Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Ptáci I – Běžci, tučňáci, brodiví Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 6, (III/2, sada B) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova: Strunatci, obratlovci, ptáci, běžci, tučňáci, brodiví Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o třídě ptáci a jejich vybraných řádech a procvičí si poznávání nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 7. Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Třída: Ptáci Jejich tělo kryje peří, které slouží k zajištění stálé tělesné teploty a aktivního letu. Přední končetiny jsou přeměněny v křídla. U ptáků se vyvinuly dva základní druhy peří: prachové – je jemné, přispívá k udržování stálé tělesné teploty, krycí – kryje prachové peří, dělí se dále na obrysové, letky a rýdovací pera. Pelichání – pravidelná výměna peří. Všichni ptáci o svá mláďata pečují. Podle stupně vývoje vylíhlých mláďat a způsobu péče o ně rozlišujeme ptáky: krmivé – mláďata se líhnou holá a slepá, rodiče jim přinášejí potravu (např. pěvci, dravci) nekrmivé – mláďata se líhnou opeřená a vidoucí, živí se sama (např. hrabaví) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 Podtřída: Běžci Mají prsní kost bez hřebene. Ztratili schopnost letu.
Jsou všežraví. Zástupci: pštros dvouprstý, emu australský, nandu pampový. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
pštros dvouprstý [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 emu australský nandu pampový
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 Podtřída: Letci Mají hřeben hrudní kosti, na který se upínají svaly potřebné k letu. O mláďata se obvykle starají oba rodiče. Mláďata jsou většinou nekrmivá. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 Řád: Tučňáci Žijí jen na jižní polokouli.
Mají plné a těžké kosti a silnou vrstvu podkožního tuku. Mezi prsty mají plovací blány. Křídla jsou bez letek a slouží k veslování. Zástupci: tučňák císařský. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
tučňák císařský [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 Řád: Brodiví Mají dlouhé nohy umožňující chůzi ve vodě a vysoké trávě.
Křídla jsou široká, umožňující plachtění ve stoupavých vzdušných proudech. Dlouhý krk a zobák jsou přizpůsobením k lovu potravy ve vodě. Zástupci: čáp bílý, čáp černý, volavka popelavá, kvakoš noční. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

10 čáp bílý čáp černý [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

11 volavka popelavá kvakoš noční
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

12 Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

13 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
pštros dvouprstý kasuár přilbový nandu pampový [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

14  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

15 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
nandu pampový emu australský tinama tao [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

16  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

17 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
pštros dvouprstý turako velký nandu pampový [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

18  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

19 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
tučňák královský tučňák císařský tučňák uzdičkový [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

20  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

21 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
zejozob africký čáp bílý čáp jabiru [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

22  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

23 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
čáp černý nesyt africký čáp sedlatý [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

24  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

25 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
bukač velký volavka popelavá volavka stříbřitá [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

26  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

27 [cit. 2012-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
kvakoš noční bukáček malý volavka bílá [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

28  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

29 Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

30 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN Zdroje elektronické: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < < < < < < < < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

31 Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google