Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plenární schůze foniatrické sekce a Zpráva o činnosti výboru Foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP (1. rok funkčního období) J. Dršata, O. Dlouhá, R. Havlík,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plenární schůze foniatrické sekce a Zpráva o činnosti výboru Foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP (1. rok funkčního období) J. Dršata, O. Dlouhá, R. Havlík,"— Transkript prezentace:

1 Plenární schůze foniatrické sekce a Zpráva o činnosti výboru Foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP (1. rok funkčního období) J. Dršata, O. Dlouhá, R. Havlík, I. Jedlička, T. Talach (Výbor Foniatrické sekce ČS ORLCHHK)

2 Odborné a osvětové akce
Kongresy, semináře a školení foniatrických pracovišť Foniatrický kongres (Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha) Semináře, workshopy (Fon. klinika Praha, Audio-Fon Brno) Učební texty foniatrie 1x vyšla (Dlouhá-Černý), 1x ocenění vyšlé knihy (Dršata a kol. Foniatrie-Hlas) 3 knihy v rozpracování …sledujte kamenná a internetová knihkupectví Osvěta: „Bílá sobota“ (screening sluchových vad) Světový den hlasu 16. dubna …nevyžaduje žádná speciální vybavení: účast je otázkou vůle a vztahu k foniatrii! Kongresy, semináře a školení foniatrických pracovišť Foniatrický kongres (organizátor: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha) Semináře, workshopy („Péče o sluchově postižené dítě“ /Fon.kl.VFN Pha/, workshop „Rehabilitace jednostranných paréz hlasivky“ /Audio-Fon Brno/, seminář „Audiologie“ /Fon.kl.VFN Pha/…) Učební texty foniatrie Dršata J., Chrobok V. a kol.: Foniatrie-Hlas – Kutvirtova cena, cena rektora UK (2013) Dlouhá O., Černý L.: Foniatrie, Karolinum Praha, 2012, 152 str., ISBN , Foniatrie-Řeč: v rozpracování; Foniatrie-Sluch: v rozpracování European Manual of Phoniatrics (příspěvky: Dlouhá, Chrobok, Dršata) v rozpracování …sledujte kamenná a internetová knihkupectví Osvěta: „Bílá sobota“ (screening sluchových vad) účast : Hlasové centrum Praha, foniatrie ORL FNHK, ORL Ostrava Světový den hlasu 16. dubna účast: Hlasové centrum Praha, foniatrie ORL FNHK, ORL Ostrava …nevyžaduje žádná speciální vybavení: účast je otázkou vůle a vztahu k foniatrii!

3 Legislativa a organizace
Jednání PS SZV na MZČR: nové kódy odb. 702 (FON ) ke „základním“ kódům ORL (morfologie) se přičte „nadstavbový“: 72024 jediná možnost jak zabránit propadu v důsledku sjednocení úhrad kódů [71111, -112, -113 a 72…] platnost od 1/2014, ekonomický efekt srovnatelný s předchozím stavem Nový systém přidělování sluchadel – dokončení podkladů (podstatné připravil již minulý Výbor) …Talach Vyhl. 277/2004 (řízení motor. vozidel; ): návrh změny Chrobok, Lejska, Dršata Jednání odborných sekcí na ORL Výboru (5/2013) Jednání Pracovní skupiny k SZV V nové databázi SZV bude pod záložkou „Pracovní skupina“ pod datem nová sada výkonů. v zasedací místnosti 223k budovy Ministerstva zdravotnictví. Program jednání dle plánu: 14:20h Odb. 701 (Otorinolaryngologie) – 702 (Foniatrie; předkladatel prof.Chrobok, jednatelé: prim.Vydrová, dr.Dršata, dr.Talach). Body: sdílení kódů 71021, a i pro odbornost 702 (foniatrie), kombinace s klinickým vyš a (odb. 702). Bylo projednáno: a) nový kód „Foniatrické vyšetření“, který chceme aby se přiřazoval ke kódům klinických vyšetření ORL, a tím sanoval propad úhrad za okleštěné kódy klinických vyšetření FON (blíže odkazuji na předchozí mailové diskuse) –iniciativa skupiny Vydrová-Dršata-Talach (kterou inicioval Martin Kučera). b) zrušení možnosti kombinace kódů („první vyšetření pro sluchadlo“) a („seřízení sluchadla“) s klinickým vyšetřením –iniciativa dr.Červenkové z MZd. c) Změna indexu některých kódů z L2 na L3 (tj. zvýšení úhrady) –iniciativa dr.Heleny Rosické. Ve všech bodech jsme dosáhli dle mého názoru maximálního možného úspěchu: a) Nový kód byl schválen tak jak byl předložen (tj. včetně frekvence 1/1 den), pouze s časovým omezením na 10 minut (tj. přičti 10 min. k ORL vyš.) –prosadila dr.Plšková ze Svazu ZP. Jitka Vydrová má za úkol opravit v návrhu registračních listů a postoupit dále (-sama ví nejlépe), dát kódu (po evt. diskusi) nejvhodnější nadpis. Kódy klinických vyšetření nebyly zatím zrušeny –toto již není problémem který by měla měli iniciovat naše skupina. b) –vše zachování tak jak je (tzn. vyš se s klinickým vyšetřením nesmí kombinovat, protože je v něm již vyjmenováno –viz registrační list; kód se s klinickým vyšetřením dále kombinovat smí). Jitka Vydrová pouze projde registrační listy a upraví evt. nejasnosti. Bude provedena změna indexace cca. 19 vyjmenovaných kódů foniatrie z L2 na L3 (tzn. zvýšena úhrada). Odkaz I.Jedličky mailem z : Návrh změny Vyhl. 277/2004 (řízení motorových vozidel) 1. Nedoslýchavost lepší nebo rovnou ztrátě 30% dle Fowlera umožňuje řízení motorového vozidla bez omezení. 2. Stacionární nedoslýchavost se ztrátou vyšší než 30 % dle Fowlera splňuje podmínky pro přiznání podmíněné způsobilosti pro řízení motorového vozidla, pokud není znemožněna komunikace hovorovou řečí. 3. Nedoslýchavost, u které je znemožněna komunikace hovorovou řečí, musí být pro přiznání podmíněné způsobilosti, kompenzována sluchadly. Kontrola sluchu za 1 rok.

4 Certifikovaný kurs foniatrie („atestace“)
Aspiranti: dlouhodobě cca. stejný počet (info. doc.Dlouhá) Úbytek foniatrů?  prosím konkrétní informaci výboru Stážování rozšíření možností Foniatrická klinika další akreditovaná pracoviště (Hlasové centrum Praha, ORL Hradec Král.) jednání o školení ve firmách jako součást přípravy (sluchadla, audio.technika OAE, ABR aj.) program (logbook) Rozšíření zkoušejících: doc.Dlouhá, dr.Černý (Fon.klinika Praha), doc.Lejska (od r.2013), prof.Chrobok (od r. 2014) Zpětná vazba od absolventů zkoušek

5 Certif. kurs Technická audiologie
Východisko: vzdělávání audiologie v EU není jednotné (různé úrovně); Většinový trend: Bc. studium ČR: tlak na vznik vzdělávání audiologie (firmy, ČSORLCHHK) Podstata kursu iniciátor: prof.Syka (ČAV); za foniatrii: Lejska, Dršata školení za účasti foniatrů, sluchadl. firem (v jednání) náplň: audio. přístroje, hygiena, výzkum, m.j. technická stránka sluchadel, seřízení Sluchadla dále vydává a bude vydávat lékař! žádná legislativní změna se nechystá, nebezpečí spíše od investorů s volným kapitálem Výbor apeluje na dodržování kvalitní péče v oblasti sluchové protetiky (dolaďování sluchadel, termíny objednávání dětí) technický audiolog může být pomocníkem (zejm. větší pracoviště: přístroje, vyšetření, servis)

6 Výhledy pro foniatrii Re-orientace v evropském a českém kontextu
Hlas: Injektáže, BHL, papilomatosa, reflux, polykání Sluch: Screening novorozenců!  sluchová rehabilitace Sluchadla: v EU převážně sluchadloví akustici Řeč: trvalé těžiště foniatrie (komunikační poruchy) spolupráce mezioborová, mezikolegiální (fon. praxe - centra) Vzdělávání a mezinárodní spolupráce Unie evropských foniatrů (UEP) evropská organizace foniatrie (opora české Fon.sekce) výhody členství UEP: zejm. zájemci o vzdělávání, lékaři klinik! (snížené poplatky, přednostní akceptace, evropské kredity) Evropská akademie foniatrie (EAP) EAP: nástroj UEP ke vzdělávání (-bibliotéka, logbook, kredity)

7 Plánované aktivity 2013-14 Odborné semináře foniatrických pracovišť
Sledujte Odborné semináře sluchadlových firem spolupráce s Fon.sekcí (kredity) – v jednání Foniatrický kongres 18. – : Praha (Hlasové a sluchové centrum Praha; prim.J.Vydrová) 2015: Ústí n.Labem (v jednání) 2016: Ostrava (ORL klinika; doc. Komínek - návrh) Všem plánujícím odbornou akci: zaštítění Fon. sekcí  info. na výbor Fon.sekce rozšíření mezi foniatry (databáze adres), sladění s akcemi ORL a dalších foniatrických pracovišť, kredity! Ostatní: poradní sbor odborný (viz „řidiči“) ekonomický (viz „kódy“) Foniatrická klinika Praha: (sobota) klinický seminář – sdělení z kongresů EFAS, PEVOC, IALP AudioFon Centr Brno: Workshop „Rehabilitace jednostranných paréz hlasivky“ Hlasové a sluchové centrum Praha: ORL klinika FNHK: novorozenecký screening Hlasové centrum Rychnov n.K. ( Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace - kurz Č. IX: – , – , – Poradní sbor: odborný (foniatři z klinik: ?Maňásková Olomouc, ?Vohlídková Plzeň, ?Kučera Rychnov, ?Bendová Praha, ?Havlíková Ostrava) ekonomický (?Kučera Rychnov,?Havlová Plzeň, ?Adam Liberec, ?Novotný Hradec Kr.)

8 Diskuse Připomínky, náměty: pište na Výbor Fon.sekce nebo komukoliv z členů Výboru ČLS JEP ( podporuje…rozvoj lékařských poznatků…zvyšování odbornosti členů…věda a výzkum…osvěta…výměna informací…etika povolání organisuje…diskuse…odborné a vzdělávací akce…výběrová řízení…poradenství…soutěže a ceny…vedlejší hospodářskou činnost… ORLCHHK (organizační složka ČLSJEP) I§4(3) se mohou dále vnitřně členit a vytvářet nižší organizační jednotky - např. (foniatrická) sekce je oprávněna…rozhodovat o …vytváření nebo rušení sekcí, vč. složení rady, resp. výboru sekceI§7(4)d …Tyto návrhy předkládat ke schválení nejbližšímu shromáždění členů. Sekce (foniatrická) I§4(3) vytváří…členskou schůzi…radu, resp. výbor sekceII§5(2) mohou vydávat interní předpisy, který nesmějí být v rozporu s předpisy ČLS a s předpisy ORLCHHK. …předkládá se předsednictvu ČLS JEP ke schválení se stanoviskem výboru ORLCHHK jsou povinny … respektovat rozhodnutí orgánů ČLS JEP, včetně rozhodnutí orgánů ORLCHHK jednání (schůze, výbor) na úrovni sekce dle jednacího řádu ČLSJEP§1(2)c Členská schůze volí…radu, resp. výbor sekce VŘ §2(2) volí… přiměřeně pracovní orgány podle potřeby VŘ §2(4) Výbor sekce volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře VŘ §2(5) sestavuje a zveřejňuje kandidátní listiny *…zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání voleb…stanoví rovněž počty volených členů VŘ §6(4) (může být volen korespondenčním nebo elektronickým způsobem…rozhoduje výbor sekce VŘ §10(1),(2)…zvolí volební komisi dle §7 VŘ §10(4))

9 Děkuji za pozornost MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.; jakub.drsata@fnhk.cz
předseda výboru foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP, národní koordinátor pro UEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.; členka výboru foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP, zástupce UEP v EAP pro vzdělávání Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN MUDr. Radan Havlík, Ph.D.; člen výboru foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP AUDIO - Fon Centr. s.r.o. MUDr. Ivan Jedlička; člen výboru foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP a webmaster Středisko lékařské péče, spol. s r. o., Praha 6. MUDr. Tomáš Talach; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno prim. MUDr. Jitka Vydrová; zástupce UEP v EAP pro vzdělávání, členka výboru ČSORLCHHK ČLS JEP Hlasové a sluchové centrum Praha


Stáhnout ppt "Plenární schůze foniatrické sekce a Zpráva o činnosti výboru Foniatrické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP (1. rok funkčního období) J. Dršata, O. Dlouhá, R. Havlík,"

Podobné prezentace


Reklamy Google