Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_15 Název DUMu: Kultura v 50. letech Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování kovů Předmět: Český jazyk Ročník: Čtvrtý Autor: Milan Demela Zpracováno září, říjen 2012

2 Střední škola Oselce Veškerý vývoj ovlivněn výsledkem jednání během 2. svět. války, dohoda mocností určila poválečný vývoj – rozdělení sfér vlivu nejen v oblasti politiky, ale také výroby, orientace obchodu, spolupráce atd. – názvy dokumentů, které určily další vývoj ____________________________________ Současně s orientací byly dány i podmínky pro uměleckou tvorbu – tzv. oficiální kultura popření autorské, svobody, individuality, kontrola veškeré činnosti – znárodnění filmu, gramofon. průmyslu, cenzura tiskovin, periodik, organizovanost spisovatelů, novinářů, dramatiků, herců,. Vedle toho neoficiální kultura – infiltrace příslušníků STB do všech oblastí, podobná situace v celém východním bloku Československo – bohatá kulturní tradice v meziválečném období – je na co navazovat, ale nový vzor – sovětská kultura – po válce relativně pochopitelná situace 50. léta – umění zcela ve službách ideologie – socialistický realismus je jediné umění Pro část umělců nutné odmlčení a život v ústraní – které filmy z této doby zobrazují atmosféru ve společnosti ?_______________________________________________ ___________________________________________________________________ Citelné ztráty ve všech oblastech života – cca 360 000 nepřežilo Odsun Němců z pohraničí - počet vysídlenců ___________ osidlování z vnitrozemí Marshallův plán na obnovu – odmítnuto Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků možnost rychle získat vzdělání všech úrovní

3 Střední škola Oselce Poválečné problémy v zásobování – přídělový systém KSČ – vítěz v poválečných volbách 1946 – Gottwald premiér vlády + důležitá ministerstva Režim - vliv do oblasti sportu, na jedné straně výrazná podpora, ale také silná kontrola Zneužití sportovců pro propagandu – krasobruslařská reprezentantka Ája Vrzáňová Hokejová reprezentace z r. 1950 – údajně pokus o emigraci – vězení na uranu, Boj proti církvi – čihošťský zázrak, poprava kněze Politické procesy, vězení, popravy – cca 27 000 rozsudků, postiženo nejméně 250 000 občanů, popravy - gen. Heliodor Pika, Milada Horáková….. bývalí ministři Laušman, Drtina, Slánský – cca 300 stranických funkcionářů Měnová reforma – poměr 1 : 5, nebo 1 : 50 stávky, velká demonstrace v Plzni – tvrdě potlačeno Věznění po vykonstruovaných procesech Bezprostředně konci války – radost z osvobození a smutek nad ztrátami, Naprosto spontánní reakce - vydáváno nejdřív v ilegálních tiskovinách, pak oficiálních

4 Střední škola Oselce Bezprostředně konci války – radost z osvobození a smutek nad ztrátami, Naprosto spontánní reakce.- vydáváno nejdřív v ilegálních tiskovinách, pak oficiálních Ivan Blatný 1919 – 1990 Colchester velmi talentovaný perspektivní autor, rodák z Brna Člen skupiny 42, studia ČJ a NJ, za války nasazen na práce, po válce vybrán na studijní pobyt do Velké Británie, zůstal tam a spolupracoval s českým vysíláním Podpora umělecké tvorby zcela odpovídající propagandě – podpora „umělců“ z lidu – podpora kultury ve městech, na venkově, na stavbách Éra budovatelského románu – schematismus Schéma __________________________________________________________ Stejné problémy, budování socialismu, uvědomělí hrdinové i nepřátelé režimu, Síla uvědomělých budovatelů – mění se jen místa, prostředí a jména lidí. Vzor – budovatel ze SSSR Např. Plným krokem Parta brusiče Karhana Desetitisíce knih se vydaly, koncem 50. let sešrotovaly – hodnota - nulová Zlom – Josef Škvorecký - Zbabělci

5 Střední škola Oselce Ivan Blatný 1919 – 1990 Colchester velmi talentovaný perspektivní autor, rodák z Brna Člen skupiny 42, studia ČJ a NJ, za války nasazen na práce, po válce vybrán na studijní pobyt do Velké Británie, zůstal tam a spolupracoval s českým vysíláním BBC a Svobodná Evropa, do konce života obavy o svůj život, až skončil na hospitalizaci v psychiatrické klinice, během života žádné zprávy o něm, nebyly, až jedna z ošetřovatelek ze zvědavosti poslala údajné nesmyslné čmáranice J. Škvoreckému – ten vytušil, o koho by mohlo jít a zajistil kontakt, z díla byly vybrány básně a vydány - Tento večer (1945) Hledání přítomného času Skupina 42 – založena za války, ale oficiální vystoupení až po válce, sdružovala výtvarníky a literáty – ( Jiří Kolář, Ivan Blatný, Josef Kainar, Jan Hanč….)

6 Střední škola Oselce Jan Drda – 1915 – 1970 novinář, spisovatel, předseda SČS, čtivý oblíbený autor, po válce silně pod vlivem ideologie, Román Městečko na dlani – skvělý pozorovatel života a znalec charakterů postav, Němá barikáda – povídky z posledních dnů války, pražské povstání, inspirace skutečnými událostmi a osobami, i obyčejný jedinec má snahu se podílet na boji proti fašismu Některé povídky zfilmovány : Vyšší princip, Pancéřová pěst, Němá barikáda Hlídač dynamitu Včelař Zadání referátu z úvodu šk. roku - povídky, přednes

7 Střední škola Oselce Julius Fučík 1903 – 1943 novinář, skladatel, spisovatel, obdivovatel SSSR, Zapojen do odbojové činnosti, zatčen, vyšetřován, během pobytu na Pankráci Psal zážitky na cigaretové papírky, vynášel je český dozorce, po válce jeho manželkou vydáno jako Reportáž psaná na oprátce popraven u Berlína Obdiv k SSSR – V zemi, kde zítra již znamená včera Hrdina, vzor pro poválečné generace. O jeho životě zejména během války mnoho spekulací, nejasností i mýtů, Maximální podpora kultury, sportu – spartakiády podpora kultury na venkově, podpora amatérských tvůrců, podpora filmu, divadel, vydavatelství, ale vše pod přísnou kontrolou. Umění ve službách ideologie – cesta k socialismu Oficiální kultura – Václav Řezáč, Vítězslav Nezval, Vilém Závada, Marie Pujmanová, Marie Majerová, atd – maximální podpora, vysoké náklady tisků

8 Střední škola Oselce Vedle toho neoficiální kultura v ústraní, pod kontrolou, ale nepodařilo se přes veškerou snahu ji potlačit a umlčet Bohumil Hrabal, - spisovatel Egon Bondy – spisovatel, filozof, Ivo Vodseďálek – básník, výtvarník Karel Nepraš - sochař, grafik Milan Knížák – později, hudebník, výtvarník,sochař,…. František Hrubín – 1910 – 1970 Výrazná osobnost české poezie a dramatu od meziválečného období až do r. 1970,uznávaná osobnost i mezi kolegy autory, nedokončil 2 VŠ, pracoval jako redaktor, knihovník, tvorbu ovlivnilo i narození dětí. – tvorba pro děti, V 50 letech za kritiku upadl v nemilost u KSČ, stranou zájmu, ale přesto respektován Meziválečná tvorba - sbírka : Krásná po chudobě, meditativní poezie, inspirace krásnou českou krajinou, rodnou zemí, vírou v Boha, Motiv lásky, života, smrti, vesmíru, země

9 Střední škola Oselce Motiv lásky, života, smrti, vesmíru, země Tvorba z období okupace Včelí plást – silný vztah k rodnému kraji, vlastenectví, Poválečná tvorba : Srpnová neděle – divadelní hra, letní odpoledne na hrázi rybníka, různé typy postav, Dialogy - komplikované mezilidské vztahy, neochota naslouchat, najít porozumění, Životní rozčarování – částečně autobiografie – spisovatel Horák, uvedeno v ND Romance pro křídlovku – vrchol Hrubínovy tvorby, Lyrickoepická skladba, láska studenta k Terině, děvče od kolotoče a střelnice, silný prožitek, vzájemná láska a sympatie, plán útěku, přesto odjíždí s atrakcemi a Viktorem. František nezapomíná, časem se dozví, že Terina zemřela brzy po setkání. Kontrast lásky, mládí, smrti, Františkův dědeček – „mimo“ díky chorobě, jeho smrt je přirozená, ale smrt Teriny je šokem a uvědomováním si reálného světa – tj. přechod k dospělosti Jan Skácel 1922 – 1989 autor úzce spjatý s Moravou, a Brnem, za války totálne nasazen, pak novinář, Vycházel v samizdatu a exilu, nepatřil mezi prorežimní tvůrce, Kolik příležitostí má růže – domov, vesnice, rodný kraj, Brno, život ve všech rovinách

10 Střední škola Oselce Hodina mezi psem a vlkem vnímá odtržení člověka od přírody, hledání smyslu života, bytí, lidské existence, Jedenáctý bílý kůň Co zbylo z anděla básně o Pro děti: Jak šel brousek na vandr Pohádka o velkém samovaru Uspávanky, cyklus rozměrnějších lyrických skladeb s epickými prvky, koncipovaný jako vyprávěnky dětem před spaním, ilustrace Ota Janeček Kam odešly laně, na motivy pastelů Proč ten ptáček z větve nespadne O pejsku Ťapovi, výru Výrovi, slavíčku Slavíkovi a kočičce, která se moc styděla Pohádky z Valašského království Ladislav Fuks – 1923 – 1994 Autor, jehož tvorba je spjata s 2. světovou válkou, židovskou tématikou, Za války totálně nasazen, po studiích VŠ skončil jako dělník, později kastelán na Kynžvartu, Hodně autobiografická tvorba – Pan Theodor Mundstock Mí černovlasí bratři Spalovač mrtvol – zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, ženatý, manželka je židovka, je fascinován světem mrtvých, zpopelnění považuje za osvobození ducha - vychází z tradic Tibetu,

11 Střední škola Oselce Stává se fanatikem fašismu, udavačem, zabíjí manželku i syna, je přesvědčen o správnosti svého konání, vysvobozuje nečisté z pozemského života a činí jim milosrdenství, v monolozích zdůvodňuje své konání Román z období secese – Vévodkyně a kuchařka, námět je vybudování muzea 19.st, ale román je spíš charakteristikou doby a úpadku společnosti Jan Otčenášek – 1924 – 1979 Prozaik, novinář, redaktor, zahájil tvorbu v 50. letech budovatelským románem Plným krokem Občan Brych – také silně prorežimní, váhání mladého muže mezi emigrací a setrváním v Československu, vítězí správné rozhodnutí setrvat a budovat… Popularitu přinesla novela Romeo, Julie a tma Atmosféra Heydrichyády, láska studenta a židovské dívky, tragický příběh, skvělé vykreslení postav a povah, odpovědnost, zrada, strach…

12 Střední škola Oselce Zdroje materiálů: ANDREE, Lukáš; FRÁNEK, Michal; KULHAVÁ, Martina a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol, učebnice. Brno: Didaktis, 2010, ISBN 978-80-7358-149-7. ANDREE, Lukáš; FRÁNEK, Michal; KULHAVÁ, Martina a kol. Literatura středních pro 4. ročník škol, pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2010, ISBN 978-80-7358-150-3. Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google