Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odborný knihovník očima svých partnerů Audiatur et altera pars ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav patofyziologie (1956-1992) Vysokoškolský klub SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ˇCeské republiky,, 20. listopadu 2007, úterý 10:00, Klub VŠE-CIKS, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3

2 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 2 „Netradiční pohledy na knihovnic- tví a knihovníky v informační spo- lečnosti: tentokráte z čtenářského břehu informačních toků“

3 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 3 Na začátek jako prolog: „In dubiis mitius“

4 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 4 „In dubiis, mitius“ V pochybných případech mírněji Jseš-li na pochybách, buď mírnější Kuťáková E., Marek V., Zachová J.:Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Leda, Praha, 2002, 4. rozšíř., přeprac. vydání

5 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 5 „Sine ira et studio“ [ Publius Cornelius Tacitus (cca 55-116), Letopisy, 1, 1 ] Bez hněvu a zaujatosti K vyjádření přísné věcnosti a nestrannosti Kuťáková E., Marek V., Zachová J.:Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Leda, Praha, 2002, 4. rozšíř., přeprac. vydání

6 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 6 Hlava prvá: Informační zdroje a toky jako východisko pohledu

7 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 7 Informační zdroj, až gejzírovitého chrakteru, s dobře prokysličenými informacemi

8 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 8 Informační (po)tok zřejmě čistého charakteru Informační (po)tok zřejmě ne zcela ekologického typu

9 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 9 Informační tok zřejmě s nečistým korytem a asi i obsahem Informační tok svůdného vzhledu s velmi čistým korytem i obsahem

10 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 10 Topologický pohled na informační toky: Pokud je toto informační tok, pak je zřejmé, že musí mít také své dva břehy

11 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 11 Informační zdroje a dokumenty a jejich lokalizace na březích informačních toků s ohledem na místo, odkud účastník nazírá: nikoliv z hlediska reálné topografie, ale podle směru informačních směn, tj. výdajů a příjmů autorsko- knihovnicko- čtenářský informační vznik, původ (originalita) autorský zpracovatel. tvůrčí podíl (progenita) primární tvůrce sekund.tvůrc. zapojení do sítě maxim. zájem optim.možno.

12 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 12 autorsko- knihovnicko- čtenářský informační Vznik, původ (originalita) autorský zpracovatel. Tvůrčí podíl (progenita) primární tvůrc. sekund.tvůrc. Zapojení do sítě maxim. zájem optim.možno. Možnost komplet. odbor.aplik.+ směř. do vy- využití adapt. v kvalif typov. uživ. prostředí komunit Způsob prezent. maxim.kompat. maxim efekt. + druh komunik. v badat. sféře s ohled. na knowl. man.

13 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 13 Čtenář Autor Jak psát ?  Jak číst ? Jak číst článek / časopis ? Jak psát článek / vydávat časopis ? „ How to write a medical paper ”

14 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 14 Autorská činnost: vědecká - badatelská experimentální vývojová - technická spojená s profesí - odborná výuková - sebezvdělávací popularizační - publicistická ČtenářAutor Jak z bádajícího čtenáře vzniká autor 3

15 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 15

16 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 16 Hlava zapomenutá: Víte co je to hemerotéka? Víte, co je to žurnalologie?

17 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 17 První vědecké časopisy [ Lock S, 1992 ] Journal de Sçavans první nezávislý vědecký časopis, Paris, 5.1.1665 Philosophical Transactions of the Royal Society London, 1665 Acta ( Royal Medical nad Philosophical Society) Copenhagen, 1681

18 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 18 Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 1665 No. 1, Vol. 1,

19 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 19 Published since 1665 29 December 2002, Vol. 357, No. 1428, pages 1643-1894 ISSN 0962-8436

20 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 20 Časopisy Jak se dělají časopisy? Žurnalologie (Journalology) (Bibliologie = Knihověda)

21 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 21 I jak dělat článek je dnes „věda“ resp. „profese“ Journalology

22 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 22 J o u r n a l o l o g y V současné době vychází na světě 25 000 – 30 000 lékařských (biomedical) časopisů Principy moderního redigování (editing) a vydávání (publishing) vědeckých časopisů. Vychází ze zkušeností vedoucích redaktorů (editor-in- chief) čelných světových lékařských časopisů. Každoročně přibývá cca 7% nových časopisů ---------------------- Cílem je zlepšit přenos a využívání informací (reading) obsažených v časopisech a dbát na korektnost (integrity) editorů, recenzentů a autorů (writing).

23 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 23 A jsou na to „fachmani“ (experti, odborníci)

24 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 24 Žurnalologie: uspořádání, zpracování a vydání vědeckého časopisu, dodržování principů výzkumné integrity, stíhání podvodů, recenzování (peer review) článků, dosud neuveřejněné texty a výsledky „F. Ingelfinger rule“ 1977 (editor NEJM)

25 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 25 Stephen Penford LOCK (1929 -) vedoucí editor BMJ - 1975-1991 zakladatel Internat. Committee of Medical Journal Editors ICMJE, (Vanouver Group) – 1978 zakládající prezident Europn Assoc. of Science Editors – EASE,

26 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 26 Hlava druhá: Jakpak to dělají univerzitní knihovníci jinde?

27 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 27 Varování - Warning Nejhorší ve vědě je děd vševěd

28 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 28 Jak to dělají na West Virginia University

29 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 29

30 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 30 Věda jako základ a střed zájmu dobré univerzity

31 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 31

32 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 32

33 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 33

34 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 34 Věda začíná a končí evidencí publikací

35 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 35 peer review = recenze peer reviewer = recenzent oponent

36 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 36 Ani na West Virginia University nejsou všichni a včas dokonalí

37 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 37

38 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 38

39 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 39 Ale na WVU nezaopomínají na SW a dávají ho k dispozici

40 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 40

41 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 41

42 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 42 Hlava třetí: Dokážeme to také tak?

43 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 43 Nenapadlo vás, že i vy se můžete někdy zdát svým odborným čte- nářům jako ne zcela ti „praví raketoví odbor- níci“?

44 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 44 Dakší varování „Volovi je vše jasné“ N. Wiener: Třetí zákon kybernetiky (1976)

45 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 45 Dobrá knihovna se stará kompetentně i o doktorandy, má-li na to síly!

46 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 46

47 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 47

48 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 48 Někde je knihovna velmi blízko a nápomocna vědě, zvláště v oblasti publikování

49 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 49

50 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 50

51 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 51 Nikdy nezapomínejte, že mezi disciplínami jsou rozdíly! Např. mohou mít rozdílný: obsah a úpravu dizertací typy publikací, v nichž publikují počty publikací, citací úpravu a počet referencí v literatuře

52 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 52 Najděte odvahu a říkejto to i svým „nadřízeným“, pokud na to sami zapomínají!

53 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 53 “Science Writing Workshop“ Každoroční evergreen pro další generaci „ How to write a thesis - report - paper “ Cogito ergo sum [ Descartes R - 1596-1650 ] Scribo ergo sum Publico ergo sum [ Špála M, 1999b ]

54 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 54 Hlava pátá: Obraz (reálný?) knihovníků a jejich (reálné?) perspektivy ….. ale ne reality show!

55 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko-informačních službách PhDr. Eva Lesenková Komentář z pohledu koncepce projektu: Obraz knihovníků ve zdravotnictví: jak se vidí sami, a jak je vidí jejich odborní uživatelé Doc. MUDr. M. Špála, CSc. Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav vědeckých informací ÚISK FF UK – Semináře – 10. dubna 2006 - let.sem. 2005/6 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Oddělení vědeckých inforamcí

56 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 56 Páté varování Varujte se přednášek, jež jsou premiérou Váš přednašeč by měl o tématu již něco dříve napsat Nebuďte jeho prvními oběťmi

57 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 57 * Based on a paper presented at the Ninety-Fifth Annual Meeting of the Medical Library Association, Washington, DC, May 8, 1995. Bull Med Libr Assoc 84(3) July 1996, p.345-350.

58 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 58 Šesté varování Pokud to jen ucítíte jako trochu potřebné, odskočte si vždy ke spolehlivým pramenům, čili „ad fontes“ Často budete překvapeni, že jste žili v neopřesných představách

59 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 59

60 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 60 Category Name: Information Science & Library Science Category Description: Information Science & Library Science covers resources on a wide variety of topics, including bibliographic studies, cataloguing, categorization, database construction and maintenance, electronic libraries, information ethics, information processing and management, interlending, preservation, scientometrics, serials librarianship, and special libraries. Toto by měla být vaše preferovaná informační doména, nejen ve Web of Science nebo JCR

61 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 61

62 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 62 Řídíte se sami tímto varováním? Varujte se citování textu bez příslušné reference

63 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 63 A co todle? Už jste se s taakovým týpkem potkali? Už jste se setkali s pojmem „Shy Librarian“?

64 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 64

65 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 65

66 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 66

67 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 67 Hlava šestá: Ještě jednou obraz kni- hovníků ve světle vlast- ních „homepages“ ….. nezlob se na zrcadlo…..

68 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vědecko-výzkumná činnost vysokoškolských knihoven v České republice ve světle jejich internetové prezentace P ř í p a d o v á s t u d i e z o b o r u b i o m e d i c í n y n a U K v P r a z e ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta MEDSOFT 2005 – 3. a 4.5.2000 – Beroun - středa 4.5.2005 (10:40-11:00)

69 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 69 1. ? Jaké jsou činnosti knihovny a tím i její postavení na vysoké škole? 2. ? Jak se projevuje vědecko-výzkumné prostředí na činnosti a řízení knihovny? 3. ! Co nelze snadno a rychle najít na internetu, to neexistuje! 1 – Dvě cílové otázky a jeden mperativ

70 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 70 Bibliografie publikací pracovníků fakulty je zřejmě v současnosti ta „pravá parketa“ pro asi obtížně nahraditelnou specifickou účast knihoven ve vědecko- výzkumné činnosti.

71 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 71 Hlava sedmá: Kdo všechno jsou vlastně uživatelé knihovny?

72 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 72 Koho můžeš najít „pracovat“ v knihovně? 1 - obyčejný čtenář 2 - autor, včera ještě čtenář 3 - recenzent 4 - člen redakční rady 5 - editor vědeckého časopisu 6 - knihovník čtoucí odborný časopis

73 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 73 Hlava osmá: Shrnutí pohledu z druhého břehu inforoků

74 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 74 Nejde rozlišovat dva břehy informačních toků a informačních zdrojů topologicky či geograficky, ale podle jejich: původu a původců (autorů) podstaty a významu pro daný obor primárního poslání a zaměření IT, HW & SW

75 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 75 V tomto duchu možno rozlišovat tedy: břeh čtenářsko-autorský břeh knihovnicko-informační Zde pak lze sledovat u toků a zdrojů rozdílné aspekty: vzniku, původu (originality) tvůrčího podílu (progenity) zapojení do infosítě možnosti kompetentního využití způsobu prezentace a typu komunikace

76 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 76 Na závěr jako epilog: Zkuste někdy otevřít složku „Funny Librarian“

77 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 77 Ševče (vědče) drž se svého kopyta ! ( Volovi je vše jasné ) Protože jsem DrSc., Prof., MUDr., přednosta, člen kolegia, vědecký pracovník Aka- mie, mám impakt a jsem citovanej … musím to vědět sám nejlíp ! Kontroverzní experti

78 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 78 Zkuste někdy zvolit úsměvný pohled i na témata pro vás téměř existenciální

79 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 79 Napadla by vás takováto transpozice vašeho „nástroje“ do prostředí vašich čtenářů?

80 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 80 BMJ 326 (2003) Articlectomy Shashok K Naučte se od svých odborných čtenářů jejich vlastnímu pohledu na knihovnickou profesi

81 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 81 Varujte své „uživatele“ před informačním žírem

82 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 82 Děkuji za pozornost!

83 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 83 Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací (ÚVI),  U nemocnice 4, 128 52 P r a h a 2  732 145 471 @-mail spala.m@seznam.cz

84 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 84 Ω

85 20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 85 Citát dne: „Pražský hrad je sídlo hlavy státu, a ne pobočka nějaké mezinárodní organizace“ Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky odpověděl v on-line rozhovoru čtenáři LN na otázku, proč na nádvoří Pražského hradu nevlaje vlajka EU Motto dne: „Drsná odpověď je jako útok holí; mluv přívětivě a budou tě mít rádi“ [Ani, prozaik starořeckého Egypta] Lidové noviny, 6.10.2006, str.10


Stáhnout ppt "20.11007 SKIP VŠ Klub"Vysokoškolský knihovník" © M. Špála 2007 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google