Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A. Starověké Řecko Mykénské období (1600-1200 př. n. l.) Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.) Archaická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A. Starověké Řecko Mykénské období (1600-1200 př. n. l.) Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.) Archaická."— Transkript prezentace:

1 Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A

2 Starověké Řecko Mykénské období (1600-1200 př. n. l.) Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.) Archaická doba (800–500 př. n. l.) Klasická doba (500–336 př. n. l.) Helénistická doba (336–146 př. n. l.) Římská nadvláda (146 př. n. l. – 395 n. l.)

3 Mykénské období pevninské Řecko Iónové - Athény Achájové – Kypr, Kréta (Agamemnon, Trója) Dórové – Sparta základ Řecké kultury

4 Iónský, Dórský, Korintský

5 Temné (Homérské) období málo písemných pramenů Homér Dórové X Mykénská civilizace 1. Řecká kolonizace Řecká alfabeta Rody a kmeny

6

7

8 Archaická doba městské státy (Polis) otrokářství velká (2.) Řecká kolonizace dlužní otroctví Sparta, Athény

9 Sparta Peloponés, Dórové vojenství, zemědělství 3 vrstvy: Sparťané, Perioikové, Heilóti Státní zřízení: 1)Dva králové 2)5 eforů 3)Gerúsia (rada starších) 4)Apellá (shromáždění svobodných mužů)

10

11 Athény Attica, Iónové řemesla, obchod kulturní akce a tradice antická demokracie státní zřízení: rodová demokracie Drakón, Solón, Kleisthenes

12

13 Klasická doba Řecko – Perské války 1)Marathon – Athény X Persie (490) 2)Thermopyl – Sparta (Leonidas) X Persie (480) 3)Salamis – Athény X Persie (480) 4)Plataje – Athény + Sparta X Persie (479)

14 Athény X Sparta Peloponéská válka (431 – 404) a.Athény X Sparta + Peršani b.vyhladovění Athén c.Athény obsazeny, dlouhá zeď zbourána d.403 – státní převrat v Athénách Korinthská válka (395 – 386) a.Sparta – tvrdá vláda b.Sparta X Athény + Théby + Korint + Peršanské peníze

15

16 Helénistická doba Makedonie Filip II. i.338 – Chaironeia ii.Korintský spolek iii.tažení do Persie iv.zavražděn

17 Alexander Makedonský (Veliký) i.ovládnutí celého tehdy známého světa ii.tažení do Persie (Pergamon, Issos, Gaugamely) iii.Egypt, Turecko, Írán, Irák, Indii, Izrael, Palestinu iv.ctil náboženské tradice v.Babylon vi.Smrt – 323 v Babylonu vii.Egypt – Ptolemaiovci, Persie – Seleukos I., Makedonie – Antigonos 146 př. n. l.

18

19 Přínos řecké kultury Olympijské hry Demokracie Náboženství a legendy Věda, filosofie Literatura Divadlo, rétorika umění

20 Starověký Řím Etruskové a Italikové -> Římané Patriciové X Plebejové Království Římské (753 – 510 př. n. l.) Římská republika (510 – 27 př. n. l.) Římské císařství (27 př. n. l. – 284 n. l.)

21

22 Království Římské Romulus a Remus Titus Livius 7 králů podle legendy Targinius Superbus – poslední král – vyhnán zřízení: 1)Král 2)Senát (patriciové) 3)Lidové shromáždění (plebejové)

23

24 Římská republika z lat. res publica zřízení v době míru: 1)2 konzulové (patriciové) 2)Senát 3)Lidové shromáždění Zřízení v době války 1)1 diktátor

25 Patriciové X Plebejové 1. secese – 2 tribuni lidu 2. secese – zákoník vymožený plebejci 3. secese - zrovnoprávnění

26 390 př. n. l. – Řím vypleněn Galy Punské války (264 – 146) 1)Hannibal obléhal Řím 2)Kartágo dobyto 3)Kartágo srovnáno se zemí

27

28 Krize republiky a)Hospodářská b)Spartakovo povstání (73-71) c)Diktátor Sulla d)1. triumvirát – Pompeius, Crassus, Caesar e)2. triumvirát – Antonius, Lepidus, Octavianus f)27 př. n. l. – konec republiky

29

30 Římské císařství Octavianus (27 př. n. l. – 14. n. l.) a)Augustus Gaius Julius Caesar Octavianus b)Tituly: nejvyšší velekněz, tribun lidu, otec vlasti, 1. senátor, první občan, císař, po smrti bohem Caligula (37 – 41 n.l.) a)Jeho kůň = konzul b)Stavěl si chrámy c)Zavražděn pretoriány

31

32 Nero (54 – 68 n.l.) a)Zapálil Řím Traianus (98 – 117 n.l.) a)Největší rozsah říše Hadrianus (117 – 138 n.l.) a)Hadrianův val Marcus Aurelius (161 – 180 n.l.) a)Markomanské války Sv. Konstantin I. Veliký (306 – 337 n.l.) a)Milánský edikt b)Konstantinopol

33

34 Theodosius (379 – 395 n.l.) a)Rozdělení říše: Západořímská – zánik 476 Východořímská – zánik 1453

35 Přínos římské kultury Filosofie Lékařství (Galénos) Literatura Římské právo

36 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk% C3%BD_%C5%98%C3%ADm http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk% C3%BD_%C5%98%C3%ADm http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk% C3%A9_%C5%98ecko#Archaick.C3.A1_doba_. 28800.E2.80.93500_p.C5.99._n._l..29 http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk% C3%A9_%C5%98ecko#Archaick.C3.A1_doba_. 28800.E2.80.93500_p.C5.99._n._l..29 http://gymkh.cz/student/Dejepis/Veprkova/ a)3. Starověké Řecko.docx b)3. Starověký Řím.docx


Stáhnout ppt "Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A. Starověké Řecko Mykénské období (1600-1200 př. n. l.) Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.) Archaická."

Podobné prezentace


Reklamy Google