Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání integračních technologií RNDr. Ondřej Zýka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání integračních technologií RNDr. Ondřej Zýka"— Transkript prezentace:

1 Porovnání integračních technologií RNDr. Ondřej Zýka ondrej.zyka@profinit.eu

2 Obsah Integrační technologie –Replikace –ETL – Extract/Transform/Load –EAI – Enterprise Application Integration –EII – Enterprise Information Integration Porovnání –Rychlost –Konzistence –Reakce na chyby –Úroveň abstrakce –Architektura –Bezpečnost –Dostupnost

3 Integrační technologie Replikace – 70 léta ETL – 80 léta EAI – 90 léta EII – dnes Vývoj kopíruje –schopnosti techniky –požadavky praxe –rozhled a schopnosti uživatelů

4 Další termíny MDMMaster Data Management EIMEnterprise Information Management CDICustomer Data Integration PIMProduct Information Management SOAService Oriented Architecture ESAEnterprise Service Architecture EDQEnterprise Data Quality

5 Replikace Synchronizace vícenásobného uložení dat –databáze –souborové systémy Pracuje se nejčastěji na úrovni tabulek (nebo databází, souborů, adresářů) Replikace podmnožiny sloupců, řádků, replikování procedur Konsistence na úrovni transakcí

6 Technologie Asynchronní × Synchronní zpracování –Dvojfázový commit ?? Snapshots × Transakce –kdy načítat snapshot –čtení transakčního logu –použití triggerů Publisher-subscriber × Point-to-point –kdy považovat transakci za doručenou

7 Replikace Cíle –Zvládnout velké tabulky, velké objemy dat –Nízké nároky na komunikace –Jednoduché nastavení –Jednoduchá správa Slabiny –Malá možnost transformace dat –Malá možnost podmíněných transformací nebo složitějších konstrukcí

8 Replikace - administrace Sybase replication server - sledování a administrace replikačního systému

9 ETL Přenos dat mezi jednotlivými úložišti (souborové systémy, databáze) Konsolidace dat, úpravy dat, čištění dat Zdroje na úrovni tabulek (datasetů) Zpracování v dávkách, nástroje na správu dávek Řešení chybových stavů

10 ETL Cíle –Vytváření a správa složitých transformačních pravidel –Použití metadat –Zvládnutí velikých objemů dat –Zvládnutí složitých plánovacích a transformačních schémat Slabé stránky –Malá možnost reakce na události –Určeno pro dávkové zpracování (datové sklady) –Zdroje jsou zejména tabulky

11 ETL – návrh transformací Informatika PowerCenter – design transformace

12 ETL – dohled zpracování Informatika PowerCenter – dohled zpracování

13 Enterprise Application Integration Analýza jednotlivých transformací mezi dvěma systémy

14 Enterprise Application Integration Propojení systémů na vyšší abstraktní úrovni Maximální nezávislost (aplikací, operačních systémů, dodavatelů,…) Cíle –Vytvořit univerzální koncepty (J2EE) –Vytvořit univerzální protokoly (XML, JDBS, JMS, CORBA, COM, SOAP, WSDL, BPEL) –Vytvořit univerzální prostředí (J2EE servery, BizTalk, Commerce Server 2000)

15 Enterprise Application Integration „Slabá“ stránka – komplikovanost –Snaha vyřešit vše Integrace na úrovni dat Integrace uživatelského prostředí Integrace aplikací Sjednocení metodologie integrace –Vazba na obchodní procesy Identifying sources of data Building the enterprise metadata model Process integration Identifying application interfaces Mapping information movement Selecting and applying the technologies Testing Maintenance

16 Enterprise Application Integration Vytváření transformačních schémat v BizTalk Serveru

17 SOAP SOAP (Simple Object Access Protocol, 1998) zpráva je XML dokument, který obsahuje následující elementy: Obálku (Envelope) element, která identifikuje XML dokument jako SOAP zprávu - povinný Hlavičku (Header) element, který obsahuje popis - nepovinný Tělo (Body), které obsahuje informace požadavku nebo odpovědi - povinné Chybový (Fault) element, který obsahuje informace o chybých při zpracování Některá pravidla syntaxe SOAP zpráva musí být XML SOAP zpráva musí použít SOAP Envelope jmenný prostor SOAP zpráva musí použít SOAP Encoding jmenný prostor SOAP zpráva nesmí obsahovat DTD SOAP zpráva nesmí obsahovat XML Procesní instrukce

18 WSDL WSDL (Web Services Description Language, 2001) je specifikace jak popsat web servisy společnou XML gramatikou. Popisuje čtyři základní části dat: –Informace o interface popisuje veřejně dostupné funkce. –Informace o datech pro všechny požadavky a odpovědi. –Transportní informace o použitých protokolech. –Adresní informace pro nalezení specifikovaných služeb

19 BPEL BPEL (Business Process Execution Language, 2003) je jazyk umožňující organizovat činnost systémů nabízející vebové služby. Používá XML Používá webové služby jako základní prvky Definuje (popisuje) podnikové procesy Definuje množinu operací protojující web servisy Podporuje operace s datovými prvky Podoruje definici instancí procesů Podporuje životní cyklus instancí procesů Podporuje transakční model Nedefinuje grafickou reprezentaci, neobsahuje metodologii

20 BPEL příklad

21 Příklady produktů pro EAI Sun: –Java Composite Application Platform Suite (SeeBeyond) –Messaging Server Tibco –DataExchange –Rendezvous –Enterprise servis bus Oracle –BPEL Process Manager IBM –WebSphere Enterprise Service Bus –WebSphere MQ

22 Enterprise Information Integration Provázanost koncových uživatelů s aktuálními a integrovanými daty Distribuce jednotných pohledů na data v celém podniku Cíle –Vytvořit jednotné prostředí pro práci s daty z mnoha systémů –Zapojení mnoha prostředí pro práci s daty –Přístup k strukturovaným (databáze), semistrukturovaným (email, XML, spreadsheed) a nestrukturovaným (dokumenty, content management systems) datům –Umožnit měnit některá data

23 Enterprise Information Integration Důvody –zvýšení typů koncových uživatelů –mobilita koncových uživatelů Slabiny –Extrémní komplikovanost –Málo zkušeností –Nutnost reagovat na vývoj technologií

24 Enterprise Information Integration Architektura EII podle IPEDO. Inc

25 Shrnutí ReplikaceETLEAIEII Distribuce dat a synchronizace dat Konsolidace dat pro DSS aplikací Komunikace aplikací mezi sebou Zajištění aktuálních informací pro uživatele/aplikace Udržování kopií dat pro různé druhy zpracování Shromažďování dat do centrálního úložiště Point-to-point předávání informací Spoke-hub Service BUS Pohledy na existující data v celém podniku Distribuce transakcíRozsáhlé přenosy a transformace dat Zprávy mezi aplikacemi Minimální migrace dat Pouze strukturovaná data Většinou strukturovaná data, složité transformace Transformace mezi jednotlivými formáty Strukturovaná data, Semistrukturovaná data, nestrukturovaná data. -- Přístup k historickým datům a snapshotům Přístup k aktuálním datům Univerzální distribuce transakcí Nikdy nemění data ve zdrojových systémech Může změnit data předáním příslušné zprávy Může měnit definovanou množinu dat

26 Architektura řešení Pattern Point-to- point Jednoúčelové aplikace Podle Sun - J2EE

27 Architektura řešení Pattern Systém hub Založeno na midleware

28 Architektura řešení Pattern Spoke-hub Centralizované řešení

29 Architektura integračních technologií Jádro –Schopnosti –Obsah vlastního katalogu –Abstrakce dat –Robustnost –Škálovatelnost –Propustnost –Administrovatelnost Konektory –Typy –Množství –Připravenost –Složitost nastavení, konfigurovatelnost –Upravovatelnost –Možnost vlastního vývoje

30 Porovnání Rychlost Konzistence dat Chování v případě výpadků Dostupnost, bezpečnost

31 Rychlost Synchronní přenos –Dvoufázový commit –Distribuované transakce Asynchronní přenos –Okamžitě –Jak rychle infrastruktura dovolí –Dávkově –Na vyžádání Další faktory –Jak zatížíme zdrojové systémy –Jak zatížíme komunikaci –Jak zatížíme cílové systémy

32 Konzistence dat Konzistence –Na úrovni transakcí –Na úrovni aplikací –Na úrovni podniku Otázky –Jak zajistit konzistenci –Jak zjistit, že je porušena –Jak reagovat, když zjistíme, že je porušena

33 Chování v případě výpadků Výpadky provozních systémů Výpadky integračních technologií –Schopnost zálohovat konfiguraci –Schopnost automatického zotavení po výpadku –Schopnost technologií Uchovávat přenášená data Vypořádat se s duplicitou dat Zjistit výpadek v datech

34 Dostupnost Závislost jednotlivých komponent na dostupnost ostatních komponent Zvýšení nároků na dostupnost pro adresářové služby a služby autentizace Zvýšení nároků na dohled background systémů Zvýšení nároků na dostupnost pro všechny systémy

35 Bezpečnost Formát přenosu mezi systémy Napadnutelnost, oprávněnost přístupu Důvěryhodnost middleware Jednotný systém ověření a práv

36 Závěr Dotazy Komentáře Připomínky Upřesnění Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Porovnání integračních technologií RNDr. Ondřej Zýka"

Podobné prezentace


Reklamy Google