Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové technologie ECDL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové technologie ECDL"— Transkript prezentace:

1 Počítačové technologie ECDL
Ing. Andrea Gavlasová 2007/2008

2 Hardware (Motherboard, CPU)
Základní deska (Motherboard) důležitá komponenta PC – připojují se k ní ostatní části PC a bez ní PC nemůže fungovat CPU (Central Processing Unit) mozek celé PC sestavy – provádí výpočty, řídí běh PC, přístup k informacím v paměti, určuje pořadí příkazů, neumí udržovat data (operační paměť) rychlost – MHz, GHz výrobce: Intel, AMD typ: Pentium, Athlon, Duron, Thunderbird rychlost: Pentium III, Pentium IV další kritérium: cache (vnitřní pamět), 32bit,64bitové procesory – jak velkou instrukci jsou schopny zpracovat najednou 1. přednáška

3 Hardware (Paměť) slouží k uchovávání informací v PC
RAM (Random Access Memory) – operační paměť PC, pro čtení i zápis, informace uchovává jen když je zapnut el. proud, po vypnutí PC jsou ztraceny ROM (Read Only Memory) – pouze pro čtení, nelze do ní zapisovat, informace se uchovají i po vypnutí PC cache (vyrovnávací paměť) – používá se pro „odkládání dat“ při složitých výpočtech CMOS (Configuration Memory Operating System) – zabudovaná v základní desce, informace o konfiguraci PC, je typu RAM napájená z baterie -> informace se uchovávají i po vypnutí PC 1. přednáška

4 Hardware (Paměť) velikost paměti
Bit (binary digit) (b) – základní jednotka informace (pravda-nepravda), v PC je ukládána jako zapnuto-vypnuto Byte (binary term) (B) – používá se pro práci, protože Bit je příliš malá jednotka 1 Byte = 8 Bit velikosti paměti – kB, MB, GB, TB 1. přednáška

5 Software (BIOS, aplik. software)
BIOS (Basic Output Input System) – software, který je uložen na zákl. desce v paměti ROM oživuje PC eviduje zařízení, která jsou připojena k PC spouští operační systém Operační systém (Operating System) obsluhuje hardware PC – pomocí ovladačů (driver) – to je software, který říká OS jak pracovat s danou komponentou PC komunikuje s uživatelem a dovoluje spouštět aplikační programy – OS se stará pouze o běh PC, nenabízí žádné služby (hry, editory..), takové služby poskytují aplikační programy 1. přednáška

6 Software (BIOS, aplik. software)
Operační systém (Operating System) stará se o ukládání a údržbu dat – zajišťuje přístup s požadovaným datům komunikuje s ostatními PC v síti – zajištěno pomocí hardware (modem, síť. karta) a jazyka (síťového protokolu) Microsoft – Win98, ME, 2000, NT, XP, Vista Linux – Suse, RedHat, Mandrake IBM – OS/2 1. přednáška

7 Software (aplikační software)
textové editory (WordPad, Pozn.blok, Word) tabulkové procesory (Excel) databáze (Access, FoxPro, Sybase, MySQL) prezentační (PowerPoint) pro práci s Internetem (Explorer, ICQ) grafické (Photoshop, Ilustrator, Corel Draw) DTP (Desk Top Publishing) – pro počítačovou sazbu – InDesign, LaTeX hry 1. přednáška

8 Vývoj software analýza – zjišťuje se očekávání zadavatele
jaký problém má řešit a jak má program pracovat, možnosti řešení, počet uživatelů – sleduje se podobné řešení u konkurence, někdy neschopnost zadavatele vyjádřit své požadavky návrh – programátor zadavateli navrhuje vývojové prostředí, algoritmy, vizualizace uživ. rozhraní, ikony, obrázky programování – návrh přechází do programu testování – testování běhu programu odhalení chyb – vrací se k programátorům distribuce – počítačový trh rozhodne, zda bude software úspěšný (zakoupení větším počtem uživatelů) opravné balíčky – odhalení chyb ve fázi prodeje 1. přednáška

9 Počítačová síť peer to peer – PC komunikují mezi sebou
každý PC služby nabízí i využívá klient/server – v PC síti jsou servery – služby pouze nabízejí a klienti – služby využívají LAN (Local Area Network) síť propojuje PC v domácnosti, kanceláři, budově MAN (Metropolitan Area Network) propojení PC v rámci jednoho města WAN (Wide Area Network) propojení v rámci států a kontinentů (Internet) 1. přednáška

10 Počítačová síť výhodou PC sítě – přístup k informacím a zařízením, které nejsou přímo na našem PC sdílení soukromých dat je ovšem zneužitelné intranet oddělení soukromých dat (intranet. webové stránky, podniková data) od veřejných (ukázkový software) je oddělená od Internetu firewalem PC z intranetu se dostanou na Internet, ale ne naopak extranet nutnost zpřístupnění intranetu pro konkrétní PC – omezenému, definovanému počtu uživatelů zabezpečení – login, heslo 1. přednáška

11 Internet dříve: internet dnes: Internet předchůdce: Arpanet
pro každou počítačovou síť dnes: Internet celosvětová Pc síť – označení právě jedné konkrétní sítě předchůdce: Arpanet vojenská síť pro sdílení souborů, zasílání zpráv, online diskusí od roku 1983 se připojovaly univerzitní PC pro odbornou veřejnost rozkvět Internetu – v roce 1991, kdy byl v USA schválen zákon o pokročilých PC, kterým bylo umožněno připojení na Internet i laické veřejnosti 1. přednáška

12 Internet jazyk HTML (HyperText Markup Language) a služba WWW (World Wide Web) v roce 1983 jazyk HTML a jím využívaná služba WWW dává síti Internet to, co GUI dává operačnímu systému není nutné zadávat příkazy z příkazové řádky, díky WWW se dá jednoduše pohybovat v síti vzájemně propojených dokumentů jednoduché ovládání – klepnutí na odkaz myší v letech vzrostl počet uživatelů Internetu z 100 tisíc na 100 miliónů Internet nabízí také: sdílení souborů (FTP), zasílání zpráv ( ), atd. 1. přednáška

13 Připojení k síti Internet
potřebujeme: PC, software a připojení pevné připojení využívají velké společnosti – pronajaté kabely cenově nedosažitelné pro jednotlivce, domácnosti bezdrátové připojení pro jednotlivce, domácnosti – WiFi, GPRS, CDMA připojení pomocí zavedených kabelů pro jednotlivce, domácnosti – kabelovka, telefon 1. přednáška

14 Připojení k síti Internet
nejčastěji připojení přes telefon potřebujeme modem (MOdulator/DEModulator), PC připojení umožní smlouva s poskytovatelem internetových služeb – ISP (Internet Service Provider) telefonní linky: PSTN (Public Switched Telephone Network) – bežná telefonní síť ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitální tel. síť, připojení pomocí dvojlinky – použití nezávisle obou linek současně ADSL (Asymetric Digital Subscribe Line) – technologie použitelná na PSTN i ISDN linkách, umožňuje vysokorychlostní připojení ve frekvenčních pásmech, která nejsou využívaná pro fax ani hovory (je možné telefonovat a být připojen zároveň) 1. přednáška

15 Modem a rychlost připojení
moduluje (mění amplitudu, frekvenci podle binárních dat) a demoduluje (převádí zpět na binární data) signál při komunikaci mezi dvěma PC analogový – jde o hodnotu přenášené veličiny digitální – zda signál spadá do stanoveného intervalu kvalita a rychlost přenosu dat záleží na modemu a telefonní lince Rychlost připojení měří se v baudech – pokud jedna změna signálu odpovídá jednomu bitu přenášené informace, je baud shodný s bps (bit za vteřinu) 1. přednáška

16 Inform. technologie v životě
zpracování informací: shromáždění informací setřídění informací rozbor informací vyžádání dodatečných informací výsledný rozbor a zápis výsledků PC – umí zpracovat rychleji a větší množství informací je nutný přesný scénář zpracování (algoritmus) Člověk – hodnocení vztahů informací, což nelze napsat do algoritmu, využití zkušeností člověka PC počítá snáze statistiky, člověk snáze nalézá souvislosti 1. přednáška

17 Inform. technologie - využití
obchod a bankovnictví sledování zboží ve skladu, objednávky, prodání, záruční lhůta, platby platební kartou, propojení s bankovním účtem online nákupy, rezervace, nákup letenek online, přeprava zboží – sledování zásilky online bankovnictví státní správa evidence obyvatel, registry matrik, finanční úřad, trestní rejstřík, katastr nemovitostí uvažuje se o zavedení elektronického hlasování ve volbách či referendu 1. přednáška

18 Inform. technologie - využití
zdravotnictví evidence pacientů (pojišťovny, nemocnice), sledování materiálu (lekárny, nemocnice), kontrola a řízení přístrojů (diagnostické přístroje – tomograf, chromatograf), počítačem řízené lasery při operaci oka školství aplikace na univerzitách – viz. STUDENT e-learning – dálkové studium s využitím sítě (přednášky na síti) CBT (Computer Based Training) – počítačem vedená a řízená výuka 1. přednáška

19 Inform. technologie - využití
teleworking nová možnost uplatnění na trhu práce nevyžaduje přítomnost pracovníka na pracovišti, ale pracuje na dálku prostřednictvím Internetu výhoda: snížení nákladů s provozem kanceláře nevýhoda: nemožnost kontroly pracovníka, chybějící lidský kontakt je nutná vysoká morální zodpovědnost pracovníka, klade důraz na individualitu 1. přednáška

20 Inform. technologie - využití
podnikání e-bussiness – podnikání s využitím Internetu e-commerce – elektronické obchodování s využitím Internetu B2B (Bussiness to Bussiness) – obchodování mezi dvěma firmami B2C (Bussiness to Customer) – prodej zboží zákazníkovi – nejznámější elektronický obchod (e-shop) nákup bez možnosti prohlédnutí speciální záruka ze zákona – do 14-ti dnů možnost vrátit bez udání důvodu je nutné zvážit důvěryhodnost serveru – poskytujeme osobní údaje: jméno, adresu, telefon, také online platby výhoda: otevřeno 24 hodin denně 1. přednáška

21 Copyright a zákon tvorba programů (duševních hodnot) – je chráněno zákony v případě počítačových programů je to zákon č. 140/1961 Sb, §152, který prohlašuje program za duševní vlastnictví autora a k jeho použití potřebujeme od autora souhlas instalace bez platné licence je porušování práv k porušování dochází při kopírování hudebních nosičů a šíření hudebních a video souborů po Internetu uživatel může vytvářet kopii díla pro svoji potřebu – pokud neporušuje ochranu díla proti kopírování stahování video a audio dat pro svoji potřebu není dosud v ČR trestné 1. přednáška

22 Software Licencovaný software OEM software Shareware
lze použít pouze na základě licenční smlouvy – zaplacený licenční kód OEM software cenově výhodně prodávají výrobci PC předinstalovaný na nových PC – vztahuje se pouze na PC, se kterým byl prodán, je nepřenositelný na jiný PC Shareware umožňuje vyzkoušet program po dobu 30-ti dní delší používání je podmíněné zaplacením licence někdy jsou shareware verze omezené verze plného programu 1. přednáška

23 Software Freeware Public-domain Open Source
licence je poskytnuta zdarma součástí může být nějaký reklamní banner podmínkou pro užívání a šíření freeware programu je uvádění jména autora Public-domain autor si nečiní žádné nároky na program lze jej používat, pozměňovat a dále šířit jako vlastní program Open Source zdarma šiřitelné se zveřejněným zdrojovým kódem – lze se podílet na vývoji (Linux, Apache, PHP) 1. přednáška

24 Ochrana osobních dat každému člověku zaručuje právo na ochranu osobních údajů Listina základních práv a svobod je realizováno pomocí zákona č. 256/1992 Sb. O ochraně údajů v informačních systémech a zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů je nutný souhlas, pokud jsou vyžadovány osobní údaje 1. přednáška


Stáhnout ppt "Počítačové technologie ECDL"

Podobné prezentace


Reklamy Google