Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční oddělení PF UP v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční oddělení PF UP v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční oddělení PF UP v Olomouci
Informace Erasmus+ Informace pro vyjíždějící studenty na program Erasmus+ v akademickém roce 2014/15 Zahraniční oddělení PF UP v Olomouci

2 ERASMUS - kde hledat základní informace
1. Kancelář zahraničních styků UP ) 2. Zahraniční oddělení PFUP - 3. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy: – obecně o programu Erasmus+ 4. Databáze závěrečných zpráv studentů, kteří již výjezd absolvovali: - informace o ubytování, kurzech, zkouškách, financích apod.

3 Postup - Erasmus 1) od hostitelské univerzity s informacemi a požadavky 2) Online přihlášení (Online Application/Application Form) 3) Vyplnění Learning agreementu – výběr předmětů, které budete studovat. 4) Acceptance Letter od partnerské univerzity (ne všechny je zasílají!) 4) Ubytování 5) Splnit své povinnosti za daný ročník do stanoveného termínu: začátek září 2014 (mimo 5. ročníky).

4 Application Form Možnosti: a) on-line přihlášení
b) formulář hostující fakulty ( c) Formulář UP ) Tzn.: Zahraniční univerzity používají vlastní online přihlášení, nebo mívají vlastní formuláře. (V případě, že je zahraniční univerzita nemá, použijte Application form UP.)

5 Learning Agreement Funkce Learning Agreementu:
- „Smlouva“ o studiu mezi Vámi, zahraniční univerzitou a PFUP. - Výběrem předmětů se zavazujete předměty navštěvovat a následně je splnit. V případě, že všechny předměty nesplníte, musíte mít alespoň splněn min. počet kreditů = 15/sem 1) Formulář zahraniční univerzity nebo 2) L.A. jako součást Application Form nebo 3) Formulář Univerzity Palackého Předměty nabízené hostující univerzitou – pro Erasmus studenty nebo ze stálé nabídky předmětů (najdete na webech zahraničních univerzit; často nabídky z minulých let) Minimální počet kreditů ECTS = 15 kreditů/semestr, 30 kreditů/1 rok. Min.3 odborné předměty (podle Vašeho oboru studia) za 1 semestr Jinak u Wolverhamptonu, Milana! Wolverhampton: min 2 oborové předměty Milano: za 1 trimestr splnit 12 ECTS, atd. Vyplnit pouze 1. stranu Všechny dokumenty donést na ZO PF UP – zařídíme vše ostatní (podpisy a odeslání)

6 Transcript of Records a další dokumenty
Zahraniční univerzity často požadují: Transcript of Records = Summary of Student Data (výpis dosavadních známek v AJ) – vydá Studijní oddělení PFUP Několik pasových fotek Kopie pasu nebo OP Kopie kartičky pojištění Někdy – kopie výpisu informací o Vašem bankovním účtu (samozřejmě bez částek apod.) Extra - Přihlášky na ubytování

7 TERMÍNY Odevzdání dokumentů na ZO na akademický rok 2014/15:
Pro studenty vyjíždějící na zimní semestr nebo na celý rok: : La Rochelle : Newcastle : Zagreb : Rotterdam, Tallinn, Graz, : Budapest, Hague, Kraków, Clermont-Ferrand, Madrid, Paris-Sud : Málaga, Granada, Wolverhampton : Salzburg, : Dresden, Leipzig, Frankfurt/Oder, Milano, Potsdam, Salamanca Pro studenty vyjíždějící na letní semestr 2014/15: : Rotterdam : La Rochelle, Graz, : Málaga, Wolverhampton, Madrid : Zagreb : Hague, Tallinn, Paris Sud, Clermont- Ferrand : Kraków, Budapest, Salzburg : Milano : Potsdam, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Oder

8 Do Deadlinu odevzdáte dokumenty:
Student odevzdává tyto dokumenty: * Application Form (pokud je v požadavcích) * Learning Agreement (dohoda o studijním plánu) * Transcript of Records (výpis Vašich známek – pokud je požadován) Další (pasové fotografie, kopie dokumentů, žádosti o ubytování atd. – podle požadavků zahraniční univerzity) Se všemi dokumenty půjdete na ZO PF UP, které zařídí veškeré podpisy a doporučeně zašle přihlášky na dané fakulty. Od všech odeslaných dokumentů si děláme kopie! OD VŠEHO SI ZHOTOVUJTE KOPIE I VY!

9 EILC jazykové kurzy Neorganizuje každá zahraniční univerzita
Nyní nově formou e-learningu, zatím není pevně stanoveno Pro Erasmus studenty zdarma, student obdrží certifikát Většinou za kurz získáte ECTS kredity, které nebudou započítány do celkového počtu kreditů (do 15 nebo 30 kreditů) z hlediska FD, ale lze je uznat na PF. Pokud ale nebude na certifikátu uveden počet kreditů, není možno tento kurz na UP uznat! Zaměřeny hlavně na výuku méně používaných jazyků (katalánština, estonština apod.) V případě zájmu o účast na přípravném jazykovém kurzu EILC si projděte příslušné pokyny a nezapomeňte zaslat Mgr. Vladimíře Žlutířové Vaši elektronickou přihlášku nejpozději do poloviny května 2014 (viz , který Vám přišel, popř. přijde) = nezařizují jednotlivé fakulty!

10 Studium na PFUP během pobytu v zahraničí
Nejedná se o přerušení studia, studujete zároveň v zahraničí a tady. Studentům je garantován Individuální studijní plán na celou dobu pobytu v zahraničí (nevztahuje se na dobu, kdy již budete zpět). Individuální studijní plán – nutnost podání žádosti na Studijní oddělení nejpozději 14 dní před odjezdem. (není žádná speciální žádost, použijte klasickou). Zapište si na PFUP jen ty zkoušky, o kterých jste si jisti, že je zvládnete po návratu složit. V případě výjezdu na celý akademický rok je výhodnější si žádné zkoušky nezapisovat a splnit pouze povinný počet kreditů v zahraničí. V případě zapsání A předmětů je vhodné studovat podobný předmět v zahraničí a po návratu si jej nechat uznat na PFUP. Potřeba domluvit se s vyučujícím, zda Vám uzná i zkoušku, nebo jen zápočet. Je možné si nechat uznat i předmět z vyšších ročníků na PFUP.

11 Finance Příspěvek určen na pokrytí zvýšených životních nákladů (ne všech). Dva zdroje: prostředky EU a prostředky MŠMT (státní rozpočet). Výše stipendia v akademickém roce 2014/15 podobná jako v minulém akademickém roce, nově koncipováno stanovení výše. Stipendium krajů (Olomoucký kraj) Handicapovaní studenti – speciální grant od Národní agentury Částka za ubytování se ve většině západoevropských zemí platí dopředu a často v celkové výši!

12 Výše stipendií pro Studijní pobyty Erasmus na akad
Výše stipendií pro Studijní pobyty Erasmus na akad. rok 2014/2015 Částka na měsíc pobytu v Eur Skupina 1 Vyšší životní náklady Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 500 EUR/měsíc – studium 600 EUR/měsíc – stáž Skupina 2 Střední životní náklady Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 400 EUR/měsíc – studium 500 EUR/měsíc – stáž Skupina 3 Nižší životní náklady Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko 300 EUR/měsíc – studium 400 EUR/měsíc – stáž

13 Výplata stipendia Zajišťuje Kancelář zahraničních styků UP – Rektorát
Finanční příspěvek není zasílán po měsících, ale celková částka příspěvku je rozdělena do 2 nebo 3 splátek podle délky pobytu. Termín výplaty splátek bude dohodnut tzv. Finanční dohodou. První částka zasílána většinou cca 14 dní před odjezdem studenta do zahraničí. FINANČNÍ DOHODU je nutno podepsat alespoň měsíc před odjezdem u Mgr. Vladimíry Žlutířové a Mgr. Simony Černé na Rektorátě (Kancelář zahraničních styků UP, Příjmeni A-J – V. Žlutířová, K-Ž – S. Černá K finanční dohodě potřebujete potvrzení o přijetí ze zahraničí ( nebo akceptační dopis) a kopii potvrzeného Learning agreementu ze zahraničí (univerzity často nezasílají, proto možnost dodat až po příjezdu do zahraničí) Věnujte zvýšenou pozornost obsahu smlouvy + udělejte si kopii!!! Ve smlouvě je zakotvena i podmínka získání min.15 nebo 30 ECTS kreditů!

14 Trvání studijního pobytu
Studijní pobyty Erasmus jsou financovány ze dvou zdrojů. Jedná se o finanční prostředky EU a prostředky ze státního rozpočtu (MŠMT). Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta. Na závěr pobytu je potřeba nechat si potvrdit Confirmation of Erasmus study period – datum vystavení nesmí předcházet datu ukončení pobytu o více než o týden.

15 Před odjezdem musím: Uzavřít Finanční dohodu Zjistit, kdo je koordinátorem na zahraniční univerzitě Mít zajištěné ubytování Pokud je možnost, mít zajištěný kurz jazyka EILC Zhotovit si (pro sebe) kopie všech dokumentů Zažádat si o individuální studijní plán (na Studijním oddělení PF) – cca měsíc před odjezdem. Zajistit si zdravotní pojištění - Mám Evropskou kartu zdravotního pojištění? - Pojištění můžete mít vlastní, nebo ZO UP Rektorát nabízí pojištění dosud bylo zdarma pro všechny studenty UP vyjíždějícím do zahraničí (vyšší krytí). V případě potřeby získat kontakt na studenty, kteří na konkrétní univerzitě již byli (poskytne ZO PF) Nebo si prohlédnout Závěrečné zprávy studentů Erasmus z předchozích let na

16 Po příjezdu na studijní pobyt do zahraničí:
na ZO PF UP nahlásím em datum příjezdu na zahraniční univerzitu! (Kvůli zavedení výjezdů do STAGu) Jsou nám nabízeny jiné předměty, popř. ty, co jsem chtěl nebudou otevírány - co mám dělat? vyberte si nové předměty, které chcete studovat vypíšete formulář Changes (Modifications) of Learning Agreement na změnu předmětů máte 3 týdny od začátku výuky! ZO PFUP Vás bude em informovat kdy, co a jak udělat + zašleme potřebné dokumenty.

17 UZNÁVÁNÍ KREDITů NA PF UP
Chci studovat předmět, který si pak chci nechat uznat jako „A“ předmět: je dobré dohodnout se dopředu s Garantem předmětu, zda Vám předmět uzná (nejlépe em pro pozdější dokladování). Chci si nechat uznat v zahraničí studované předměty jako „B a C“ – problémy s uznáním nebývají. Neunifikované kreditové hodnoty v rámci celé Evropy: pravděpodobnost snížení nebo zvýšení počtu kreditů při uznávání fakultou. (Německo a Velká Británie) !!!

18 Zrušení pobytu Erasmus:
V případě zrušení pobytu Erasmus napište oficiální na ZO PFUP s důvodem zrušení pobytu. Důvody musí být vážné – zdravotní, rodinné, studijní. Bez sankcí Ideálně v dostatečném předstihu – tzn. před podepsáním finanční dohody na Rektorátě.

19 KONTAKTY a podklady pro vyplnění kontaktů do formulářů: Právnická fakulta UP : JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A. = DEPARTMENTAL COORDINATOR Proděkan pro zahraniční vztahy tel.: Veškeré dokumenty, informace - Mgr. Radana Kuncová referentka Zahraničního oddělení = Faculty coordinator tel., fax.: Rektorát: Mgr. Yvona Vyhnánková = INSTITUTIONAL COORDINATOR Koordinátorka pro celou UP tel.: Finanční dohoda, pojištění, komunikace v rámci Rektorátu - Mgr. Vladimíra Žlutířová, Mgr. Simona Černá tel e-mai: tel

20 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Zahraniční oddělení PF UP v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google