Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_7_Téma války ve světové literatuře – 1. část Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 7 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s poválečným vývojem ve světě a s tematikou války ve světové literatuře (vyjma holocaustu - samostatná ppt) AutorMgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova 2. světová válka, sovětská literatura, G. Grass, obraz bojů, tematika atomové bomby Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Tematická oblastVšeobecné vzdělání – český jazyk a literatura

3 SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TÉMA VÁLKY I. ČÁST

4 Svět v 2. pol. 20. st.

5 A/ Rozpoznej klíčové události ve světě v 2. pol. 20. st. B/ Stručně je objasni. C/ Uveď další události, jež sehrály ve světovém vývoji důležitou roli.

6 Události 2. pol. 20. st. 1950-53 Kuba - raketové základny 1 24 3 5 5 6 7 8 Útok napalmem 10 12 14 11 13 3 9

7 Řešení 2. sv. válka – její výsledky vliv na vývoj světa /1/ konec 40.let - období tzv. studené války /2/ - období zhruba 1947 – 1991 – soupeření Západu a Východu ve všech oblastech (nejnebezpečnější ve zbrojení), svět několikrát na pokraji nové války poválečná ohniska konfliktů – vznik Izraele /3/, nesplněna rezoluce OSN o vzniku státu Palestina, arabsko-izraelský konflikt – války 1956, 1967, 1973; berlínská krize – vznik NSR a NDR /4/; válka v Koreji/5/; druhá berlínská krize – stavba berlínské zdi – symbol studené války/6/, kubánská krize /7/, válka ve Vietnamu /8/ pokračuje rozpad koloniální soustavy /9/ krize v sovětském bloku – pražské jaro 1968 (Alexandr Dubček: „socialismus s lidskou tváří“) /10/ dobývání vesmíru /11/ pád berlínské zdi (1989) 12/ dokončení evropské integrace – vznik EU (1992) /13/ teroristické útoky na USA – 11.9.2001 /14/

8 1 C - řešení Začátek 50. let - započat integrační proces demokratické Evropy v oblasti ekonomické politický a ekonomický integrační proces i v zemích tzv. sovětského bloku – úplné podřízení SSSR (stalinismus, politické procesy - represe, popravy); střídání období krizí a uvolňování, 1956 – XX. sjezd KSSS N.Chruščov kritika kultu Stalina, vrcholem procesu uvolňování Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – Helsinky 1975 = posílení stability v Evropě, 1995 transformována na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 1985 v čele SSSR Michail Sergejevič Gorbačov – jednání s Reagenem – zahájen proces odzbrojování 1990 sjednocení Německa; pád většiny totalitních režimů v Evropě 1990 Irák (Saddám Husajn) napadl Kuvajt – operace Pouštní bouře – 33 států, v čele USA, Kuvajt osvobozen; 2003 USA spojenci obsadili Irák 1991 zánik Varšavské smlouvy a rozpad SSSR, Jugoslávie – války na Balkáně největší hrozba současnosti – mezinárodní terorismus

9 ZNAKY MODERNÍ LITERATURY 2. POL. 20. ST. Vnímání krize mezilidských vztahů, s tím spojeny otázky smyslu života, odmítnutí starých hodnot, strach z totalitní společnosti, obavy z moderní civilizace, zobrazování násilí, erotiky, konzumní literatura. ANGAŽOVANOST KRITIČNOST HLEDÁNÍ NOVÝCH HODNOT EXPERIMENT AUTENTIČNOST ODVRAT OD RACIONALISMU ROZMACH FANTAZIJNÍ LITERATURY DETABUIZACE KOMERCIONALIZACE

10 TÉMA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

11 Znáš některé tituly? SEDMÝ KŘÍŽ

12 TEMATIKA VÁLEČNÉ LITERATURY Válečné události - hlavní téma poválečné literatury, vracelo se v několika vlnách, živé dodnes - válka a člověk v ní zobrazeny z různých úhlů pohledu Uplatněn především žánr románu - realistického - psychologického - satirického + literatura faktu OBRAZ BOJŮ, OSLAVA HRDINSTVÍ PROTEST PROTI BRUTALITĚ KONCENTRAČNÍ TÁBORY, GENOCIDA ŽIDŮ ZAJATECKÉ TÁBORY KÁRNÉ TÁBORY SNAHA VYROVNAT SE S MUČIVÝMI ZÁŽITKY ATOMOVÉ ÚTOKY DENÍKY, MEMOÁRY

13 SOVĚTSKÁ LITERATURA – 1. VLNA SOCIALISTICKÝ REALISMUS – HEROISMUS SOVĚTSKÉHO OBČANA POLEVOJ – PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKA FADĚJEV – MLADÁ GARDA Příběh letce Meresjeva (skutečná postava – Maresjev) – sestřelen na obsazeném území, těžce raněn (zlomené nohy),18 dní se vleče zpět ke svým, dostane se na lesní samotu, kam se ukryli před frontou vesničané, odtud do nemocnice v Moskvě, amputovány obě nohy – deprese, ale překonány, protézy – naučí se chodit, chce opět bojovat, díky své houževnatosti znovu usedá do letadla a bojuje proti nepříteli. Zobrazení odporu mladých lidí proti okupantům - jejich odbojové činnosti, pak prozrazeni, postupně zatčeni, vyslýcháni, krutě mučeni, přesto nezradili, popraveni. Oficiální kritika autorovi vytkla nedostatečné zdůraznění úlohy komunistické strany v boji proti fašistům, Fadějev námitkám vyhověl a knihu přepracoval. Jaký typ hrdiny vytvářela v první fázi sovětská literatura? Proč?

14 SOVĚTSKÁ LITEATURA BORIS POLEVOJ – PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKA ALEXANDR FADĚJEV – MLADÁ GARDA Sice tendence k dokumentárnosti, ale příznačný je obraz patetického hrdinství, schematičnost. Pravdivější, analytičtější, psychologicky propracovanější díla vznikají později. MICHAIL ŠOLOCHOV – OSUD ČLOVĚKA KONSTANTIV SIMONOV – ŽIVÍ A MRTVÍ

15 NĚMECKÁ LITERATURA – Skupina 47 Skupina 47 – navazuje na pokrokovou tradici německé literatury 1. pol. 20. st., volné sdružení mladých autorů Cílem - vyvést německou literaturu z mezinárodní izolace - mravní obroda německého národa a člověka vůbec - společenská a politická angažovanost - kritičnost HEINRICH BÖLL – BILIÁR O PŮL DESÁTÉ GÜNTER GRASS – PLECHOVÝ BUBÍNEK Další němečtí autoři – ERICH MARIA REMARQUE – NOC V LISABONU ANNA SEGHERSOVÁ – SEDMÝ KŘÍŽ GÜNTER GRASS * 1927

16 Domácí úkol Proč vydání Grassovy autobiografie Při loupání cibule vyvolalo tak kontroverzní reakce nejen v Německu, ale i v řadě zemí Evropy? Objasni název románu. Jaký byl vztah Grasse k českým disidentům? Proč má Grass zakázaný vstup do Izraele?

17 DALŠÍ SVĚTOVĚ PROSLULÁ DÍLA Francie PIERRE BOULLE – MOST PŘES ŘEKU KWAI - příběh britského velitele, který se svými vojáky buduje v džungli most; etické principy, jimž věří, jsou pro něj důležitější než samotná válka. Anglie ERIC LAMBERT – DVACET TISÍC ZLODĚJŮ - kruté boje v Africe u Tobruku a El-Alameinu, na ostrovech v Pacifiku, napětí mezi důstojníky a obyčejnými vojáky - VETERÁNI PATRICK RYAN – JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU JAMES CLAVELL – KRÁL KRYSA - obraz zajateckého tábora RAY RIGBY – PAHOREK, PAHOREK Z PÍSKU – obraz krutosti a brutality v trestaneckém táboře

18 ERIC LAMBERT – DVACET TISÍC ZLODĚJŮ Obraz válečného boje Zvedli se a okraj celé země za nimi vybuchl plamenem. Svět se třásl. V úžasu se ohlédli nazpět. Jako by pod okrajem země hořela obloha a záblesky ozářily půl hemisféry. … A vojáky ohlušovaly nejúžasnější zvuky v jejich životě. Bylo to, jako když hřmí v celém vesmíru. Postupovali po písčinách zalitých měsícem. Zmocnila se jich jakási divokost, pohrdání veškerým nebezpečím. Jdou vpřed jako stroje… A pod nohama se jim chvěje zem jako by měla co nevidět puknout. Nad sebou zaslechnou co chvíli skučení a jekot granátů. … To už vidí myriády (pozn.: nesčetné množství; deset tisíc) zá blesků a slyší nekonečné výbuchy střel. … […] Pak začnou dopadat nepřátelské minometné střely. Znovu se přitisknou k zemi jako ještěrky v písku. Cítí, jak jim výbuch škubají plížícími se těly. Vstanou a projdou clonou výbuchů, někteří však zůstanou na zemi, v smrtelném zápase nebo už docela tiší. S mohutným divokým pokřikem za neustálé palby bez rozmyslu a bez slitování se v houfech valí rozstříleným drátem, přes pevnůstky, přes obranné náspy a dolů do zákopů. […] A na nebi nad nimi přelétávaly bombardovací letouny bez konce sem a tam; a v jitřním jasu vysoko na zářící obloze stíhačky kroužily a řítily se k zemi. Voják, který je Dickovou spojkou a sedí s ním v zákopu, je se silami u konce. Zavřískne a začne zvracet. Jako štvaná zvěř, oči samé bělmo, se zvedá a vyšplhá se ze zákopu ven. … LAMBERT, Eric. Dvacet tisíc zlodějů. Praha: Naše vojsko, 1978, s. 302/303

19 USA ANTON MYRER – VELKÁ VÁLKA POSLEDNÍ KABRIOLET - příběh přátel, jejichž bezstarostné mládí ukončí válka, jejich poválečné osudy a generační střet s vlastními dětmi JOSEPH HELLER – HLAVA XXII - vojenský předpis symbolizující nesmyslnost války - podle něho může voják žádat o propuštění z armády tehdy, je-li blázen; uvědomuje-li si ale, že je blázen, je vlastně normální, takže nemůže být propuštěn

20 TÉMA ATOMOVÉ BOMBY MIČIHIKO HAČIJA – DENÍK Z HIROŠIMY dvouměsíční zápisy japonského lékaře po svržení atomové bomby, jsou svědectvím lidského utrpení a strádání G. THOMAS, M.M. WITTS - ENOLA GAY kniha-reportáž amerických novinářů je rekonstrukcí prvního atomového bombardování

21 + G. THOMAS, M.M. WITTS– ENOLA GAY To všechno se stalo v okamžiku, kdy Bob Caron musel i za brýlemi zavřít oči - to byla první bezděčná reakce na atomový záblesk. Světlo uzřeli na palubě Enoly Gay všichni a do jednoho byli ohromeni jeho silou. Nikdo nemluvil. Pro Tibbetse měla záře "příchuť olova". Přízračný jas ozařoval přístroje v ka G. THOMAS, M.M. WITTS bině, na Duzenburyho panelu, na Nelsonově rádiu a na stojanech před Beserem. Když Caron otevřel oči, záblesk zmizel. Místo něho tu bylo cosi stejně ohromujícího. Nazval to "pohledem do pekel". V Hirošimě řádila ohnivá bouře. Z prostoru širokého přes míli začala stoupat k nebesům obludná kypící rudá a purpurovitá hmota. Sloup nasával svým spodním koncem přehřátý vzduch, který zažehoval všechno, co mohlo shořet. Když se podplukovník Oja probral, shledal, že leží tváří k podlaze zpustošeného velitelství 2. vševojskové armády. Pršel na něho písek z potrhaných pytlů, jimiž byl pokryt popraskaný strop. Výbuch ho odhodil deset stop od okna a žár mu těžce popálil temeno hlavy a krk. Z kůže mu crčela krev po ranách způsobených střepinami skla. Ostatní důstojníci v místnosti byli v podobném stavu.

22 Hirošima – 6. srpna 1945

23 MEMOÁROVÁ LITERATURA George S. PATTON (1885-1945) - americký generál VÁLKA MÝMA OČIMA – základem deník (červenec 42 – 45), po válce přepracoval do knižní podoby Winston CHURCHILL (1874 – 1965) DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA - Nobelova cena za literaturu

24 Odpovězte na otázky Která událost na konci 2. světové války zásadně ovlivnila poválečný vývoj ve světě? Svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Jak se nazývá období let 1947 – 1991? Charakterizujte ji. Studená válka. Kdy byl svět na pokraji nové světové války? V době karibské krize 1962. Která válka vyvolala obrovskou vlnu odporu na celém světě? Válka ve Vietnamu. V kterých letech došlo k rozpadu východního bloku? Na konci 80. let (1989) a na začátku 90. let

25 Uveďte některá z témat válečné literatury oslava hrdinství obraz bojů koncentrační tábory zajatecké tábory kárné tábory atomové útoky deníky, memoáry Meresjev je hlavním hrdinou románu Příběh opravdového člověka. (B.Polevoj) Román, který popisuje boje v Africe, se nazývá Dvacet tisíc zlodějů. (Eric Lambert) Kříž - symbol možnosti úspěšné vzpoury proti nacismu - hraje zásadní roli v románu Sedmý kříž. (Anna Seghersová) Satirický pohled na válku najdeme v dílech Jak jsem vyhrál válku (Patrick Rayan) a Hlava XII (Joseph Heller). Oskar Matzerath, chovanec düsseldorfského blázince, je vypravěčem a hrdinou románu Plechový bubínek. (Günter Grass)

26 Zdroje: Literatura pro 4. ročník středních škol – Pracovní sešit. Brno: Nakladatelství Didaktis, 2010. 1. vyd. ISBN 978-80-7358-150-3. Polášková, T., Milotová, D., Dvořáková, Z.: Literatura – přehled středoškolského učiva. Dotisk 2. vyd. Třebíč : Petra Mrákotová, 2006, ISBN 80-9025716-X (dotisk 2. vydání, 2012). SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce Přepracované vydání 2007. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0185-2 (1. VYDÁNÍ, 2007). SOLDÁN, Ladislav; HOFFMAN, Bohuslav a kol. Přehledné dějiny literatury III. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, ISBN 80-85937-48-4. SOUKAL, Josef a kol.: Čítanka pro 4. ročník SOŠ. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2004, ISBN 80-7235-271-7. SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro 4. ročník SOŠ. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, ISBN 80-7235-223-7. THOMAS, Gordon; WITTS, Max Morgan: Enola Gay. Praha: Naše vojsko, 1984. LAMBERT, Eric. Dvacet tisíc zlodějů. Praha: Naše vojsko, 1978 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/myriada

27 Obrázky http://www.clker.com/clipart-29033.html FOTOREPORTER SOVIETIC SCONOSCIUTO. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalac_Novembre_1942.jpg [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: Soubor:Kalac Novembre 1942.jpg SAN JOSE,.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cold_war_europe_military_alliances_map_en. png[online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: Soubor:Cold war europe military alliances map en.pngSoubor:BritishMandatePalestine1920-cs.png BRDDDR.PNG: DERIVATIVE WORK: FRY1989 (TALK) 00:06, 7 MARCH 2011 (UTC).Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_map_of_Germany_(separation).svg NOIR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berlinermauer.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berlinermauer.jpg MAJ. R.V. SPENCER, UAF (NAVY). U.S. ARMY KOREA - INSTALLATION MANAGEMENT COMMAND.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KoreanWarRefugeeWithBaby.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KoreanWarRefugeeWithBaby.jpg USAF. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cubacrisis_17_Oct_1962.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cubacrisis_17_Oct_1962.jpg

28 Obrázky USIA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Infant_victim_of_Dak_Son_massacre.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Infant_victim_of_Dak_Son_massacre.jpg NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_riverboat_using_napalm_in_Vietnam.j pg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_riverboat_using_napalm_in_Vietnam.j pg DR. MEIERHOFER. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dubcek.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dubcek.jpg?uselang=cs NASA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldrin_Apollo_11.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldrin_Apollo_11.jpg?uselang=cs SUE REAM, PHOTOGRAPHER (SAN FRANCISCO, CALIFORNIA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinWall-BrandenburgGate.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinWall-BrandenburgGate.jpg USER:VERDY P. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Europe.svg USIA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Park_Service_9- 11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Park_Service_9- 11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg

29 Obrázky BLAUES SOFA FROM BERLIN, DEUTSCHLAND. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%BCnter_Grass_beim_Blauen_Sofa.JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%BCnter_Grass_beim_Blauen_Sofa.JPG?uselang=cs NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagasaki-urakami.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagasaki-urakami.jpg SHIOTSUKI, MASAO ( 塩月正雄 ). Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki ORIGINAL UPLOADER WAS CFPRESLEY AT EN.WIKIPEDIA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bocks-Car-enlisted-flight-crew.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bocks-Car-enlisted-flight-crew.png http://www.databazeknih.cz/knihy/pribeh-opravdoveho-cloveka-40863 http://www.databazeknih.cz/knihy/osud-cloveka-97628 http://www.databazeknih.cz/knihy/plechovy-bubinek-38728 http://www.databazeknih.cz/knihy/sedmy-kriz-30473 http://www.databazeknih.cz/knihy/asijska-saga-kral-krysa-544 http://www.databazeknih.cz/knihy/smrt-je-mym-remeslem-2087 http://www.databazeknih.cz/knihy/most-pres-reku-kwai-8359 http://www.databazeknih.cz/knihy/hlava-xxii-403 http://www.databazeknih.cz/knihy/sophiina-volba-539 http://www.databazeknih.cz/knihy/denik-anny-frankove-31728


Stáhnout ppt "Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google