Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Photography and Production Ken Chan

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Photography and Production Ken Chan"— Transkript prezentace:

1 Photography and Production Ken Chan
American Deserts Photography and Production Ken Chan California Music : Ennio Morricone Automatic advance

2 This show illustrates the natural beauty of the deserts in the
American southwest, covering the states of Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico and Utah See if you recognize the following places Arches Canyonlands Mesa Verde Black Canyon Cedar Breaks Monument Valley Bryce Canyon Death Valley Valley of Fire Canyon de Chelly Grand Canyon Zion

3 Tato prezentace ukazuje přírodní krásy pouští amerického jihozápadu,
zahrnuje státy: Arizonu, Kalifornii, Colorado, Nevadu, Nové Mexiko, a Utah. Podívejte se, zda poznáte následující místa.

4 Nepamatujete je z oblíbených westernů
Don’t they remind you of your favorite western movies

5 This land is grand Toto území je obrovské
Monument údolí při západu slunce Monument Valley at sunset

6 Černý kaňon Black Canyon Velký kaňon Grand Canyon

7 Země kaňonů vypadá rovněž obrovská
Canyonlands looks equally grand

8 Chcete se dostat dolů na dno kaňonu?
Zkuste kaňon de Chelly - je dosažitelný a překrásný Want to get down to the bottom of a canyon? Try Canyon de Chelly - it is accessible and beautiful

9 Barevné pískovcové seskupení Navajo
The colorful Navajo sandstone formation

10 červené zbarvení pochází z příměsí železnatých solí
Jsem si jist, že víte, že červené zbarvení pochází z příměsí železnatých solí železo + vzduch + voda = rez Pamatujete si středoškolskou chemii ? I am sure you know the red color is due to the soil’s iron content iron + air + water = rust Remember your high school chemistry?

11 Vypadá jako údolí v ohni - také se tak jmenuje Údolí ohně
Looks like this valley is on fire – it is so named Valley of Fire

12 je nazýváno vlny . Je to ráj fotografů
Toto místo poblíž hranice Arizony a Utahu je nazýváno vlny . Je to ráj fotografů This place near the Arizona-Utah border is called wave It is a paradise for photographers

13 Bylo by to dobré místo pro hru na schovávanou Would be a good place to play hide and seek

14 Jemné křivky měkkého pískovce vytvořil vítr a voda
Delicate carving of the soft sandstone by wind and water

15 Masívní obraz přírodních výtvorů v Bryce kaňonu
A massive display of nature’s carvings in Bryce Canyon

16 Looks too fragile to lean on
Vypadá příliš křehce, než abyste se opřeli Looks too fragile to lean on

17 Raději se modlete, aby se to
nedrolilo, když jste tam dole Better pray they don’t crumble when you are down there

18 Tři mudrci Kývající se skála Faraon hovoří se zahalenou ženou
Balance rock Faraon hovoří se zahalenou ženou Three wise men Pharaoh talking to a veiled woman

19 Kolem stráže hodin Round the clock sentry

20 King Kongova ruka King Kong’s hand

21 Žádné srovnání No Match

22 Oblouky národního parku
Známý jemný oblouk Oblouky národního parku The famous Delicate Arch Arches National Park

23 Jeden malý : přírodní okno
Small one : a natural window

24 Life of an arch / natural bridge
(from left to right) Jeden malý : přírodní okno ( zleva doprava ) Most se stane příliš tenký a nakonec spadne Všimněte si dvou nových děr, které vznikají The bridge gets too thin and finally collapses Notice two new holes are developing Over thousands of years the hole enlarges, forming a natural bridge Po více než tisíc let se díra zvětšuje, tvoří se přírodní most Díra je vytvořena erozí A hole is formed by erosion

25 Sand Dunes Tato vás může pohltit This one can swallow you Big one
Skalní eroze vytváří písečné částečky. Více než milion let se kupí větrem do písečných dun Sand particles are produced by rock erosion Over millions of years, they are piled together by wind into Sand Dunes jedny malé small one Tato vás může pohltit jedny velké This one can swallow you Big one

26 Did people actually live here?
Skutečně zde žili lidé? Did people actually live here? Ano, tato země byla domovem původních Američanů po tisíce let Yes, this land has been home to Native Americans for thousands of years Tyto zbytky obydlí v Mesa Verde jsou dobře zachovalé This dwelling ruin in Mesa Verde is well preserved

27 Zanechali po sobě tyto malby na kamenech
They left behind these petroglyths

28 This spectacular view from Angel’s Landing in Zion
is your reward for hiking uphill for 3 hours Tento pohled dalekohledem z Andělské země v Zionu je vaše odměna za tříhodinové šplhání nahoru Odtud nevypadá zcela suchá a mrtvá It does not look all dry and dead from here

29 Zde jsou dokonce stromy ( Checkerova deska v Zionu )
There are even trees (Checker Board in Zion)

30 Před milionem let zde byly stromy
Zkamenělé dřevo je důkazem There were trees back million of years ago The Petrified Wood is the evidence

31 Tento rostoucí cedr v cedrových polomech je víc než 1.000 let starý
This living cedar at Cedar Breaks is more than 1,000 years old

32 Obrovský kaktus Saguaro je symbolem těchto pouští
The giant Saguaro Cactus is a symbol of these deserts

33 na vrcholu jsou překrásné, ale vyvarujte se těchto ostnů
Kaktusové květy těsně na vrcholu jsou překrásné, ale vyvarujte se těchto ostnů Cactus flowers are beautiful close up But watch out for those spines

34 Jarní divoce kvetoucí rostliny tvoří žlutý koberec v Údolí smrti
Spring wildflower blossom forms a yellow carpet in Death Valley

35 Některé z divokých květů v oblasti
Some of the Wild flowers in the region Indiánské štětce Indian paint-brush Pět teček pouště Desert 5 spots

36 Slyšeli jste o Columbině?
Heard of Columbine ? Je to název květiny státu Colorado It is the name of the state flower of Colorado

37 Dokonce i tyto neznámé druhy jsou stejně krásné Even these unknown species are equally beautiful

38 these little creatures
Jsem si jist, že si nepovšimnete těchto malých stvoření. I am sure you don’t mind these little creatures Pamatujte, že je to divočina Remember this is the wilderness

39 Stromům se daří podél řek
Trees thrive along riverbanks

40 Pod suchou půdou musí být voda There must be water under the dry soil

41 Mnoho jí prosakuje touto střechou jeskyně Plenty under the leaking roof of this cave

42 Také zde je voda mezi skalami So there is water between these rocks

43 nebo na vrcholu tohoto masívu
or on top of this mesa

44 The End It is a living desert Konec Je to žijící poušť


Stáhnout ppt "Photography and Production Ken Chan"

Podobné prezentace


Reklamy Google