Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ROZPOČET FF UP 2012. 2 RUP 3 ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ROZPOČET FF UP 2012. 2 RUP 3 ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF."— Transkript prezentace:

1 1 ROZPOČET FF UP 2012

2 2 RUP

3 3 ROZPOČET zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF

4 4 Detail fondů děkana 2012 v tis. Kč Zdroj 11Zdroj 30 Emeritní profesury500 Zvyšování kvalifikace - posudky150 Nadační profesura500 Stěhování/dislokace budovy Křížkovského „Fond“ pro podporu vědecké činnosti“ „Fond“ děkana - individuální podpora vědecké čin Děkan

5 5 Dělení příspěvku na katedry 2012 – principy: udělené SKR za předcházející akademický rok – zdroj STAG – z něj i MŠMT/ SIMS SKR za kombinované studia * 0,33 (KP a KSA = princip solidarity na FF) SKR za int. doktorandy (4.roky studia) – počet studentů *60 – zdroj evid. VaV úprava ve prospěch výuky filozofie (+720 SKR) a KAL (+778) za udělené kredity úprava SKR, odečet katedrám za předměty s více garanty zahraniční mobilita (SKR dle STAGu) – dle prod. pro zahraničí u filologických kateder a KŽU *1,2 (koef. ek. náročnosti) Výsledek je podíl jednotlivých kateder na celku (na udělených vypočtených SKR) resp. hodnota kreditu mezifakultní studenti – dle podkladu ze STAGu (nad rámec koef. FF) progresivní odvod pro rozpočtovou stabilitu (4 544 tis. Kč) nutnost vyrovnaného rozpočtu fakulty – ze zákona Stipendijní fond dle počtu studentů (mimo KAE) Dotace na rozvoj výzkumné organizace (dle bodů v RIVu) Principy

6 Podklad pro rozpočet základna pro přerozdělení příspěvku Studentokredity za ak.rok 2010/2011 (metodika rok 2011 ) pro finanční ROK 2012 KATEDRA - STAG Číslo a název nákladového střediska SAP (NS) SKR PREZenční SKR po revizi k více garantů na předmět CELKEM prez po úpravě SKR KOMBInova né 1/3 KPS a KSA SKR celkem (PREZ a KOMBI) počet dokto- randů 4 roky SKR za dokt.st. počet *60 SKR za studenty PS+KS+DS celkem zahr. mob. FF studentů SKR prod. Kalous Celkem SKR koef.ek. náročnosti MŠMT * 1,2 Podíl katedry pro 2012 IS STAG k evid. vědyupr. KFIupr. KAL evid. zahraniční PCH KP ,99% KDU2160 KDFMS ,19% KHI KH ,01% KB KB ,82% KOL2181 KOL ,75% KSR+KSU+K SO2190 KS ,20% ASH + ASJ2200 KAS ,82% KRF+KRS+K RP+KRI2210 KR ,64% KGN + JUD KG+KJ ,18% NIZ KN ,45% KAL KAL ,79% KFI KF ,21% KSA KSA ,19% KZU KŽ ,79% KPE KPES ,21% KAE KAE ,19% KAA KAA ,64% KKF KKF ,23% DVU KDU ,96% KMU KM ,73% Celkový součet ,00% Počet studentů:5 323,58,51%8,4%2,8%11,2% 6 SKR

7 Konečná hodnota 1 SKR 2011: 429 Kč Konečná hodnota 1 SKR 2012: 336 Kč 2012/2011: 0,78 Důvody snížení hodnoty kreditu: snížení objemu příspěvku o 6,5% (9 147 tis. Kč) zvýšení počtu započítaných SKR o 13,8% (35 842) 7 Hodnota 1 SKR

8 8 ROZPOČET KATEDER na r zdroje: příspěvek MŠMT (A+K); dotace na rozvoj výzkumné instituce (RVO) (dle Základních pravidel pro přerozdělení financí na rok 2012 schválených AS FF UP) tis. Kč Zdroj 11 (A+K) Vývoj 2012/ Zdroj 30 (RVO) Rozpočet Rozpočet dle 50% SKR KS Schválený rozpočet Skutečnost základna SKR v % (25% SKR za KS) Rozpočet dle 25% SKR KS Rozpočet schválený AS (po přerozdělení) Skutečnost pouze 11 Skutečnost Základna SKR v % (33% SKR za KS KPs a KSA) Rozpočet dle 33% SKR KS (Ksa a KP) Polovina SKR a xx/ progresivní odvod pro rozpočtovou stabilitu FF x/ Zdroj 11 po odvodu Zdroj 30 - RIVová ZÁKLADNA body Dolejš VZM 1/2 Podíl katedry Rozpočet dle podílu Objem na provoz 2012 Mezifakultní studenti (dle tab mezifakultní) CELKEM sl. 1sl. 2sl. 3sl. 4sl. 5sl. 6sl. 7sl. 8sl.9sl.10sl.11sl. 12sl. 13sl. 14sl. 15sl. 16sl. 17sl. 18sl. 19sl. 20sl. 21 KP ,97% ,99% ,06% ,32,3% KDFMS ,49% ,19% ,25% ,84,4% KH ,51% ,01% ,35% ,512,6% KB ,22% ,82% ,12% ,112,5% KOL2181 0,75%782 0,00,0% KS ,92% ,20% ,57% ,74,3% KAS ,68% ,82% ,59% ,32,7% KR ,86% ,64% ,54% ,313,8% KG+J ,72% ,18% ,37% ,13,4% KN ,49% ,45% ,84% ,60,1% KAL ,32% ,79% ,71% ,30,6% KF ,19% ,21% ,95% ,23,8% KSA ,40% ,19% ,81% ,82,7% KŽ ,89% ,79% ,86% ,81,0% KPES ,47% ,21% ,11% ,69,7% KAE ,30% ,19% ,30% ,70,3% KAA ,76% ,64% ,56% ,59,4% KKF ,34% ,23% ,34% ,00,0% KDU ,26% ,96% ,69% ,38,7% KM ,18% ,73% ,85% ,47,5% Celkem ,0% ,0% ,79% ,2100,0% Podklady:SKR za ak.r. 2010/2011 (STAG) počty mezifakultních studentů (STAG)x/do 100% meziročního růstu 3% Hodnota SKR:336 získané body (RIV)od 100,01 do 104,99% 4% přehledy nákladů kateder (SAP)od 105,0 do 109,99% 6% od 110,0 do 114,99% 8% xx/ 2012 dle SKR (sl. 12) k roku 2010 (zde je brán průměr rozpočtu, který vyšel dle SKR -sl.3 a rozpočtu schváleného-sl.4 )od 115,0 do 119,99% 10% - tímto postupem je objektivizován meziroční vývoj 2012/2010 ať ji plus či mínus (vzorec: sl.12/((sl.3 plus sl. 4) /2)od 120,0 do 124,99% 12% nad 125% 14% KATEDRY  - AS FF

9 s Moravou a svět Morava a světVZ/2 Základna k dělení Nákl. Střed.Katedra RIV body Rel. podíl dle bodů vědy RIV body Body/2 RIV body pro dělení body mínus 1/2 bodů VZ Morava Rel. podíl dle bodů Přerozdělení zdroje 30VÝPOČET (tis. Kč) 2140 CelkemKP189,282,1% 189,32,3%178Rozpočet zdroj CelkemKDFMS521,525,8%323,49161,75359,84,4%338Dofinancování VZ CelkemKH1 062,3611,7%73,6336, ,512,6%963FF k užití CelkemKB1 022,1211,3%13,976, ,112,5%95420% GFV FF UP KOL 0, CelkemKS346,673,8% 346,74,3%326Fond děkana CelkemKAS222,302,5% 222,32,7%209Útvar prod. pro vědu CelkemKR1 124,2912,4% 1 124,313,8% KG + KJ364,084,0%170,0585,03279,13,4% CelkemKN7,590,1% 7,60,1%7Dotace na bod v tis. Kč0, CelkemKAL52,300,6% 52,30,6% CelkemKF305,213,4% 305,23,8% CelkemKSA215,812,4% 215,82,7% CelkemKŽ84,820,9% 84,81,0% CelkemKPES785,578,7% 785,69,7% CelkemKAE24,720,3% 24,70,3% CelkemKAA766,488,5% 766,59,4% CelkemKKF3,040,0% 3,00,0% CelkemKDU1 122,4012,4%838,26419,13703,38,7% CelkemKM845,699,3%474,67237,33608,47,5%572 Celkový součet 9 066,24100,0%1 894,08947, ,2100,0%7 628 Zdroj: OBD 8 119,20 9 Zdroj 30 - RVO

10 Administrace rozpočtu 1/ Protokoly o přidělení prostředků – dnes 2/ Poradenství v „přeúvazkování“ – ved. EO – lze provést i zpětně tj. od ledna / Vytvořené sestavy v SAP – názvy viz protokol 4/ Kontroly čerpání – nejméně 3* ročně zveřejnění 5/ Doplňující informace, tabulky – viz web hospodaření a správy cesta: FF – poradenství – hospodaření a správa 10 Podpora


Stáhnout ppt "1 ROZPOČET FF UP 2012. 2 RUP 3 ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF."

Podobné prezentace


Reklamy Google