Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Ptáci VI – Kukačky, svišťouni, srostloprstí, pěvci Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):11, (III/2, sada B) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova: Strunatci, obratlovci, ptáci, kukačky, svišťouni, srostloprstí, pěvci Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o vybraných řádech třídy ptáci a procvičí si poznávání jejich nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období):9. 10. 2012 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Ověření ve výuce:Datum: 31. 10. 2012Třída: 7.Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Řád: Kukačky Jsou to převážně hmyzožraví ptáci. Vyskytuje se u nich tzv. hnízdní parazitizmus – svá vajíčka odkládají do hnízd jiných druhů ptáků. Mají chápavé nohy opatřené tzv. vratiprstem a kratším běhákem. Zástupci: kukačka obecná.

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. kukačka obecná [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Řád: Svišťouni Menší a středně velcí ptáci přizpůsobení k rychlému a vytrvalému letu. Mají dlouhá křídla s mohutnou létací svalovinou. Krátké a málo vyvinuté nohy slouží jen k udržení na podkladu a neumožňují pohyb po zemi. Živí se hmyzem chytaným za letu. Zástupci: rorýs obecný.

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. rorýs obecný [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Řád: Srostloprstí Jejich noha se vyznačuje třemi částečně srostlými předními prsty. Většinou jsou pestře zbarvení. Mají velkou hlavu s dlouhým zobákem a neopeřený běhák. Mláďata jsou krmivá, jejich vývoj trvá velmi dlouho. Zástupci: ledňáček říční, dudek chocholatý,

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. dudek chocholatýledňáček říční [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Řád: Pěvci Pěvci jsou největším řádem třídy ptáci. Vyznačují se výrazným hlasovým projevem, jenž je vytvářen za pomoci zpěvného orgánu zvaného syrinx. Jejich zobák má rozmanité tvary v závislosti na druhu přijímané potravy. Tři prsty směřují dopředu a jeden dozadu. V současnosti je známo asi 5500 druhů pěvců, což je více než polovina všech druhů ptáků.

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Jeden z našich nejběžnějších pěvců. Je větší a štíhlejší než vrabec. Má krátký šídlovitý zobák a na hlavě slabě naznačenou chocholku. Zpívá vytrvale charakteristicky vysoko na obloze. Je tažný. skřivan polní

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Jeden z našich nejznámějších ptáků s dlouhým vidličnatým ocasem. Způsobem života je vázaná na lidská sídla, hliněné miskovité hnízdo si obvykle staví uvnitř budov na stěnách pod stropem. Je tažná, před odletem se houfuje do větších hejn. vlaštovka obecná

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Od vlaštovky se liší především kratším, málo vykrojeným ocasem. Uzavřená polokulovitá hnízda staví na lidských stavbách, na rozdíl od vlaštovky vždy zvenčí. Většinou hnízdí pospolitě po desítkách až stovkách párů. Je tažná. jiřička obecná

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Jedna z našich nejhojnějších pěnic o málo menší než vrabec. Ozývá se silným flétnovým hlasem s rychlými trylky. Je to druh typický pro prostředí listnatých a smíšených lesů, kde se zdržuje v křovinatém podrostu. Je tažná, zimu tráví ve Středomoří a v severní Africe. pěnice černohlavá

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Náš nejmenší budníček, zhruba poloviční velikosti vrabce. Ozývá se monotónním zpěvem znějícím jako „cilp-calp“. Jeho přirozeným prostředím jsou lesy nejrůznějšího typu, ale zdržuje se i v zahradách a parcích. Je tažný, zimuje v Africe. budníček menší

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Vyhledává porosty rákosu na březích vod. Často zpívá i v noci. Nohy má uzpůsobené ke šplhání po rákosu či jiných rostlinách. Živí se výhradně živočišnou potravou. Košíčkovitá hnízda umně vplétá mezi stébla rostlin. rákosník obecný

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. kukačka obecná mandelík hajní lelek lesní [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. vlaštovka obecná rorýs obecný krutihlav obecný [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

20 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. vlha pestrá žluva hajní ledňáček říční [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

21 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

22 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. dudek chocholatý brkoslav severní chocholouš obecný [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

23 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

24 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. slavík obecný moudivláček lužní skřivan polní [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

25 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

26 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. vlaštovka obecná skorec vodní břehule říční [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

27 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

28 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. skalník zpěvný jiřička obecná cvrčilka říční [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

29 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

30 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. lejsek černohlavý linduška lesní pěnice černohlavá [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

31 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

32 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. skřivan polní budníček menší zvonohlík zahradní [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

33 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

34 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. konopka obecná čížek lesní rákosník obecný [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

35 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

36 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Konec prezentace!

37 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje elektronické: [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Zdroje tištěné: RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN 80-7289-094-8. ANDĚRA, Miloš. Fauna: Encyklopedie naší přírody. Praha: Libri, s. r. o., 2003, ISBN 80-7277-162-0.

38 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."

Podobné prezentace


Reklamy Google