Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

2  stálá tělní teplota  úplně rozdělené srdce  peří  prachové  obrysové  letky  rýdovací  pelichání  duté kosti  běhák  plíce se vzdušnými vaky  syrinx  vole  žlaznatý žaludek  svalnatý žaludek  kloaka  mžurka  migrace  vnitřní oplození  vejce  krmiví ptáci  nekrmiví ptáci  běžci  plavci  letci

3  „teplokrevní“ (se stálou tělesnou teplotou) – udržují si tělesnou teplotu bez závislosti na okolním prostředí  VÝ:  celý svět kromě podzemí a mořských hlubin  ST:  hlava + trup + končetiny, aerodynamický tvar těla, končetiny = křídla  TP:  tělo kryté peřím  obrysové (osten, brk prapor), peří krycí, letky (dlouhá pera na křídlech) a rýdovací (ocasní pera)  prachové – tepelná izolace  výměna peří = pelichání

4  1. prapor  2. osten  3. paprsky s háčky  4. prachové peří  5. brk obrázek 1

5  KO:  duté kosti – vylehčení  TS:  protažené čelisti bez zubů = zobák, zrohovatělý jazyk, slinné žlázy  vole = rozšíření jícnu, hlavně u semenožravých ptáků (bobtnání potravy)  dva žaludky  žlaznatý žaludek – mísení s trávicími šťávami  svalnatý žaludek – rozmělňování  kloaka

6  DS:  nozdry v zobáku  plíce spojené s vzdušnými vaky, které zasahují do dutých kostí  v místě rozvětvení průdušnice na průdušky je u pěvců syrinx (hlasové ústrojí)  CS:  srdce zcela rozděleno na dvě síně a dvě komory  VS:  párové ledviny a močovody, hustá koncentrovaná moč (bílý povlak na trusu)

7  RS:  oddělená pohlaví, často pohlavní dvojtvárnost - ♂ se výrazně liší od ♀  oplození vnitřní, vejce s vápnitou skořápkou, pod ní blanitý obal  časté sdružování do párů, spojeno s tokem (nápadné chování během páření), hnízdění, péče o potomstvo - ♀, ♂, nebo oba rodiče obrázek 2

8  mláďata  krmivá = bezmocná, krmena rodiči (dravci, pěvci)  nekrmivá =samostatná, potravu si hledají sama, ♀ je pouze vodí (hrabaví, vrubozobí)  hájení teritoria hlavně zpěvem  stěhování za potravou, hlavně hmyzožraví ptáci = migrace  stálí – celý rok v místě hnízdění (vrabec, straka)  přelétaví – mimo dobu hnízdění se potulují po velkém území (stehlík)  stěhovaví (tažní) – odlétají z hnízdišť a zase se vracejí (špaček, vlaštovka, čáp)

9  hrabavá noha (silné tupé drápy), krátký špičatý zobák, velké vole  špatně létají  všežraví, nekrmiví  ♂ má na běháku často ostruhu  mnoho hospodářsky významných ptáků

10  kur domácí  pohlavní dvojtvárnost – kohout má větší hřebínek a lalůčky, delší ocasní pera, barevnější  1, 2 12  krocan divoký  Severní Amerika, z něj vyšlechtěn krocan domácí  1, 2 12 obrázek 3 obrázek 4

11  páv korunkatý  z Indie, okrasný pták  1, 2,  koroptev polní  1, 2 12 obrázek 5 obrázek 6

12  křepelka polní  1, 2 12  bažant obecný  ♂ pestřejší, pochází z Asie, lovný pták  1, 2 12 obrázek 7 obrázek 8

13  tetřev hlušec  1, 2 12  tetřívek obecný  1, 2 12 obrázek 9 obrázek 10

14  jeřábek lesní  1, 2 12  perlička kropenatá  1, 2 obrázek 11 obrázek 12

15  bělokur rousný  1, 2 12  satyr Temminckův  1, 2, obrázek 13 obrázek 14

16  krátký zobák, měkké ozobí  v době hnízdění vole produkuje sýrovitou kaši „holubí mléko“  krmení mláďat  vodu pijí sáním

17  holub domácí  vznikl domestikací holuba skalního  poštovní holubi  ve městech polodivocí, škodí památkám (trus), přenáší choroby  1, 2,  holub hřivnáč  1, 2 12 obrázek 15 obrázek 16

18  hrdlička divoká  1, 2 12  hrdlička zahradní  1, 2 12 obrázek 17 obrázek 18

19  velký plochý zobák s vroubky po stranách  cezení vody  všežraví, nekrmiví, vázaní na vodu  nohy s plovacími blánami

20  kachna divoká  ♂ pestřejší  z ní vyšlechtěna kachna domácí  1, 2,  čírka obecná  1, 2 12 obrázek 19 obrázek 20

21  lžičák pestrý  1, 2 12  polák velký  1, 2 12 obrázek 21 obrázek 22

22  polák chocholačka  1, 2 12  husa velká  z ní vyšlechtěna husa domácí  1, 2 12 obrázek 23 obrázek 24

23  labuť velká  trvalé páry, mláďata špinavě hnědá  1, 2, obrázek 25

24  silný hákovitý zobák, krátké běháky, ostré drápy = spár  oči směřují do stran, výborný zrak  krmiví, masožraví  udržují přírodní rovnováhu (biologický boj)

25  káně lesní  náš nejběžnější dravec  1, 2 12  jestřáb lesní  1, 2 12 obrázek 26 obrázek 27

26  krahujec obecný  1, 2 12  poštolka obecná  přizpůsobila se životu ve městech, hnízdí na římsách a kostelních věžích  1, 2 12 obrázek 28 obrázek 29

27  sokol stěhovavý  loví ve vzduchu  1, 2 12  orel skalní  1, 2 12 obrázek 30 obrázek 31

28  sup bělohlavý  1, 2 12  kondor velký  1, 2 12 obrázek 32 obrázek 33

29  noční ptáci  oči směřují dopředu, výborný sluch  zahnutý zobák, prsty porostlé peřím, vratiprst = čtvrtý prst mohou otočit dopředu i dozadu, mají spár  velmi jemné měkké peří  tichý let  pírka kolem očí = závoj  nestrávené zbytky vyvrhují v podobě vývržků  hnízdí v dutinách, krmiví

30  kalous ušatý  dvě vztyčená pírka na hlavě připomínající uši  1, 2 12  sýček obecný  1, 2 12 obrázek 34 obrázek 35

31  sova pálená  závoj srdčitého tvaru  1, 2 12  výr velký  naše největší sova, „ouška“ podobně jako kalous  1, 2 12 obrázek 36 obrázek 37

32  puštík obecný  naše nejběžnější sova  1, 2 12  sovice sněžní  ♀ skvrnitá, ♂ bílý  1, 2 12 obrázek 37 obrázek 38

33  „teplokrevní“  hlava + trup + končetiny (křídla)  peří – prachové a obrysové (osten, brk prapor), krycí, letky rýdovací  výměna peří = pelichání  duté kosti  čelisti bez zubů = zobák, vole = rozšíření jícnu, dva žaludky (žlaznatý, svalnatý), kloaka  plíce spojené s vzdušnými vaky, syrinx (hlasové ústrojí pěvců)  srdce – 2 síně, 2 komory  párové ledviny, koncentrovaná moč  oddělená pohlaví, pohlavní dvojtvárnost - ♂ se výrazně liší od ♀  oplození vnitřní, vejce s vápnitou skořápkou  páry, tok(nápadné chování během páření)  hnízdění, péče o potomstvo - ♀, ♂, nebo oba  mláďata  krmivá = bezmocná (dravci, pěvci)  nekrmivá =samostatná (hrabaví, vrubozobí)  stěhování za potravou= migrace  stálí – (vrabec, straka)  přelétaví – (stehlík)  stěhovaví (tažní) – (špaček, vlaštovka, čáp)

34  hrabaví: hrabavá noha, velké vole, špatně létají  kur domácí  krocan divoký  páv korunkatý  křepelka polní  bažant obecný  tetřev hlušec  měkkozobí: krátký zobák, měkké ozobí  holub domácí  holub hřivnáč  hrdlička zahradní  vrubozobí: plochý zobák s vroubky po stranách, plovací blány  kachna divoká  lžičák pestrý  husa velká  labuť velká  dravci: hákovitý zobák, spár, oči do stran, výborný zrak  káně lesní  jestřáb lesní  poštolka obecná  sokol stěhovavý  orel skalní  sup bělohlavý  kondor velký  sovy: oči dopředu, výborný sluch, zahnutý zobák, prsty porostlé peřím, vratiprst, jemné měkké, pírka kolem očí = závoj  kalous ušatý  sýček obecný  sova pálená  výr velký  puštík obecný  sovice sněžní

35  Použitá literatura:  ČERNÍK, Vladimír, et al. Přírodopis 2 : pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, s. ISBN [ ]  Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na  obr. 1 – pero schéma  obr. 2 – pohlavní dimorfismus  obr. 3 – kur domácí Phoenix1.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Phoenix1.JPG/640px- Phoenix1.JPG  obr. 4 – krocan divoký  obr. 5 – páv korunkatý g/800px-Common_Peafowl_%28Pavo_cristatus%29_RWD2.jpg g/800px-Common_Peafowl_%28Pavo_cristatus%29_RWD2.jpg  obr koroptev polní  obr. 7 – křepelka polní 1.JPG/800px-Coturnix_coturnix_%28Warsaw_zoo%29-1.JPG 1.JPG/800px-Coturnix_coturnix_%28Warsaw_zoo%29-1.JPG  obr. 8 – bažant obecný Pheasant.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Pheasant.jpg/640px- Pheasant.jpg  obr. 9 – tetřev hlušec Capercaillie_Lomvi_2004.jpg Capercaillie_Lomvi_2004.jpg  obr. 10 – tetřívek obecný 512px-Black_Grouse_Nationalpark_Bayerischer_Wald.jpg 512px-Black_Grouse_Nationalpark_Bayerischer_Wald.jpg  obr. 11 – jeřábek lesní

36  obr. 12 – perlička kropenatá Helmeted_guineafowl_kruger.jpg Helmeted_guineafowl_kruger.jpg  obr. 13 – bělokur rousný Denali_National_Park_Ptarmigan.jpg Denali_National_Park_Ptarmigan.jpg  obr. 14 – satyr Temminckův Temminick%27s_Tragopan_RWD.jpg Temminick%27s_Tragopan_RWD.jpg  obr. 15 – holub domácí  obr. 16 – holub hřivnáč Wood_pidgeon_Columba_palumbus.jpg Wood_pidgeon_Columba_palumbus.jpg  obr. 17 – hrdlička divoká 2006_1031turturduva0224.JPG 2006_1031turturduva0224.JPG  obr. 18 – hrdlička zahradní  obr. 19 – kachna divoká Mallard_ jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Mallard_ jpg/800px- Mallard_ jpg  obr. 20 – čírka obecná winged_Teal_%28Anas_crecca%29_RWD1.jpg/800px-Green-winged_Teal_%28Anas_crecca%29_RWD1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Green- winged_Teal_%28Anas_crecca%29_RWD1.jpg/800px-Green-winged_Teal_%28Anas_crecca%29_RWD1.jpg  obr. 21 – lžičák pestrý pg/800px-Northern_Shoveler_%28Anas_clypeata%29_RWD2.jpg pg/800px-Northern_Shoveler_%28Anas_clypeata%29_RWD2.jpg  obr. 22 – polák velký Duck_WUXGA.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Duck_WUXGA.jpg/800px- Duck_WUXGA.jpg  obr. 23 – polák chocholačka Duck.jpg/800px-Aythya-fuligula_Tufted-Duck.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Aythya-fuligula_Tufted- Duck.jpg/800px-Aythya-fuligula_Tufted-Duck.jpg  obr. 24 – husa velká Greygoose.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Greygoose.jpg/800px- Greygoose.jpg  obr. 25 – labuť velká CygneVaires.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/CygneVaires.jpg/800px- CygneVaires.jpg  obr. 26 – káně lesní Buteo_1%28loz%29.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Buteo_1%28loz%29.JPG/800px- Buteo_1%28loz%29.JPG  obr. 27 – jestřáb lesní H%C3%B8nsehauk.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/H%C3%B8nsehauk.jpg/623px- H%C3%B8nsehauk.jpg

37  obr. 28 – krahujec obecný Accipiter_nisus_kill.jpg Accipiter_nisus_kill.jpg  obr. 29 – poštolka obecná Common_kestrel_falco_tinnunculus.jpg Common_kestrel_falco_tinnunculus.jpg  obr. 30 – sokol stěhovavý Nova_Scotia%2C_Canada_-eating-8.jpg/800px-Falco_peregrinus_-Nova_Scotia%2C_Canada_-eating-8.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Falco_peregrinus_- Nova_Scotia%2C_Canada_-eating-8.jpg/800px-Falco_peregrinus_-Nova_Scotia%2C_Canada_-eating-8.jpg  obr. 31 – orel skalní Aquila_chrysaetos_Flickr.jpg Aquila_chrysaetos_Flickr.jpg  obr. 32 – sup stěhovavý Fak%C3%B3kesely%C5%B1_4.jpg Fak%C3%B3kesely%C5%B1_4.jpg  obr. 33 – kondor velký AndeanCondor57.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/AndeanCondor57.jpg/483px- AndeanCondor57.jpg  obr. 34 – kalous ušatý _geograph.org.uk_-_ jpg/425px-Long-eared_owl_-_geograph.org.uk_-_ jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Long-eared_owl_- _geograph.org.uk_-_ jpg/425px-Long-eared_owl_-_geograph.org.uk_-_ jpg  obr. 35 – sýček obecný Athene_noctua_%28portrait%29.jpg Athene_noctua_%28portrait%29.jpg  obr. 36 – sova pálená Tyto_alba_close_up.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Tyto_alba_close_up.jpg/535px- Tyto_alba_close_up.jpg  obr. 37 – výr velký Eagle.owl.arp.750pix.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Eagle.owl.arp.750pix.jpg/493px- Eagle.owl.arp.750pix.jpg  obr. 38 – puštík obecný  obr. 39 – sovice sněžní Schnee-Eule_04.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Schnee-Eule_04.jpg/738px- Schnee-Eule_04.jpg


Stáhnout ppt "Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google