Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápis záznamů šedé literatury do ASEP, NUŠL J. Doleželová, Z. Chmelařová Knihovna AV ČR, v. v. i. 1. Pracovní setkání zpracovatelů NUŠL v AV ČR 15.2. 2011,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápis záznamů šedé literatury do ASEP, NUŠL J. Doleželová, Z. Chmelařová Knihovna AV ČR, v. v. i. 1. Pracovní setkání zpracovatelů NUŠL v AV ČR 15.2. 2011,"— Transkript prezentace:

1 Zápis záznamů šedé literatury do ASEP, NUŠL J. Doleželová, Z. Chmelařová Knihovna AV ČR, v. v. i. 1. Pracovní setkání zpracovatelů NUŠL v AV ČR 15.2. 2011, Praha, KNAV

2 OBSAH ASEP a NUŠL – současný stav Úpravy ASEP, ARL Informace pro správce NUŠL Připojení dokumentu k záznamu v ARL Shrnutí

3 „Harvestování“, sklízení dat Vybraná pole vybraných druhů dokumentů uložená v jednom systému (ASEP-ARL) jsou nabídnuta v dohodnutém formátu ke „sklizení“ do jiného systému (INVENIO, FAST). Celý proces se děje automaticky na základě dohodnutých pravidel mezi institucemi. ASEP – všechny bibliografické záznamy šedé literatury si „sklízí“ NTK.

4 NUŠL Národní úložiště šedé literatury

5 NUŠL Digitální repozitář

6 Poskytovatel dat – ústavy Repozitář ASEP-ARL Harvester Repozitář NUŠL (INVENIO) Plné texty – archív KNAV Požadavky Plné texty Metadata Národní úložiště ŠL (FAST) 54 DATADATA 1 Požadavky Metadata Poskytovatel dat - KNAV DATADATA

7 ASEP a druhy dokumentů ŠL Výzkumná zprávaV DizertaceD SborníkyG, H Příspěvky ve sbornícíchC, K Prezentace, postery E Akce – konference – programy U Interní dokumentI Vznik: 2000-2011 ? Místo vydání: Česká republika Jazyk: cze, eng

8 NUŠL a druhy dokumentů ŠL Zpráva Vysokoškolské kvalifikační práce Autorské práce Firemní literatura Konferenční materiály Studijní materiály Vznik: 2000-2011 ? Místo vydání: Česká republika Jazyk: cze, eng

9 ASEP ZPRÁVY – druh V - rozšíření Výzkumná zpráva Výroční zpráva Technická zpráva Průběžná zpráva z projektu Závěrečná zpráva z projektu Grantová zpráva Zpráva z průzkumu Statistická zpráva

10 ZPRÁVY definice dle NUŠL - 1 Výzkumná zpráva Výzkumné zprávy jsou dokumenty, které souvisí s přípravou, realizací a hodnocením určitého vědeckého výzkumu a které obsahují rozbor i charakteristiku průběhu výsledků a výsledků řešení daného výzkumného úkolu. Nepatří sem: zpráva z průzkumu Technická zpráva Dokument související s přípravou, realizací a hodnocením určitého výzkumu, který obsahuje rozbor a charakteristiku průběhu i výsledků řešení daného úkolu. Je výsledkem činnosti průmyslových podniků, komerčních organizací, vědeckých institucí apod. Nepatří sem: výzkumná zpráva Zpráva z průzkumu Zpráva uvádějící údaje o řešení průzkumu, jeho postupu a dosažených výsledcích. Součástí zpravidla bývá plné znění odpovědí respondentů. Nepatří sem: statistická zpráva Statistická zpráva Zpráva obsahující kvantitativní údaje pro stanovený předmět (oblast života společnosti, teritorium aj.). Nepatří sem: zpráva z průzkumu

11 ZPRÁVY definice dle NUŠL - 2 Výroční zpráva Výroční zpráva je oficiální dokument vydávaný ze zákona jednou ročně, obsahující zákonem dané finanční údaje a další důležité informace o společnosti. Ve většině společností je výroční zpráva základním prezentačním a propagačním materiálem, ve kterém jsou komplexní informace o společnosti. Nepatří sem:roční zprávy z grantů a z projektů Průběžná zpráva z projektu Zpráva uvádějící údaje o řešení, průběhu a dílčích výsledcích projektu. Zpráva se zpravidla skládá ze dvou částí, a to z popisu průběhu řešení projektu, z popisu dosažených výsledků a druhou částí pak je popis vyúčtování projektu. Do digitálního repozitáře NUŠL je zpravidla ukládána pouze první část informací o projektu. Nepatří sem: závěrečná zpráva z projektu, grantové zprávy Závěrečná zpráva z projektu Zpráva uvádějící údaje o řešení a konečných výsledcích projektu. Zpráva se zpravidla skládá ze dvou částí, a to z popisu průběhu řešení projektu, z popisu dosažených výsledků a druhou částí pak je popis vyúčtování projektu. Do digitálního repozitáře NUŠL je zpravidla ukládána pouze první část informací o projektu. Nepatří sem: průběžná zpráva z projektu, grantové zprávy Grantová zpráva Zpráva uvádějící údaje o řešení grantu, jeho postupu a dosažených výsledcích. Součástí grantové zprávy bývá finanční výkaz, účetní uzávěrka, informace o výsledcích a dopadech, plány udržitelnosti. Nepatří sem: průběžná zpráva z projektu, závěrečná zpráva z projektu

12 ASEP : DISERTACE – druh D NUŠL: Vysokoškolské kvalifikační práce http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%A9_tituly #Po_roce_1990 Disertační práce Doktorské studium končí vypracováním disertační práce a vykonáním rigorozních zkoušek. (PhD. ThD.) Habilitační práce Habilitace je řízení vztahující se k udělení titulu docenta nebo profesora. Rigorózní práce Doktor práv (JUDr.) – obor právo Doktor filozofie (PhDr.) – obory společenskovědní, humanitní i pedagogické Doktor přírodních věd (RNDr.) – obory přírodovědecké Doktor farmacie (PharmDr.) – obor farmacie Licenciát teologie (ThLic.) – obor katolické teologie Doktor teologie (ThDr.) – obory evangelické i husitské teologie Doktor právDoktor filozofieDoktor přírodních vědDoktor farmacieLicenciát teologieDoktor teologie Diplomové práce Bakalářské práce Informace o dosaženém titulu v poli C30$g.

13 ASEP: interní dokumenty? NUŠL: autorské práce Preprint (I?) Termínem preprint je zpravidla nazývána verze článku před recenzním řízením. V elektronické podobě bývá spolu s postprintem označován souhrnným pojmem E-print. Interní dokument – je harvestován Monografie (monografie M? – nejsou harvestovány) Referáty (definice Terminologická databáze NK) Redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. (Abstrakt? – není harvestován)

14 ASEP: A, C, K, E, G, H, U NUŠL: Konferenční materiály Postery, prezentace, programy (A, C, K, E, U) Články (C, K) Sborníky (G, H) Úpravy ARL: Způsob prezentace: poster, přednáška (A, C, K)

15 ASEP: - NUŠL : Firemní literatura, Studijní materiály V ASEP nejsou tyto druhy dokumentu vedeny.

16 ASEP a druhy dokumentů ŠL úpravy ARL Zažádáno: Typ druhu zpráva pro NUŠL (V) Rozlišení poster, prezentace, přednáška (A, C, K) Autorská práva – jak je možno s dokumentem nakládat (všechny druhy dokumentů ŠL) Text chráněný dle zákona č 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko Licence Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko Nezažádáno: Omezení přístupu – dostupnost dokumentu (veřejně dostupný, dostupný na základě IP, Shibboleth, EUDOROAM, nepřístupný)

17 Přiložení plného textu – „tlačítko“ ve formulářích http://library.sk/aRL/epca_login.php?ictx=cav&language=czech&cookie_retry=1

18 Přiložení plného textu Co když se spletu a přiložím jiný dokument. NUŠL- ? ASEP – požádat o vymazání KNAV Kdo může přiložit dokument? NUŠL - ? ASEP - správce dat ŠL (zatím, praxe ukáže) K záznamům, které nejsou ve formulářích bude možno přiložit plný text v klientu. (2011) Musí být správce dat ŠL v ASEP shodný se správcem dat ASEP? Nemusí – lze zažádat o konto správce dat ŠL. Budou možné přikládat i jiné formáty, než pdf?

19 Vkládání záznamů ŠL na pracovištích AV Přímo do repozitáře NUŠL (INVENIO) Do ASEP Záznamy ŠL budou automaticky sklizeny (harvestovány) přes protokol OAI_PMH do NUŠL. Pokud nebude přiložen plný text, budou sklizena jen metadata záznamů ŠL. Pokud bude přiložen plný text, tak se do úložiště NUŠL uloží i plný text dokumentu. Stránky pro správce ŠL v ASEP http://www.iach.cz/knav/nusl.html http://www.iach.cz/knav/nusl.html

20 Možnosti zápisu Do ASEP1x zpracováno a je to uloženo ve dvou systémech Časový skluz přípravy ARL–ASEP pro NUŠL Do NUŠL Druhy dokumentů firemní literatura a učební texty v ASEP nebudou. Údržba a znalost dvou systémů. Duplicitně vedené některé záznamy. Do NUŠL a ASEP Taky možnost.

21 Závěr Každý zpracovatel si může vybrat způsob zápisu, který mu vyhovuje. Předpoklad dokončení úprav datové struktury ARL- ASEP pro ŠL – 1. duben 2011. Připojení plného textu v klientu – během roku 2011. Informace NUŠL na webu – 1. duben 2011.

22 Dotazy pro NTK Druhy dokumentů, které se sklízí do INVENIA? Jak často se data sklízí – FAST, INVENIO a na základě jaké filozofie? Druhy „připojených“ dokumentů – v ASEP zatím pdf. Co v ASEPu zásadně chybí, aby se data dobře a hlavně správně harvestovala?


Stáhnout ppt "Zápis záznamů šedé literatury do ASEP, NUŠL J. Doleželová, Z. Chmelařová Knihovna AV ČR, v. v. i. 1. Pracovní setkání zpracovatelů NUŠL v AV ČR 15.2. 2011,"

Podobné prezentace


Reklamy Google