Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Odborný knihovník očima svých partnerů Audiatur et altera pars Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav patofyziologie ( ) Vysokoškolský klub SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ˇCeské republiky,, 20. listopadu 2007, úterý 10:00, Klub VŠE-CIKS, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3

2 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála „Netradiční pohledy na knihovnic- tví a knihovníky v informační spo- lečnosti: tentokráte z čtenářského břehu informačních toků“

3 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Na začátek jako prolog: „In dubiis mitius“

4 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála „In dubiis, mitius“ V pochybných případech mírněji Jseš-li na pochybách, buď mírnější Kuťáková E., Marek V., Zachová J.:Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Leda, Praha, 2002, 4. rozšíř., přeprac. vydání

5 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála „Sine ira et studio“ [ Publius Cornelius Tacitus (cca ), Letopisy, 1, 1 ] Bez hněvu a zaujatosti K vyjádření přísné věcnosti a nestrannosti Kuťáková E., Marek V., Zachová J.:Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Leda, Praha, 2002, 4. rozšíř., přeprac. vydání

6 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava prvá: Informační zdroje a toky jako východisko pohledu

7 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Informační zdroj, až gejzírovitého chrakteru, s dobře prokysličenými informacemi

8 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Informační (po)tok zřejmě čistého charakteru Informační (po)tok zřejmě ne zcela ekologického typu

9 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Informační tok zřejmě s nečistým korytem a asi i obsahem Informační tok svůdného vzhledu s velmi čistým korytem i obsahem

10 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Topologický pohled na informační toky: Pokud je toto informační tok, pak je zřejmé, že musí mít také své dva břehy

11 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Informační zdroje a dokumenty a jejich lokalizace na březích informačních toků s ohledem na místo, odkud účastník nazírá: nikoliv z hlediska reálné topografie, ale podle směru informačních směn, tj. výdajů a příjmů autorsko- knihovnicko- čtenářský informační vznik, původ (originalita) autorský zpracovatel. tvůrčí podíl (progenita) primární tvůrce sekund.tvůrc. zapojení do sítě maxim. zájem optim.možno.

12 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála autorsko- knihovnicko- čtenářský informační Vznik, původ (originalita) autorský zpracovatel. Tvůrčí podíl (progenita) primární tvůrc. sekund.tvůrc. Zapojení do sítě maxim. zájem optim.možno. Možnost komplet. odbor.aplik.+ směř. do vy- využití adapt. v kvalif typov. uživ. prostředí komunit Způsob prezent. maxim.kompat. maxim efekt. + druh komunik. v badat. sféře s ohled. na knowl. man.

13 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Čtenář Autor Jak psát ?  Jak číst ? Jak číst článek / časopis ? Jak psát článek / vydávat časopis ? „ How to write a medical paper ”

14 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Autorská činnost: vědecká - badatelská experimentální vývojová - technická spojená s profesí - odborná výuková - sebezvdělávací popularizační - publicistická ČtenářAutor Jak z bádajícího čtenáře vzniká autor 3

15 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

16 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava zapomenutá: Víte co je to hemerotéka? Víte, co je to žurnalologie?

17 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála První vědecké časopisy [ Lock S, 1992 ] Journal de Sçavans první nezávislý vědecký časopis, Paris, Philosophical Transactions of the Royal Society London, 1665 Acta ( Royal Medical nad Philosophical Society) Copenhagen, 1681

18 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 1665 No. 1, Vol. 1,

19 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Published since December 2002, Vol. 357, No. 1428, pages ISSN

20 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Časopisy Jak se dělají časopisy? Žurnalologie (Journalology) (Bibliologie = Knihověda)

21 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála I jak dělat článek je dnes „věda“ resp. „profese“ Journalology

22 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála J o u r n a l o l o g y V současné době vychází na světě – lékařských (biomedical) časopisů Principy moderního redigování (editing) a vydávání (publishing) vědeckých časopisů. Vychází ze zkušeností vedoucích redaktorů (editor-in- chief) čelných světových lékařských časopisů. Každoročně přibývá cca 7% nových časopisů Cílem je zlepšit přenos a využívání informací (reading) obsažených v časopisech a dbát na korektnost (integrity) editorů, recenzentů a autorů (writing).

23 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála A jsou na to „fachmani“ (experti, odborníci)

24 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Žurnalologie: uspořádání, zpracování a vydání vědeckého časopisu, dodržování principů výzkumné integrity, stíhání podvodů, recenzování (peer review) článků, dosud neuveřejněné texty a výsledky „F. Ingelfinger rule“ 1977 (editor NEJM)

25 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Stephen Penford LOCK (1929 -) vedoucí editor BMJ zakladatel Internat. Committee of Medical Journal Editors ICMJE, (Vanouver Group) – 1978 zakládající prezident Europn Assoc. of Science Editors – EASE,

26 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava druhá: Jakpak to dělají univerzitní knihovníci jinde?

27 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Varování - Warning Nejhorší ve vědě je děd vševěd

28 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Jak to dělají na West Virginia University

29 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

30 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Věda jako základ a střed zájmu dobré univerzity

31 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

32 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

33 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

34 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Věda začíná a končí evidencí publikací

35 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála peer review = recenze peer reviewer = recenzent oponent

36 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Ani na West Virginia University nejsou všichni a včas dokonalí

37 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

38 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

39 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Ale na WVU nezaopomínají na SW a dávají ho k dispozici

40 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

41 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

42 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava třetí: Dokážeme to také tak?

43 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Nenapadlo vás, že i vy se můžete někdy zdát svým odborným čte- nářům jako ne zcela ti „praví raketoví odbor- níci“?

44 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Dakší varování „Volovi je vše jasné“ N. Wiener: Třetí zákon kybernetiky (1976)

45 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Dobrá knihovna se stará kompetentně i o doktorandy, má-li na to síly!

46 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

47 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

48 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Někde je knihovna velmi blízko a nápomocna vědě, zvláště v oblasti publikování

49 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

50 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

51 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Nikdy nezapomínejte, že mezi disciplínami jsou rozdíly! Např. mohou mít rozdílný: obsah a úpravu dizertací typy publikací, v nichž publikují počty publikací, citací úpravu a počet referencí v literatuře

52 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Najděte odvahu a říkejto to i svým „nadřízeným“, pokud na to sami zapomínají!

53 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála “Science Writing Workshop“ Každoroční evergreen pro další generaci „ How to write a thesis - report - paper “ Cogito ergo sum [ Descartes R ] Scribo ergo sum Publico ergo sum [ Špála M, 1999b ]

54 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava pátá: Obraz (reálný?) knihovníků a jejich (reálné?) perspektivy ….. ale ne reality show!

55 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko-informačních službách PhDr. Eva Lesenková Komentář z pohledu koncepce projektu: Obraz knihovníků ve zdravotnictví: jak se vidí sami, a jak je vidí jejich odborní uživatelé Doc. MUDr. M. Špála, CSc. Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav vědeckých informací ÚISK FF UK – Semináře – 10. dubna let.sem. 2005/6 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Oddělení vědeckých inforamcí

56 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Páté varování Varujte se přednášek, jež jsou premiérou Váš přednašeč by měl o tématu již něco dříve napsat Nebuďte jeho prvními oběťmi

57 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála * Based on a paper presented at the Ninety-Fifth Annual Meeting of the Medical Library Association, Washington, DC, May 8, Bull Med Libr Assoc 84(3) July 1996, p

58 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Šesté varování Pokud to jen ucítíte jako trochu potřebné, odskočte si vždy ke spolehlivým pramenům, čili „ad fontes“ Často budete překvapeni, že jste žili v neopřesných představách

59 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

60 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Category Name: Information Science & Library Science Category Description: Information Science & Library Science covers resources on a wide variety of topics, including bibliographic studies, cataloguing, categorization, database construction and maintenance, electronic libraries, information ethics, information processing and management, interlending, preservation, scientometrics, serials librarianship, and special libraries. Toto by měla být vaše preferovaná informační doména, nejen ve Web of Science nebo JCR

61 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

62 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Řídíte se sami tímto varováním? Varujte se citování textu bez příslušné reference

63 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála A co todle? Už jste se s taakovým týpkem potkali? Už jste se setkali s pojmem „Shy Librarian“?

64 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

65 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

66 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála

67 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava šestá: Ještě jednou obraz kni- hovníků ve světle vlast- ních „homepages“ ….. nezlob se na zrcadlo…..

68 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Vědecko-výzkumná činnost vysokoškolských knihoven v České republice ve světle jejich internetové prezentace P ř í p a d o v á s t u d i e z o b o r u b i o m e d i c í n y n a U K v P r a z e Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta MEDSOFT 2005 – 3. a – Beroun - středa (10:40-11:00)

69 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála ? Jaké jsou činnosti knihovny a tím i její postavení na vysoké škole? 2. ? Jak se projevuje vědecko-výzkumné prostředí na činnosti a řízení knihovny? 3. ! Co nelze snadno a rychle najít na internetu, to neexistuje! 1 – Dvě cílové otázky a jeden mperativ

70 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Bibliografie publikací pracovníků fakulty je zřejmě v současnosti ta „pravá parketa“ pro asi obtížně nahraditelnou specifickou účast knihoven ve vědecko- výzkumné činnosti.

71 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava sedmá: Kdo všechno jsou vlastně uživatelé knihovny?

72 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Koho můžeš najít „pracovat“ v knihovně? 1 - obyčejný čtenář 2 - autor, včera ještě čtenář 3 - recenzent 4 - člen redakční rady 5 - editor vědeckého časopisu 6 - knihovník čtoucí odborný časopis

73 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Hlava osmá: Shrnutí pohledu z druhého břehu inforoků

74 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Nejde rozlišovat dva břehy informačních toků a informačních zdrojů topologicky či geograficky, ale podle jejich: původu a původců (autorů) podstaty a významu pro daný obor primárního poslání a zaměření IT, HW & SW

75 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála V tomto duchu možno rozlišovat tedy: břeh čtenářsko-autorský břeh knihovnicko-informační Zde pak lze sledovat u toků a zdrojů rozdílné aspekty: vzniku, původu (originality) tvůrčího podílu (progenity) zapojení do infosítě možnosti kompetentního využití způsobu prezentace a typu komunikace

76 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Na závěr jako epilog: Zkuste někdy otevřít složku „Funny Librarian“

77 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Ševče (vědče) drž se svého kopyta ! ( Volovi je vše jasné ) Protože jsem DrSc., Prof., MUDr., přednosta, člen kolegia, vědecký pracovník Aka- mie, mám impakt a jsem citovanej … musím to vědět sám nejlíp ! Kontroverzní experti

78 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Zkuste někdy zvolit úsměvný pohled i na témata pro vás téměř existenciální

79 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Napadla by vás takováto transpozice vašeho „nástroje“ do prostředí vašich čtenářů?

80 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála BMJ 326 (2003) Articlectomy Shashok K Naučte se od svých odborných čtenářů jejich vlastnímu pohledu na knihovnickou profesi

81 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Varujte své „uživatele“ před informačním žírem

82 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Děkuji za pozornost!

83 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací (ÚVI),  U nemocnice 4, P r a h a 2 

84 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Ω

85 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála Citát dne: „Pražský hrad je sídlo hlavy státu, a ne pobočka nějaké mezinárodní organizace“ Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky odpověděl v on-line rozhovoru čtenáři LN na otázku, proč na nádvoří Pražského hradu nevlaje vlajka EU Motto dne: „Drsná odpověď je jako útok holí; mluv přívětivě a budou tě mít rádi“ [Ani, prozaik starořeckého Egypta] Lidové noviny, , str.10


Stáhnout ppt "20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google