Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V I N C E N T VAN GOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V I N C E N T VAN GOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will."— Transkript prezentace:

1

2 V I N C E N T VAN GOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will advance automatically. Have Fun !

3 Starry, Starry night Hvězdnatá zářivá noci paint your palette blue and grey maluj svou paletu modře a šedě

4 look out on a summer's day podívej se na letní den

5 with eyes that know the darkness in my soul. očima, které znají temnotu v mé duši. Shadows on the hills, Stíny na kopcích,

6 sketch the trees and the daffodils, načrtni stromy a narcisy, catch the breeze and the winter chills chyť vánek a zimní chlad

7 in colors on the snowy linen land.barvami sněhobílého plátna země. in colors on the snowy linen land. barvami sněhobílého plátna země. And now I understandA nyní jsem pochopil And now I understand A nyní jsem pochopil

8 what you tried to say to me cos mi zkoušel říct

9 how you suffered for your sanity jak jsi duševně trpěl how you tried to set them free. jak ses zkoušel osvobodit. They would not listen, they did not know how Oni to nechtěli slyšet, oni to nechtěli znát Oni to nechtěli slyšet, oni to nechtěli znát

10 perhaps they'll listen now. možná to teď uslyší.

11 Starry, starry night Hvězdnatá zářivá noc flaming flowers that brightly blaze ohnivé květy co jasně září

12 swirling clouds in violet haze reflect in rozvířené mraky ve fialkovém šeru ve fialkovém šeru Vincent's eyes of China blue. se odrážejí ve Vincentových modrých očích.

13 Colors changing hue Barvy mění odstín

14 morning fields of amber grain ranní pole z jantarových zrn

15 weathered faces lined in pain omšelé tváře konturované v bolesti

16 are soothed beneath the artist's loving hand. se uklidňují pod malířovou laskavou rukou se uklidňují pod malířovou laskavou rukou And now I understand A nyní jsem pochopil

17 what you tried to say to me Cos mi zkoušel říct how you suffered for your sanity jak jsi duševně trpěl how you tried to set them free. jak ses zkoušel osvobodit.

18 They would not listen, they did not know how Oni to nechtěli slyšet, oni to nechtěli znát Oni to nechtěli slyšet, oni to nechtěli znát perhaps they'll listen now. možná to teď uslyší.

19 For they could not love you Kvůli nim jsi nemohl milovat

20 but still your love was true avšak tvá láska byla opravdová and when no hope was left in sight když nebudeš doufat neuvidíš on that starry starry night. že noc je hvězdnatá a zářivá.

21 You took your life as lovers often do. Vzal sis život jako to milenci často dělají. But I could have told you Vincent, Ale měl bych ti vyprávět Vincente, this world was never meant for one as beautiful as you. že svět nikdy nebyl pro nikoho tak krásný jako pro tebe.

22 Starry, starry night Hvězdnatá zářivá noc

23 portraits hung in empty halls portréty zavěšené v prázdných chodbách

24 frameless heads on nameless walls samotné hlavy na bezejmenných stěnách

25 with eyes that watch the world and can't forget. očima které sledují svět nemohou zapomenout. Like the stranger that you've met Podobni cizinci kterého jsi potkal

26 the ragged men in ragged clothes otrhaní muži v rozedraných šatech

27 the silver thorn of bloddy rose stříbrné trny z krvavé růže lie crushed and broken on the virgin snow. leží zničené a zlámané v panenském sněhu.

28 And now I think I know A nyní myslím že vím what you tried to say to me cos mi zkoušel říct how you suffered for your sanity jak jsi duševně trpěl

29 how you tried to set them free. jak ses zkoušel osvobodit. They would not listen, they're not list'ning still... Oni to nechtěli slyšet, oni to ještě neslyší …

30 perhaps they never will. možná to nikdy neuslyší.

31 V I N C E N T VANGOGH You can wait for music to end, or…. Press Esc to end the presentation. Hope you enjoyed the show and had fun ! The End הסוף


Stáhnout ppt "V I N C E N T VAN GOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will."

Podobné prezentace


Reklamy Google