Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

2 Z historie a současnosti českého filmu
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Z historie a současnosti českého filmu Zpracovala prof. PhDr Marie Sobotková, CSc., podle uvedených online zdrojů Počátky českého filmu – 90. léta 19. století, rok 1898 a Jan Kříženecký; krátkometrážní filmové dokumenty Alarm staroměstských hasičů, Defilování vojska o Božím těle na Královských Hradčanech, Hanácké banderium, Cvičení s kužely Sokola malostranského (1896!) Třicátá léta v českém filmu Čtyřicátá léta v českém filmu Padesátá léta v českém filmu Šedesátá léta v českém filmu Sedmdesátá léta v českém filmu Osmdesátá léta v českém filmu Devadesátá léta v českém filmu Současnost Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

3 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE V českých zemích se pohyblivé obrázky objevily brzy jeho první velké a úspěšné prezentaci v Paříži bratry Lumièrovými (28. prosince 1895), protože první filmová představení se konala roku 1896 v Karlových Varech a v Praze. O rok později se v Čechách poprvé filmovalo. Americká filmová společnost natáčela v Hořicích na Šumavě tradiční divadelní představení Pašijových her. V r natočil Jan Kříženecký první české filmy pro Výstavu architektury a umění (Praha) a promítal je v dřevěné boudě nazvané Český kinematograf. F. ze života Prahy, z výstaviště atd. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

4 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE První stálý kinosál byl v Praze otevřen od roku Filmů vyloženě domácí produkce (tedy takových, které byly nejen natočeny, ale i vyvolány v českých zemích) však mnoho nevzniklo. Podle zahraničních modelů začaly v prvních letech 20. století vznikat v českých zemích soukromé filmové společnosti, které však měly krátký život. Český filmový průmysl zaostával za světovými trendy a stále se pohyboval ve stavu pionýrských pokusů. Historii prvních českých filmových pokusů s humorem sobě vlastním popsal režisér Jiří Menzel ve svém filmu z r Báječní muži s klikou. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5 Gustav Machatý (f. Extáze)
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Gustav Machatý (f. Extáze) Významní herci: Vlasta Burian, Hugo Haas, Jindřich Plachta, Oldřich Nový, Věra Ferbasová, Adina Mandlová a Lída Baarová, která se stane hvězdou i v nacistickém Německu a veřejně prohlašuje, že Češkou už moc není, když se jí zdají německé sny. U diváků, návštěvníků filmů, vítězí Antonie Nedošínská a Theodor Pištěk. Jejich ztvárnění rozšafných manželských párů se prostým lidem libí. Jim byly určeny filmové románky o chudých, pěkných a hodných dívkách, které ke štěstí přišly (Hana Vítová, Zita Kabátová). Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

6 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

7 Hvězdná léta čtyřicátá
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Hvězdná léta čtyřicátá V době protektorátu byl hlavním veseloherním režisérem Martin Frič. Filmy s vážnou tematikou natáčel např. Otakar Vávra; náměty se hledají v klasické literatuře, která oslavuje prosté hrdiny z chaloupek, lopotící se v bázni boží na chléb svůj vezdejší. Okupanti říkají této ruralistické tematice „krev a půda“. Herci: Gustav Nezval, Marie Glázrová, Nataša Gollová, Jiřina Štěpničková, Vlasta Matulová, Otomar Korbelář, Svatopluk Beneš. Popularitu získává také sestra Lídy Baarové Zorka Janů. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

8 do pracovního oděvu se chystal i Oldřich Nový.
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Saša Rašilov napsal námět k filmu Přijdu hned, v němž zahrál hlavní roli. Film byl dotočen pod dohledem gestapa, které po poslední klapce deportovalo Annu Letenskou do koncentračního tábora, kde byla popravena. V koncentráku zemřel i Karel Hašler.  Oldřich Nový kraluje mezi komiky, často s partnerkou Natašou Gollovou. Mnohé hvězdy, ale i režiséři, kameramani a skladatelé se nechají zlákat vyššími honoráři k účinkování ve filmech produkovaných říšskou firmou Pragfilm. Politické změny a s nimi spojené žánrové proměny v produkci odstavily mnohé herce, ale převážně herečky.  Jaroslav Marvan oblékl montérky, k převleku ze smokingu do pracovního oděvu se chystal i Oldřich Nový. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

9 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

10 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Hvězdná léta padesátá Agitovalo se, budovalo i úderničilo – a to s veselou myslí a za zpěvu optimistických písní (f. Zítra se bude tančit všude, 1952, rež. Vladimír Vlček). „Kostýmy" herců se nakupovaly v prodejnách s pracovními oděvy. Diváci sice říkali, že je v kinech bolí ruce, ale jejich počet byl úctyhodný. V té době vznikla zásluhou Pyšné princezny tradice české filmové pohádky, pro kterou se stal charakteristickým znakem humor. Díky příběhu o napravené princezně Krasomile se rodí hit Rozvíjej se, poupátko, hvězdami se stávají Vladimír Ráž a Alena Vránová, kteří stejně jako na plátně slaví svatbu. Martin Frič se dostal díky Císařovu pekaři a Pekařově císaři (1951) do bývalé formy (z filmu byl ovšem odvolán režisér Jiří Krejčík). Dvě veselohry režírovali společně Elmar Klos a Ján Kadár. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

11 Ukázky z filmů http://www.csfd.cz/reziser/3204-klos-elmar/
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Ukázky z filmů Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

12 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Václav Krška zobrazuje osudy slavných velikánů, šrámkovským Stříbrným větrem dá zazářit Eduardu Cupákovi a Janě Rybářové, která si ale jako mladičká bere život. Na benátském festivalu o jediný hlas prohrává se Sophií Lorenovou Jiřina Šejbalová, díky stejnému filmu, Vlčí jámě, sklízí ovace přítomných i mladá Jana Brejchová. Králem komiků se stal Jaroslav Marvan, a nejen proto, že zemřeli Jindřich Plachta, Saša Rašilov a posléze i ten, který byl považován za nejlepšího – Vlasta Burian. Prosadili se i mladí – a bylo jich hodně: Stella Zázvorková, Miloš Kopecký, Lubomír Lipský, Miroslav Horníček, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Rudolf Hrušínský. Upoutaly i dvě nové tváře – Vladimíra Pucholta a Václava Postráneckého. Ale jejich čas přišel později. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

13 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

14 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Hvězdná léta šedesátá Nejslavnější desetiletí v dosavadní historii českého filmu.   K posledním výkonům se vzepjal Martin Frič, který dal příležitost zazářit Jiřině Bohdalové a Jiřímu Sovákovi. První housle však již hráli mladší: Oldřich Lipský, Zdeněk Podskalský, Bořivoj Zeman. A dařit se začalo ještě mladším – například Václavu Vorlíčkovi. Šedesátá léta ovšem poznamenali tvůrci „nové vlny“. Ještě doma žil a tvořil Miloš Forman (Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky). K nejoblíbenějším hercům patřil Vladimír Pucholt. Oba Formanovi přátelé a spolupracovníci, Ivan Passer a Jaroslav Papoušek, dokázali svými režijními debuty (Intimní osvětlení, Nejkrásnější věk), že jsou mistry svého řemesla. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

15 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

16 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Mezinárodně se proslavili i další příslušníci „nové vlny“ – Věra Chytilová a oscarový Jiří Menzel (Ostře sledované vlaky), který nejen režíroval, ale také v něm hrál. Námětový zdroj našel nejen v díle Bohumila Hrabala, ale také u Vladislava Vančury. Jan Werich už měl z dřívějška svého scenáristu, Jiřího Brdečku, ale právě tehdy našel i režiséra Vojtěcha Jasného (Až přijde kocour). Zazářil i nejmladší z generace „nové vlny" Hynek Bočan, a to díky souznění s mladými prozaiky Milanem Kunderou a Vladimírem Páralem (Nikdo se nebude smát, Soukromá vichřice). František Vláčil svléká vojenskou uniformu, opouští Armádní film a po lyrické Holubici zobrazuje děje z národní minulosti (Ďáblova past, Markéta Lazarová, Údolí včel). Obrozují se i režiséři starší generace: Martin Frič (Hvězda zvaná Pelyněk), Otakar Vávra (Zlatá reneta, Romance pro křídlovku), Ján Kadár s Elmarem Klosem (jejich Obchod na korze získává pro českou kinematografii prvního Oscara). Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

17 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Nebe nad Barrandovem je přímo rozzářené hvězdami. Za všechny uveďme jména Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Hrušínský, Josef Somr, Pavel Landovský, Iva Janžurová, Jiří Sovák, Dana Medřická. Diváci se učí rozeznávat Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, nejdříve jako herce. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

18 Hvězdná léta sedmdesátá
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Hvězdná léta sedmdesátá Režisér Zdeněk Podskalský pronesl památnou větu: „Když už to není pravda, ať je aspoň sranda.“ A převyprávěl Vrchlického Noc na Karlštejně v muzikálové podobě. Škoda, že purkrabího nemohl hrát Jan Werich, jak si režisér vysnil. Jan Werich už ze zdravotních důvodů nemohl hrát ani roli starého pana Bílka v komedii Kulový blesk. České domácí tvůrce opouštějí emigranti Miloš Forman, Ivan Passer, Jiří Weiss, Ján Kadár, Jan Němec, scenárista Vratislav Blažek, ale i spisovatelé Milan Kundera, Josef Škvorecký a Karel Michal. Filmové tvorbě se začali programově věnovat cimrmanologové Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Několik scénářů napsali společně, pak to zkusil Zdeněk Svěrák sám, zatímco Ladislav Smoljak několik úspěšných komedií režíroval. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

19 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Nejmladší generaci reprezentoval režisér Karel Smyczek, který spolupracoval se scenáristy Radkem Johnem a Ivanem Pelantem. Popularitu začali získávat i mladí herci. Za všechny jmenujeme Petra Čepka, Oldřicha Kaisera, Libuši Šafránkovou, Josefa Abrháma, Dagmar Veškrnovou, Danielu Kolářovou. Exceloval nezapomenutelný Tomáš Holý v dětských rolích. Jistotu úspěchu zaručovali Oldřich Lipský, Jiří Brdečka, Václav Vorlíček, Miloš Macourek – a když opět mohli – tak Jiří Menzel a Věra Chytilová Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

20 Hvězdná léta osmdesátá
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Hvězdná léta osmdesátá Z generace klasiků se zaskvěli Jiří Krejčík, Zdeněk Podskalský a Oldřich Lipský (ten spolu s autorem Jiřím Brdečkou stvořil ještě jednu klasickou parodii – Tajemství hradu v Karpatech). Výrazněji než dříve se veselohernímu žánru věnoval jiný klasik – Karel Kachyňa. Kromě Věry Chytilové natočila své autorské filmy také Marie Poledňáková. A do třetice se prosadila ještě jedna žena, scenáristka Halina Pawlowská. V autorském tandemu dál úspěšně tvořili Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, druhý jmenovaný zazářil i samostatně: jeho komedie Vesničko má středisková režírovaná Jiřím Menzelem soupeřila o Oscara! Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

21 Autorsky i interpretačně obohatil produkci desetiletí Bolek Polívka.
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Autorsky i interpretačně obohatil produkci desetiletí Bolek Polívka. A zazářil i jiný mimopražský autor, MUDr. Ladislav Pecháček, který s režisérem Dušanem Kleinem začal úspěšnou sérii Básníků. Invence jim vystačila ještě na další tři filmy. Dařilo se ovšem i mladým – Karlu Smyczkovi a Zdeňku Troškovi. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

22 Hvězdná léta devadesátá
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Hvězdná léta devadesátá Listopad 1989, „sametová revoluce“ – filmy, které byly ještě před několika dny odvážně kritické a posměšné, se staly běžnými. Tvůrci se snažili co nejrychleji reagovat, ne vždy s úspěchem. Díky nastalé svobodě se znovu mohou natáčet filmy podle dříve ideologicky nevhodných autorů. Filmaři se zaměřili hlavně na předlohy Josefa Škvoreckého. Vhodné náměty se našly i v předlohách doma žijících autorů, které oficiálně vyšly až po listopadu 1989, takovým příkladem jsou Černí baroni. Pozornosti však neušel ani dramatik Václav Havel. Frekventovaným tématem se staly restituce a neočekávaná dědictví. Škoda, že až dosud se tak dělo převážně v podobě veseloher tzv. lidových. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

23 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Návraty do 50. let – výpověď je stylizovaně poetizovaná z pohledu vyprávějících dětí. Pilným režisérem v tomto období se stal Jaroslav Soukup, který se zaměřil na realizaci filmů, jež jsou volným pokračováním distribučně úspěšných titulů. Českým lvem byla oceněna spolupráce scenáristky Haliny Pawlowské s režisérem Milanem Šteindlerem. Českým lvem a americkým Oscarem byl dekorován otcovsko-synovský tandem Zdeňka a Jana Svěrákových. Díky za každé nové ráno (1994) Kolja (1996), Oskar (zahraniční film 1996) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

24 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE České filmové tvorbě devadesátých let chybí komedie ze současnosti, a to na takové úrovni, jak se točily v šedesátých letech, ale i později (Lásky jedné plavovlásky, Intimní osvětlení, trilogie o Homolkových, Kulový blesk). Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

25 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Současnost V posledním desetiletí naší filmové historie počet natáčených filmů každoročně stoupá. Divácké rekordy trhají především Hřebejkovy a Svěrákovy mainstreamové filmy. Největší filmové hvězdy současnosti? Anna Geislerová, Tatiana Vilhelmová, Klára Issová, Eva Holubová, Jiří Macháček, Ivan Trojan, Pavel Liška, Jiří Schmitzer, ale taky duo Kotek – Mádl. Žánrová paleta filmů se opět rozšiřuje. Točí se pohádky, thrillery, dobrodružné filmy, komedie ze současnosti, válečné filmy, dětské filmy a zvláštním fenoménem se stávají teenagerské komedie. Mezi nová režisérská jména tohoto období patří například Jiří Strach, Jiří Vejdělek nebo Martin Kotík. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

26 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE – legálně lze stáhnout seriály Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

27 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Poznámky k filmovému zpracování Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále Jiřího Menzela: Producentské zadání od samého začátku bylo: udělat celovečerní film podle celé Hrabalovy knihy. Určitě by bylo snazší použít pro film jenom některou z jejich kapitol, nebo jen jejich části. Hrabalova imaginace, se kterou do knihy vychrlil množství historek, by jistě stačila na několik zábavných filmů, ale zadavatelům i mně samému se zdálo poctivější zachovat ve filmu i celou klenbu Hrabalova vyprávění o životním osudu hlavního hrdiny. Při přepisu Hrabalovy knihy do podoby filmového scénáře jsem sledoval dva cíle: Zachovat Hrabalovu poetiku, jeho vidění světa a nepodlehnout při tom pokušení zneužít jeho barvitý text k filmařské exhibici, k hromadění nápadů a schválností, ve kterých by se obsah Hrabalovy knihy vytratil. Snažit se při tom, aby film byl srozumitelný i pro méně náročné diváky, zpřístupnit Hrabalův text těm, kdo knihu neznají. Z motivů knihy tedy sestavit souvislý a přehlédnutelný děj. Při tom bylo třeba vystříhat se toho, co se nejvíc nabízí: udělat film jen z epizod ilustrujících nejatraktivnější scény knihy. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

28 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Pouhá ilustrace by nemohla nahradit způsob Hrabalova viděni světa, bylo třeba najit cestu složitější, literárnímu jazyku nacházet filmový ekvivalent tak, aby alespoň částečně si divák mohl odnášet z kina to, co po dočtení knihy obohatilo jejího čtenáře. Rozměr stominutového hraného filmu nutil v rozlehlé knize učinit podstatné škrty. Jako vždy při minulých adaptacích Hrabalových textů bylo i tady třeba rozbít strukturu románu a z jeho jednotlivých motivů sestavit scénář do dramatické formy. U textu s nesmírným množstvím epizod a charakterů to bylo pro mne mnohem složitější, než jak tomu bylo třeba u Skřivánků, nebo Slavností sněženek. Navíc jsem byl při práci na scénáři tentokrát sám, bez strejdy Hrabala, a nebylo pro mne snadné snažit se domýšlet, co by mi asi poradil on. Věděl jsem taky, ze každý čtenář Hrabalovy předlohy se může po zhlédnutí filmu ptát, proč jsem z románu použil pravě ty motivy, a ne jiné, a proč ve filmu určité motivy chybí. Věděl jsem, ze příběh filmu musí být vystavěn tak, aby jeho katarze dovolila zapomenout na nepoužité epizody knihy. Během více jak jednoho roku postupně vznikala celá řada různých variant literárního scénáře, ze kterých jsem vypouštěl jednotlivé epizody a vkládal jiné, než jsem došel k nejvyváženější verzi, která stejně ještě během natáčení musela doznat určitých změn hlavního hrdiny. Poetika Hrabalovy předlohy umožnila, aby se film nemusel podobat běžným celovečerním filmům. Akční scény tu nahrazuje atraktivnost pestrého střídání forem jednotlivých sekvenci. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

29 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Epizody, které probíhají v různých časových rovinách mezi dvacátými až šedesátými roky minulého století, se od sebe odlišuji stylem vyprávění, rytmem i tempem, střihovou skladbou, různou úpravou obrazu. Snažili jsme se s kameramanem i ostatními spolupracovníky o návrat k filmové formě, kde má svou funkci střih, souvislost po sobě jdoucích záběrů, jejich vzájemná konfrontace, prvek, který přibližuje filmovou tvorbu k poesii. Zbavit film (v rozumné míře) realistického popisu a umožnit divákovi, aby si v chápáni děje pomohl vlastní fantazii. Číst Hrabalovu knihu je jako sjíždět divokou řeku. Při četbě jste strhováni neustále se měnícím dějem, epizodami, anekdotami, poznáváte spoustu zajímavých lidí, čtete, ale nemůžete se zastavit, vychutnat nějakou situaci, tok Hrabalových vět vás žene dál, hltáte další historky a tak, jak ji jedním dechem Hrabal napsal, tak jí jedním dechem přečtete. I tuhle zvláštnost Hrabalovy knihy jsme se pokusili ve filmu zachovat. Limitovaná délka filmu a množství situací nás k tomu konec konců i donutila. Po dočtení knihy ve vás zůstane, možná podvědomě, vedle pocitu radosti z jídla, pití, milování, taky úvaha o české vyčůranosti, o tom, že česká povaha je bohužel lehká, přizpůsobivá, vlastně legrační a když si to uvědomíte, je vám z toho smutno. Taky tohle jsme chtěli z té knížky ve filmu zachovat. Jiří Menzel Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

30 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

31 Obsah filmu U mě dobrý (2008) – rež. Jan Hřebejk
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Obsah filmu U mě dobrý (2008) – rež. Jan Hřebejk U MĚ DOBRÝ se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prvních krůčků na novém, neprobádaném území rašícího kapitalismu v Čechách. Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází v malebné přístavní hospodě U Buddyho na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, berou i naši přátelé zákon do vlastních rukou. Na horkém území tržnice, které se hemží lehkými děvami, pašeráky, zloději, podvodníky i úplatnými policajty se pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v použitých bankovkách. Podaří se jim to díky jejich kamarádství, odvaze, mazanosti, notné dávce štěstí a především díky protřelosti hráčského esa, hochštaplera a ekvilibristy Mistra Classe. Velevážené publikum, máte-li rádi humor, napětí a trochu romantiky – račte vstoupit. Film U MĚ DOBRÝ je tu pro vás! Autor: Text distributora Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

32 Děti noci (2008) – rež. Michaela Pavlátová
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Obsah filmu Děti noci (2008) – rež. Michaela Pavlátová Pražský Karlín je začarovaným kruhem, z něhož jakoby není pro mladé ztracence úniku. Tuto letargii i zoufalství zažívá i Ofka, prodavačka v nočním nonstopu, kolem něhož krouží bezpočet lidských osudů a trápení. Její cesta za světlem a prvními kroky vlastního sebevědomí je poznamenána šrámy a bolestnými konflikty a je vykoupena i ztrátou míst, které k jejímu dětství neodlučitelně patřily. Autor: Presskit Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

33 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Obsah filmu Svatba na bitevním poli (2008) – rež. Dušan Klein V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který má už léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci – odhalení napoleonské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti televize a novinářů. Podolský starosta má však pro Touchyna špatnou zprávu – tentokrát angažoval na roli Napoleona skutečného zahraničního herce, který je mu i více podobný. Touchyn se urazí a rozhodne se slavnost ignorovat. Přesvědčí o tom i zvěstovské, kterým ovšem přijde líto, že nacvičovali nadarmo... V té době se vrací do města po více než dvou letech Tomáš, syn místního kronikáře. Tomáš byl vždycky sukničkář, kterého zbožňovaly všechny místní dívky, ale tentokrát přišel tátovi říct, že se skutečně zamiloval a chce se ženit. Půvabné Francouzce Claire slíbil tajnou romantickou svatbu v místním kostelíku... Jenže táta vyzradí Tomášovo tajemství v hospodě a starosta Touchyn dostane geniální nápad – jde přece o velkou mezinárodní událost, takže žádný utajený sňatek! Vesnice vystrojí milencům velkolepou svatbu za účasti francouzského vojska a samého Napoleona!.. A tak se začnou dít věci... Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

34 Obsah filmu Venkovský učitel (2008) – rež. Bohdan Sláma
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Obsah filmu Venkovský učitel (2008) – rež. Bohdan Sláma Hlavní hrdina příběhu není schopen proměnit vztah se svou kamarádkou ze studií ve vztah muže a ženy. Zkusí navázat vztah s mužem, najde si přítele, ale zjistí, že jej není schopen milovat. Rozhodne se proto utéct od všech svých bezvýchodných vztahů. Odjíždí učit na vesnickou školu s nadějí, že v samotě a v tichu přírody znovu najde sebe sama. Tam se seznámí se svéráznou farmářkou Marií a jejím synem. Autor: Presskit Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

35 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Obsah filmu O rodičích a dětech (2008) – rež. Vladimír Michálek Emil Hakl – stejnojmenný text Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Josef Somr). Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec – biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně jsou svázáni poutem čtyřiceti let společného života. V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se staré resty, trápení a radosti. Na scéně se objeví Vnuk, o kterém Syn neměl přes dvacet let ani tušení. A některé chyby se opakují znovu a znovu. Autor: Distribuční list Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

36 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Z velikánů minulých dekád znovu režírují Věra Chytilová a Jiří Menzel. Mezi největší režisérské objevy posledního desetiletí patří Bohdan Sláma se svými filmy Divoké včely (2000), Štěstí (2005) a Venkovský učitel (2008). Nejvýraznější dámskou osobností filmu je nesporně Alice Nellis s ryze ženskými filmy Ene bene (2000), Výlet (2002) a Tajnosti (2007). Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP , który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Stáhnout ppt "ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google