Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Ptáci VI – Kukačky, svišťouni, srostloprstí, pěvci Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 11, (III/2, sada B) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova: Strunatci, obratlovci, ptáci, kukačky, svišťouni, srostloprstí, pěvci Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o vybraných řádech třídy ptáci a procvičí si poznávání jejich nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 7. Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Řád: Kukačky Jsou to převážně hmyzožraví ptáci.
Vyskytuje se u nich tzv. hnízdní parazitizmus – svá vajíčka odkládají do hnízd jiných druhů ptáků. Mají chápavé nohy opatřené tzv. vratiprstem a kratším běhákem. Zástupci: kukačka obecná. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
kukačka obecná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuckuck_%28Cuculus_canorus%29_by_Tim_Peukert.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 Řád: Svišťouni Menší a středně velcí ptáci přizpůsobení k rychlému a vytrvalému letu. Mají dlouhá křídla s mohutnou létací svalovinou. Krátké a málo vyvinuté nohy slouží jen k udržení na podkladu a neumožňují pohyb po zemi. Živí se hmyzem chytaným za letu. Zástupci: rorýs obecný. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
rorýs obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_%281%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 Řád: Srostloprstí Jejich noha se vyznačuje třemi částečně srostlými předními prsty. Většinou jsou pestře zbarvení. Mají velkou hlavu s dlouhým zobákem a neopeřený běhák. Mláďata jsou krmivá, jejich vývoj trvá velmi dlouho. Zástupci: ledňáček říční, dudek chocholatý, Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 ledňáček říční dudek chocholatý
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_2_%28Lukasz_Lukasik%29.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upupa_epops_Madrid_01.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 Řád: Pěvci Pěvci jsou největším řádem třídy ptáci.
Vyznačují se výrazným hlasovým projevem, jenž je vytvářen za pomoci zpěvného orgánu zvaného syrinx. Jejich zobák má rozmanité tvary v závislosti na druhu přijímané potravy. Tři prsty směřují dopředu a jeden dozadu. V současnosti je známo asi 5500 druhů pěvců, což je více než polovina všech druhů ptáků. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
skřivan polní Jeden z našich nejběžnějších pěvců. Je větší a štíhlejší než vrabec. Má krátký šídlovitý zobák a na hlavě slabě naznačenou chocholku. Zpívá vytrvale charakteristicky vysoko na obloze. Je tažný. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alauda_arvensis_2.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

10 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
vlaštovka obecná Jeden z našich nejznámějších ptáků s dlouhým vidličnatým ocasem. Způsobem života je vázaná na lidská sídla, hliněné miskovité hnízdo si obvykle staví uvnitř budov na stěnách pod stropem. Je tažná, před odletem se houfuje do větších hejn. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hirundo_rustica_1_%28Martin_Mecnarowski%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

11 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
jiřička obecná Od vlaštovky se liší především kratším, málo vykrojeným ocasem. Uzavřená polokulovitá hnízda staví na lidských stavbách, na rozdíl od vlaštovky vždy zvenčí. Většinou hnízdí pospolitě po desítkách až stovkách párů. Je tažná. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delichon_urbicum_Oulu_ _02.JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

12 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
pěnice černohlavá Jedna z našich nejhojnějších pěnic o málo menší než vrabec. Ozývá se silným flétnovým hlasem s rychlými trylky. Je to druh typický pro prostředí listnatých a smíšených lesů, kde se zdržuje v křovinatém podrostu. Je tažná, zimu tráví ve Středomoří a v severní Africe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackcap_3a_% %29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

13 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
budníček menší Náš nejmenší budníček, zhruba poloviční velikosti vrabce. Ozývá se monotónním zpěvem znějícím jako „cilp-calp“. Jeho přirozeným prostředím jsou lesy nejrůznějšího typu, ale zdržuje se i v zahradách a parcích. Je tažný, zimuje v Africe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiffchaff_%28Phylloscopus_collybita%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

14 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
rákosník obecný Vyhledává porosty rákosu na březích vod. Často zpívá i v noci. Nohy má uzpůsobené ke šplhání po rákosu či jiných rostlinách. Živí se výhradně živočišnou potravou. Košíčkovitá hnízda umně vplétá mezi stébla rostlin. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PleidelsheimerWiesentalTeichrohrsaenger.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

15 Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

16 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
kukačka obecná lelek lesní mandelík hajní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuckuck_%28Cuculus_canorus%29_by_Tim_Peukert.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

17  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

18 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
vlaštovka obecná krutihlav obecný rorýs obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_%281%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

19  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

20 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
vlha pestrá ledňáček říční žluva hajní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_2_%28Lukasz_Lukasik%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

21  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

22 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
dudek chocholatý chocholouš obecný brkoslav severní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upupa_epops_Madrid_01.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

23  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

24 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
slavík obecný skřivan polní moudivláček lužní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alauda_arvensis_2.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

25  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

26 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
vlaštovka obecná břehule říční skorec vodní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hirundo_rustica_1_%28Martin_Mecnarowski%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

27  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

28 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
skalník zpěvný cvrčilka říční jiřička obecná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delichon_urbicum_Oulu_ _02.JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

29  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

30 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
lejsek černohlavý pěnice černohlavá linduška lesní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackcap_3a_% %29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

31  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

32 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
skřivan polní zvonohlík zahradní budníček menší [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiffchaff_%28Phylloscopus_collybita%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

33  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

34 [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
konopka obecná rákosník obecný čížek lesní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PleidelsheimerWiesentalTeichrohrsaenger.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

35  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

36 Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

37 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN ANDĚRA, Miloš. Fauna: Encyklopedie naší přírody. Praha: Libri, s. r. o., 2003, ISBN Zdroje elektronické: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuckuck_%28Cuculus_canorus%29_by_Tim_Peukert.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_%281%29.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_2_%28Lukasz_Lukasik%29.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upupa_epops_Madrid_01.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alauda_arvensis_2.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hirundo_rustica_1_%28Martin_Mecnarowski%29.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delichon_urbicum_Oulu_ _02.JPG>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackcap_3a_% %29.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiffchaff_%28Phylloscopus_collybita%29.jpg>. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PleidelsheimerWiesentalTeichrohrsaenger.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

38 Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google