Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové technologie ECDL Ing. Andrea Gavlasová 2007/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové technologie ECDL Ing. Andrea Gavlasová 2007/2008."— Transkript prezentace:

1 Počítačové technologie ECDL Ing. Andrea Gavlasová 2007/2008

2 1. přednáška2 Hardware (Motherboard, CPU)  Základní deska (Motherboard) důležitá komponenta PC – připojují se k ní ostatní části PC a bez ní PC nemůže fungovat  CPU (Central Processing Unit) mozek celé PC sestavy – provádí výpočty, řídí běh PC, přístup k informacím v paměti, určuje pořadí příkazů, neumí udržovat data (operační paměť) rychlost – MHz, GHz výrobce: Intel, AMD  typ: Pentium, Athlon, Duron, Thunderbird  rychlost: Pentium III, Pentium IV další kritérium: cache (vnitřní pamět), 32bit,64bitové procesory – jak velkou instrukci jsou schopny zpracovat najednou

3 1. přednáška3 Hardware (Paměť)  slouží k uchovávání informací v PC RAM (Random Access Memory) – operační paměť PC, pro čtení i zápis, informace uchovává jen když je zapnut el. proud, po vypnutí PC jsou ztraceny ROM (Read Only Memory) – pouze pro čtení, nelze do ní zapisovat, informace se uchovají i po vypnutí PC cache (vyrovnávací paměť) – používá se pro „odkládání dat“ při složitých výpočtech CMOS (Configuration Memory Operating System) – zabudovaná v základní desce, informace o konfiguraci PC, je typu RAM napájená z baterie -> informace se uchovávají i po vypnutí PC

4 1. přednáška4 Hardware (Paměť)  velikost paměti Bit (binary digit) (b) – základní jednotka informace (pravda-nepravda), v PC je ukládána jako zapnuto- vypnuto Byte (binary term) (B) – používá se pro práci, protože Bit je příliš malá jednotka  1 Byte = 8 Bit velikosti paměti – kB, MB, GB, TB

5 1. přednáška5 Software (BIOS, aplik. software)  BIOS (Basic Output Input System) – software, který je uložen na zákl. desce v paměti ROM oživuje PC eviduje zařízení, která jsou připojena k PC spouští operační systém  Operační systém (Operating System) obsluhuje hardware PC – pomocí ovladačů (driver) – to je software, který říká OS jak pracovat s danou komponentou PC komunikuje s uživatelem a dovoluje spouštět aplikační programy – OS se stará pouze o běh PC, nenabízí žádné služby (hry, editory..), takové služby poskytují aplikační programy

6 1. přednáška6 Software (BIOS, aplik. software)  Operační systém (Operating System) stará se o ukládání a údržbu dat – zajišťuje přístup s požadovaným datům komunikuje s ostatními PC v síti – zajištěno pomocí hardware (modem, síť. karta) a jazyka (síťového protokolu)  Microsoft – Win98, ME, 2000, NT, XP, Vista  Linux – Suse, RedHat, Mandrake  IBM – OS/2

7 1. přednáška7 Software (aplikační software)  textové editory (WordPad, Pozn.blok, Word)  tabulkové procesory (Excel)  databáze (Access, FoxPro, Sybase, MySQL)  prezentační (PowerPoint)  pro práci s Internetem (Explorer, ICQ)  grafické (Photoshop, Ilustrator, Corel Draw)  DTP (Desk Top Publishing) – pro počítačovou sazbu – InDesign, LaTeX  hry

8 1. přednáška8 Vývoj software  analýza – zjišťuje se očekávání zadavatele jaký problém má řešit a jak má program pracovat, možnosti řešení, počet uživatelů – sleduje se podobné řešení u konkurence, někdy neschopnost zadavatele vyjádřit své požadavky  návrh – programátor zadavateli navrhuje vývojové prostředí, algoritmy, vizualizace uživ. rozhraní, ikony, obrázky  programování – návrh přechází do programu  testování – testování běhu programu odhalení chyb – vrací se k programátorům  distribuce – počítačový trh rozhodne, zda bude software úspěšný (zakoupení větším počtem uživatelů)  opravné balíčky – odhalení chyb ve fázi prodeje

9 1. přednáška9 Počítačová síť  peer to peer – PC komunikují mezi sebou každý PC služby nabízí i využívá  klient/server – v PC síti jsou servery – služby pouze nabízejí a klienti – služby využívají  LAN (Local Area Network) síť propojuje PC v domácnosti, kanceláři, budově  MAN (Metropolitan Area Network) propojení PC v rámci jednoho města  WAN (Wide Area Network) propojení v rámci států a kontinentů (Internet)

10 1. přednáška10 Počítačová síť  výhodou PC sítě – přístup k informacím a zařízením, které nejsou přímo na našem PC  sdílení soukromých dat je ovšem zneužitelné  intranet oddělení soukromých dat (intranet. webové stránky, podniková data) od veřejných (ukázkový software) je oddělená od Internetu firewalem PC z intranetu se dostanou na Internet, ale ne naopak  extranet nutnost zpřístupnění intranetu pro konkrétní PC – omezenému, definovanému počtu uživatelů zabezpečení – login, heslo

11 1. přednáška11 Internet  dříve: internet  pro každou počítačovou síť  dnes: Internet  celosvětová Pc síť – označení právě jedné konkrétní sítě  předchůdce: Arpanet  vojenská síť pro sdílení souborů, zasílání zpráv, online diskusí  od roku 1983 se připojovaly univerzitní PC pro odbornou veřejnost  rozkvět Internetu – v roce 1991, kdy byl v USA schválen zákon o pokročilých PC, kterým bylo umožněno připojení na Internet i laické veřejnosti

12 1. přednáška12 Internet  jazyk HTML (HyperText Markup Language) a služba WWW (World Wide Web) v roce 1983 jazyk HTML a jím využívaná služba WWW dává síti Internet to, co GUI dává operačnímu systému není nutné zadávat příkazy z příkazové řádky, díky WWW se dá jednoduše pohybovat v síti vzájemně propojených dokumentů jednoduché ovládání – klepnutí na odkaz myší v letech 1989-1999 vzrostl počet uživatelů Internetu z 100 tisíc na 100 miliónů  Internet nabízí také: sdílení souborů (FTP), zasílání zpráv (email), atd.

13 1. přednáška13 Připojení k síti Internet  potřebujeme: PC, software a připojení  pevné připojení využívají velké společnosti – pronajaté kabely cenově nedosažitelné pro jednotlivce, domácnosti  bezdrátové připojení pro jednotlivce, domácnosti – WiFi, GPRS, CDMA  připojení pomocí zavedených kabelů pro jednotlivce, domácnosti – kabelovka, telefon

14 1. přednáška14 Připojení k síti Internet  nejčastěji připojení přes telefon potřebujeme modem (MOdulator/DEModulator), PC připojení umožní smlouva s poskytovatelem internetových služeb – ISP (Internet Service Provider)  telefonní linky: PSTN (Public Switched Telephone Network) – bežná telefonní síť ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitální tel. síť, připojení pomocí dvojlinky – použití nezávisle obou linek současně ADSL (Asymetric Digital Subscribe Line) – technologie použitelná na PSTN i ISDN linkách, umožňuje vysokorychlostní připojení ve frekvenčních pásmech, která nejsou využívaná pro fax ani hovory (je možné telefonovat a být připojen zároveň)

15 1. přednáška15 Modem a rychlost připojení  Modem moduluje (mění amplitudu, frekvenci podle binárních dat) a demoduluje (převádí zpět na binární data) signál při komunikaci mezi dvěma PC analogový – jde o hodnotu přenášené veličiny digitální – zda signál spadá do stanoveného intervalu kvalita a rychlost přenosu dat záleží na modemu a telefonní lince  Rychlost připojení měří se v baudech – pokud jedna změna signálu odpovídá jednomu bitu přenášené informace, je baud shodný s bps (bit za vteřinu)

16 1. přednáška16 Inform. technologie v životě  zpracování informací: shromáždění informací setřídění informací rozbor informací vyžádání dodatečných informací výsledný rozbor a zápis výsledků  PC – umí zpracovat rychleji a větší množství informací je nutný přesný scénář zpracování (algoritmus)  Člověk – hodnocení vztahů informací, což nelze napsat do algoritmu, využití zkušeností člověka PC počítá snáze statistiky, člověk snáze nalézá souvislosti

17 1. přednáška17 Inform. technologie - využití  obchod a bankovnictví sledování zboží ve skladu, objednávky, prodání, záruční lhůta, platby platební kartou, propojení s bankovním účtem online nákupy, rezervace, nákup letenek online, přeprava zboží – sledování zásilky online bankovnictví  státní správa evidence obyvatel, registry matrik, finanční úřad, trestní rejstřík, katastr nemovitostí uvažuje se o zavedení elektronického hlasování ve volbách či referendu

18 1. přednáška18 Inform. technologie - využití  zdravotnictví evidence pacientů (pojišťovny, nemocnice), sledování materiálu (lekárny, nemocnice), kontrola a řízení přístrojů (diagnostické přístroje – tomograf, chromatograf), počítačem řízené lasery při operaci oka  školství aplikace na univerzitách – viz. STUDENT e-learning – dálkové studium s využitím sítě (přednášky na síti) CBT (Computer Based Training) – počítačem vedená a řízená výuka

19 1. přednáška19 Inform. technologie - využití  teleworking nová možnost uplatnění na trhu práce nevyžaduje přítomnost pracovníka na pracovišti, ale pracuje na dálku prostřednictvím Internetu výhoda: snížení nákladů s provozem kanceláře nevýhoda: nemožnost kontroly pracovníka, chybějící lidský kontakt je nutná vysoká morální zodpovědnost pracovníka, klade důraz na individualitu

20 1. přednáška20 Inform. technologie - využití  podnikání e-bussiness – podnikání s využitím Internetu e-commerce – elektronické obchodování s využitím Internetu  B2B (Bussiness to Bussiness) – obchodování mezi dvěma firmami  B2C (Bussiness to Customer) – prodej zboží zákazníkovi – nejznámější elektronický obchod (e-shop)  nákup bez možnosti prohlédnutí  speciální záruka ze zákona – do 14-ti dnů možnost vrátit bez udání důvodu  je nutné zvážit důvěryhodnost serveru – poskytujeme osobní údaje: jméno, adresu, telefon, také online platby  výhoda: otevřeno 24 hodin denně

21 1. přednáška21 Copyright a zákon  tvorba programů (duševních hodnot) – je chráněno zákony v případě počítačových programů je to zákon č. 140/1961 Sb, §152, který prohlašuje program za duševní vlastnictví autora a k jeho použití potřebujeme od autora souhlas instalace bez platné licence je porušování práv k porušování dochází při kopírování hudebních nosičů a šíření hudebních a video souborů po Internetu uživatel může vytvářet kopii díla pro svoji potřebu – pokud neporušuje ochranu díla proti kopírování stahování video a audio dat pro svoji potřebu není dosud v ČR trestné

22 1. přednáška22 Software  Licencovaný software lze použít pouze na základě licenční smlouvy – zaplacený licenční kód  OEM software cenově výhodně prodávají výrobci PC předinstalovaný na nových PC – vztahuje se pouze na PC, se kterým byl prodán, je nepřenositelný na jiný PC  Shareware umožňuje vyzkoušet program po dobu 30-ti dní delší používání je podmíněné zaplacením licence někdy jsou shareware verze omezené verze plného programu

23 1. přednáška23 Software  Freeware licence je poskytnuta zdarma součástí může být nějaký reklamní banner podmínkou pro užívání a šíření freeware programu je uvádění jména autora  Public-domain autor si nečiní žádné nároky na program lze jej používat, pozměňovat a dále šířit jako vlastní program  Open Source zdarma šiřitelné se zveřejněným zdrojovým kódem – lze se podílet na vývoji (Linux, Apache, PHP)

24 1. přednáška24 Ochrana osobních dat  každému člověku zaručuje právo na ochranu osobních údajů Listina základních práv a svobod je realizováno pomocí zákona č. 256/1992 Sb. O ochraně údajů v informačních systémech a zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů je nutný souhlas, pokud jsou vyžadovány osobní údaje


Stáhnout ppt "Počítačové technologie ECDL Ing. Andrea Gavlasová 2007/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google