Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

slovo je skupina hlásek (někdy i hláska sama), která má určitý význam

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "slovo je skupina hlásek (někdy i hláska sama), která má určitý význam"— Transkript prezentace:

1 slovo je skupina hlásek (někdy i hláska sama), která má určitý význam
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 53.1 Význam slov slovo je skupina hlásek (někdy i hláska sama), která má určitý význam Co je to slovo? KČAOK je skupina hlásek nemá význam KOČKA je skupina hlásek má význam Autor: Mgr. Eva Zralá

2 53.2 Co již víme o významu slov?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 53.2 Co již víme o významu slov? VÝZNAM VĚCNÝ VÝZNAM MLUVNICKÝ skutečnost, kterou slovo pojmenovává (co si pod slovem představíme) kočka mluvnické kategorie (co u slova určujeme) podstatné jméno rodu ženského 1. pád číslo jednotné (vzor žena) savec z čeledi kočkovitých, má pružné a svalnaté tělo, ostré drápy, vynikající zrak, sluch a čich Věcným významem slov se zabývá nauka o významu slov = SÉMANTIKA. Mluvnickým významem slov se zabývá tvarosloví = MORFOLOGIE.

3 53.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 53.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA ODBORNÉ NÁZVY sousloví přirovnání rčení přísloví

4 slova významově nadřazená, podřazená, souřadná
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 53.4 Co si řekneme nového? slova jednoznačná - mají pouze jeden význam čtverec, Děčín slova mnohoznačná - mají více významů zub slova významově nadřazená, podřazená, souřadná strom jehličnan smrk borovice modřín listnáč lípa jabloň olše odborné názvy = termíny slova či sousloví přesně a jednoznačně pojmenovávající jevy určitého oboru, jejich soubor tvoří odborné názvosloví (terminologii) daného oboru zájmeno, podmět, pád, synonymum, interpunkce synonyma - slova se stejným či podobným významem hezká, pěkná, krásná antonyma (opozita) - slova opačného významu hezká X ošklivá homonyma - slova souzvučná - stejně znějící, ale s odlišným významem jeřáb sousloví - spojení slov s ustáleným významem kosmická loď přirovnání - srovnání dvou jevů na základě jejich podobnosti („jako“) hladový jako vlk rčení (úsloví) - ustálené spojení s novým, většinou obrazným významem vzal nohy na ramena přísloví - mravní ponaučení (součástí lidové slovesnosti) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 53.5 Procvičení a příklady Rozděl následující slova (slovní spojení) do tří skupin významově souřadných pojmů. Ke každé skupině najdi (vymysli) významově nadřazený pojem. beton, cihla, pohovka, mixér, malta, lednice, myčka, křeslo, střešní taška, vysavač, postel, panel, psací stůl, pračka, skříň K uvedeným významům najdi jedno společné mnohoznačné slovo: součást ústní dutiny; soustava sdělovacích a vyjadřovacích prostředků; část boty Utvoř synonyma k těmto výrazům: odlišný, tady, nedaleko, ať, jenž, žádný Napiš 5 termínů z oboru matematiky. Podtrhni ta spojení slov, která jsou souslovími: náš Honza, obrovský orel, lidová slovesnost, starý slovník, třídní kniha, městský úřad, chladné počasí, Orlické hory, orel skalní Jaké významy mají homonyma: kořenit matka Utvoř antonyma k těmto výrazům: jemný, nad, milovat, draze, jiný, sever Oprav „popletená“ přísloví: Kdo lže, ten jinému jámu kopá. Lepší vrabec v hrsti, až se ucho utrhne.

6 Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 53.6 Něco navíc pro šikovné Pokus se o jednoduchou ilustraci vybraného českého přísloví či rčení. Pro inspiraci: Poznáš, která česká přísloví se skrývají v těchto „vědeckých příslovích“? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Faktická hodnota již uchopeného drobného kosmopolitního pěvce nevalného nutričního významu je vyšší než hodnota vykrmeného měkkozubého opeřence dosud setrvávajícího na nejvyšším bodě lidského obydlí. Velký domácí vrubozobý pták s dlouhým krkem vydá charakteristický zvukový projev pokaždé, když je cílenou ranou zasažen. Při nadměrném zatěžování dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem opakovaného naplňování křivule s držadlem sloučeninou vodíku a kyslíku dojde po určité sumě tohoto plnění k uvolnění vzájemné vazby molekul hmoty křivule, čímž dojde k její segmentarizaci na dvě nestejně velké části. Co na srdci, to na jazyku.

7 53.7 CLIL (Meaning of the words)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 53.7 CLIL (Meaning of the words) Proverbs = přísloví Ignorance is bliss. Nevědomost je sladká. Don´t cry over spilt milk Neplač nad rozlitým mlékem. Well begun is half done. S chutí do toho a půl je hotovo. synonyms - synonyma antonyms - antonyma homonyms - homonyma phrase - sousloví saying - rčení

8 53.8 Test znalostí 1. Slova pýcha a pokora jsou:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 53.8 Test znalostí 1. Slova pýcha a pokora jsou: a/ synonyma b/ homonyma c/ antonyma d/ termíny 3. Jaký je význam podtrženého rčení? Všichni poznali, co je jeho Achillovou patou. a/ Všichni poznali, co je jeho předností. b/ Všichni poznali, co je jeho slabinou. c/ Všichni poznali, co je jeho zálibou. d/ Všichni poznali, co je jeho představou. 2. Ve které z možností jde o sousloví? a/ neupravená sjezdovka, tichý večer, ulomený klacek b/ vlčí mák, kapr říční, obecní úřad c/ rozkvetlá louka, rozlitá voda, domácí bábovka d/ usměvavý kluk, školní den, mokrý písek 4. Najdi homonymum k významům: zvíře, výkres, tah ve tváři: a/ jeřáb b/ liška c/ štika d/ rys Správné odpovědi: c b d

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 53.9 Použité zdroje, citace Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 7, 2. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2005, ISBN slide 2, slide 3, slide 4 Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 9 - pracovní sešit, 1.vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2003, ISBN slide 6 slide 7 obrázky z databáze klipart

10 53.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 53.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 01 – 06/2012 Ročník 7. ročník Klíčová slova Slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, termíny, ustálená slovní spojení. Anotace Prezentace popisující slova a slovní spojení z hlediska jejich věcného významu.


Stáhnout ppt "slovo je skupina hlásek (někdy i hláska sama), která má určitý význam"

Podobné prezentace


Reklamy Google