Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet 2 Vědcům z Stanford Linear Accelerator Center (Slac) se podařilo přenést 6,7 Gigigabytů dat na vzdálenost 11 000 kilometrů (z amerického Sunnyvale.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet 2 Vědcům z Stanford Linear Accelerator Center (Slac) se podařilo přenést 6,7 Gigigabytů dat na vzdálenost 11 000 kilometrů (z amerického Sunnyvale."— Transkript prezentace:

1 Internet 2 Vědcům z Stanford Linear Accelerator Center (Slac) se podařilo přenést 6,7 Gigigabytů dat na vzdálenost 11 000 kilometrů (z amerického Sunnyvale do holandského hlavního města Amsterdamu) za méně než jednu minutu - nový rychlostní internetový rekord. transfer proběhl s průměrnou přenosovou rychlostí 923 MB za sekundu, což je více než 3500 x běžné domácí širokopásmové připojení. data poslali přes síť Internet2, provozovanou konsorciem 200 univerzit po celém světě s cílem vyvinout a posléze provozovat internet zítřka. cílem je propojit vědecké a vzdělávací instituce přenosovou rychlostí, která dovoluje téměř okamžitý transfer stovek megabytů dat. Záminka : potřeba přenést a analyzovat obrovské množství dat, vytvořené kvantovými fyziky při studiu základních stavebních principů hmoty. nejnovější experimenty operují s datovým objemem v řádu Petybytů (10 na patnáctou Bytů),následující desetiletí se navíc očekává navýšení tohoto obejmu v řádu tisíců. Během výzkumu vytvořil Slac také největší databázi na světě, jejíž objem roste o jeden Terabyte denně.

2 při rychlosti 56 kbps (kilobitů za sekundu) by přenos trval 8 dní nebo po běžných akademických sítích 14 minut na sítích označovaných jako 100X test-bed tento přenos trvá minutu, na sítích 1000X test-bed okolo 15 sekund. Severoamerický vládní projekt NGI (Next Generation Internet), vyhlásil president Clinton v říjnu 1996 s názvem 100X test-bed nebo 1000X test-bed experimentální sítě nové generace rychlosti 0,6 Gbps (gigabitů za sekundu) a 2,5 Gbps. soudobý Internet v této souvislosti považujeme za Internet1 Internet3 je další vizí těch, kterým se Internet2 a NGI zdají již překonanou historií a uvažují o terabitových internetech. ukázka možností Internetu2 proběhla na konferenci Fall 2000 Internet2 Member Meeting - virtuální oslava svátku Halloween v atlantském divadle Rialto. Program byl složen z vystoupení umělců účinkujících přímo v divadle a z vystoupení vzdálených umělců s použitím možností, které poskytuje siť Internet2.

3 Čím se koncepce nových internetových sítí liší od klasického Internetu? Umožňuje tři důležité věci: podstatně zvýšit používanou šíři pásma (higher bandwidth) - dovolí přenášet obrovské masivy dat za velmi krátkou dobu Multicasting - souběžný přenos stejných dat velkému počtu příjemců přenos v garantované kvalitě (Quality of Service nebo-li QoS) - garantuje požadovanou dobu přenosu dat, a to bez ztráty, zpoždění nebo porušení jejich fragmentů. Předpokladem je přechod ze stávajícího Internet Protokolu (IPv4) na Internet Protokol verze 6 (IPv6) - poskytnout tak perspektivní platformu pro další vývoj a rozšířit prostor IP adres(IPv4 je 32bitový a IPv6 je 128 bitový) Infrastruktura nových sítí musí spolupracovat s infrastrukturou soudobého Internetu a být adaptivní na budoucí síťové potřeby a umožnit koexistenci nových i starých aplikací. Trochu historie vBNS (very high performance Backbone Network Service) Jeden z prvých projektů počítačových sítí nové koncepce vznikl v roce1995 kooperací firmy MCI s vládní grantovou agenturou NSF (National Science Foundation) - měla spojit pět severoamerických superpočítačových center ale později se rozšířila i na další vědecko-výzkumná a univerzitní pracoviště pracuje s rychlostmi 0,6 Gbps ale přešla na rychlosti 2,5 Gbps. Na její infrastruktuře byla ověřována implementace protokolu IPv6. Internet2 Vznikl v roce 1996 na severoamerických univerzitách - vznik byl ovlivněn ttěmito důvody: 1)zrušení dosavadní funkčně nevyhovující páteřní sítě 2)poklesem síťového servisu univerzitám 3)časté poruchy a přetížení. 4)požadavky na nové aplikace - měly posílit vedoucí úlohu severoamerické vědy ve světovém měřítku 5)rozšířit možnosti interaktivity a práce v reálném čase, a to navíc v multimediálním prostředí

4 organizaci, která na projekt dohlíží je University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID ) Infrastruktura je tvořena Abilene Projectem, jehož cílem byla výstavba celonárodní páteřní sítě pro potřeby projektu Internet2. Soudobá realizace sítě Abilene využívá systém optických kanálů pracujících s rychlostmi 2,5 Gbps a připravuje se na přechod k rychlostem 9,6 Gbps. připojovacím prvkem k infrastruktuře Internet2 je gigapop (gigabit capacity point of presence), který je experimentálním vysoce kapacitním propojovacím bodem projekt Internet2 sdružuje 200 univerzit a institucí a komerčních partnerů jako MCI, Cisco Systems, IBM, MCI, Sprint, Sun Microsystems, Qwest Communications, Nortel a řada dalších výsledky projektů budou urychleně využívány komerční sférou a zaváděny do soudobé internetové praxe např GTS zvýšila svou mezinárodní konektivitu připojením své české infrastruktury do Vídně na úrovni 2,5 Gbps a do Düsseldorfu na stejné úrovni.

5 Aplikace Internetu2 1)Distributed instruction 2)Digital Libraries 3)Tele-immersion 4)Virtual Laboratory. Distributed instruction - jde o tvorbu programového vybavení pro distribuovanou výuku - vhodné výukové systémy pracující v distribuovaném prostředí a architektonicky nezávislé na použitých platformách operačních systémech (interoperabilní) zahrnující výuku celých skupin zájemců. Digital Libraries - problematiku online katalogů, elektronických časopisů, databáze indexů a spjaté prostředky pro vyhledávání, - přenosy masivů audia nebo videa z archivů ke specializovaným centrům dalšího zpracování, např. ke klasifikaci, indexaci a katalogizaci, nebo k uživatelům, kteří se o ně zajímají - rychlé manipulace a přesunu audia a videa otevírá využítí při organizování velkých komplexů dat, v navigaci a porozumění prostřednictvím vizualizace - přivádět zájemcům pro manipulaci či zpracování "syrová" data, například údaje čidel a senzorů - uplatnění multimediálních vstupů a výstupů v expertních a podobných systémech. Tele-immersion - sdílení virtuálního prostředí jednotlivci, - interakci s virtuální skupinou u konferenčního stolu analogicky, jako kdyby šlo o reálnou skupinu - možnost souběžně manipulovat s virtuálním objektem jako jeho vzdálený kooperující kolega. Virtual Laboratory - skupina geograficky vzdálených jednotlivců pracuje na společných projektech. - podstatou je síťová integrace nejrůznějších zařízení pro rozsáhlý sběr dat s výpočetními prostředky pro simulaci, analýzu, redukci dat a vizualizaci.

6

7 Nejzajímavější aplikace Dálkové využívání jedenácti astronomických observatoří na hoře Mauna Kea na Hawaji. Observatoře jsou propojeny sítí MKOCN (Mauna Kea Observatories Communication Network) s regionálním hawajským gigapopem. Aplikace umožňuje dálkovou manipulaci s teleskopem, a tudíž i dálkové pozorování objektů například astronomovi v Amsterdamu. Prostřednictvím videokonference pak může opět dálkově prodiskutoval výsledky svých pozorování. Dalším přínosem řešení je vytvoření komunikačních podmínek pro výstavbu specializovaného hawajského centra, které by ve spojení s místními observatořemi a planetáriem mohlo prostřednictvím videokonferencí realizovat distribuovanou výuku astronomických témat. Osmi metrový teleskop na Mauna Kea je spolu s obdobným teleskopem na Cerro Pachón v Chile součástí projektu Gemini, jenž by měl umožnit distanční astronomická pozorování, která budou díky vylepšení použitých teleskopů „čistější" než pozorování prováděná Hubblovým vesmírným teleskopem. Telemedicina ukazuje nedávná demonstrace dálkové spolupráce při vyšetřování pacienta. Na univerzitě v centrální Floridě bylo v laboratoři vyšetřováno koleno pacienta. Třídimenzionální obraz kolena byl přenášen na specializované pracoviště v Atlantě, kde i ho prohlíželi příslušní odborníci. Vzájemnou komunikací mezi oběma pracovišti byla upřesňována diagnóza a následný postup v léčení. Je zřejmé, že lékařům klepe na ordinace nová mocná technologie, která dálkově propojí tři účastníky: lékaře v ordinaci se specialistou, případně i se studentem lékařství, který může celý proces sledovat a poučit se. Dálkovou výuku demonstruje projekt Northwestern University, který plánuje vybavit pokoje studentů na kolejích počítači propojenými s posluchárnami a laboratořemi vhodně vybavenými pro dálkovou výuku na bázi videa. Hlavním cílem je dle představitelů university elektronická distribuce lekcí a dalších studijních materiálů studentům a snaha umožnit jim pokračovat ve studijní práci i na kolejích. Zdá se, že tyto přístupy získávají v USA na popularitě jak u pedagogů, tak i u studentů.

8 Závěr Internet (klasický) bude mít v brzské době odzvoněno. Zelenou dostanou nové a moderní internetové infrastruktury nabízející aplikace, o kterých v současné době u nás pouze sníme. Zřejmě nabídnou služby nových kvalit e-mail s garantovanou dobou bezporuchového dodání účinnější metody a nástroje pro vyhledávání informací uložených na Internetu bezproblémový přenos velkých objemů dat a pod. složitější tvorba aplikací a větší a více komplikované internetové protokoly zvýšení informačního obsahu Internetu konvergence televize a Internetu změna zvyklosti archivace dat a techniky převedení dat do pohotovostního režimu k následným operacím. Tyto důsledky jistě podstatně ovlivní i oblasti e-commerce a e-government.


Stáhnout ppt "Internet 2 Vědcům z Stanford Linear Accelerator Center (Slac) se podařilo přenést 6,7 Gigigabytů dat na vzdálenost 11 000 kilometrů (z amerického Sunnyvale."

Podobné prezentace


Reklamy Google