Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afrika – FG a historické souvislosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afrika – FG a historické souvislosti"— Transkript prezentace:

1 Afrika – FG a historické souvislosti
VY-32-INOVACE-ZEM-226 AUTOR: Mgr. Josef Zhorný ANOTACE: Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Fyzickogeografická charakteristika Afriky. Výklad je doplněn prací se slepou mapou a cvičením pro snazší upevnění látky. KLÍČOVÁ SLOVA: Afrika, poloha, rozloha, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, historické souvislosti

2 Afrika

3 Přírodní podmínky a historické souvislosti
Přírodní podmínky a historické souvislosti

4 Poloha a rozloha Afrika je po Asii a Americe třetím největším světadílem (rozloha 30 mil. km²) zaujímá 20% světové souše rozkládá se po obou stranách rovníku asi 2/3 se nacházejí na severní a 1/3 na jižní polokouli v Africe žije více než miliarda obyvatel (2010, OSN) Hraniční body: sever Bílý mys západ Zelený mys jih Střelkový mys východ mys Hafun Afrika má nejméně členité pobřeží největším ostrovem je Madagaskar (4. největší ostrov na světě) jediný výrazný poloostrov je Somálský poloostrov (tzv. Africký roh) západní břehy omývá Atlantský oceán, východní břehy pak Indický oceán s Asií je spojena Suezskou šíjí (dlouhá 120 km) od Evropy je oddělena Gibraltarským průlivem (široký 14 km) a Středozemním mořem

5 Obr. 1 Afrika

6 Povrch převládají roviny a plošiny Afrického štítu - chybí protáhlá horská pásma pevninský štít byl v průběhu vývoje rozlámán na kry a zprohýbán v pánve a klenby ke štítu se připojují pohoří vzniklá v průběhu hercynského a alpínského vrásnění - pohoří Atlas a Kapské hory tektonické pohyby v průběhu třetihor způsobily vznik Etiopské vysočiny, sopečných kuželů (např. Kilimandžáro, Kamerunská hora) a pohoří Východoafrické náhorní plošiny převážná část Afriky leží na africké litosférické desce, menší východní část na somálské litosférické desce hranici mezi deskami tvoří brázda středoafrické příkopové propadliny s jezery Malawi a Tanganika téměř celý kontinent leží v nadmořské výšce nad 300 m nejvyšší hora: Kilimandžáro (Uhuru, m) ležící v Tanzánii nejnižší místo: Assalská proláklina (155 m pod úrovní hladiny moře)

7 Obr. 2 Povrch Afriky

8 Podnebí nejteplejší světadíl s velmi dobře vyvinutými podnebnými pásmy: Rovníkové - Konžská pánev a jih Guinejského zálivu horké a vlhké podnebí s lijákovými srážkami Rovníkové monzunové - 1/3 povrchu Afriky, zhruba k 17° severní a jižní šířky typické střídání letního vlhkého a zimního suchého období Tropické - až po 30° severní a jižní šířky Kontinentální - extrémně suché (např. Sahara) Oceánské - s vydatnými letními srážkami (např. pobřeží Indického oceánu) Subtropické - severní a jižní okraje kontinentu teplé suché léto a deštivá zima nejvyšší absolutní teplota: al - Azízija v Libyi (+58°C) nejnižší absolutní teplota: Ifrane v pohoří Atlas (-24°C) nejdeštivější místo: Debundža v Kamerunu ( mm) nejsušší místo: Asuán v Egyptě (0,5 mm ročně) na většině vlhkého tropického území jsou charakteristické malé rozdíly v denním i ročním chodu teplot, naopak na pouštích velké rozdíly v denních i ročních teplotách

9 Obr. 6 Podnebí a vodstvo

10 Vodstvo téměř 1/3 povrchu Afriky zaujímají bezodtokové oblasti (např. Čadská pánev) nejdelší řekou je Nil (6 670km) - druhá nejdelší řeka světa stav vody v Nilu značně kolísá (největší průtok v době dešťů v horní části povodí) druhou nejdelší řekou je Kongo - má větší průtok než Nil (celé povodí se nachází blízko rovníku, kde jsou velké úhrny srážek) v riftové oblasti na východě se nachází řada velkých jezer: Viktoriino (Ukerewe) Tanganika Malawi (Njasa) dalším velkým jezerem je Čadské jezero (bezodtoké) v Čadské pánvi nejznámější vodopády: Viktoriiny (na Zambezi) v pouštích a polopouštích leží řada občasných slaných jezer (šotů) a suchá údolí vodních toků (vádí)

11 Obr. 8 Viktoriiny vodopády
Obr. 7 Delta Nilu Obr. 8 Viktoriiny vodopády

12 Rostlinstvo a živočišstvo
pro Afriku jsou typické savany (35% rozlohy) a pouště (40% rozlohy) vegetační pásma sledují klimatické poměry dvě hlavní fytogeografické oblasti: A) paleotropická - většina kontinentu tropické deštné pralesy - až 3 patra fíkus, vzácné dřevo, palmy, liány, orchideje hmyz, plazi, ptáci, opice hlavním problémem je vypalování a těžba savany - rozsáhlé travnaté roviny s menšími lesíky a galeriovými lesy podle srážek rozlišujeme savany travnaté, křovinaté a polopouštní žirafy, zebry, sloni, hroši, nosorožci, antilopy šelmy (lev, leopard, hyena), krokodýli, hadi, ještěrky hmyz (moskyti, sarančata, moucha tse-tse) hlavním problémem je pytláctví, vypalování vegetace B) holarktická - sever kontinentu a Sahara pouště - velmi řídký porost trav, občas keře a polokeře Sahara (největší poušť na Zemi, asi 8 mil. km²), Namib, Kalahari problémem je desertifikace (zejména Sahel), nálety sarančat mediteránní oblast - vždyzelené suchomilné lesy a trnité křoviny, květena v některých publikacích jsou uváděny další fytogeografické oblasti: kapská a madagaskarská

13 http://exploringafrica. matrix. msu. edu/teachers/curriculum/m6/map3
Obr. 9 Vegetační pásma

14 Historie Afrika byla pro Evropany tajuplný kontinent (pobřeží známé od konce 15. století, vnitrozemí dlouho neprobádané - „Hic sunt leones“ 4 mil. př. n. l. - počátky předchůdců člověka 3000 př. n. l. - sjednocení Horního a Dolního Egypta 814 př. n. l. - Féničané zakládají Kartágo 332 př. n. l. Alexandr Veliký dobývá Egypt 641 - Arabové začínají dobývat severní Afriku st. - portugalské výpravy (Kanárské ostrovy, Ceuta, Ghana), obeplutí mysu Dobré naděje (Bartolomeo Diaz) novověk - koloniální výboje (Francouzi, Búrové, Britové, Belgičané, Italové, Němci) spory, kolonizace celého kontinentu Búrská válka vznik apartheidu v JAR od 50. let 20. st. - postupné získávání nezávislosti jednotlivých afrických států „Rok Afriky“ - nezávislost získalo 17 států poslední kolonie Namibie (JAR) vyhlašuje nezávislost

15 Kolonizace a dekolonizace
Obr. 13 Kolonizace a dekolonizace

16 Opakování

17 K vyznačeným místům přiřaď písmena jednotlivých lokalit
A Komory G Čadské jezero B Malawi H Džabal Tubkal C Namib I Dračí hory D Kilimandžáro J Kamerunská hora E Zelený mys K Assalská proláklina F Suezský průplav L Asuánská nádrž

18 K vyznačeným místům přiřaď písmena jednotlivých lokalit
F Suezský průplav H Džabal Tubkal L Asuánská nádrž E Zelený mys G Čadské jezero K Assalská proláklina J Kamerunská hora D Kilimandžáro A Komory G Čadské jezero B Malawi H Džabal Tubkal C Namib I Dračí hory D Kilimandžáro J Kamerunská hora E Zelený mys K Assalská proláklina F Suezský průplav L Asuánská nádrž A Komory B Malawi C Namib I Dračí hory

19 Vyber pojem, který logicky nepatří do řady. Zdůvodni
Kongo - Limpopo - Asuán - Niger Seychely - Komory - Serengeti - Sokotra Senegal - Malawi - Albertovo - Turkana Serengeti - Tibesti - Ngorongoro - Krugerův

20 Vyber pojem, který logicky nepatří do řady. Zdůvodni
Kongo - Limpopo - Asuán - Niger Asuán - není řeka, ale přehrada na Nilu Seychely - Komory - Serengeti - Sokotra Serengeti - není ostrov, ale NP v Tanzánii Senegal - Malawi - Albertovo - Turkana Senegal - není jezero, ale stát (také řeka) v Západní Africe Serengeti - Tibesti - Ngorongoro - Krugerův Tibesti - není NP, ale pohoří

21 POUŽITÉ ZDROJE: ANDĚL, J. - MAREŠ, R. "Starý svět" Evropa : encyklopedický přehled zemí.  2. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. ISBN BIČÍK, I. a kol. Regionální zeměpis světadílů: učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, s. ISBN VOŽENÍLEK, V. - DEMEK, J. Zeměpis. 2, Zeměpis oceánů a světadílů. 1, Atlantský oceán, Afrika, Indický oceán, Tichý oceán, Austrálie a Oceánie, Severní ledový oceán, Arktida a Antarktida.  Olomouc: Prodos, s. ISBN

22 POUŽITÉ ZDROJE: Titulní strana URL< Slide č. 2 URL< Obr. 1 URL< Obr. 2 URL< Obr. 3 URL< >[cit ] Obr. 4 URL< Obr. 5 URL< Obr. 6 VOŽENÍLEK, V. - DEMEK, J. Zeměpis. 2, Zeměpis oceánů a světadílů. 1, Atlantský oceán, Afrika, Indický oceán, Tichý oceán, Austrálie a Oceánie, Severní ledový oceán, Arktida a Antarktida.  Olomouc: Prodos, ISBN str. 11. Obr. 7 URL< Obr. 8 URL< Obr. 9 URL< Obr. 10 URL< Obr. 11 URL< Obr. 12a URL< Obr. 12b URL< >[cit ] Obr. 13 URL<


Stáhnout ppt "Afrika – FG a historické souvislosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google