Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvarosloví Podstatná jména.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvarosloví Podstatná jména."— Transkript prezentace:

1 Tvarosloví Podstatná jména

2

3 Anotace Materiál tvoří 16 slidů, v nichž se žák osvěží pojem podstatné jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných jmen a pravopisem velkých písmen cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen poznat podstatné jméno, rozlišit jeho druh, správně skloňovat, pracovat se vzory podstatných jmen. Procvičí si i pravopis velkých písmen použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč. průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením

4 Podstatná jména názvy osob, zvířat, věcí, dějů, jevů a stavů
dají se skloňovat = jsou flexivní určujeme pád, číslo rod a vzor

5 Z textu vypiš podstatná jména a urči jejich mluvnické kategorie
Zločin a trest Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku.; je to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní přiblížíš; její zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a zločinností. Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu a na! na! na! tu máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se vzpouzející choulí se hříšnice pod tragickým přívalem trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná kreatura z místa činu.

6 Z textu vypiš podstatná jména a urči jejich mluvnické kategorie
Zločin a trest Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku; je to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní přiblížíš; její zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a zločinností. Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu a na! na! na! tu máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se vzpouzející choulí se hříšnice pod tragickým přívalem trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná kreatura z místa činu.

7 Řešení: jméno pád číslo rod vzor zor zločin 1 j m hrad zločinností 7 ž
kost trest 1. macku 5 pán nečistotu 4 žena lidmi koutě 6 vina výrazem zákon očima s město řád ocasem kočka kočku místě zvíře kuře činu 2 džunglí růže hanebnice bestie ušima strachu hříšnice nenávisti přívalem trestu nepřítele muž had břichem zorničky zemi odporem kreatura hrůzou místa záštím stavení

8 Podstatná jména konkrétní a abstraktní
Podle významu dělíme podstatná jména na: konkrétní - označují názvy osob, zvířat a věcí, dále se dělí na: obecná - např. novinář, pes, země, řeka, město, auto, vlastní - např. Jan, Praha, Škoda, Alík, Plzeň, Hradec Králové, abstraktní - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů (čin, zvědavost, láska, krása, mytí)

9 V textu vyhledej konkrétní, abstraktní podstatná jména
Zločin a trest Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku.; je to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní přiblížíš; její zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a zločinností. Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu a na! na! na! tu máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se vzpouzející choulí se hříšnice pod tragickým přívalem trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná kreatura z místa činu.

10 V textu vyhledej konkrétní, abstraktní podstatná jména
Zločin a trest konkrétní - abstraktní Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku.; je to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní přiblížíš; její zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a zločinností. Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu a na! na! na! tu máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se vzpouzející choulí se hříšnice pod tragickým přívalem trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná kreatura z místa činu.

11 Doplň vynechaná písmena
Z prken sb…tá vrata byl… zamčen… vel…kým v…sacím zámkem. Všechno ob…vatelstvo obce srdečně v…tá v…tězku. V…nášel uhl… do čtvrtého patra. V…stava se konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče b…l… stop… po lidské krv…. Na housl…ch praskla struna. Ob…l…m na v…robu krm…va pro hověz… dob…tek se neúnosně pl…tvá. V rohu stál… bíl… kachlov… kamna. Hranice mezi oběma zeměm… jsou odedávna v…značeny patníky. Odpoledne se obv…kle podávala káva se šlehačkou. Zb…vá pokrop…t uvařené špagety omáčkou a pos…pat strouhaným s…rem.

12 Doplň vynechaná písmena
Z prken sbitá vrata byla zamčena velikým visacím zámkem. Všechno obyvatelstvo obce srdečně vítá vítězku. Vynášel uhlí do čtvrtého patra. Výstava se konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče byly stopy po lidské krvi. Na houslích praskla struna. Obilím na výrobu krmiva pro hovězí dobytek se neúnosně plýtvá. V rohu stála bílá kachlová kamna. Hranice mezi oběma zeměmi jsou odedávna vyznačeny patníky. Odpoledne se obvykle podávala káva se šlehačkou. Zbývá pokropit uvařené špagety omáčkou a posypat strouhaným sýrem.

13 Podstatná jména látková, pomnožná a hromadná
látková - vyjadřují látku bez ohledu na množství např. voda, olej, písek, mouka, pomnožná - mají pouze tvary množného čísla a označují jimi jen jednu věc(Hradčany, Pardubice, Čechy) nebo jednu věc i více věcí(ústa, záda, dveře, narozeniny) hromadná - mají pouze tvary čísla jednotného, ale označují více věcí najednou. Bývají tvořena koncovkou -í(uhlí, dříví, kamení) a příponami -oví(stromoví, křoví), -stvo(obyvatelstvo, rostlinstvo), -ctvo(ptactvo, rolnictvo)

14 Vyznač podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
Z prken sbitá vrata byla zamčena velikým visacím zámkem. Všechno obyvatelstvo obce srdečně vítá vítězku. Vynášel uhlí do čtvrtého patra. Výstava se konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče byly stopy po lidské krvi. Na houslích praskla struna. Obilím na výrobu krmiva pro hovězí dobytek se neúnosně plýtvá. V rohu stála bílá kachlová kamna. Hranice mezi oběma zeměmi jsou odedávna vyznačeny patníky. Odpoledne se obvykle podávala káva se šlehačkou. Zbývá pokropit uvařené špagety omáčkou a posypat strouhaným sýrem.

15 Vyznač podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
Z prken sbitá vrata byla zamčena velikým visacím zámkem. Všechno obyvatelstvo obce srdečně vítá vítězku. Vynášel uhlí do čtvrtého patra. Výstava se konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče byly stopy po lidské krvi. Na houslích praskla struna. Obilím na výrobu krmiva pro hovězí dobytek se neúnosně plýtvá. V rohu stála bílá kachlová kamna. Hranice mezi oběma zeměmi jsou odedávna vyznačeny patníky. Odpoledne se obvykle podávala káva se šlehačkou. Zbývá pokropit uvařené špagety omáčkou a posypat strouhaným sýrem.

16 Jména v závorkách dejte do správného tvaru.
Družstvo bylo na krátkém soustředění ve (Strakonice). Moje maminka pochází z (Břeclav), tatínek z (Opava). Krajinomalby zachycují okolí (Slaný) a (Louny). Silnice mezi (Drážďany) a (Lovosice) byla pro kamiony uzavřena. Po dokončení studií působil Alois Jirásek v (Litomyšl). Z (Plzeň) jsem se přestěhovala do (Pošumaví). Nad (Telč) se jako každý rok budou i letos vznášet balony. Ve východoslovenském (Humenné) je krásný renesanční zámek. Nejsilnější déšť zaznamenali v (Čáslav). O silvestrovské půlnoci rozzářil oblohu nad (Oslavany) ohňostroj. Během prací budou vlaky do (Dobříš) ukončeny v (Davle). Strakonicích z Břeclavi, z Opavy Slaného Loun, Drážďany Lovosicemi Litomyšli, z Plzně do Pošumaví Telčí Humenném v Čáslavi nad Oslavany do Dobříše, v Davli

17 Kam napíšeš velké písmeno?
MRTVÉ MOŘE, ULICE PEKAŘSKÁ A ULICE NAD ZAHRADAMI, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, POHOŘÍ BÍLÉ KARPATY, JUTSKÝ POLOOSTROV, PERSKÝ ZÁLIV, SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN, TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKY, RAKOVNICKO, KRUŠNÉ HORY, JIHLAVSKÉ OKOLÍ, POHOŘÍ ČESKÝ LES, ŘEKA TICHÁ ORLICE, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ, MYS STŘELOKOVÝ, SEVERNÍ MOŘE, POLOOSTROV PYRENEJSKÝ, OSTROV KRÉTA, MÁNESŮV MOST, SÍDLIŠTĚ JIŽNÍ SVAHY (SÍDLIŠTĚ NENÍ SOUČÁSTÍ NÁZVU), ČÁST PRAHY: MALÁ STRANA, STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO, VINOHRADY; POUSŤ SAHARA A GOBI, JIHOČÍNSKÉ MOŘE, VIKTORIINO JEZERO, POLOOSTRVOV ZADNÍ INDIE, ŘEKA MODRÝ NIL, MARIÁNSKÝ PŘÍKOP, FILIPÍNSKÁ PÁNEV, KŘELINSKÝ POTOK, BRANDÝS NAD LABEM, ORLICKÁ ÚDOLNÍ NÁDRŽ, OBEC NOVÁ BYSTŘICE, KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, NIAGARSKÉ VODOPÁDY

18 Kam napíšeš velké písmeno?
Mrtvé moře, ulice Pekařská a ulice Nad Zahradami, Spolková republika Německo, pohoří Bílé Karpaty, Jutský poloostrov, Perský záliv, Severní ledový oceán, třeboňské rybníky, Rakovnicko, Krušné hory, jihlavské okolí, pohoří Český les, řeka Tichá Orlice, Havlíčkovo náměstí, mys Střelkový, Severní moře, poloostrov Pyrenejský, ostrov Kréta, Mánesův most, sídliště Jižní Svahy (sídliště není součástí názvu), část Prahy: Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Vinohrady; pouště Sahara a Gobi, Jihočínské moře, Viktoriino jezero, poloostrov Zadní Indie, řeka Modrý Nil, Mariánský příkop, Filipínská pánev, Křelinský potok, Brandýs nad Labem, Orlická údolní nádrž, obec Nová Bystřice, Koněpruské jeskyně, Rtyně v Podkrkonoší, Niagarské vodopády.


Stáhnout ppt "Tvarosloví Podstatná jména."

Podobné prezentace


Reklamy Google