Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Josef Zhorný ANOTACE: Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Fyzickogeografická charakteristika Afriky. Výklad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Josef Zhorný ANOTACE: Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Fyzickogeografická charakteristika Afriky. Výklad."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Josef Zhorný ANOTACE: Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Fyzickogeografická charakteristika Afriky. Výklad je doplněn prací se slepou mapou a cvičením pro snazší upevnění látky. KLÍČOVÁ SLOVA: Afrika, poloha, rozloha, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, historické souvislosti Afrika – FG a historické souvislosti VY-32-INOVACE-ZEM-226

2

3

4 Afrika je po Asii a Americe třetím největším světadílem (rozloha 30 mil. km²) zaujímá 20% světové souše rozkládá se po obou stranách rovníku asi 2/3 se nacházejí na severní a 1/3 na jižní polokouli v Africe žije více než miliarda obyvatel (2010, OSN) Hraniční body: severBílý mys západ Zelený mys jihStřelkový mys východ mys Hafun Afrika má nejméně členité pobřeží největším ostrovem je Madagaskar (4. největší ostrov na světě) jediný výrazný poloostrov je Somálský poloostrov (tzv. Africký roh) západní břehy omývá Atlantský oceán, východní břehy pak Indický oceán s Asií je spojena Suezskou šíjí (dlouhá 120 km) od Evropy je oddělena Gibraltarským průlivem (široký 14 km) a Středozemním mořem

5 Obr. 1 Afrika

6 převládají roviny a plošiny Afrického štítu - chybí protáhlá horská pásma pevninský štít byl v průběhu vývoje rozlámán na kry a zprohýbán v pánve a klenby ke štítu se připojují pohoří vzniklá v průběhu hercynského a alpínského vrásnění - pohoří Atlas a Kapské hory tektonické pohyby v průběhu třetihor způsobily vznik Etiopské vysočiny, sopečných kuželů (např. Kilimandžáro, Kamerunská hora) a pohoří Východoafrické náhorní plošiny převážná část Afriky leží na africké litosférické desce, menší východní část na somálské litosférické desce hranici mezi deskami tvoří brázda středoafrické příkopové propadliny s jezery Malawi a Tanganika téměř celý kontinent leží v nadmořské výšce nad 300 m nejvyšší hora: Kilimandžáro (Uhuru, 5 895 m) ležící v Tanzánii nejnižší místo: Assalská proláklina (155 m pod úrovní hladiny moře)

7 Obr. 2 Povrch Afriky

8 nejteplejší světadíl s velmi dobře vyvinutými podnebnými pásmy: I.Rovníkové - Konžská pánev a jih Guinejského zálivu horké a vlhké podnebí s lijákovými srážkami II.Rovníkové monzunové - 1/3 povrchu Afriky, zhruba k 17° severní a jižní šířky typické střídání letního vlhkého a zimního suchého období III.Tropické - až po 30° severní a jižní šířky a) Kontinentální - extrémně suché (např. Sahara) b) Oceánské - s vydatnými letními srážkami (např. pobřeží Indického oceánu) IV.Subtropické - severní a jižní okraje kontinentu teplé suché léto a deštivá zima nejvyšší absolutní teplota: al - Azízija v Libyi (+58°C) nejnižší absolutní teplota: Ifrane v pohoří Atlas (-24°C) nejdeštivější místo: Debundža v Kamerunu (10 500 mm) nejsušší místo: Asuán v Egyptě (0,5 mm ročně) na většině vlhkého tropického území jsou charakteristické malé rozdíly v denním i ročním chodu teplot, naopak na pouštích velké rozdíly v denních i ročních teplotách

9 Obr. 6 Podnebí a vodstvo

10 téměř 1/3 povrchu Afriky zaujímají bezodtokové oblasti (např. Čadská pánev) nejdelší řekou je Nil (6 670km) - druhá nejdelší řeka světa stav vody v Nilu značně kolísá (největší průtok v době dešťů v horní části povodí) druhou nejdelší řekou je Kongo - má větší průtok než Nil (celé povodí se nachází blízko rovníku, kde jsou velké úhrny srážek) v riftové oblasti na východě se nachází řada velkých jezer: Viktoriino (Ukerewe) Tanganika Malawi (Njasa) dalším velkým jezerem je Čadské jezero (bezodtoké) v Čadské pánvi nejznámější vodopády: Viktoriiny (na Zambezi) v pouštích a polopouštích leží řada občasných slaných jezer (šotů) a suchá údolí vodních toků (vádí)

11 Obr. 7 Delta Nilu Obr. 8 Viktoriiny vodopády

12 pro Afriku jsou typické savany (35% rozlohy) a pouště (40% rozlohy) vegetační pásma sledují klimatické poměry dvě hlavní fytogeografické oblasti: A) paleotropická - většina kontinentu tropické deštné pralesy - až 3 patra fíkus, vzácné dřevo, palmy, liány, orchideje hmyz, plazi, ptáci, opice hlavním problémem je vypalování a těžba savany - rozsáhlé travnaté roviny s menšími lesíky a galeriovými lesy podle srážek rozlišujeme savany travnaté, křovinaté a polopouštní žirafy, zebry, sloni, hroši, nosorožci, antilopy šelmy (lev, leopard, hyena), krokodýli, hadi, ještěrky hmyz (moskyti, sarančata, moucha tse-tse) hlavním problémem je pytláctví, vypalování vegetace B) holarktická - sever kontinentu a Sahara pouště - velmi řídký porost trav, občas keře a polokeře Sahara (největší poušť na Zemi, asi 8 mil. km²), Namib, Kalahari problémem je desertifikace (zejména Sahel), nálety sarančat mediteránní oblast - vždyzelené suchomilné lesy a trnité křoviny, květena v některých publikacích jsou uváděny další fytogeografické oblasti: kapská a madagaskarská

13 Obr. 9 Vegetační pásma

14 Afrika byla pro Evropany tajuplný kontinent (pobřeží známé od konce 15. století, vnitrozemí dlouho neprobádané - „Hic sunt leones“ 4 mil. př. n. l. - počátky předchůdců člověka 3000 př. n. l. - sjednocení Horního a Dolního Egypta 814 př. n. l. - Féničané zakládají Kartágo 332 př. n. l. Alexandr Veliký dobývá Egypt 641 - Arabové začínají dobývat severní Afriku 14. - 15. st. - portugalské výpravy (Kanárské ostrovy, Ceuta, Ghana), obeplutí mysu Dobré naděje (Bartolomeo Diaz) novověk - koloniální výboje (Francouzi, Búrové, Britové, Belgičané, Italové, Němci) 1877 - 1914 - spory, kolonizace celého kontinentu 1899 - 1902 - Búrská válka 1949 - vznik apartheidu v JAR od 50. let 20. st. - postupné získávání nezávislosti jednotlivých afrických států 1960 - „Rok Afriky“ - nezávislost získalo 17 států 1990 - poslední kolonie Namibie (JAR) vyhlašuje nezávislost

15 Obr. 13 Kolonizace a dekolonizace

16

17 K vyznačeným místům přiřaď písmena jednotlivých lokalit A KomoryG Čadské jezero B MalawiH Džabal Tubkal C NamibI Dračí hory D KilimandžároJ Kamerunská hora E Zelený mysK Assalská proláklina F Suezský průplavL Asuánská nádrž

18 A KomoryG Čadské jezero B MalawiH Džabal Tubkal C NamibI Dračí hory D KilimandžároJ Kamerunská hora E Zelený mysK Assalská proláklina F Suezský průplavL Asuánská nádrž K vyznačeným místům přiřaď písmena jednotlivých lokalit

19 Vyber pojem, který logicky nepatří do řady. Zdůvodni Kongo - Limpopo - Asuán - Niger Seychely - Komory - Serengeti - Sokotra Senegal - Malawi - Albertovo - Turkana Serengeti - Tibesti - Ngorongoro - Krugerův

20 Vyber pojem, který logicky nepatří do řady. Zdůvodni Asuán Kongo - Limpopo - Asuán - Niger Asuán - není řeka, ale přehrada na Nilu Serengeti Seychely - Komory - Serengeti - Sokotra Serengeti - není ostrov, ale NP v Tanzánii Senegal Senegal - Malawi - Albertovo - Turkana Senegal - není jezero, ale stát (také řeka) v Západní Africe Tibesti Serengeti - Tibesti - Ngorongoro - Krugerův Tibesti - není NP, ale pohoří

21 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz ANDĚL, J. - MAREŠ, R. "Starý svět" Evropa : encyklopedický přehled zemí. 2. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. 293 s. ISBN 80-7182- 115-2. BIČÍK, I. a kol. Regionální zeměpis světadílů: učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. 135 s. ISBN 80-86034-43-7. VOŽENÍLEK, V. - DEMEK, J. Zeměpis. 2, Zeměpis oceánů a světadílů. 1, Atlantský oceán, Afrika, Indický oceán, Tichý oceán, Austrálie a Oceánie, Severní ledový oceán, Arktida a Antarktida. Olomouc: Prodos, 2001. 58 s. ISBN 80-7230-099-7.

22 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz Titulní strana URL [cit.22.8.2012]http://room42.wikispaces.com/Savanna+Geography Slide č. 2 URL [cit.22.8.2012]http://www.abercrombiekent.com/travel-destinations/africa-safari/ Obr. 1 URL [cit.22.8.2012]http://www.ucebne-pomocky.sk/produkt/407/mapa-afriky Obr. 2 URL [cit.22.8.2012]http://www.oskole.sk/?id_cat=120&clanok=889 Obr. 3 URL [cit.22.8.2012]http://dumirocks.wordpress.com/2011/11/12/what-table-mountain-new-7-wonder-of- nature/ Obr. 4 URL [cit.22.8.2012]http://www.cliffshade.com/colorado/geo_overview.htm Obr. 5 URL [cit.22.8.2012]http://nature.new7wonders.com/archives/wonder/kilimanjaro Obr. 6 VOŽENÍLEK, V. - DEMEK, J. Zeměpis. 2, Zeměpis oceánů a světadílů. 1, Atlantský oceán, Afrika, Indický oceán, Tichý oceán, Austrálie a Oceánie, Severní ledový oceán, Arktida a Antarktida. Olomouc: Prodos, 2001. ISBN 80-7230-099-7. str. 11. Obr. 7 URL [cit.22.8.2012]http://www.locomnet.de/smf/galerie/satellitenbilder/index.html Obr. 8 URL [cit.22.8.2012]http://www.victoriafalls-guide.net/victoria-falls-pictures.html Obr. 9 URL [cit.22.8.2012]http://exploringafrica.matrix.msu.edu/teachers/curriculum/m6/map3.php Obr. 10 URL [cit.22.8.2012]http://zemepis.jergym.cz/foto/38/ipage00015.htm Obr. 11 URL [cit.22.8.2012]http://bonczewskis-biomes.wikispaces.com/Savannas Obr. 12a URL [cit.22.8.2012]http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/locusts/about/history Obr. 12b URL [cit.22.8.2012]http://www.forumgarden.com/forums/current-events/1599-israel-hit-worst-locust- plague-since-1950s.html Obr. 13 URL [cit.22.8.2012]http://www.geschichtsforum.de/f57/kolonialreiche-16718/


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Josef Zhorný ANOTACE: Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Fyzickogeografická charakteristika Afriky. Výklad."

Podobné prezentace


Reklamy Google