Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK s.r.o."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK s.r.o.

2 NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Naše MŠ se nachází v předměstské části města Nového Jičína, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína, obklopena zástavbou obytných budov (paneláků) a automobilovým závodem Visteon – Autopal s.r.o. (který je majitelem pozemku na němž se MŠ nachází) Obklopena je rovněž rozlehlou, členitou zahradou se spoustou vzrostlých stromů, s průlezkami a pískovišti.

3 Budova MŠ je přízemní, působí dojmem rodinného domku, proto velmi příjemně a útulně. Najdeme v ní 3 třídy s následným prostorovým uspořádáním. Veškeré vybavení tříd zohledňuje tělesnou výšku dětí.

4

5

6 V budově MŠ se nachází moderně vybavená prostorná tělocvična.

7 Součástí MŠ je přilehlá budova, ve které je umístěn :

8 Máme vlastní kuchyň, kde paní kuchařky pod vedením vedoucí ŠJ připravují dětem zdravou stravu, dostatek ovoce a zeleniny (vitamínové dny). Pitný režim po celý den (i při pobytu dětí venku) je u nás samozřejmostí. Kapacita MŠ je 70 dětí ve věku od 3 do 6 (7) let. Děti jsou rozděleny podle věku do tříd Delfínků, Tučňáčků a Klokánků. Provoz tříd je od 6,00 – 15,30 hodin. Denní režim je flexibilní. Dbáme na estetické prostředí ve všech prostorách naší školy, aby se zde líbilo všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy. Přejeme si, aby naše děti v MŠ prožily krásné a radostné dětství s nezapomenutelnými a neopakovatelnými zážitky na celý život.

9 Zaměstnanci MŠ Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd.
Úsek ředitelství Ivánka Trefilová Jednatelka Marie Havrlantová Jednatelka Mgr. Lenka Macíčková Ředitelka Úsek běžných tříd Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd. O děti se stará 6 kvalifikovaných učitelek.

10 Třída " KLOKÁNCI" děti ve věku 5-6 (7) let
Paní učitelka Věra Mičková je velmi kreativní, nápaditá, hýřící skvostnými nápady, které uplatňuje ve výtvarném kroužku. Stará se o výzdobu celé školy a prezentuje MŠ na veřejnosti. Vystupuje s dětmi v domově pokojného stáří. Paní ředitelka Mgr. Lenka Macíčková vedením celého kolektivu přispívá ke zvyšování úrovně celé MŠ a rozšiřuje svoje i naše odborné znalosti, které praktikuje i při výchovné práci s dětmi. Vystupuje s dětmi v domově pokojného stáří.

11 Třída "TUČŇÁČCI" děti ve věku 4-5 let
Paní učitelka Vladimíra Petřkovská je aktivní a energická, ochotná kdykoli přiložit ruku k dílu Je dobrým příkladem pro začínající kolegyně Paní učitelka Bc. Veronika Hermanová je mladá, aktivní a činorodá. Podílí se na organizaci společenských akcích spolu s klubem rodičů. Svými bohatými nápady podněcuje a inspiruje ostatní kolegyně. Prezentuje celou MŠ na webových stránkách. Stará se o výzdobu celé školy.

12 Třída "DELFÍNCI" děti ve věku 3-4 let
Paní učitelka Zuzana Juráková svým pohodovým, klidným a vstřícným přístupem přispívá k vytvoření vhodného klima třídy. Bc. Klára Procházková je mladá, aktivní, nápaditá a perspektivní paní učitelka. Svými dobrými nápady obohacuje celou MŠ. Vede taneční kroužek v rytmu disco.

13 Úsek školní jídelny Kuchařky Iveta Plešková Jana Drozdová Paní kuchařky nám vaří velmi dobrá a zdravá jídla. Úsek úklidu Uklízečky Táňa Vavříková Ivana Ivánková Tety na úklid se starají, aby byl všude pořádek, čisté a bezpečné prostředí. Externí pracovníci Sylva Jarošová výuka angličtiny Externí účetní firma Miroslav Mattivi Externí vedoucí ŠJ Hana Pírková

14 charakteristika vzdělávacího programu
„Svět v pohybu“ Motto školy: „Ve zdravém těle zdravý duch…“ (Dr. Miroslav Tyrš) I.Filosofie „Chcešli pohnout světem, pohni nejdříve sám sebou“ Sokrates Dítě je svébytnou osobností, která si „užívá“ života v jeho rozmanitosti, která svébytným způsobem objevuje svět kolem sebe. Pohyb je pro dítě nezbytný, je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním, proto se uplatňuje ve výchově dětí ve všech oblastech. Bez pohybu se předškolní dítě neobejde ani jeden den, ani hodinu. Pokud mu není dána možnost pohybovat se, projeví se to v jeho chování. Pokud by tato deprivace byla dlouhodobější, projeví se to v nevratných změnách jak na fyziologické úrovni organizmu, tak i na psychice jedince a v jeho sociálních vztazích. Dítě potřebuje denně asi 5 hodin pohybu, délka jeho pozornosti se pohybuje mezi 10 – 15 minutami. Z tohoto faktu vychází naše představy o denním řádu a práci s dětmi v denní praxi. A proto hlavním cílem vzdělávacího programu „Svět v pohybu“ je praktické zprostředkování životních kompetencí pomocí pohybových her a činností.

15 Doplňující programy a projekty, další aktivity
☺Naše MŠ poskytuje dětem kromě Školního vzdělávacího programu i doplňující programy a projekty,další aktivity. ☺Tyto programy jsou zaměřené k určitému specifickému tématu, které jsou realizovány v rámci celé školy,sdružují děti z různých tříd a které smysluplně a účelně doplňují hlavní vzdělávací nabídku. Dále nabízíme: · Předplavecký výcvik Vystupování v domově pokojného stáří · Seznamování se základy Pravidel silničního provozu · Saunování Zachován zůstane standartně pro předškolní děti kroužek: · Výtvarný – „Výtvarné čarování“ - p. učitelka V. Mičková, V. Hermanová čtvrtek – hodin, 1x za 14 dní · Anglický pro děti od 5let - Sylva Jarošová- externí pracovník Taneční kroužek v rytmu disco- p. učitelka Klára Procházková

16 Společné programy pro rodiče s dětmi v rámci MŠ
Den otevřených dveří – Zápis dětí do MŠ – březen, duben Lampiónový průvod – říjen Roztančená zahrada - červen *Rozloučení s předškoláky - poslední zvonění – červen *Třídní schůzky 3x ročně (1x s ukázkou práce s dětmi) *Soutěž s panem Popelou – společnost A.S.A., ekologie, sběr papíru

17 NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH PROGRAMŮ PRO DĚTI:
Mikulášská nadílka – prosinec Návštěvy 1. třídy ZŠ Komenského – leden Návštěva Městské knihovny Kloboukový ples - únor Dopravní hřiště – květen, červen Roztančená zahrada - červen Výlet do ZOO - řijen Exkurse u hasičů, na Záchranné stanici v Novém Jičíně Městská policie v MŠ Škola v přírodě – červen ( ) Divadelní společnosti v MŠ, nebo návštěva dětí divadelního představení v okolních městech, loutkového divadla v Ostravě, nebo představení hraná učitelkami z MŠ Na tato představení jsou vždy zvány děti, které se připravují na vstup do MŠ v příštím roce.

18 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
VYSTAVOVÁNÍ DĚTSKÝCH PRACÍ V KLUBU VISTEON – AUTOPAL PRAVIDELNĚ SE ZÚČASTŇUJEME VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ PRO RODIČE, DĚTI I VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY AKTIVNĚ SE PODÍLÍME VE SBĚRU PAPÍRU „ S PANEM POPELOU“ PRAVIDELNÉ VYSTUPOVÁNÍ S VYBRANÝMI DĚTMI V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

19 SPOLUPRÁCE S RODIČI V naší mateřské škole aktivně pracuje KLUB RODIČŮ pod vedením Bc. Veroniky Hermanové, který pomáhá při organizaci společenských akcích. Svými nápady obohacuje dění v MŠ. Paní učitelky připravují pro rodiče a děti (4x-5x ročně)společné tvořivé odpoledne na svém oddělení, kde si děti spolu s rodiči mohou pohrát, zasoutěžit a vytvořit dekoraci na určité téma. (malování na trička, portréty s listí, mňam obrázky, kytička z lýka, zdobení perníčků, tvoření Podzimníčků…)

20 ČÍM SE MŠ PALOVÁČEK LIŠÍ OD OSTATNÍCH MŠ?
- dlouhodobé pozitivní vztahy s rodiči - Klub rodičů a jeho aktivity - dobré mezilidské vztahy uvnitř školy - zdravé klima MŠ - nadstandartní prostorové vybavení MŠ - sauna, tělocvična - jediná MŠ v Novém Jičíně ve které probíhá 1x ročně evakuace za spolupráce hasičského sboru - 4x ročně vystoupení dětí v Pečovatelském domě pro seniory - pravidelně aktualizované webové stránky s prezentací v Power Pointu - vzdělávací nabídka zaměřená na ekologickou výchovu a zdravý životní styl dítě - saunování                 - preventivní pohybová výchova                 - škola v přírodě                 - spolupráce s ekol. organizacemi                 - registrace v síti ekol. škol Mrkvička Minimální preventivní program k prevenci proti násilí a šikaně INFORMACE O CENĚ ZA SLUŽBY

21 KONTAKTNÍ ÚDAJE: ADRESA, TELEFON, , INTERNETOVÉ STRÁNKY, KONTAKTNÍ OSOBA: SUVOROVOVA 199, ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Mgr. Lenka Macíčková

22 fotogalerie INDIÁNSKÁ ZAHRADA EVAKUACE S HASIČI
MAŠKARNÍ REJ S HOPSALÍNEM MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL INDIÁNSKÁ ZAHRADA


Stáhnout ppt "PREZENTACE MŠ PALOVÁČEK s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google