Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK S. R. O.. NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Naše MŠ se nachází v předměstské části města Nového Jičína, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK S. R. O.. NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Naše MŠ se nachází v předměstské části města Nového Jičína, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína,"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK S. R. O.

2 NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Naše MŠ se nachází v předměstské části města Nového Jičína, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína, obklopena zástavbou obytných budov (paneláků) a automobilovým závodem Visteon – Autopal s.r.o. (který je majitelem pozemku na němž se MŠ nachází) Obklopena je rovněž rozlehlou, členitou zahradou se spoustou vzrostlých stromů, s průlezkami a pískovišti.

3 Budova MŠ je přízemní, působí dojmem rodinného domku, proto velmi příjemně a útulně. Najdeme v ní 3 třídy s následným prostorovým uspořádáním. Veškeré vybavení tříd zohledňuje tělesnou výšku dětí.

4

5

6 V budově MŠ se nachází moderně vybavená prostorná tělocvična.

7 Součástí MŠ je přilehlá budova, ve které je umístěn :

8 Máme vlastní kuchyň, kde paní kuchařky pod vedením vedoucí ŠJ připravují dětem zdravou stravu, dostatek ovoce a zeleniny (vitamínové dny). Pitný režim po celý den (i při pobytu dětí venku) je u nás samozřejmostí. Kapacita MŠ je 70 dětí ve věku od 3 do 6 (7) let. Děti jsou rozděleny podle věku do tříd Delfínků, Tučňáčků a Klokánků. Provoz tříd je od 6,00 – 15,30 hodin. Denní režim je flexibilní. Dbáme na estetické prostředí ve všech prostorách naší školy, aby se zde líbilo všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy. Přejeme si, aby naše děti v MŠ prožily krásné a radostné dětství s nezapomenutelnými a neopakovatelnými zážitky na celý život.

9 Z AMĚSTNANCI MŠ Úsek ředitelství Ivánka TrefilováJednatelka Marie HavrlantováJednatelka Mgr. Lenka MacíčkováŘeditelka Úsek běžných tříd Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd. O děti se stará 6 kvalifikovaných učitelek.

10 Třída " KLOKÁNCI" děti ve věku 5-6 (7) let Paní učitelka Věra Mičková je velmi kreativní, nápaditá, hýřící skvostnými nápady, které uplatňuje ve výtvarném kroužku. Stará se o výzdobu celé školy a prezentuje MŠ na veřejnosti. Vystupuje s dětmi v domově pokojného stáří. Paní ředitelka Mgr. Lenka Macíčková vedením celého kolektivu přispívá ke zvyšování úrovně celé MŠ a rozšiřuje svoje i naše odborné znalosti, které praktikuje i při výchovné práci s dětmi. Vystupuje s dětmi v domově pokojného stáří.

11 Třída "TUČŇÁČCI" děti ve věku 4-5 let Paní učitelka Vladimíra Petřkovská je aktivní a energická, ochotná kdykoli přiložit ruku k dílu. Je dobrým příkladem pro začínající kolegyně Paní učitelka Bc. Veronika Hermanová je mladá, aktivní a činorodá. Podílí se na organizaci společenských akcích spolu s klubem rodičů. Svými bohatými nápady podněcuje a inspiruje ostatní kolegyně. Prezentuje celou MŠ na webových stránkách. Stará se o výzdobu celé školy.

12 Třída "DELFÍNCI" děti ve věku 3-4 let Paní učitelka Zuzana Juráková svým pohodovým, klidným a vstřícným přístupem přispívá k vytvoření vhodného klima třídy. Bc. Klára Procházková je mladá, aktivní, nápaditá a perspektivní paní učitelka. Svými dobrými nápady obohacuje celou MŠ. Vede taneční kroužek v rytmu disco.

13 Úsek školní jídelny Kuchařky Iveta Plešková Jana Drozdová Paní kuchařky nám vaří velmi dobrá a zdravá jídla. Úsek úklidu UklízečkyTáňa Vavříková Ivana Ivánková Tety na úklid se starají, aby byl všude pořádek, čisté a bezpečné prostředí. Externí pracovníci Sylva Jarošová výuka angličtiny Externí účetní firma Miroslav Mattivi Externí vedoucí ŠJ Hana Pírková

14 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Svět v pohybu“ Motto školy: „Ve zdravém těle zdravý duch…“ (Dr. Miroslav Tyrš) I.Filosofie „Chcešli pohnout světem, pohni nejdříve sám sebou“ Sokrates Dítě je svébytnou osobností, která si „užívá“ života v jeho rozmanitosti, která svébytným způsobem objevuje svět kolem sebe. Pohyb je pro dítě nezbytný, je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním, proto se uplatňuje ve výchově dětí ve všech oblastech. Bez pohybu se předškolní dítě neobejde ani jeden den, ani hodinu. Pokud mu není dána možnost pohybovat se, projeví se to v jeho chování. Pokud by tato deprivace byla dlouhodobější, projeví se to v nevratných změnách jak na fyziologické úrovni organizmu, tak i na psychice jedince a v jeho sociálních vztazích. Dítě potřebuje denně asi 5 hodin pohybu, délka jeho pozornosti se pohybuje mezi 10 – 15 minutami. Z tohoto faktu vychází naše představy o denním řádu a práci s dětmi v denní praxi. A proto hlavním cílem vzdělávacího programu „Svět v pohybu“ je praktické zprostředkování životních kompetencí pomocí pohybových her a činností.

15 D OPLŇUJÍCÍ PROGRAMY A PROJEKTY, DALŠÍ AKTIVITY ☺Naše MŠ poskytuje dětem kromě Školního vzdělávacího programu i doplňující programy a projekty,další aktivity. ☺Tyto programy jsou zaměřené k určitému specifickému tématu, které jsou realizovány v rámci celé školy,sdružují děti z různých tříd a které smysluplně a účelně doplňují hlavní vzdělávací nabídku. Dále nabízíme: · Předplavecký výcvik Vystupování v domově pokojného stáří · Seznamování se základy Pravidel silničního provozu · Saunování Zachován zůstane standartně pro předškolní děti kroužek: · Výtvarný – „Výtvarné čarování“ - p. učitelka V. Mičková, V. Hermanová čtvrtek 12.30 – 13.30 hodin, 1x za 14 dní · Anglický pro děti od 5let - Sylva Jarošová- externí pracovník Taneční kroužek v rytmu disco- p. učitelka Klára Procházková

16 S POLEČNÉ PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI V RÁMCI MŠ Den otevřených dveří – Zápis dětí do MŠ – březen, duben Lampiónový průvod – říjen Roztančená zahrada - červen *Rozloučení s předškoláky - poslední zvonění – červen *Třídní schůzky 3x ročně (1x s ukázkou práce s dětmi) *Soutěž s panem Popelou – společnost A.S.A., ekologie, sběr papíru

17 NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH PROGRAMŮ PRO DĚTI: Mikulášská nadílka – prosinec Návštěvy 1. třídy ZŠ Komenského – leden Návštěva Městské knihovny Kloboukový ples - únor Dopravní hřiště – květen, červen Roztančená zahrada - červen Výlet do ZOO - řijen Exkurse u hasičů, na Záchranné stanici v Novém Jičíně Městská policie v MŠ Škola v přírodě – červen (3.6.- 7.6.. 2011) Divadelní společnosti v MŠ, nebo návštěva dětí divadelního představení v okolních městech, loutkového divadla v Ostravě, nebo představení hraná učitelkami z MŠ Na tato představení jsou vždy zvány děti, které se připravují na vstup do MŠ v příštím roce.

18 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VYSTAVOVÁNÍ DĚTSKÝCH PRACÍ V KLUBU VISTEON – AUTOPAL PRAVIDELNĚ SE ZÚČASTŇUJEME VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ PRO RODIČE, DĚTI I VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY AKTIVNĚ SE PODÍLÍME VE SBĚRU PAPÍRU „ S PANEM POPELOU“ PRAVIDELNÉ VYSTUPOVÁNÍ S VYBRANÝMI DĚTMI V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

19 SPOLUPRÁCE S RODIČI V naší mateřské škole aktivně pracuje KLUB RODIČŮ pod vedením Bc. Veroniky Hermanové, který pomáhá při organizaci společenských akcích. Svými nápady obohacuje dění v MŠ. Paní učitelky připravují pro rodiče a děti (4x-5x ročně)společné tvořivé odpoledne na svém oddělení, kde si děti spolu s rodiči mohou pohrát, zasoutěžit a vytvořit dekoraci na určité téma. (malování na trička, portréty s listí, mňam obrázky, kytička z lýka, zdobení perníčků, tvoření Podzimníčků…)

20 ČÍM SE MŠ PALOVÁČEK LIŠÍ OD OSTATNÍCH MŠ? - dlouhodobé pozitivní vztahy s rodiči - Klub rodičů a jeho aktivity - dobré mezilidské vztahy uvnitř školy - zdravé klima MŠ - nadstandartní prostorové vybavení MŠ - sauna, tělocvična - jediná MŠ v Novém Jičíně ve které probíhá 1x ročně evakuace za spolupráce hasičského sboru - 4x ročně vystoupení dětí v Pečovatelském domě pro seniory - pravidelně aktualizované webové stránky s prezentací v Power Pointu - vzdělávací nabídka zaměřená na ekologickou výchovu a zdravý životní styl dítě - saunování - preventivní pohybová výchova - škola v přírodě - spolupráce s ekol. organizacemi - registrace v síti ekol. škol Mrkvička - Minimální preventivní program k prevenci proti násilí a šikaně INFORMACE O CENĚ ZA SLUŽBY

21 KONTAKTNÍ ÚDAJE: ADRESA, TELEFON, E-MAIL, INTERNETOVÉ STRÁNKY, KONTAKTNÍ OSOBA: - SUVOROVOVA 199, ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA - palovacek@seznam.cz palovacek@seznam.cz - www.ms.palovacek.webnode.cz www.ms.palovacek.webnode.cz - Mgr. Lenka Macíčková

22 FOTOGALERIE EVAKUACE S HASIČI


Stáhnout ppt "PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK S. R. O.. NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Naše MŠ se nachází v předměstské části města Nového Jičína, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína,"

Podobné prezentace


Reklamy Google