Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_861_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: 1. světová válka - úvod Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

2 První světová válka

3 1/ První světová válka První světová válka (do roku 1939 nazývaná světová nebo velká válka), byl válečný konflikt, který probíhal v létech 1914 až I přesto, že se z počátku zdálo, že válka nepotrvá dlouho, nakonec se konflikt protáhl až na čtyři roky. Válka dostala přívlastek „světová“, protože zasáhla Evropu, Afriku a Asii, bojovalo se na světových mořích a války se zúčastnily USA, Japonsko i zámořské státy Britského impéria, Kanada, Austrálie, Nový Zéland atd. Svět do té doby nepoznal tak ničivou válku. 60 milionů vojáků bylo mobilizováno, z nich skoro 10 milionů padlo. Miliony vojáků byly zraněny nebo zmrzačeny. Miliony civilistů byly postiženy nedostatkem potravin, nemocemi a strádáním. Bojujícím státům přinesla válka nepředstavitelné materiální škody a obrovské dluhy. Důsledkem války byl také zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států.

4 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_862_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: příčiny války Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

5 2/ Proč k ní došlo? První světová válka vypukla jako důsledek řady faktorů, které se nahromadily koncem 19. a počátkem 20. století. Hlavními těmito faktory byly: německý militarismus, vznik dvou znepřátelených vojenských bloků (Dohoda, Trojspolek), silný nacionalismus v Evropě, snaha Francie o odčinění porážky v Prusko – francouzské válce v létech atd. Válka vypukla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Nejagresivněji postupovalo Německo, které se k dělení kořisti dostalo později po sjednocení (1871) a v boji o získání nových kolonií se jeho zájmy střetly se zájmy nejsilnějších koloniálních velmocí – Velké Británie a Francie. Neustále vzrůstal i spor rakousko-uhersko ruský o sféru vlivu na Balkáně. Německo se počátkem 20. století cítilo vojensky dosti silné na to, aby silou zbraní změnilo tento pro něj nepříznivý stav. Čekalo pouze na záminku k válce.

6 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_863_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: Trojspolek a Trojdohoda Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

7 3/ Trojspolek a Trojdohoda
Na počátku války stály proti sobě dva vojenské bloky: Trojspolek – Německé císařství, Rakousko – Uhersko a Itálie, která však nejdříve zůstala neutrální a v roce 1915 se přidala na stranu Dohody. K Trojspolku se však připojily Bulharsko a Turecko. Trojdohoda – Francie, Rusko a Velká Británie, od 1915 Itálie. Na stranu Trojdohody se v dubnu 1917 postavily USA, které však členem Trojdohody nebyly. Na mapě stav sil v roce Červeně Trojspolek, zeleně Trojdohoda, žlutě neutrální státy.

8 3a/ Představitelé států Trojspolku
Německý císař Vilém II ( Berlín – Doorn, Nizozemsko), vládl 1888 až (nejstarší vnuk anglické královny Viktorie) Císař rakouský a apoštolský král uherský František Josef I ( Vídeň – Vídeň), vládl 1848 až 1916. Král italský Viktor Emanuel III Savojský ( – ), vládl 1900 až 1946

9 3b/ Představitelé států Trojdohody
Král Spojeného království a britských dominií a Císař Indie Jiří V. ( – ), vládl 1910 až (bratranec ruského cara Mikuláše II.) Ruský car, král polský a velkokníže finský Mikuláš II. Alexandrovič ( – ), vládl 1894 až 1917 Prezident Francouzské republiky Raymond Poincaré ( – ), prezidentem 1913 až 1920

10 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_864_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: Sarajevský atentát Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

11 4/ Sarajevský atentát Úporná snaha Rakousko – Uherska uchvátit na Balkánském poloostrově co nejvíce území postupně narážela na odpor Srbska (podporovaného Ruskem). Situace se dále ještě zhoršila po anexi Bosny a Hercegoviny. Srbští nacionalisté používali k odporu proti Rakousko – Uhersku i násilných činů. Dne byl v Sarajevu po vojenské přehlídce spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d`Este atentátníkem Gavrilo Principem. František Ferdinand i jeho manželka hraběnka Chotková na následky atentátu zemřeli. Na snímcích: atentátník Gavrilo Princip a následník trůnu těsně před atentátem.

12 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_865_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: vypuknutí války Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

13 5/ Vypuknutí války Rakousko – Uhersko podporované Německem zaslalo Srbsku tvrdé ultimátum, které bylo pro Srbsko nepřijatelné a Srbsko ho v takové podobě nemohlo přijmout. Proto dne 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko - Uhersko Srbsku válku. Začala I. světová válka !!! Ruská a rakousko – uherská vláda vyhlásily mobilizaci vyhlásilo Německo válku Rusku, 3.8. Francii a 4.8. vtrhli Němci do neutrální Belgie. Z tohoto důvodu vyhlásila Anglie válku Německu vyhlásilo Rakousko – Uhersko válku Rusku, několik dnů na to vyhlásily Rakousku – Uhersku válku Francie a Anglie. Na obrázku: Manifest o vyhlášení války Srbsku.

14 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_866_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: německý plán vedení války Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

15 6/ Německý plán vedení války
Německo si bylo vědomo toho, že v případě války bude bojovat na dvou frontách. Proto měli Němci plán jak protivníky porazit postupně. Vojensky připravené Německo mělo maximální silou přes neutrální Belgii vtrhnout do Francie a ve velké obkličovací operaci zničit francouzskou armádu a přinutit Francii ke kapitulaci (Schlieffenův plán). Předpokládali, že Rusko bude zdlouhavě mobilizovat a případné menší útoky ruské armády zachytí rakousko uherská armáda. Po porážce Francie chtěli Němci přesunout armádu na východ a společně s Rakousko – Uherskem porazit Rusko. Schéma Schlieffenova plánu

16 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_867_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: první válečné operace Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

17 7/ První válečné operace rok 1914
Němci podle Schlieffenova plánu vtrhli přes Belgii do Francie. I přesto, že nasadili do útoku 5 armád, plán se splnit nepodařilo. Němci po První bitvě na Marně museli svůj postup zastavit a fronta se stabilizovala a začala zákopová válka. Rusové zaútočili dříve, než se čekalo a napadli Východní Prusko. Po počátečních úspěších byli Rusové poraženi německými vojsky v bitvě u Tannenbergu. Rusové zaútočili na haličské frontě proti Rakousko – Uhersku a postoupili až na východní Slovensko. Na snímcích: generál Foch velel francouzům na Marně, generál Hindenburg vítěz u Tannenbergu

18 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_868_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: válka na Balkáně Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

19 8/ Válka na Balkáně V roce 1914 provedla rakousko – uherská armáda tři útoky na Srbsko, ale pokaždé musela pod tlakem srbské a černohorské armády ustoupit zpět. Až teprve na podzim roku 1915 se rakousko – uherské armádě za pomoci Německa a Bulharska podařilo zatlačit srbskou armádu až na pobřeží Jaderského moře. Odtamtud byli Srbové Dohodovými loďmi evakuováni na ostrov Korfu. Jejich chvíle nadešla opět v roce 1918, kdy osvobodili okupované Srbsko. Na snímcích srbské kulometné hnízdo a rakousko – uherské válečné lodě na Dunaji plující odstřelovat Bělehrad.

20 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_869_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: zákopová válka Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

21 9/ Zákopová válka Po první bitvě na řece Marně kvůli protiútoku Dohody z 5. až 15. září 1914 se postup německých armád zastavil a Němci byli nuceni přejít do obrany. Vojáci vykopali souvislé linie zákopů, které nakonec sahaly od švýcarských hranic až k pobřeží kanálu La Manche. Manévrovací válka se změnila na válku zákopovou. Zákopy byly opatřeny překážkami z ostnatého drátu, kulometnými hnízdy, prostorami pro odpočinek vojáků, systémem spojovacích zákopů, velitelských a palebných stanovišť atd. a znemožňovaly nepříteli je překročit a to i za cenu vysokých ztrát.

22 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_870_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: Rusové ustupují Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

23 10/ Rusové ustupují Rakousko –uherská armáda, která nedosahovala kvality armády německé byla v září 1914 v bitvě o Halič zatlačena ruskými vojsky až do Karpat, na východní Slovensko a do Slezska. Tam se její útok zastavil hlavně kvůli nedostatku munice a špatného zásobování. Německo po neúspěchu ve Francii plánovalo porazit Rusko a vyřadit ho z války. Němci v průběhu zimy 1914/15 vytvořili lidskou i technickou převahu a provedli ofenzívu v Haliči u města Gorlice. Rusové byli nuceni ustupovat mnohdy až 500 km, ale přesto nebylo Rusko poraženo a v bojích pokračovalo. Němcům plán nevyšel.

24 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_871_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: vstup Itálie do války Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

25 11/ Itálie vstupuje do války
Itálie i přesto, že byla členem Trojspolku, vyhlásila začátkem války neutralitu. Do války však Itálie vstoupila na straně Dohody vyhlášením války Rakousko Uhersku. Očekávala, že po válce bude odměněna územím na úkor Rakouska – Uherska a na Balkáně. Sami Italové útočili do jižních Tyrol a proti Terstu kde vybojovali v létech 1915 až bitev na řece Soči avšak bez valného výsledku. Na snímcích italské pozice na řece Soči a rakousko – uherský horský kanón Škoda v Alpách

26 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_872_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: bitva o Verdun Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

27 12/ Bitva o Verdun Koncem roku 1915 oba protivníci uvažovali jak vyřešit patovou situaci, která ve válce nastala. Německý generální štáb se rozhodl dobýt opevněné pásmo u Verdunu a tím zkrátit frontu a uspořit tak vojenské síly. Němci zahájili útok mohutnou dělostřeleckou přípravou. Němci tvrdě útočili a Francouzi se urputně bránili. Bitva trvala až do , tj. skoro 10 měsíců a nepřinesla žádný výsledek. Němci ztratili vojáků, Francouzi mužů. Na snímcích Němci u Verdunu, francouzský protiútok

28 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_873_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: válka na moři Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

29 13/ Válka na moři Bitva u Jutska
Britské námořnictvo počátkem války zahájilo námořní blokádu Německa. Německo však nutně potřebovalo dodávky surovin a potravin ze zámořských států. Německé válečné námořnictvo (druhé nejsilnější na světě), nebylo však schopno Brity na moři porazit. Němci používali taktiku provokací, aby vylákali část britských lodí do boje a tam je v přesile porazily. Z jedné takové provokace se zrodila dne námořní bitva u Jutska, ve které proti sobě bojovaly obě loďstva. Němci i když potopili více britských lodí nakonec prohráli, protože se jim blokádu rozbít nepodařilo. Na snímcích válečné lodě 1. světové války

30 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_874_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: nové zbraně Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

31 14/ Nové zbraně Některé armády nastupovaly do války v roce 1914 ještě stále pod vlivem válečných tažení v 19. století oblečeni v uniformách pestrých barev, s nablýskanými přilbami nebo dokonce kyrysy, se šavlemi nebo píkami a velkou masou jezdectva. Zákopová válka přinutila vojáky, aby se převlékli do uniforem nevýrazných nebo maskovacích barev a všechno co se blýskalo bylo natíráno černou nebo šedou barvou. Důstojníci nesměli být na dálku k rozeznání, protože měli vysoké ztráty. Na obrázcích francouzské uniformy jezdectva a dole khaki uniformy britských vojáků.

32 14a/ Ostnatý drát a kulomet
Ostnatý drát byl patentován v roce 1874 v USA jako prostředek k ohrazení pastvin pro chov dobytka. V roce 1883 Hiram Maxim sestrojil první automatickou zbraň – kulomet. V zákopové válce byly oba tyto prostředky v maximální míře využity formou několika řad překážek z ostnatého drátu společně s kulometnými hnízdy střílejícími proti útočníkovi. Zákopová pásma se takto stala pro útočící jednotky v podstatě nedobytná a každý útok proti nim si vyžádal obrovské oběti. Na snímcích drátěné překážky a britský kulomet Wickers

33 14b/ Chemické zbraně Nepřátelské zákopy nebyly příliš daleko od sebe. Běžným útokem pěchoty je však nebylo prakticky možno překonat. Němci se proto rozhodli pro zničení nepřítele v zákopech použít chemické látky. Dne severně od města Ypres byl poprvé použit jedovatý plyn. Němci při příznivém směru větru vypustili z tlakových láhví chlór. Účinek byl strašný, zasažených vojáků Dohody z toho mrtvých. Později se použití jedovatých plynů zdokonalilo, byly jím plněny dělostřelecké granáty. Plynová maska se stala pro vojáka nutností.

34 14c/ Letectvo Již před válkou byla používána letadla, ale bylo jich málo a byla nedokonalá. Zjišťovat postavení nepřítele, jeho zázemí, soustřeďování sil atd. při neprůchodnosti bojové linie bylo možno pouze ze vzduchu. Zpočátku se používaly upoutané balóny, nebo vzducholodě, později letadla. Nepřítel se však proti pozorování bránil. Piloti se do letadel brali pušky a pistole a navzájem po sobě stříleli. Později byl do letadla namontován kulomet a vznikl stíhací letoun. S dalším rozvojem letadel vzniklo bombardovací letadlo. Na snímcích britský a německý stíhací letoun.

35 14d/ Tank Neprůchodnost překážek z ostnatého drátu chráněných kulomety vyvolala potřebu vyrobit stroj, kterým by bylo možno proniknout zákopové pásmo bez ohledu na překážky a kulomety. Nejvážněji se touto otázkou zabývali Britové. Využili traktorů používající místo kol pásy. Vznikl tank (anglicky nádrž – krycí označení), který byl pancéřován a vyzbrojen děly a kulomety. Tank byl poprvé do bojů nasazen v bitvě na Sommě v malém množství bylo nasazeno 400 tanků v bitvě u Cambrai. Na obrázcích britský tank MK IV, dole německý tank A7V.

36 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_875_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: pokusy rozhodnout válku Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

37 15/ Pokusy rozhodnout válku
Protivníci se i přes obrovské ztráty padlých, raněných a zajatých vojáků snažili čelními útoky prorazit opevněné pásmo nepřítele a rozhodnout válku. Jedním z úspěšných útoků Dohody byla Brusilovova ofenzíva. Po důkladné přípravě dne Rusové zaútočili a zahnali Němce a Rakušany až 120 km zpět. Ofenzíva byla také důležitá tím, že Němci nemohli posílit útok proti Verdunu. Na jaře 1918 se Němci pokoušeli o konečné rozhodnutí války. Generál Ludendorff vedl mohutný útok v severní části západní fronty. Po počátečních úspěších útok ztroskotal. Na snímcích gen. Brusilov, gen. Ludendorff

38 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_876_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: ponorková válka Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

39 16/ Ponorková válka Ponorky před válkou nebyly příliš dokonalé. Němcům se však podařilo vytvořit z ponorek nebezpečnou zbraň. Dne německá ponorka U9 potopila během krátké doby v Severním moři 3 britské válečné lodě. potopila německá ponorka osobní parník Lusitania, kdy zahynulo 1198 osob z toho 128 Američanů. Němci začali ponorky používat také k blokádě Britských ostrovů, aby zamezili zásobování Velké Británie po moři, která na těchto dodávkách byla závislá. V lednu 1917 i přes varování USA vyhlásili Němci neomezenou ponorkovou válku.

40 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_877_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: vstup USA do války Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

41 17/ USA vstupují do války Německá vojenská agrese, potopení Lusitanie, neomezená ponorková válka a nakonec zjištění, že Německo podněcuje Mexiko k válce proti USA, byly okolnosti, které způsobily, že USA vstoupily do války po boku Dohody. V USA byla vyhlášena všeobecná branná povinnost a v červnu 1917 již bylo zapsáno 10 milionů mužů. Množství amerických jednotek, kterým velel generál Pershing posílilo dohodové armády od června 1918 a významně tak přispěly k porážce Německa. Na snímcích president USA Woodrow Wilson a generál Pershing

42 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_878_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: čs. legie Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

43 18/ Čs. legie Československé legie jsou jednotky dobrovolníků bojující v První světové válce na straně Dohody. Byly vytvářeny ze zajatých a přeběhlých českých a slovenských vojáků Rakouska – Uherska. Tyto jednotky vznikly ve Francii (rota Nazdar), v Rusku (Česká družina) a také v Itálii. Bojovaly na západní, východní i italské frontě, např. v bitvách u Arrasu, u Zborova, u Bachmače, u Doss Alto. Koncem války v nich bylo přes dobrovolníků a vytvořily základ nové československé armády. Na snímcích odznak legií a čs. legionáři na Rusi.

44 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_879_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: revoluce v Rusku Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

45 19/ Revoluce v Rusku Obrovské ztráty ruské armády a katastrofální stav hospodářství, zvláště zásobování potravinami byly příčinou značné nespokojenosti obyvatelstva. V březnu 1917 po masových demonstracích byl car nucen vzdát se trůnu, vznikla Prozatímní vláda v jejímž čele stál A. F. Kerenskij. Prozatímní vládě se však problémy ani ukončení války nepodařilo vyřešit, čehož využili bolševici v čele s V. I. Leninem. Dne svrhli Prozatímní vládu, ustavili vlastní vládu a podepsali s Německem Brest Litevský mír. Na snímcích Kerenskij a útok na Zimní palác.

46 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_880_D9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ročník Klíčová slova: – konec války Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

47 20/ – konec války Německo i Rakousko Uhersko byly v létě 1918 válkou již zcela vyčerpány. Ofenzívy Centrálních mocností neměly úspěch a teď se nedokázaly bránit útokům Dohodových spojenců. Císař Karel I., který nastoupil na trůn po smrti Františka Josefa I. v listopadu 1916 tajně vyjednával o ukončení války se Spojenci, ale neúspěšně. Nakonec i německá vláda musela v říjnu 1918 začít jednat o příměří. V Německu propukly vzpoury a císař Vilém II. se musel vzdát trůnu a odejít do exilu bylo v železničním vagónu u Compiegne podepsáno příměří a válka skončila. Na snímcích císař Karel I. a podpis příměří.

48 Prameny Jung, P. Rakousko – uherská armáda za první světové války, Brno, 2007 Honzík, M., Honzíková, H. 1914/1918 Léta zkázy a naděje,Praha, Panoráma, 1984 Churchill, W.S., Světová krise 1911 – 1918, Praha, Melantrich, 1932 Chant, Ch., Encyklopedie tanků, Plzeň, Mustang s.r.o., 1997 Žipek, A., Světová válka, Praha, Šolc a Šimáček, 1923 Pečenka, M., Augusta, P., Honzák, F., Luňák, P., Dějiny moderní doby I. Díl, 2004 Internet - wikipedie


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google