Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Question tags, echo questions, parallel responses

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Question tags, echo questions, parallel responses"— Transkript prezentace:

1 Question tags, echo questions, parallel responses
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Předmět Question tags, echo questions, parallel responses Autor: Mgr. Alžběta Fojtů

2 QUESTION TAGS = dovětky
Students like English, don´t they? krátké otázky na konci vět vyjadřují potvrzení vlastního tvrzení skládají se z pomocného (popř. modálního) slovesa věty hlavní a zájmena kladná věta musí být zakončena záporným dovětkem a opačně pokud věta obsahuje slova záporného významu, např. never, hardly, seldom, rarely atd. dovětek musí být kladný pozor na výjimky v rozkazech, existenciální vazbě there is/are a pobídce let´s.. 23. září 2013

3 Question tags 1: He doesn´t drink alcohol, _____________?
There are many students at this school, _____________? She should be more patient, _____________? Your father´s a bus driver, _____________? We weren´t with him, _____________? Wash the car, _____________? She liked our presents, _____________? It was cold on Sunday, _____________? There are over 7 mil. people in London, _____________? My English isn´t improving, _____________? They bought it in Paris, _____________? We understand it, _____________? You couldn´t believe it, _____________? He´s working this evening, _____________? You didn´t send it express, _____________? 23. září 2013

4 Question tags 1: key He doesn´t drink alcohol, _____ does she ________? There are many students at this school, __aren´t there______? She should be more patient, ____shouldn´t you_________? Your father´s a bus driver, ____isn´t he_________? We weren´t with him, _____were you________? Wash the car, ______will you/won´t you_______? She liked our presents, ____didn´t she_________? It was cold on Sunday, _______wasn´t it______? There are over 7 mil. people in London, ______aren´t there_______? My English isn´t improving, ____is it_________? They bought it in Paris, ___didn´t they__________? We understand it, ___ don´t we__________? You couldn´t believe it, _______could you______? He´s working this evening, ____isn´t he_________? You didn´t send it express, _____did you________? 23. září 2013

5 Question tags 2: It should be cooler, _____________?
I´m not fat, _____________? Let´s go to the party, _____________? You were sleeping when I phoned, _____________? She doesn´t believe, _____________? We couldn´t help him, _____________? She wasn´t angry, _____________? He was waiting for somebody, _____________? It looks good, _____________? She´s not going out with your brother, _____________? They weren´t looking at us, _____________? Her office is on the second floor, _____________? You weren´t at the party, _____________? It´ll be better like that, _____________? We´ve got time, _____________? 23. září 2013

6 Question tags 2: key It should be cooler, ___shouldn´t it__________?
I´m not fat, ___am I__________? Let´s go to the party, ____shall we_________? You were sleeping when I phoned, _____didn´t you________? She doesn´t believe, ______does she_______? We couldn´t help him, _____could you________? She wasn´t angry, _____was she________? I am your beloved son, ____aren´t I_________? It looks good, _____doesn´t it________? She´s not going out with your brother, ______is she_______? They weren´t looking at us, ____were they_________? Her office is on the second floor, ___isn´t it__________? Don´t lie, ________will you_____? It´ll be better like that, ___won´t it__________? We´ve got time, ____haven´t we_________? 23. září 2013

7 Translate Ona není starší než ty, že ne? Vypadá to dobře, že jo?
To koupili v Paříži, že jo? Nebudeš se zlobit, že ne? Umíš plavat, že jo? Nemusím to podepsat, že ne? On má vždycky pravdu, že ano? Ona tomu nevěří, že ne? Neměli by říkat takové věci, že ne? Nevadilo to, že ne? She isn´t older than you, is she? It looks good, desn´t it? They bought it in Paris, didn´t they? You won´t be angry, will you? You can swim, can´t you? I don´t have to sign it, do I? He is always right, isn´t he? She doesn´t believe it, does she? They shouldn´t say such things, should they? It didn´t matter, did it? 23. září 2013

8 Translate Dnes nejdeš ven, že ne? Nezlobila se, že ne?
Museli jsme čekat dvě hodiny, že? Jsem dobrý student, že jo? Musí být zpátky do devíti, že jo? Letěla již mockrát, že jo? Vždycky se mu líbila, že jo? Pojďme na nákupy, co? Neříkej to tajemství nikomu,..! V té místnosti nikdo nebyl, že ne? You aren´t going out today, are you? She wasn´t agry, was she? We had to wait 2 hrs, didn´t we? I am a good student, aren´t I? I must be back before 9, must´t I? She has flown many times, hasn´t she? He has always liked her, hasn´t he? Let´s go shopping, shall we? Don´t tell anyone the secret, will you? There was nobody in the room, was there? 23. září 2013

9 ECHO QUESTIONS A: British English sounds better than American English.
B: Does it? krátké otázky posluchače používané coby reakce na sdělení mluvčího nejsou to ve skutečnosti otázky hledající odpověď, vyjadřují zájem, překvapení, zlobu atd. v závislosti na intonaci Je-li sdělení kladné, následuje také kladná otázka a naopak. A: Their daughter isn´t very intellingent. B: Isn´t she? A: No, in fact she.. 23. září 2013

10 SPEAKER 1 → SPEAKER 2 'I love U2.' 'She doesn't like me.'
'We're going on holiday.' 'I must study harder.' 'There weren't many people.' 'I´m hungry.' 'She likes football. ' 'I didn´t enjoy the film.' 'We´ve never been to South America.' 'I thought the exam was quite easy.' 'They will be in London next week.' 'Peter ´d like to go to the moon.' 'She can play the trumpet.' 'It´s going to rain heavily.' 'Jim and Nora are getting married.' 23. září 2013

11 SPEAKER 1 → SPEAKER 2 key 'I love U2.' → Do you?
'She doesn't like me.' → Doesn´t she? 'We're going on holiday.‚ → Are you? 'I must study harder.' → Must you? 'There weren't many people.‘→ Weren´t there? 'I´m hungry. ' → Are you? 'She likes football. ' → Does she? 'I didn´t enjoy the film. ‚ → Didn´t you? 'We´ve never been to South America. ' → Haven´t you? 'I thought the exam was quite easy. ‚ → Did you? 'They will be in London next week. ‚ → Will they? 'Peter ´d like to go to the moon. ‚ → Would he? 'She can play the trumpet. ‚ → Can she? 'It´s going to rain heavily. ‚ → Is it? 'Jim and Nora are getting married. ‚ → Are they? 23. září 2013

12 PARALLEL RESPONSES A: I love English. C: I hate German.
B: So do I. D: Neither do I. vyjadřují souhlasné stanovisko posluchače, jak kladné, tak záporné tvoří se se dvěma způsoby: kladná věta A) zájmeno + kladné pomocné/modální sloveso + too so + kladné pomocné/modální sloveso + zájmeno záporná věta B) zájmeno + záporné pomocné/modální sloveso + either neither/nor + kladné pomocné/modální sloveso + zájmeno 23. září 2013

13 PARALLEL RESPONSES John can speak French I can, too. So can I.
John can´t speak French I can´t, either. Neither/Nor can I. John speaks French. I do, too. So do I. John doesn´t speak French. I don´t, either Neither/Nor do I. V jiných osobách: Peter is lazy. So is Mary / Mary is too. My uncle has a house. So do they / They do too. Lucy didn´t clean her room. Neither did Sue / Sue sisn´t either. I wasn't very busy on Friday. Neither were we / We weren´t either. 23. září 2013

14 Parallel Responses - affirmative
I am hungry. Andrew must study hard. Mary can swim. They have a nice house. Lucy often buys new dresses. Paul will return soon. They went to London. Patrick has just done it. She was there yesterday. So am I / I am too. So must I / I must too. So can I / I can too. So do we / we do too. So do I / I do too. So will I / I will too. So did we / we did too. So have I / I have too. So was I / I was too. 23. září 2013

15 Parallel Responses - NEGATIVE
I am never sad. She doesn't like music. Mary can't go there today. They don't shave every day. Boys weren't at home yesterday. He hasn't heard about it yet. We will not go to the cinema. Peter needn't do it. She mustn't smoke. Neither is he / he isn´t either. Neither do I / I don´t either. Neither can I / I can´t either. Neither do we / we don´t either. Neither was he / he wasn´t either. Neither have I / I haven´t either. Neither will they / they won´t either. Neither must I / I needn´t either. Neither may I / I musnt´t either. 23. září 2013

16 Exercise (I..): Rudi can swim quite well. Julia can´t speak Danish.
He doesn´t like classical music. He likes rock music. She plays tennis. He doesn´t go skiing. She visited London last year. She hasn´t visited Rome yet. They really should study more. He won´t be at college tomorrow. So can I. / I can too. Neither can I / I can´t either. Neither do I / I don´t either. So do I / I do too. So did I / I did too. Neither has I / I hasn´t either. So should I / I should too. Neither will I / I won´t either. 23. září 2013

17 Exercise (he/ she / we / they):
I love Spanish food. I don´t like red wine. I once had a holiday in Ireland. I didn´t enjoy that film. I have never been to the USA. I was hoping to get home early. I´ve had a terrible cold. I haven´t been very well. I thought the concert was awful. I study hard. So does she / She does too. Neither does he / He doesn´t either. So did she / She did too. Neither did he / He didn´t either. Neither has he / He hasn´t either. So were they / They were too. So have we/ we have too. Neither have they / They haven´t either. So did we/ we did too. So do we / we do too. 23. září 2013

18 Použité zdroje DOOLEY, J., EVANS, V. Grammarway ISBN X. MURPHY, R. English Grammar in Use. 2nd ed ISBN X. VINCE, M. Macmillan English Grammar in Context Advanced ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 23. září 2013


Stáhnout ppt "Question tags, echo questions, parallel responses"

Podobné prezentace


Reklamy Google