Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kaizen Event. Kaizen Event je jednotýdenní, vysoce účinný program,který se zaměřuje na rychlé vylepšení v určených oblastech nebo pracovních buňkách s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kaizen Event. Kaizen Event je jednotýdenní, vysoce účinný program,který se zaměřuje na rychlé vylepšení v určených oblastech nebo pracovních buňkách s."— Transkript prezentace:

1 Kaizen Event

2 Kaizen Event je jednotýdenní, vysoce účinný program,který se zaměřuje na rychlé vylepšení v určených oblastech nebo pracovních buňkách s přímou účastí jednotlivých pracovníků z dané výrobní oblasti. Co je to KAIZEN událost?What is a Kaizen Event? A Kaizen Event is a one-week, highly facilitated program that focuses on rapid operational improvement in a specific work-area or “cell” and involves individuals directly involved in that operation.

3 Kaizen Event je rychlé zlepšení založené na týmové spolupráci. Akce je založena na štíhlosti strojírenských nástrojích a technikách, efektivních metodách a přístupech. Cíl - v určené oblast identifikovat možná zlepšení, zjistit případná omezení a potom odstranit překážky v co nejkratším čase. Tým - pět až devět členů, kdy třetina členů je přímo z vybraného pracoviště, třetina z příbuzné oblasti a zbytek z podpůrných odděleních. Postup The Kaizen Event is a team-based rapid improvement event founded in lean and reengineering tools, techniques, methods and approaches, Objective - Target an area, identify opportunities for improvement and associated constraints - and remove constraints in a very short time period. Team size is five to nine individuals with approximately one-third from the focus area, one-third from surrounding or related areas, and one-third from outside the area (i.e. support functions, etc.). Approach

4 Vytvořen na základě workshopů TOYOTY pro dodavatele Jeden týden (4 až 5 dní) zavádět principy štíhlé výroby Jasně stanovit oblast a cíle Tým složený s dělníků a techniků pracuje společně na daném problému systémem “gemba” Změny jsou identifikovány a prováděny během programu Nízké náklady / vysoký výnos Pozadí / princip Modeled after Toyota workshops for suppliers One week program (4 to 5 days) to implement lean principles Highly focused and targeted Team of salaried and hourly employees work together at the micro-process “gemba” level Changes are identified and made during the program Low cost / high yield Background

5 Velmi intenzivně se zaměřit na eliminaci plýtvání Maximalizovat výnosy a zisk ze stávajicích zařízení a předcházet drahým řešením Dát přednost jednoduchým systémům před automatickými - nákladnějšími Dokonale porozumět a pochopit výrobní proces než uděláme změnu (žádný ”tampering") Low Tech nápady jsou v každém z nás ! Typické “low-tech" Focus fervently on the elimination of waste Maximize yields and cost returns from existing equipment and systems before ”buying" solutions Optimize manual, low-tech systems before automating Comprehensively understand processes before making changes (no ”tampering") Low Tech Forces Involvement Of Everyone! Typically “low-tech"

6 Kaizen Event je funkční protože: –Zahrnuje lidi, kteří jsou informovaní o daném problému na vybraném pracovišti –Vzdělává a posiluje –Demonstruje úspěch, získá další podporu –Vyžaduje disciplínu –Vytváří vědomí nutnosti změny k lepšímu Pro č d ě láme KAIZEN The Kaizen Event works because it: –Involves people who are knowledgeable about the micro- processes of the work area or system. –Educates and empowers –Demonstrates success (to build strong support) –Provides discipline –Drives a sense of urgency Why it works

7 Program je založen na dvou neměnných základech - vzdělat a aplikovat: Příprava - identifikujeme oblast, kde chceme něco vylepšit nebo změnit. Zvolíme tým. První a druhý den - Instruktáž, Trénink a analýza současného stavu: příležitostí pro zlepšení je již jak pracujeme společně a společně popisujeme současný stav Třetí den - Popsat stav jakého chceme dosáhnout: Identifikovat okamžité a specifické akce. Čtvrtý den - Jak dosáhneme požadovaného stavu – změny výrobních postupů, přemístění strojů nebo jiných potřebných zdrojů, nutné modifikace, zodpovědnosti atd. Pátý den - Podat zprávu, která zahrnuje zvolená vylepšení, zvolené úkoly, vyčíslený prospěch apod. Č asový program akce Program based on fast cycles of education and application: Pre-work - Identify area, process and system for the Kaizen Event. Select the team. Day One and Two - Education, Training and Current State Analysis: How we work together and a description of the current function of the operation and opportunities for improvement? Day Three - Future State Description: Identification of the specific and immediate actions to be taken. Day Four - Future State Implementation – i.e. process changes, movement of equipment and resources, modifications of roles and responsibilities, etc. Day Five - Report-out including improvements identified, actions taken, benefits description and next step action items. Schedule of Events

8 Největšímy výhodami jsou: –Vzdělání, využití nevyčerpatelné lidské vzdělanosti a tvořivosti –Okamžitá změna a výsledky –Ohromný účinek(návratnost je obrovská) –Disciplína –Flexibilita nápadů Benefit - výhody,prosp ě ch Most powerful aspects include: –Education, involvement and empowerment of the work force –Immediate change and results –Magnitude of impact (ROI is significant) –Discipline of approach –Flexibility of application Benefits

9 Zvolený KAIZEN workshop se musí vyvarovat před: –špatně zvoleným pracovištěm –špatně zvolenými hranicemi (příliš úzké / těsné) –špatné komunikaci (před, během a po) –nemožností dosáhnout realizovatelný plán –nedůslednou kontrolou zadaných úkolů (ztráta zisku) Č eho se vyvarovat The planning process and strong facilitation will guard against potential pitfalls, including: –pick wrong area –pick wrong boundaries (too narrow / tight) –poor communication (before, during and after) –never develop a real plan –poor follow up (lose the gains) Elements to Guard Against

10 Kaizen událost je silný nástroj k dosažení zeštíhlení, kdekoliv v závodě nebo kanceláři. Kaizen Event zapojuje lidi přímo a vede ke zlepšování procesů a okamžitých výsledků Otevřené otázky musí být sledovány, adresovány a řešeny LDMS, aby přinesly úspěch. Shrnutí The Kaizen Event a powerful tool to be used as part of any lean approach, whether in the office or factory. The Kaizen Event will involve the people directly in the improvement process and will provide immediate results. Open issues must be tracked, addressed and resolved (Lean Daily Management Systems) in order to sustain benefits. Summary


Stáhnout ppt "Kaizen Event. Kaizen Event je jednotýdenní, vysoce účinný program,který se zaměřuje na rychlé vylepšení v určených oblastech nebo pracovních buňkách s."

Podobné prezentace


Reklamy Google