Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace DUM - DĚJEPIS Škola: ZŠ, ul. L. Kuby 48, České Budějovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace DUM - DĚJEPIS Škola: ZŠ, ul. L. Kuby 48, České Budějovice"— Transkript prezentace:

1 Anotace DUM - DĚJEPIS Škola: ZŠ, ul. L. Kuby 48, České Budějovice
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání, druhý stupeň Předmět: Dějepis Ročník: devátý Autor: PhDr. Vladimír Stejskal Školní rok: 2011 – 2012 a dále Druh učebního materiálu: prezentace Zpracováno v programu: Microsoft PowerPoint 2010 Potřebné vybavení: Interaktivní tabule s ozvučením Počet vyučovacích hodin ve školním roce: 60 Registrační číslo: 4_D_9

2 Seznam DUM – DĚJEPIS – 1.díl
4_I_20_Příčiny, průběh a bilance obou světových válek_ 4_I_1_D_ Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století_Stejskal 4_I_2_D_ České země na přelomu 19. a 20. století_Stejskal 4_I_3_D_ Vytvoření bloků Trojspolek, Dohoda (Trojdohoda)_Stejskal 4_I_4_D_ Atentát na na Františka Ferdinanda d Este, vypuknutí 1.světové války_Stejskal 4_I_5_D_ Fronty 1. světové války_Stejskal 4_I_6_D_ Vstup USA do 1. světové války_Stejskal 4_I_7_D_ Ruské revoluce a změny na východní frontě_Stejskal 4_I_8_D_ Kapitulace Německa a ukončení 1.světové války_Stejskal 4_I_9_D_ Bilance 1. světové války_Stejskal 4_I_10_D_ Nástup A. Hitlera k moci - Německo jako fašistická diktatura_Stejskal 4_I_11_D_ Reakce evropských velmocí na německý fašismus_Stejskal 4_I_12_D_ Válečné konflikty 30. let_Stejskal 4_I_13_D_ Ohrožení ČSR_Stejskal 4_I_14_D_ Mnichovský diktát a jeho důsledky_Stejskal 4_I_15_D_ Vypuknutí 2. světové války a průběh první fáze_Stejskal 4_I_16_D_ Češi a Slováci za 2. světové války - domácí i zahraniční odboj, Heydrichiáda_Stejskal 4_I_17_D_ Přepadení SSSR, vstup USA do války, přelom ve válce_Stejskal 4_I_18_D_ Vytvoření protihitlerovské koalice, otevření druhé fronty_Stejskal 4_I_19_D_ Slovenské národní povstání, Květnové povstání, osvobozování Československa_Stejskal 4_I_20_D_ Bilance 2. světové války, válečné zločiny_Stejskal

3 Seznam DUM – DĚJEPIS – 2.díl
4_II_20_Meziválečný vývoj, vznik a vývoj ČSR 4_II_1_D_ Podmínky vzniku ČSR_Stejskal 4_II_2_D_Vznik ČSR, převzetí moci, první kroky státu_Stejskal 4_II_3_D_Mírová konference v Paříži _Stejskal 4_II_4_D_Versailleská smlouva_Stejskal 4_II_5_D_Další mírové smlouvy se spojenci Německa_Stejskal 4_II_6_D_Vznik Společnosti národů_Stejskal 4_II_7_D_Válka a ekonomický vývoj_Stejskal 4_II_8_D_Odraz války v umění_Stejskal 4_II_9_D_Zlatá dvacátá léta_Stejskal 4_II_10_D_Budování ČSR_Stejskal 4_II_11_D_Poválečný vývoj v Rusku_Stejskal 4_II_12_D_Poválečný vývoj v Německu_Stejskal 4_II_13_D_Poválečný vývoj v Itálii_Stejskal 4_II_14_D_Hospodářský a sociální vývoj v ČSR_Stejskal 4_II_15_D_Zahraniční politika ČSR_Stejskal 4_II_16_D_Vzdělání, kultura a sport v poválečném Československu_Stejskal 4_II_17_D_První otřesy versailleského systému_Stejskal 4_II_18_D_Konec prosperity, 1929 začíná hospodářská krize_Stejskal 4_II_19_D_Cesty k překonání krize_Stejskal 4_II_20_D_SSSR a J.V.Stalin_Stejskal

4 Seznam DUM – DĚJEPIS – 3.díl
4_III_20_ Vývoj po 2.světové válce léta 20.století 4_III_1_D_Svět na rozcestí_Stejskal 4_III_2_D_Studená válka_Stejskal 4_III_3_D_Situace po osvobození ČSR_Stejskal 4_III_4_D_Parlamentní volby 1946_Stejskal 4_III_5_D_Marshalův plán_Stejskal 4_III_6_D_Únor 1948_Stejskal 4_III_7_D_SSSR a studená válka_Stejskal 4_III_8_D_USA a studená válka_Stejskal 4_III_9_D_John Fitzgerald Kennedy_Stejskal 4_III_10_D_Nikita Sergejevič Chruščov_Stejskal 4_III_11_D_Československo v 50. letech_Stejskal 4_III_12_D_Politické procesy 50. let_Stejskal 4_III_13_D_Československo v období uvolňování napětí_Stejskal 4_III_14_D_Pražské jaro 1968_Stejskal 4_III_15_D_Alexander Dubček a další osobnosti Pražského jara_Stejskal 4_III_16_D_Rozmach vědy a techniky Kosmický výzkum_Stejskal 4_III_17_D_Normalizace a 80. léta_Stejskal 4_III_18_D_Osobnosti Charty 77_Stejskal 4_III_19_D_Evropská integrace_Stejskal 4_III_20_D_Listopadová revoluce 1989_Stejskal

5 Použitá literatura Kocián Jiří: Poválečný vývoj v Československu 1945 – 1948, SPN Praha, 1991 Sládek Zdeněk: Demokratická republika Československo v letech – 1939, Fortuna, Praha, 1991 Pokorný Jiří: Dějepis , nová doba, 1. díl, VaN Práce, s.r.o., Praha, 1994 Vošahlíková Pavla: Dějepis , nová doba, 2. díl, VaN Práce, s.r.o., Praha, 1994 Jožák Jiří: Dějepis , nová doba, 3. díl, VaN Práce, s.r.o., Praha, 1994 Jožák Jiří: Dějepis , nová doba, 4. díl, VaN Práce, s.r.o., Praha, 1995 Kvirenc Jan, Kunstová Eliška: České dějiny do roku 1914, Dialog, Liberec, 2006 Kvaček Robert a kol.: Dvacáté století o sobě, Dialog, Liberec, 2005 Mandelová Helena a kol.: Dějiny 20. století, Dialog, Liberec, 2005 Mandelová Helena a kol.: Dějiny novověku, Dialog, Liberec, 2003 Štěpánková Alena, Šašinka Zdeněk: Odmaturuj! z dějepisu 2, Didaktis, Brno, 2006 Pacner Karel: Osudové okamžiky Československa, Albatros nakladatelství, a.s., Praha, 2001

6 Cíle a charakteristika DUM - DĚJEPIS
Cílem uvedených digitálních učebních materiálů je audiovizuálně představit žákům celé historické období od přelomu 19. a 20. století až do 80. let 20. století Jednotlivé textové informace jsou strukturované a mají charakter tezí k další diskuzi se žáky Textová část je doplněna hypertextovými odkazy na historická videa (internet) Vzhledem k věkovému složení žáků a rozsahu historického období v ŠVP si tyto digitální učební materiály nekladou za cíl poskytnout žákům doplňkové historické hry a soutěže


Stáhnout ppt "Anotace DUM - DĚJEPIS Škola: ZŠ, ul. L. Kuby 48, České Budějovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google