Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český sociálně-vědní datový archiv Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český sociálně-vědní datový archiv Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika;"— Transkript prezentace:

1 Český sociálně-vědní datový archiv Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz

2 Obsah Sociálněvědní datové služby v ČR a v Evropě ► ČSDA ► data v ČSDA, zdroje dat na webu ► principy sdílení dat - otevřený přístup ► management dat ► časopis Data a výzkum - SDA Info ► podpora výuky ► Nesstar ► Medard ► Budoucnost

3 Sociálněvědní datové služby v ČR a v Evropě

4 Datový archiv v ČR - nový název a logo SDA Sociologický datový archiv (1998 - 2011) Český sociálněvědní datový archiv

5 Poslání ČSDA národní centrum zpřístupňující elektronické datové soubory ze sociálních výzkumných šetření pro nekomerční výzkum a pro výuku na vysokých školách ► akvizice, archivace a zpřístupnění dat ► podpora ISSP, ESS ► podpora sekundární analýzy dat ► výzkumná činnost - metodologie, kvalita dat, harmonizace dat, přehledové studie... ► redakce Data a výzkum - SDA Info ► další výzkumná zaměření

6 Co je datový archiv

7 Hlavní přístup na webu: http://archiv.soc.cas.cz datový katalog: data on-line kvalitativní výzkum: Medard web directory management dat publikace

8 Datový katalog NESSTAR

9 Mezinárodní výměna dat http:// www. cessda. org

10 ČSDA Web Directory

11 například... Eurobarometer (Standard EB, Flash EB, Special EB, Candidate Countries EB, Central and Eastern EB) Výzkumné zprávy z Eurobarometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/ Primární data z Eurobarometru, datový katalog GESIS - ZACAT: http://zacat.gesis.org/webview/ Standard & Special EB (1970+) EB Trend File (selected trends) Candidate Countries EB (2001-2004) Central & Eastern EB (1990-1997)

12 například... další mezinárodní databáze v ZACAT http://zacat.gesis.org/webview/http://zacat.gesis.org/webview/ ► European Values Study 1981, 1990, 1999/2000, 2008 (stránky projektu: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ ) http://www.europeanvaluesstudy.eu/ ► International Social Survey Programme (ISSP) (stránky proejktu: www.issp.org)www.issp.org ► data from Eastern Europe World Values Survey EE & Germany 1995-1997 Evaluation of Programs to assist young Unemployed/self- employed in Post Communist CEE 1996-1998 Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe 1990-2001 selected election studies from CEE

13 REPORTS FREE DATA DOWNLOADS Progress in Int. Reading Literacy Study (PIRLS) Trends in Int. Mathematics and Science Study (TIMSS) timss.bc.edutimss.bc.edu, lighthouse.air.org/lighthouse.air.org/ Programme for Int. Student Assessment (PISA), www.pisa.oecd.org www.pisa.oecd.org

14 například... SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe ► SHARE: http://www.share-project.org/http://www.share-project.org/ ► SHARE Czech: http://iweb.cerge-ei.cz/share/http://iweb.cerge-ei.cz/share/ ESS - European Social Survey ► http://www.europeansocialsurvey.org/ http://www.europeansocialsurvey.org/

15 Sdílení výzkumných dat - standard výměna znalostí -> rozvoj vědy kombinování databází, komparace (mezinárodní) spolupráce odpovědnost k veřejným financím: hodnota zpět až s použitím dat => požadavek maximálního využití OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VÝZKUMNÝM DATŮM ► “otevřenost znamená přístup za rovných podmínek pro mezinárodní vědeckou komunitu za nejnižší možnou cenu, nejlépe nepřesahující mezní náklady distribuce. Otevřený přístup k výzkumným datům z veřejného financování by měl být snadný, časově nenáročný, uživatelsky přívětivý a nejlépe založený na Internetu.” (OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data... http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf) http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

16 Omezení přístupu Principy OP: pouze na výzkumná data vzniklá z veřejných fondů za účelem veřejně přístupného vědeckého výzkumu (nikoliv zakázky, výzkumu pro účely komercionalizace atp.) omezení ► ochrana soukromí osob a osobních údajů ► ochrana obchodních tajemství a duševního vlastnictví ► zajištění národní bezpečnosti ► ochrana ohrožených druhů ► nenarušení právních jednání (sub judice) technické bariéry, chybějící infrastruktura ošetření autorských práv

17 Sdílení výzkumných dat - povinnost definovány principy a datová politika součást posouzení grantové aplikace (data management plan) kontrola např. UK:Overview of Funders' Data Policies at the Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/overview- funders-data-policies http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/overview- funders-data-policies

18 Fáze managementu dat

19 Data a výzkum 1/2011 Lukáš Linek: Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky Jiří Vinopal: Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazník. šetřeních kvality pracovního života Anna Šťastná: Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy při studiu životních drah Dan Ryšavý: Úskalí on-line dotazování při měření postojů vysokoškoláků a pracovníků VŠ Příloha Laboratoř sociálně-vědních výzkumů FULL TEXT ON-LINE http://dav.soc.cas.cz

20 Výuka ČSDA ► materiály na Webu ► workshopy, kurzy ► zdroje dat, management dat, kvalita dat ► www odkazy na další zdroje Pracovnící archivu přednáší ve vlastních kurzech na VŠ, Workshopy

21 Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat V roce 1995 vzniká DDI jako standard popisu dat (metadata), první verze v roce 2000 neustálé zdokonalování, několik verzí v současnosti 3.0

22 Struktura DDI DDI je velkoryse navrženo, obsahuje několik desítek položek Využívána je většinou jen část Technicky je DDI navázáno na programovací jazyk XML

23 Nesstar NESSTAR jako konkrétní příklad programu využívajícího DDI Vznikl v roce 1998 za podpory EU, vyvíjen norským NSD Dnes komerční platforma, užívání na základě placené licence

24 Celé softwarové řešení Server kde jsou data informace a data uložená. Program Publisher k převodu datových souborů do formátu Nesstaru Nesstar WebView – webová stránka / program k prohlížení, analýze i stahování datových souborů

25 K datům se lze dostat z hlavní stránky ČSDA K datům se lze dostat z hlavní stránky ČSDA http://archiv.soc.cas.cz /

26 Data jsou uložena v katalogu Nesstar Vždy je potřeba klikat na „čtverečky“ a nikoli na názvy sekcí či výzkumů Po rozkliknutí konkrétního výzkumu je možné procházet informace o něm nebo samotné proměnné

27 Nejsme sami kdo tento systém používá. Jsou v něm uložena například data European Social Survey http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ European Social Survey

28 Také německý Zentral archiv využívá pro zpřístupňování dat Nesstar http://zacat.gesis.org/webview/index.jspZentral archiv Tento archiv je z hlediska českého výzkumníka významný proto, že zpřístupňuje mezinárodní datové soubory – například z výzkumů ISSP nebo EVS

29 Procházení dat a metadat

30 Vyhledávání dat V informacích o výzkumu i v informacích, které se vztahují ke konkrétním proměnným je možno vyhledávat

31 Další funkce Nesstaru Kromě prohlížení metadat a proměnných Nesstar umožňuje: Vytváření kontingenčních tabulek Provádění korelační a regresní analýzy Výsledky analýz lze zobrazit mnoha typy grafů Vytváření nových a rekódování starých proměnných ► K využívání těchto funkcí je nutná registrace Stahování datových souborů do počítače uživatele ► Aby mohl data stahovat, musí registrovaný uživatel vyplnit a podepsat dva formuláře

32 Registrace

33 On-line analýza vztahu dvou proměnných Na horní liště Nesstaru se uživatel přepne do sekce tabulky Poté již zvolí konkrétní proměnné a to tak, že klikne levým tlačítkem myši nad modrým trojúhelníkem před labelem dané proměnné

34 Korelační analýza v Nesstaru Uživatel přejde na liště do „analýzy“, poté zvolí „korelaci“ Do korelační matice se proměnné přidávají znovu pomocí myši a modrého trojúhelníku Kromě hodnot samotného koeficientu je možno zobrazit i významnosti a počet jednotek, které do daného korelačního vztahu vstupují

35 Regresní analýza v Nesstaru Práce s proměnnými stejná jako u korelací, pouze je pochopitelně nutno zvolit závisle proměnnou a ostatní proměnné jako nezávislé

36 Další konkrétní funkce Nesstaru

37 Stahování dat Pokud uživatel podepsal příslušné formuláře, ČSDA mu přidělí práva ke stahování všech souborů Samotné stažení souboru je pak velice jednoduché ► Nejprve si uživatel soubor vybere a rozklikne jej ► Poté stačí kliknout na tlačítko s disketou ► V nabídce si vybere formát dat ► Poté dá „stáhnout“, zadá uživatelské jméno a heslo a soubor se začne stahovat

38 Medard Samostatná knihovna kvalitativních dat Kvalitativní data: skoro všechny typy datových souborů Archivace kvalitativních dat vázne Problém ochrany osobních údajů Ke všem datům, obsahujícím osobní údaje je nutný souhlas respondenta Praktika souhlasu dříve podceňována Dnes roste počet dat Nutnost zřízení digitálního repozitáře Jaký systém zvolit ?

39 Budoucnost Větší integrace CESSDA do podoby evropské výzkumné infrastruktury Implementace standardů (OAIS) do chodu archivu Spolupráce s ČSÚ Digitalizace starších publikací a výzkumů, integrace do archivu Propagace archivu na českých vysokých školách

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Český sociálně-vědní datový archiv Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika;"

Podobné prezentace


Reklamy Google