové výboru: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc., doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., Počet členů 120, členský příspěvek 250 Kč redukovaný 50 Kč www stránky Kontakt: Česká anatomická společnost, Anatomický ústav 1. LF UK U nemocnice 3, Praha 2, Tel. Fax

9 • Konference a semináře
1) Kongres 46th International Congress on Anatomy Praha, Počet příspěvků: 147 z toho zahraničních: 34 (SR) + 4, počet všech účastníků: 108 2) Morfologický večer pořádaný k 85. narozeninám Prof. MUDr., RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc. 8.června 2011, Šafránkův pavilon LF Plzeň. Celkový počet příspěvků: 13 z toho zahraničních 1, počet všech účastníků: 80 3) Anatomický ústav 1. LF UK v Praze a Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie ÚVN Praha: 2. česko-saské dny: Zlomeniny patní kosti Praha, , celkový počet příspěvků: 8, z toho zahraničních 3, celkový počet všech účastníků:80, 4) Anatomický ústav 1. LF UK v Praze a Chir. klinika 1.LF a FTN v Praze Krči: 2. klinicko-anatomické symposium: Operační léčba luxačních zlomenin hlezna u dětí a dospělých Praha, Doba konání: , celkový počet příspěvků: 5, celkový počet všech účastníků: 85

10 5) Slavnostní přednáškové odpoledne u příležitosti životního jubilea Prof. MUDr. Libora Páče, CSc. LF Brno, , Počet příspěvků: 4, počet všech účastníků: 43 6) Prof. Frank Ruehli, MD, PhD: Evolutionary Medicine: Diseases in ancient mummies and changing modern. Brno, Doba konání: Počet příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 30, 7. přednáškový večer Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze: Purkyňův večer: Anatomie moderní doby. Praha, Počet příspěvků: 8 počet všech účastníků: 45 • Pořádané akce Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 1. Výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus udělena ing. Elišce Krejčí, PhD. za Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze 2. Jeseniova plaketa udělena dne Prof. M.Grimovi za přínos k rozvoji oboru a k životnímu jubileu a Doc. R. Lincovi k životnímu jubileu

11 Projekty RVŠ: 46. konference České anatomické společnosti
financováno z RVŠ ve výši ,- Kč a 9000,- Kč ČAS • Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. Mezinárodní federace anatomických společností 2. Evropská federace experimentální morfologie 3. Evropská asociace klinické anatomie Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost) 1. Evropská federace experimentální morfologie 2. Evropská asociace klinické anatomie Mediální výstupy 1. Doc. Ondřej Naňka.: Anatom, který dochází na chirurgii , Zdravotnické Noviny 2. Prof. Karel Smetana: Anatomie není pouze zkoumání mrtvého těla, , Zdravotnické Noviny 3. prof. M. Grim: Rozhovor pro radio WAWE o výuce anatomie a dárcovství těl pro studium lékařství dne Výroční zprávu zpracoval : Prof. MUDr. K. Smetana, DrSc.

12

13 2. česko-saské dny Zlomeniny patní kosti pořádá
Anatomický ústav 1. LF UK v Praze a Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie ÚVN Praha Zahraniční hosté Hans Zwipp, Roy Sanders, Stefan Rammelt 8. října 2011 (sobota) 9:00 – 15:00 Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 3, Praha 2, Předseda symposia Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Anatomický ústav 1. LF UK v Praze Organizační sekretář Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

14

15 Anatomie moderní doby 9. 5. 2011 Lékařský dům, Praha
Koordinátor: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 1. M. Grim: Úvod (4 min.) 2. B. Dvořánková, P. Szabo, L. Lacina, Z. Fík, J. Valach, M. Chovanec, J. Plzák, K. Smetana, Jr.: Nádorově asociované fibroblasty u nádorů z dlaždicových epithelů (8 min.) 3. O. Kodet, E. Krejčí, L. Lacina, B. Dvořánková, K. Smetana, Jr., M. Grim: Mezibuněčné interakce v maligním melanomu (8 min.) 4. J. Beneš, Jr., D. Sedmera, B. Šaňková: Úloha connexinu 40 při vzniku a šíření vzruchu srdečními síněmi (8 min.) 5. O. Naňka, D. Sedmera, M. Grim: Úloha buněčné smrti při morfogeneze atrioventrikulárního uzlu a její vztah k arytmiím (8 min.) 6. P. Šnajdr, F. Liška, E. Krejčí, D. Křenová, V. Křen, M. Grim: Vývoj končetiny a kontrola počtu prstů (8 min.) 7. P. Petrovický: Amygdala v anatomickém a MR obraze (8 min.) 8. O. Eliška: Nové aspekty lymfatické drenáže prsu (8 min.) Diskuse

16 Kolektivní členství v mezinárodních společnostech
1. Mezinárodní federace anatomických společností WWW: 2. Evropská federace experimentální morfologie WWW: Doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. je sekretářem EFEM 3. Evropská asociace klinické anatomie WWW: Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. je čestným vícepresidentem

17

18

19

20 Překlad: Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., Prof. Dr. med. Zdenek Halata, MUDr. Ivo Klepáček, CSc., Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., MUDr. Veronika Němcová, CSc., MUDr. Zdeňka Nováková, MUDr. David Stehlík, Anatomický ústav, 1. LF UK, Praha Doc. MUDr. Hana Brichová, CSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. , Prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc., Ústav pro histologii a embryologii, 1. LF UK, Praha Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., Anatomický ústav, 2. LF UK, Praha Doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. Ústav anatomie, LF UK, Praha Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc., Doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, LF UK v Plzni MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Odd. histologie a embryologie, 3. LF UK, Praha MUDr. Otto Krs, CSc. Ústav anatomie, LF UK v Hradci Králové Prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR v. v. i. v Brně Editoři překladu: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK, Praha Cover Photo Jiří Beneš, Jr., 2012

21

22 Sjezdy ČAS 2006 43. Praha 2007 41. SAS Bratislava 2008 44. Olomouc
2009 45. Plzeň 2010 42. SAS Košice 2011 46. Praha 4. – 7. 9. 2012 2013 2014 47. 48. 43. SAS Hradec Králové Martin Brno

23 Členská schůze ČAS dne 10. září 2012
za účasti 44 členů schválila výroční zprávu a zprávu o hospodaření společnosti. Vzala na vědomí termín sjezdu Slovenské anatomické společnosti, který se bude konat v Martině dne 4. – 6. června (úterý – čtvrtek) V roce 2013 neorganizuje ČAS svůj sjezd a doporučuje svým členům účast na sjezdu v Martině. Členská schůze vzala na vědomí rozhodnutí výboru doplnit z prostředků ČAS počet Jesseniových plaket podle potřeby, ale tak, aby náklady nepřesáhly 30 tis. Kč.


Stáhnout ppt "MORPHOLOGY 2012 Hradec Králové 9. – 12. září 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google