Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská vize Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS Výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti Výbor pro zahraniční obchod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská vize Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS Výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti Výbor pro zahraniční obchod."— Transkript prezentace:

1 Evropská vize Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS Výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti Výbor pro zahraniční obchod

2 Průměrný hospodářský růst v letech 1995 - 2004 (%) Růst HDP u skupin s odlišnou mírou politické integrace

3 Hodnocení makroekonomického výkonu dle míry integrace za léta 1995 - 2004 Společná měnová politika (eurozóna) = nejvyšší míra politické integrace (2,09%) EU 15 mimo euro – bez rigidní politiky hospodářské a měnové unie (2,79%) „nových 10“ – za sledované období nejméně integrovaná skupina (asociační dohody) (3,96%)

4 Růst HDP skupiny EU-15 v čase (s postupující mírou politické integrace)

5 Příčiny postupného poklesu ekonom. výkonu zemí EU - 15 Vyšší míra politické integrace Vyšší objem nadnárodní regulace Vyšší míra nadnárodního přerozdělování Euroústava = prohloubení politické integrace zřejmě povede k dalšímu zpomalení ekonomického výkonu

6 Lisabonská strategie: sociální inženýrství Do roku 2010 EU „dostihne a předstihne USA“ „LS je třeba lépe zavádět do praxe, abychom dohnali ztracené roky“ (str.5) „růst a tvorba pracovních míst je hlavním cílem, který jde ruku v ruce s podporou sociálních a enviromentálních cílů“ (str.5) LS je doktrínou „udržitelného rozvoje a modernizace evropského sociálního modelu“(str.6) „zvýšení průměrné doby studia o rok přispěje ke zvýšení HDP v EU o 0,3 – 0,5%“ (str.29)

7 Lisabonská strategie: posiluje nadnárodní instituce Předpokládá vytvoření nových institucí a akčních plánů: „Unijní akční program „Partnerství pro růst a tvorbu pracovních míst“ „Integrovaná sada lisabonských vodítek“ Zřízení „Evropské rady pro výzkum“ Navrhuje Evropskou univerzitu technického směru „Pan Lisabon“ – osoba na úrovni ministra odpovědná za aplikaci LS v členském státě EU

8 Lisabonská strategie: základní omyl Evropské komise trvá Akční plány a budování nových úřadů „eurosklerózu“ nevyléčí (nad)státní ruka přerozdělování nevytvoří ekonomický růst a nová pracovní místa – povede k vyššímu zdanění Evropská (byrokratická) komise ví nejlépe kudy kam a co je třeba v zájmu „dobra“ podporovat Změna filozofie (směrem k všestrannému uvolnění trhu) se nekoná

9 Kdy dožene EU ekonomický výkon USA? (zdroj: Eurochambres, Association of European Chambres of Commerce and Industry) Zaměstnanost: pokud růst míry zaměstnanosti bude v EU ročně o 0,5% rychlejší, pak v roce 2023 Výzkum a vývoj: pokud budou investice ročně o 0,5% vyšší v EU než v USA, pak v roce 2123 Příjem na hlavu:bude-li ročně v EU o 0,5% vyšší, pak se EU vyrovná USA v roce 2072

10 Evropská ústava Více pravomocí do Bruselu na úkor národních vlád Posílení byrokratického principu vlády Více vlády úředníkům = méně demokratické kontroly Doktrína „sociálně tržního hospodářství“ Harmonizace hospodářské a fiskální politiky na nadnárodní úrovni Harmonizace sociálních politik zvýší rigiditu pracovního trhu

11 Evropská ústava 1 zavádí rysy budoucího jednotného státu - měnu, vlajku, znak, hymnu, heslo a oficiální svátek (9.5.). zavádí občanství Unie, kterým doplňuje občanství národního státu. nadřazuje sebe sama i právo Unie ve "svěřených pravomocích" národním ústavám a právu členských států omezuje pravomoci národní vlády a národního parlamentu vést nezávislou hospodářskou politiku vymezuje společnou zahraniční a obrannou politiku

12 Evropská ústava 2 hlasování kvalifikovanou většinou zvýhodňuje "velké" před "malými" tomuto typu hlasování svěřuje 40 dalších a nových oblastí, které byly do současnosti v rozhodovací pravomoci národních států výrazně snižuje možnost použít při hlasování národního veta Evropská komisi "vykonává funkci nezávisle, bez pokynů od žádné vlády, orgánu, instituce nebo jiného subjektu". Zvyšuje nekontrolovatelnost bruselských úředníků a umožňuje jim přístup k neomezené moci.

13 Evropská vize Návrat k základním pilířům integrace Volný pohyb služeb, zboží, osob, kapitálu Evropa spolupracujících národních států jednajících pružně „Vícerychlostní“ Evropa – každý stát se může svobodně rozhodnout pro rychlost, míru a hloubku integrace Minimum (pokud vůbec) nadnárodních institucí Žádné nadnárodní přerozdělování Odmítnutí „euroústavního“ principu jednotné nadnárodní zahraniční a bezpečnostní politiky mimo NATO

14 Evropská vize Volný pohyb zboží bez škály nejrůznějších zátěží Odstranění cel, kvót a bariér Volný pohyb zboží si sám o sobě vynutí volný pohyb pracovních sil Princip „svobodného exportu – importu“ zásadně eliminuje nezdravou migraci Opustit současný EU princip „rozhodujeme, CO se smí volně pohybovat“

15 Evropská vize Odmítnutí pseudo-evropanství Evropanství je nová evropská ideologie Evropanství je nacionalismem svého druhu 21.st. Evropský řídičský průkaz, evropský zatykač, evropská měna, evropská společnost (místo akciové společnosti) = vnější prvky evropanství Evropská unie se nemůže legitimizovat jako „nadstát“

16 Evropská vize Zóna volného obchodu NAFTA Volný pohyb zboží bez kvót a cel jako liberálně tržní nebyrokratický koncept Posílení pozice WTO – globální smlouvy o odstraňování obchodních bariér

17 Shrnutí a závěr Politická integrace selhala – přinesla vysokou míru nadnárodní regulace a přerozdělování Nadnárodní byrokracie zbytněla a produkuje neúměrné množství regulací, které zpomalují hospodářský růst a snižují životní úroveň Lisabonská strategie je byrokratickým pokusem odstranit byrokracii Lisabonská strategie je „penicilin“, podávaný na rýmu, chřipku, angínu, zlomenou nohu a Alzheimerovu chorobu stejně

18 Shrnutí a závěr Evropská ústava je jedním z mnoha směrů, kterým se může evropská integrace ubírat Protože jedním (a ne jediným), její odmítnutí neukončí evropský integrační proces Evropská ústava vede k harmonizacím, které ničí přirozenou konkurenci a znehybňují růst

19 Shrnutí a závěr Evropská liberálně-konzervativní vize Návrat k původním pilířům integrace (svobodný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb) Základní jednotkou demokratického vývoje je národní stát s volenými (kontrolovatelnými) orgány NAFTA – zóna volného pohybu zboží bez kvót a celních bariér Vícerychlostní evropský integrační proces – každý stát si může svobodně zvolit variantu odpovídající jeho ekonomické a sociální úrovni


Stáhnout ppt "Evropská vize Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS Výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti Výbor pro zahraniční obchod."

Podobné prezentace


Reklamy Google