Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třída: Ptáci Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třída: Ptáci Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Třída: Ptáci Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

2 Základní pojmy stálá tělní teplota úplně rozdělené srdce peří
prachové obrysové letky rýdovací pelichání duté kosti běhák plíce se vzdušnými   vaky syrinx vole žlaznatý žaludek svalnatý žaludek kloaka mžurka migrace vnitřní oplození vejce krmiví ptáci nekrmiví ptáci běžci plavci letci

3 „teplokrevní“ (se stálou tělesnou teplotou) – udržují si tělesnou teplotu bez závislosti na okolním prostředí VÝ: celý svět kromě podzemí a mořských hlubin ST: hlava + trup + končetiny, aerodynamický tvar těla, končetiny = křídla TP: tělo kryté peřím obrysové (osten, brk prapor), peří krycí, letky (dlouhá pera na křídlech) a rýdovací (ocasní pera) prachové – tepelná izolace výměna peří = pelichání

4 1. prapor 2. osten 3. paprsky s háčky 4. prachové peří 5. brk
obrázek 1

5 KO: TS: duté kosti – vylehčení
protažené čelisti bez zubů = zobák, zrohovatělý jazyk, slinné žlázy vole = rozšíření jícnu, hlavně u semenožravých ptáků (bobtnání potravy) dva žaludky žlaznatý žaludek – mísení s trávicími šťávami svalnatý žaludek – rozmělňování kloaka

6 DS: CS: VS: nozdry v zobáku
plíce spojené s vzdušnými vaky, které zasahují do dutých kostí v místě rozvětvení průdušnice na průdušky je u pěvců syrinx (hlasové ústrojí) CS: srdce zcela rozděleno na dvě síně a dvě komory VS: párové ledviny a močovody, hustá koncentrovaná moč (bílý povlak na trusu)

7 RS: oddělená pohlaví, často pohlavní dvojtvárnost - ♂ se výrazně liší od ♀ oplození vnitřní, vejce s vápnitou skořápkou, pod ní blanitý obal časté sdružování do párů, spojeno s tokem (nápadné chování během páření), hnízdění, péče o potomstvo - ♀, ♂, nebo oba rodiče obrázek 2

8 hájení teritoria hlavně zpěvem
mláďata krmivá = bezmocná, krmena rodiči (dravci, pěvci) nekrmivá =samostatná, potravu si hledají sama, ♀ je pouze vodí (hrabaví, vrubozobí) hájení teritoria hlavně zpěvem stěhování za potravou, hlavně hmyzožraví ptáci = migrace stálí – celý rok v místě hnízdění (vrabec, straka) přelétaví – mimo dobu hnízdění se potulují po velkém území (stehlík) stěhovaví (tažní) – odlétají z hnízdišť a zase se vracejí (špaček, vlaštovka, čáp)

9 Řád: Hrabaví hrabavá noha (silné tupé drápy), krátký špičatý zobák, velké vole špatně létají všežraví, nekrmiví ♂ má na běháku často ostruhu mnoho hospodářsky významných ptáků

10 kur domácí krocan divoký
pohlavní dvojtvárnost – kohout má větší hřebínek a lalůčky, delší ocasní pera, barevnější 1, 2 krocan divoký Severní Amerika, z něj vyšlechtěn krocan domácí 1, 2 obrázek 3 obrázek 4

11 páv korunkatý koroptev polní z Indie, okrasný pták 1, 2, 3 1, 2
obrázek 6 obrázek 5

12 křepelka polní 1, 2 bažant obecný
♂ pestřejší, pochází z Asie, lovný pták 1, 2 obrázek 7 obrázek 8

13 tetřev hlušec 1, 2 tetřívek obecný 1, 2 obrázek 9 obrázek 10

14 jeřábek lesní 1, 2 perlička kropenatá 1, 2 obrázek 12 obrázek 11

15 bělokur rousný 1, 2 satyr Temminckův 1, 2, 3 obrázek 13 obrázek 14

16 Řád: Měkkozobí krátký zobák, měkké ozobí
v době hnízdění vole produkuje sýrovitou kaši „holubí mléko“ krmení mláďat vodu pijí sáním

17 holub domácí holub hřivnáč vznikl domestikací holuba skalního
poštovní holubi ve městech polodivocí, škodí památkám (trus), přenáší choroby 1, 2, 3 holub hřivnáč 1, 2 obrázek 16 obrázek 15

18 hrdlička divoká 1, 2 hrdlička zahradní 1, 2 obrázek 17 obrázek 18

19 Řád: Vrubozobí velký plochý zobák s vroubky po stranách  cezení vody
všežraví, nekrmiví, vázaní na vodu nohy s plovacími blánami

20 kachna divoká čírka obecná ♂ pestřejší z ní vyšlechtěna kachna domácí
1, 2, 3 čírka obecná 1, 2 obrázek 20 obrázek 19

21 lžičák pestrý 1, 2 polák velký 1, 2 obrázek 21 obrázek 22

22 polák chocholačka husa velká 1, 2 z ní vyšlechtěna husa domácí 1, 2
obrázek 23 obrázek 24

23 labuť velká trvalé páry, mláďata špinavě hnědá 1, 2, 3 obrázek 25

24 Řád: Dravci silný hákovitý zobák, krátké běháky, ostré drápy = spár
oči směřují do stran, výborný zrak krmiví, masožraví udržují přírodní rovnováhu (biologický boj)

25 káně lesní jestřáb lesní náš nejběžnější dravec 1, 2 1, 2 obrázek 26

26 krahujec obecný poštolka obecná 1, 2
přizpůsobila se životu ve městech, hnízdí na římsách a kostelních věžích 1, 2 obrázek 28 obrázek 29

27 sokol stěhovavý orel skalní loví ve vzduchu 1, 2 1, 2 obrázek 31

28 sup bělohlavý 1, 2 kondor velký 1, 2 obrázek 32 obrázek 33

29 Řád: Sovy noční ptáci oči směřují dopředu, výborný sluch
zahnutý zobák, prsty porostlé peřím, vratiprst = čtvrtý prst mohou otočit dopředu i dozadu, mají spár velmi jemné měkké peří  tichý let pírka kolem očí = závoj nestrávené zbytky vyvrhují v podobě vývržků hnízdí v dutinách, krmiví

30 kalous ušatý sýček obecný
dvě vztyčená pírka na hlavě připomínající uši 1, 2 sýček obecný 1, 2 obrázek 35 obrázek 34

31 sova pálená výr velký závoj srdčitého tvaru 1, 2
naše největší sova, „ouška“ podobně jako kalous 1, 2 obrázek 36 obrázek 37

32 puštík obecný sovice sněžní naše nejběžnější sova 1, 2
♀ skvrnitá, ♂ bílý 1, 2 obrázek 37 obrázek 38

33 OPAKOVÁNÍ „teplokrevní“
hlava + trup + končetiny (křídla) peří – prachové a obrysové (osten, brk prapor), krycí, letky rýdovací výměna peří = pelichání duté kosti čelisti bez zubů = zobák, vole = rozšíření jícnu, dva žaludky (žlaznatý, svalnatý), kloaka plíce spojené s vzdušnými vaky, syrinx (hlasové ústrojí pěvců) srdce – 2 síně, 2 komory párové ledviny, koncentrovaná moč oddělená pohlaví, pohlavní dvojtvárnost - ♂ se výrazně liší od ♀ oplození vnitřní, vejce s vápnitou skořápkou páry, tok(nápadné chování během páření) hnízdění, péče o potomstvo - ♀, ♂, nebo oba mláďata krmivá = bezmocná (dravci, pěvci) nekrmivá =samostatná (hrabaví, vrubozobí) stěhování za potravou= migrace stálí – (vrabec, straka) přelétaví – (stehlík) stěhovaví (tažní) – (špaček, vlaštovka, čáp)

34 hrabaví: hrabavá noha, velké vole, špatně létají
kur domácí krocan divoký páv korunkatý křepelka polní bažant obecný tetřev hlušec měkkozobí: krátký zobák, měkké ozobí holub domácí holub hřivnáč hrdlička zahradní vrubozobí: plochý zobák s vroubky po stranách, plovací blány kachna divoká lžičák pestrý husa velká labuť velká dravci: hákovitý zobák, spár, oči do stran, výborný zrak káně lesní jestřáb lesní poštolka obecná sokol stěhovavý orel skalní sup bělohlavý kondor velký sovy: oči dopředu, výborný sluch, zahnutý zobák, prsty porostlé peřím, vratiprst, jemné měkké, pírka kolem očí = závoj kalous ušatý sýček obecný sova pálená výr velký puštík obecný sovice sněžní

35 Zdroje Použitá literatura:
ČERNÍK, Vladimír, et al. Přírodopis 2 : pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, s. ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na . obr. 1 – pero schéma obr. 2 – pohlavní dimorfismus obr. 3 – kur domácí obr. 4 – krocan divoký obr. 5 – páv korunkatý obr koroptev polní obr. 7 – křepelka polní obr. 8 – bažant obecný obr. 9 – tetřev hlušec obr. 10 – tetřívek obecný obr. 11 – jeřábek lesní

36 obr. 12 – perlička kropenatá http://upload. wikimedia
obr. 13 – bělokur rousný obr. 14 – satyr Temminckův obr. 15 – holub domácí obr. 16 – holub hřivnáč obr. 17 – hrdlička divoká obr. 18 – hrdlička zahradní obr. 19 – kachna divoká obr. 20 – čírka obecná obr. 21 – lžičák pestrý obr. 22 – polák velký obr. 23 – polák chocholačka obr. 24 – husa velká obr. 25 – labuť velká obr. 26 – káně lesní obr. 27 – jestřáb lesní

37 obr. 28 – krahujec obecný http://upload. wikimedia
obr. 29 – poštolka obecná obr. 30 – sokol stěhovavý obr. 31 – orel skalní obr. 32 – sup stěhovavý obr. 33 – kondor velký obr. 34 – kalous ušatý obr. 35 – sýček obecný obr. 36 – sova pálená obr. 37 – výr velký obr. 38 – puštík obecný obr. 39 – sovice sněžní


Stáhnout ppt "Třída: Ptáci Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google