Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentováno v rámci cyklu „SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“ katechetický blok dětského letního tábora Hrubá Vrbka 5.-12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentováno v rámci cyklu „SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“ katechetický blok dětského letního tábora Hrubá Vrbka 5.-12."— Transkript prezentace:

1 prezentováno v rámci cyklu „SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“ katechetický blok dětského letního tábora Hrubá Vrbka 5.-12. 7. 2014 sestavil jer. Metoděj Kout

2 byzantský císař, svátek 14. listopadu

3 římský císař čestný panovnický titul nejvyššího římského vladaře/úředníka odvozeno od jména Gaia Julia Caesara později tento titul přebírají i vládci v jiných zemí jako císař věřil, že: císařství je dílem Boha jako císař byl Bohem povolán a vyvolen Bůh mu bude žehnat pouze, bude-li ochraňovat pravou víru pronásledoval sekty a systematicky vytlačoval Židy pravoslavný teolog sjednotitel říše/misionář politik, vyjednavač a stratég Iustinianus je tzv. „COGNOMEN“ spolujméno přijaté po strýci, který ho adoptoval, rodové jméno, ve smyslu Petr Savvatios „Justinianův“ (patřící do rodiny Justina)

4

5 chudá rodina zemědělců - bulharští Slované synovec císaře Justina - původně velitel palácové gardy (příklad tzv. „sociální mobility“ - kariéru lze budovat v církvi a v armádě nehledě na původ) inteligentní, vzdělaný, cílevědomý a bohabojný (vzdělání dosáhl díky svému strýci) poslední císař, jehož rodným jazykem je latina dovršuje přerod pozdní antické společnosti ve středověkou byzantskou císařovna Theodora – dcera hlídače medvědů přiměl svého strýce Justina změnit kvůli svému sňatku zákon (nepřípustný sňatek mezi senátorem a herečkou)

6

7

8 centrum městského života – císař zde vyhlašuje zákony a naslouchá lidu obdoba římského kolosea na konstantinopolský hipodrom se vměstnalo až 30.000 diváků hipodromy sloužily ke konání velkých císařských slavností, sportovních klání a divadelních představení účastnil se jich také císař se svým dvorem a předními šlechtici země počátkem 6. st. spolu soupeřili čtyři skupiny, vozy jezdily pod čtyřmi barvami – zelená, červená, modrá a bílá nakonec se prosadily jen dvě stáje – modrá a zelená, navzájem spolu zápasili při hrách v cirku, ale také v diskuzích na politicko–náboženská témata zelené tvořili příslušníci nižšího původu, modří náleželi k vyšší společenské třídě

9

10

11

12

13

14 v Konstantinopoli 67 mužských klášterů, vedle nich řada klášterů ženských počet těchto institucí neustále stoupal a jejich význam rostl zakládáním nemocnic, chudobinců, sirotčinců a starobinců při klášterech CÍSAŘ JUSTINIÁN O MNIŠSKÉM ŽIVOTU: Mnišský život a mnišská kontemplace je záležitost posvátná přivádějící okamžitě duše k Bohu. Neprospívá jen těm, kteří se pro tento způsob života rozhodli, ale svou čistotou prospívá i všem ostatním, i jim přináší prospěch z modliteb k Bohu. Budou – li se mniši modlit k Bohu za stát s čistýma rukama a prostýma dušemi, je zřejmé, že naše vojsko bude úspěšné, města budou vzkvétat, a bude – li nám Bůh milostiv a nakloněn, jistě bude všude mír a zákonnost. Země bude plodná, moře nám bude vydávat své dary, budou –li modlitby mnichů celému státu získávat přízeň boží.

15

16 dominus – označení císaře v pozdně římské říši titul poukazuje na formu vlády - přerod říše od republiky k formě absolutní vlády panovníka, Justinián ruší starobylý úřad konzulů titulem „caesar“ byl označován spoluvládce (následník) císaře, sám vládnoucí císař užívá titul „augustus“ (vznešený) zkratky na minci: DN pán PP otec vlasti AUG vznešený zdokonalil výběr daní – Jan z Kappadokie bojuje s korupcí a rozkrádání daní válčí s: PERŠANY (MALÁ ASIE – později si vykupuje mír) VANDALY a později s BERBERY (AFRIKA) OSTROGÓTY (ITÁLIE) MOROVÉ RÁNY (542 umírá 1/3 obyvatel říše, sám císař je nemocen) POVSTÁNÍ NIKA (lidové povstání v Konstantinopoli, které se rozhořelo na hipodromu – zničena velká část památek)

17

18 zavřel poslední pohanské akademie Athény (nosit sovy do Athén) vzdělávání předal učeným mnichům do Malé Asie posílá biskupa Jana Efeského 70 000 pokřtěných stavitel více než 90 chrámů – jednak misie, jednak kvůli plenění svatá Sofie a klášter svaté Kateřiny

19

20

21

22

23 sjednocuje slavení církevních svátků obnovuje pravou víru – vrací se k vyznání dvou přirozeností v Kristu (Božská i lidská) – obnovení kontaktů s papežem autor písně „Jednorozený synu a slovo Boží“ (před malým vchodem na sv. liturgii) staví se proti Nestoriovi – nebyl bohočlověkem, Božství v něm pouze přebývalo monofysitům - trvali na tom, že Božství plně pohltilo lidství

24

25 nový zákoník „kodex Justinianus“ kodifikoval tři staré zákoníky sjednotil protiřečící si právní výklady učebnice pro právníky novely k zákonům – poprvé řecky pravidelné revize zákonů

26 zvyšování sociální mobility – ne původ, ale vlohy a nadání odstraňování lokálních odlišností, sjednocení právních norem pokušení síly a dočasné světské moci propracované vzdělávání svých lidí (kněží studují rétoriku, filosofii, teologii - konkurenční výhoda nedocenění odlišných starých elit, které přešly k nepříteli vytváření týmů postavených na vzájemné důvěře podle dovedností odvaha pravou víru nalézt a ochraňovat i přes možné ztráty a nesympatie pokušení církvi vnutit svou vlastní představu

27 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992. Святой правоверный царь Иустиниан и царица Феодора; In: Православный календарь, [online], červen 1., 2014. Dostupné z: http://days.pravoslavie.ru/Life/life2537.htm Святые правоверныe царь Иустиниан и царица Феодора; [online], červen 1., 2014. Dostupné z: http://www.onb.kursk.ru/our-booke/svjat/dok/21.html Mosaics of San Vitale in Ravenna; [online], červen 1., 2014. Dostupné z: http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth212/san_vitale. html


Stáhnout ppt "Prezentováno v rámci cyklu „SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“ katechetický blok dětského letního tábora Hrubá Vrbka 5.-12."

Podobné prezentace


Reklamy Google