Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Photography and Production Ken Chan 10. 2009 California Automatic advance American Deserts Music : Ennio Morricone.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Photography and Production Ken Chan 10. 2009 California Automatic advance American Deserts Music : Ennio Morricone."— Transkript prezentace:

1

2 Photography and Production Ken Chan 10. 2009 California Automatic advance American Deserts Music : Ennio Morricone

3 This show illustrates the natural beauty of the deserts in the American southwest, covering the states of Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico and Utah See if you recognize the following places Arches Canyonlands Mesa Verde Black Canyon Cedar Breaks Monument Valley Bryce Canyon Death Valley Valley of Fire Canyon de Chelly Grand Canyon Zion

4 Tato prezentace ukazuje přírodní krásy pouští amerického jihozápadu, zahrnuje státy: Arizonu, Kalifornii, Colorado, Nevadu, Nové Mexiko, a Utah. Podívejte se, zda poznáte následující místa.

5 Don’t they remind you of your favorite western movies Nepamatujete je z oblíbených westernů

6 This land is grand Monument Valley at sunset Toto území je obrovské Monument údolí při západu slunce

7 Grand CanyonBlack Canyon Černý kaňon Velký kaňon

8 Canyonlands looks equally grand Země kaňonů vypadá rovněž obrovská

9 Want to get down to the bottom of a canyon? Try Canyon de Chelly - it is accessible and beautiful Chcete se dostat dolů na dno kaňonu? Zkuste kaňon de Chelly - je dosažitelný a překrásný

10 The colorful Navajo sandstone formation Barevné pískovcové seskupení Navajo

11 I am sure you know the red color is due to the soil’s iron content iron + air + water = rust Remember your high school chemistry? Jsem si jist, že víte, že červené zbarvení pochází z příměsí železnatých solí železo + vzduch + voda = rez Pamatujete si středoškolskou chemii ?

12 Looks like this valley is on fire – it is so named Valley of Fire Vypadá jako údolí v ohni - také se tak jmenuje Údolí ohně

13 This place near the Arizona-Utah border is called wave It is a paradise for photographers Toto místo poblíž hranice Arizony a Utahu je nazýváno vlny. Je to ráj fotografů

14 Would be a good place to play hide and seek Bylo by to dobré místo pro hru na schovávanou

15 Delicate carving of the soft sandstone by wind and water Jemné křivky měkkého pískovce vytvořil vítr a voda

16 A massive display of nature’s carvings in Bryce Canyon Masívní obraz přírodních výtvorů v Bryce kaňonu

17 Looks too fragile to lean on Vypadá příliš křehce, než abyste se opřeli

18 Better pray they don’t crumble when you are down there Raději se modlete, aby se to nedrolilo, když jste tam dole

19 Pharaoh talking to a veiled woman Balance rockThree wise men Tři mudrci Kývající se skála Faraon hovoří se zahalenou ženou

20 Round the clock sentry Kolem stráže hodin

21 King Kong’s hand King Kongova ruka

22 No Match Žádné srovnání

23 The famous Delicate Arch Arches National Park Známý jemný oblouk Oblouky národního parku

24 Small one : a natural window Jeden malý : přírodní okno

25 A hole is formed by erosion Over thousands of years the hole enlarges, forming a natural bridge Life of an arch / natural bridge (from left to right) The bridge gets too thin and finally collapses Notice two new holes are developing Jeden malý : přírodní okno ( zleva doprava ) Díra je vytvořena erozí Po více než tisíc let se díra zvětšuje, tvoří se přírodní most Most se stane příliš tenký a nakonec spadne Všimněte si dvou nových děr, které vznikají

26 Big one Sand particles are produced by rock erosion Over millions of years, they are piled together by wind into small one This one can swallow you Sand Dunes Skalní eroze vytváří písečné částečky. Více než milion let se kupí větrem do písečných dun Tato vás může pohltit jedny malé jedny velké

27 This dwelling ruin in Mesa Verde is well preserved Did people actually live here? Yes, this land has been home to Native Americans for thousands of years Skutečně zde žili lidé? Ano, tato země byla domovem původních Američanů po tisíce let Tyto zbytky obydlí v Mesa Verde jsou dobře zachovalé

28 They left behind these petroglyths Zanechali po sobě tyto malby na kamenech

29 This spectacular view from Angel’s Landing in Zion is your reward for hiking uphill for 3 hours It does not look all dry and dead from here Tento pohled dalekohledem z Andělské země v Zionu je vaše odměna za tříhodinové šplhání nahoru Odtud nevypadá zcela suchá a mrtvá

30 There are even trees (Checker Board in Zion) Zde jsou dokonce stromy ( Checkerova deska v Zionu )

31 There were trees back million of years ago The Petrified Wood is the evidence Před milionem let zde byly stromy Zkamenělé dřevo je důkazem

32 Tento rostoucí cedr v cedrových polomech je víc než 1.000 let starý This living cedar at Cedar Breaks is more than 1,000 years old

33 The giant Saguaro Cactus is a symbol of these deserts Obrovský kaktus Saguaro je symbolem těchto pouští

34 Cactus flowers are beautiful close up But watch out for those spines Kaktusové květy těsně na vrcholu jsou překrásné, ale vyvarujte se těchto ostnů

35 Spring wildflower blossom forms a yellow carpet in Death Valley Jarní divoce kvetoucí rostliny tvoří žlutý koberec v Údolí smrti

36 Indian paint-brush Desert 5 spots Some of the Wild flowers in the region Některé z divokých květů v oblasti Indiánské štětce Pět teček pouště

37 Heard of Columbine ? It is the name of the state flower of Colorado Slyšeli jste o Columbině? Je to název květiny státu Colorado

38 Even these unknown species are equally beautiful Dokonce i tyto neznámé druhy jsou stejně krásné

39 I am sure you don’t mind these little creatures Remember this is the wilderness Pamatujte, že je to divočina Jsem si jist, že si nepovšimnete těchto malých stvoření.

40 Trees thrive along riverbanks Stromům se daří podél řek

41 There must be water under the dry soil Pod suchou půdou musí být voda

42 Plenty under the leaking roof of this cave Mnoho jí prosakuje touto střechou jeskyně

43 So there is water between these rocks Také zde je voda mezi skalami

44 or on top of this mesa nebo na vrcholu tohoto masívu

45 kenchanimages@gmail.com It is a living desert The End Je to žijící poušť Konec


Stáhnout ppt "Photography and Production Ken Chan 10. 2009 California Automatic advance American Deserts Music : Ennio Morricone."

Podobné prezentace


Reklamy Google