Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Question tags, echo questions, parallel responses Autor: Mgr. Alžběta Fojtů Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Question tags, echo questions, parallel responses Autor: Mgr. Alžběta Fojtů Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Question tags, echo questions, parallel responses Autor: Mgr. Alžběta Fojtů Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 QUESTION TAGS = dovětky krátké otázky na konci vět vyjadřují potvrzení vlastního tvrzení skládají se z pomocného (popř. modálního) slovesa věty hlavní a zájmena kladná věta musí být zakončena záporným dovětkem a opačně pokud věta obsahuje slova záporného významu, např. never, hardly, seldom, rarely atd. dovětek musí být kladný pozor na výjimky v rozkazech, existenciální vazbě there is/are a pobídce let´s.. 23. září 20132 Students like English, don´t they?

3 Question tags 1: 1.He doesn´t drink alcohol, _____________? 2.There are many students at this school, _____________? 3.She should be more patient, _____________? 4.Your father´s a bus driver, _____________? 5.We weren´t with him, _____________? 6.Wash the car, _____________? 7.She liked our presents, _____________? 8.It was cold on Sunday, _____________? 9.There are over 7 mil. people in London, _____________? 10.My English isn´t improving, _____________? 11.They bought it in Paris, _____________? 12.We understand it, _____________? 13.You couldn´t believe it, _____________? 14.He´s working this evening, _____________? 15.You didn´t send it express, _____________? 23. září 20133

4 Question tags 1: key 1.He doesn´t drink alcohol, _____ does she ________? 2.There are many students at this school, __aren´t there______? 3.She should be more patient, ____shouldn´t you_________? 4.Your father´s a bus driver, ____isn´t he_________? 5.We weren´t with him, _____were you________? 6.Wash the car, ______will you/won´t you_______? 7.She liked our presents, ____didn´t she_________? 8.It was cold on Sunday, _______wasn´t it______? 9.There are over 7 mil. people in London, ______aren´t there_______? 10.My English isn´t improving, ____is it_________? 11.They bought it in Paris, ___didn´t they__________? 12.We understand it, ___ don´t we__________? 13.You couldn´t believe it, _______could you______? 14.He´s working this evening, ____isn´t he_________? 15.You didn´t send it express, _____did you________? 23. září 20134

5 Question tags 2: 1.It should be cooler, _____________? 2.I´m not fat, _____________? 3.Let´s go to the party, _____________? 4.You were sleeping when I phoned, _____________? 5.She doesn´t believe, _____________? 6.We couldn´t help him, _____________? 7.She wasn´t angry, _____________? 8.He was waiting for somebody, _____________? 9.It looks good, _____________? 10.She´s not going out with your brother, _____________? 11.They weren´t looking at us, _____________? 12.Her office is on the second floor, _____________? 13.You weren´t at the party, _____________? 14.It´ll be better like that, _____________? 15.We´ve got time, _____________? 23. září 20135

6 Question tags 2: key 1.It should be cooler, ___shouldn´t it__________? 2.I´m not fat, ___am I__________? 3.Let´s go to the party, ____shall we_________? 4.You were sleeping when I phoned, _____didn´t you________? 5.She doesn´t believe, ______does she_______? 6.We couldn´t help him, _____could you________? 7.She wasn´t angry, _____was she________? 8.I am your beloved son, ____aren´t I_________? 9.It looks good, _____doesn´t it________? 10.She´s not going out with your brother, ______is she_______? 11.They weren´t looking at us, ____were they_________? 12.Her office is on the second floor, ___isn´t it__________? 13.Don´t lie, ________will you_____? 14.It´ll be better like that, ___won´t it__________? 15.We´ve got time, ____haven´t we_________? 23. září 20136

7 Translate 1.Ona není starší než ty, že ne? 2.Vypadá to dobře, že jo? 3.To koupili v Paříži, že jo? 4.Nebudeš se zlobit, že ne? 5.Umíš plavat, že jo? 6.Nemusím to podepsat, že ne? 7.On má vždycky pravdu, že ano? 8.Ona tomu nevěří, že ne? 9.Neměli by říkat takové věci, že ne? 10.Nevadilo to, že ne? 1.She isn´t older than you, is she? 2.It looks good, desn´t it? 3.They bought it in Paris, didn´t they? 4.You won´t be angry, will you? 5.You can swim, can´t you? 6.I don´t have to sign it, do I? 7.He is always right, isn´t he? 8.She doesn´t believe it, does she? 9.They shouldn´t say such things, should they? 10.It didn´t matter, did it? 23. září 20137

8 Translate 11.You aren´t going out today, are you? 12.She wasn´t agry, was she? 13.We had to wait 2 hrs, didn´t we? 14.I am a good student, aren´t I? 15.I must be back before 9, must´t I? 16.She has flown many times, hasn´t she? 17.He has always liked her, hasn´t he? 18.Let´s go shopping, shall we? 19.Don´t tell anyone the secret, will you? 20.There was nobody in the room, was there? 11.Dnes nejdeš ven, že ne? 12.Nezlobila se, že ne? 13.Museli jsme čekat dvě hodiny, že? 14.Jsem dobrý student, že jo? 15.Musí být zpátky do devíti, že jo? 16.Letěla již mockrát, že jo? 17.Vždycky se mu líbila, že jo? 18.Pojďme na nákupy, co? 19.Neříkej to tajemství nikomu,..! 20.V té místnosti nikdo nebyl, že ne? 23. září 20138

9 ECHO QUESTIONS krátké otázky posluchače používané coby reakce na sdělení mluvčího nejsou to ve skutečnosti otázky hledající odpověď, vyjadřují zájem, překvapení, zlobu atd. v závislosti na intonaci Je-li sdělení kladné, následuje také kladná otázka a naopak. A: Their daughter isn´t very intellingent. B: Isn´t she? A: No, in fact she.. 23. září 20139 A: British English sounds better than American English. B: Does it?

10 SPEAKER 1 →SPEAKER 2 1.'I love U2.' 2.'She doesn't like me.' 3.'We're going on holiday.' 4.'I must study harder.' 5.'There weren't many people.' 6.'I´m hungry.' 7.'She likes football. ' 8.'I didn´t enjoy the film.' 9.'We´ve never been to South America.' 10.'I thought the exam was quite easy.' 11.'They will be in London next week.' 12.'Peter ´d like to go to the moon.' 13.'She can play the trumpet.' 14.'It´s going to rain heavily.' 15.'Jim and Nora are getting married.' 23. září 201310

11 SPEAKER 1 →SPEAKER 2 key 1.'I love U2.' → Do you? 2.'She doesn't like me.' → Doesn´t she? 3.'We're going on holiday.‚ → Are you? 4.'I must study harder.' → Must you? 5.'There weren't many people.‘→ Weren´t there? 6.'I´m hungry. ' → Are you? 7.'She likes football. ' → Does she? 8.'I didn´t enjoy the film. ‚ → Didn´t you? 9.'We´ve never been to South America. ' → Haven´t you? 10.'I thought the exam was quite easy. ‚ → Did you? 11.'They will be in London next week. ‚ → Will they? 12.'Peter ´d like to go to the moon. ‚ → Would he? 13.'She can play the trumpet. ‚ → Can she? 14.'It´s going to rain heavily. ‚ → Is it? 15.'Jim and Nora are getting married. ‚ → Are they? 23. září 201311

12 PARALLEL RESPONSES vyjadřují souhlasné stanovisko posluchače, jak kladné, tak záporné tvoří se se dvěma způsoby: kladná věta A) zájmeno + kladné pomocné/modální sloveso + too so + kladné pomocné/modální sloveso + zájmeno záporná věta B) zájmeno + záporné pomocné/modální sloveso + either neither/nor + kladné pomocné/modální sloveso + zájmeno 23. září 201312 A: I love English.C: I hate German. B: So do I.D: Neither do I.

13 V jiných osobách: Peter is lazy. So is Mary / Mary is too. My uncle has a house. So do they / They do too. Lucy didn´t clean her room. Neither did Sue / Sue sisn´t either. I wasn't very busy on Friday. Neither were we / We weren´t either. John can speak FrenchI can, too. So can I. John can´t speak FrenchI can´t, either. Neither/Nor can I. John speaks French.I do, too. So do I. John doesn´t speak French.I don´t, either Neither/Nor do I. PARALLEL RESPONSES 23. září 201313

14 P ARALLEL R ESPONSES - AFFIRMATIVE I am hungry. Andrew must study hard. Mary can swim. They have a nice house. Lucy often buys new dresses. Paul will return soon. They went to London. Patrick has just done it. She was there yesterday. So am I / I am too. So must I / I must too. So can I / I can too. So do we / we do too. So do I / I do too. So will I / I will too. So did we / we did too. So have I / I have too. So was I / I was too. 23. září 201314

15 P ARALLEL R ESPONSES - NEGATIVE I am never sad. She doesn't like music. Mary can't go there today. They don't shave every day. Boys weren't at home yesterday. He hasn't heard about it yet. We will not go to the cinema. Peter needn't do it. She mustn't smoke. Neither is he / he isn´t either. Neither do I / I don´t either. Neither can I / I can´t either. Neither do we / we don´t either. Neither was he / he wasn´t either. Neither have I / I haven´t either. Neither will they / they won´t either. Neither must I / I needn´t either. Neither may I / I musnt´t either. 23. září 201315

16 Exercise (I..): 1.Rudi can swim quite well. 2.Julia can´t speak Danish. 3.He doesn´t like classical music. 4.He likes rock music. 5.She plays tennis. 6.He doesn´t go skiing. 7.She visited London last year. 8.She hasn´t visited Rome yet. 9.They really should study more. 10.He won´t be at college tomorrow. 1.So can I. / I can too. 2.Neither can I / I can´t either. 3.Neither do I / I don´t either. 4.So do I / I do too. 5.So do I / I do too. 6.Neither do I / I don´t either. 7.So did I / I did too. 8.Neither has I / I hasn´t either. 9.So should I / I should too. 10.Neither will I / I won´t either. 23. září 201316

17 Exercise (he/ she / we / they): 1.I love Spanish food. 2.I don´t like red wine. 3.I once had a holiday in Ireland. 4.I didn´t enjoy that film. 5.I have never been to the USA. 6.I was hoping to get home early. 7.I´ve had a terrible cold. 8.I haven´t been very well. 9.I thought the concert was awful. 10.I study hard. 1.So does she / She does too. 2.Neither does he / He doesn´t either. 3.So did she / She did too. 4.Neither did he / He didn´t either. 5.Neither has he / He hasn´t either. 6.So were they / They were too. 7.So have we/ we have too. 8.Neither have they / They haven´t either. 9.So did we/ we did too. 10.So do we / we do too. 23. září 201317

18 Použité zdroje DOOLEY, J., EVANS, V. Grammarway 4. 1999. ISBN 1-84216-368-X. MURPHY, R. English Grammar in Use. 2nd ed. 1994. ISBN 0 521 43680 X. VINCE, M. Macmillan English Grammar in Context Advanced. 2008. ISBN 978-1-4050- 7052-2. 23. září 201318 Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Question tags, echo questions, parallel responses Autor: Mgr. Alžběta Fojtů Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google