Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVÍCENTSTVÍ Petr Neugebauer, 7. B. Osvícení myšlenkové, kulturní, politické, hospodářské hnutí řídit se rozumem, ne (jen) vírou nejen posmrtná spása,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVÍCENTSTVÍ Petr Neugebauer, 7. B. Osvícení myšlenkové, kulturní, politické, hospodářské hnutí řídit se rozumem, ne (jen) vírou nejen posmrtná spása,"— Transkript prezentace:

1 OSVÍCENTSTVÍ Petr Neugebauer, 7. B

2 Osvícení myšlenkové, kulturní, politické, hospodářské hnutí řídit se rozumem, ne (jen) vírou nejen posmrtná spása, i život na zemi vznik počátkem 18. st. v Anglii a Francii, v 2. polovině celá Evropa po baroku (emocích) přichází rozum (později zase romantismus = emoce) snaha vyvést od středověké pověrčivosti

3 Přírodní objevy svět vysvětluje nejen Bible ale i věda utřídění chemických prvků, dělaní rostlinstva - Švéd, galvanický článek, elektrická baterie, hromosvod Newton (mechanika), Pascal (tlak)  Watt – zdokonalený parní stroj objeven balón plněný horkým vzduchem (Ludvík XVI.)

4 Společnost veřejná moc pochází z lidu, nikoli od Boha a je založen na dohodě mezi panovníkem a poddanými – O vládě John Locke 1689 přirozená práva: víra, soukormé vlastnictví doporučuje dělbu moci ve státě navazuje Montesyuieu O duchu zákonů – rozložení státní moci do tří složek (zákonodárná, výkonná, soudní) navzájem se kontrolují i když jsou nezávislé

5 Encyklopedisté Voltaire zpochybňuje náboženské přesvědčení Diderot, Helvetius, Jean d‘Alembert – sepsat lidské vědomosti 1751-1772 – Racionální slvoník věd, umění a řemesel vědění přispívá ke štěstí lidí a posouvá společnost k osvícenskému ideálu Ženevan Rousseau – návrat k přírodě, bez vlastnictví, přímá demokracie, citová výchova Voltaire – největší filozof své doby *1694, výchova církví, 50 divadelních her a oper – protiklerikální, seznámil s Lockem, názory Newtona, historiografem Ludvíka XV., fKAV, působil u Fridricha II. v Postupimi (protikatolicky) – poté mezi Francií a Švýcarskem, svoboda jako zákon přírody (duchaplné povídky), dopisuje s Kateřinou V.

6 Absolutismus filozofové chtějí vše vysvětlit rozumem a s jeho pomocí i lepší stát 18.st. absolutisté – moc pouze od Boha důležitá ideologie – drahá reprezentace společnost dělena na stavy vládce ovlivňuje jurisdikci, legislativu i exekutivu prostředkem armáda a byrokracie (místo pro šlechtu) příjmy ve formě daní – pravidelné a stálé

7 Osvícený absolutismus mezi měšťany i panovníky: Fridrich II., Josef II., Kateřina II. nejen reprezentace a sláva rodu – vladařské povinnosti jako služebníci státu lepší hmotné podmínky poddaných osvícené ideály realizují absolutisticky tedy i proti vůli poddaných

8 Fridrich II. úplná náboženská tolerance válčí s Marií Terezií tzv. slezské války u Kolína rozdrcen – obrat Sedmileté války vítězí u Leuthenu s 36 000 (ztráta 6000) vojáky proti 70 000 (ztráty 22 000) Rakušanům  získá zpět Slezsko, reputaci vojenské velmoci zisk Slezska a Kladska (převaha protestantů) četl díla osvícenců, zajímal se o hudbu – konflikt s otcem Fridrichem Vilémem I. a pokus o útěk do Anglie – sleduje popravu přítele Katteho dopisoval s Voltairem menší dokonale vycvičená armáda vzor pro Napoleona merkantilismus, územní zisky, armáda  evropská velmoc osvícenské ideály realizuje, ovšem vždy pro posílení moci obdivoval ho Josef II.

9 Marie Terezie rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí – pojítkem jen panovník a pragmatická sankce (bez zákonů, úřadů) po Sedmileté válce 50% zadlužení – bankocetle, ztráta rozvinutých zemí reformy: státní správa, armáda, školství, hospodářství centralizace, byrokratizace chce silné vojsko – potřebuje peníze – ty od obyvatel – sčítaní obyvatel a území (tereziánský katastr) – zlepšit podmínky platičů – vrchnost sužuje – lepší vlastní úředníci odstraněno mučení při výsleších, církev pod státem, manufakury, jednotné míry, rušení cel 1774 povinná školní docházka od 6 do 12 nový robotní řád po selských bouřích v Čechách (vrchnost neschopná bránit hladu) – nadbytečné roboty odstraněny přesným omezením bez osvícenské výchovy, katolička, 16 dětí 11 dospělo, schopní rádci

10 Josef II. 1765 císař, 1780 smrt M. Terezie 1781 toleranční patent – nekatolíci jsou trpěni zrušil kláštery, které nevzdělávají nebo nepečují o nemocné – z nich kasárny, nemocnice a chudobince – brutální zásah do kulturních tradic – vydražování majetku 1. 11. 1781 odstraňuje nevolnictvní (bydliště, povolání, manželství, jít studovat) zrušil městskou samosprávu – městské úřady tzv. magistráty podřídil více kat. církev i židovské soudnictví emancipace židů – přístup k studiu a řemeslu, vojenská povinnost, synagogy a školy pod státem, musí německá jména, odchod z gheta a po pokřtění do státní služby (o romech str 28) nový trastní zákoník – ruší trest smrti ke konci života chtěl zrovnoprávnit šlechtický a poddanksý majetek – znepřátelil šlechtu v Uhrách kromě tolerančního patentu odvolal všechny své reformy nástupce bratr Leopold II. ruší daňovou reformu ostatní reformy v záadní části zachovány – základ silného státu a občanské společnosti

11 Josef II. * 1741, osvícený a sebevědomý pragmatik bez smyslu pro umění a vědu reformy M.T. pomalé a polovičaté proto cestuje – oře pole u Brna (selský král) navštívil Marii Antonii, manžel Ludvík XVI. neschopný, Fridricha II. obdivoval, s Kateřinou chtěl dobývat Turky zjednodušoval veškeré články správního a vládního systému mezi stavy zaváděl rovnost před soudem odděloval soudnictví od politiky tvoří sociálně-policejní stát mnohé reformy odvolal aby uklidnil stavy a katolickou církev 1790 zemřel na tuberkulózu když zahájil s Kateřinou válku proti Turecku lid si držel „dobré“ reformy, „špatné“: rušení svátků a procesí, pohřbívání do rakví bratr Leopold: likvidace konfliktních reforem, ukončí válku s Turky, smiřuje se s Pruskem

12 Kateřina II. dcera Petra Velikého Alžběta s Marií Terezií proti Fridrichu II. synovec Petr III. našla ženu z urozené ale zcela nevýznamné dynastie z Pruska zajímá se o pravoslavné učí rusky – zápal plic – pravoslavného popu místo pastora muž paličatý, náladový alkoholik – s armádou 1762 ho sesadí a nechá zabít připojí Litvu, větší část Polska, Krym, Aljašku Rusko dělí (s Potěmkinem) na 50 gubernií klášter bez majetku, platí je; města samosprávu po Pugačovi upevňuje nevolnictví – po VFR bez osvícenství zakazuje knihy

13 Vznik národních kultur 2. pol. 18. st. střední a severní Evropa – národní literatura univerzity latina, francouzština šlechta klasická díla Schillera, Goetha, Bacha, Mozart Defoe Robinson Crusoe, Swift Gulliverovy cesty,

14 Osvícenství u nás Česká učená společnost (70. léta 18. st.) – zkoumá dějiny, jazyk a literaturu Dobrovský Dějiny českého jazyka a literatury množství úředníků – jen německy od 1784 bez němčiny nepřijmou na střední školu poptávka po českém – literatuře, Kramerius Pražské poštovní noviny, Česká expedice – nakladatelství, Vlastenecké divadlo Bouda

15 Osvícenství konec konec Petr Neugebauer, 7. B


Stáhnout ppt "OSVÍCENTSTVÍ Petr Neugebauer, 7. B. Osvícení myšlenkové, kulturní, politické, hospodářské hnutí řídit se rozumem, ne (jen) vírou nejen posmrtná spása,"

Podobné prezentace


Reklamy Google